Valg: Konservatives Per Larsen svarer på Gigtforeningens spørgsmål

Vi har bedt sundhedsordførerne fra de politiske partier svare på, hvad de vil gøre for mennesker med gigt. Læs her, hvad Per Larsen svarer.

Gigt rammer hver ottende dansker. Har du eller en af dine kære haft gigt inde på livet?

Jeg har en veninde, der lider af psoriasisgigt. Jeg ved, det har været hårdt for hende, men hun har heldigvis haft god gavn af biologisk medicin og andet, der har gjort tilværelsen mere tålelig.

Syv ud af ti gigtpatienter har ugentlige smerter, og det er den næst hyppigste årsag til førtidspension – hvad tænker du om det?

Det er frygteligt, både for den enkelte, deres nærmeste og samfundet som helhed. Den gigtramte skal leve med smerterne, de pårørende skal se deres elskede døje med deres sygdom, mens frafaldet fra arbejdsmarkedet rammer samfundets fælles økonomiske grundlag. Det er problemer, vi ikke bare kan sidde overhørig som politikere.

Hvad vil du gøre for gigtpatienterne?

Jeg vil kæmpe for en ny sundhedsreform. Vi skal investere og reformere vores sundhedsvæsen og øge kapaciteten, bl.a. ved at uddanne markant flere læger. Det er et tiltag, der skaber bedre overskud, stærkere faglighed og øget tryghed for alle i berøring med sundhedsvæsenet. Sådan en kapacitetsforbedring vil gigtpatienter også kunne mærke.

Derudover ønsker vi et overordnet større fokus på forebyggelse af sygdom. Der har vi som politikere brug for mere viden om, hvordan vi kan forhindre nogle af de mest udbredte sygdomme. Derfor vil vi nedsætte en forebyggelseskommission, der skal komme med forslag til, hvordan vi indretter vores samfund på en måde, der sikrer, at færre ender med sygdomme. Desuden ønsker vi at investere i forskningen i alvorlige sygdomme.

Vil du arbejde på en helhedssamtale for vores kroniske patienter for at skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsnet? (7 ud af 10 med gigt er multisyge)

Jeg kæmper for et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor færre tabes mellem to stole. Man kan selvfølgelig komme med justeringer, der kan løse dele af problemet, men for at vi for alvor kan komme til bunds og løse de grundlæggende problemer i sundhedsvæsenet, skal vi turde sætte os ned og reformere systemet som helhed. Det gjorde vi, da vi i VLAK-regeringen præsenterede vores bud på en sundhedsreform og jeg er klar til at tage det initiativ, som den nuværende regering desværre gang på gang har udskudt.

Hvad vil du gøre for at få ventelisterne væk? (Lige nu kan det tage over et år at få et nyt knæ)

Jeg vil styrke kapaciteten i sundhedsvæsenet ved at uddanne markant flere praktiserende læger. Med den øgede kapacitet kan vi også aflaste hospitalerne ved at rykke flere opgaver over til almen praksis. Det giver bedre tid til andre opgaver, heriblandt operationer.

Publiceret 13.10.2022