Jobafklaringsforløb for dig med gigt

Et jobafklaringsforløb bevilges, når en sygemeldt har modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Den sygemeldte er fortsat uarbejdsdygtig og jobcentret vurderer, at ingen af betingelserne for forlængelse af sygedagpenge er opfyldt.

Indsatsen i jobafklaringsforløbet er beskæftigelsesrettet og skal være individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov herunder helbredstilstand.

Hvis personen stadig er ansat, tilrettelægger jobcentret jobafklaringsforløbet med fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til jobbet og med inddragelse af arbejdsgiveren.

Mentorstøtte og indsats efter serviceloven og sundhedsloven m.v. kan også indgå i jobafklaringsforløbet.

Jobafklaringsforløbet kan også indeholde indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at understøtte, at personen kan deltage i beskæftigelsestilbud.

Hvor længe varer et forløb?

Et jobafklaringsforløb bevilges for 1-2 år.

Ydelse i jobafklaringsforløbet?

Under et jobafklaringsforløb modtages ressourceforløbsydelse. Den er som hovedregel på niveau med kontanthjælp, men er uafhængig af egen formue og ægtefælles indkomst og formue.

Læs mere om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på Borger.dk

Senest opdateret 10.01.2024