Fakta om medlemskab af Gigtforeningen

Som medlem støtter du gigtsagen, og du hjælper til, at mennesker med gigt får mere tryghed og bedre livsvilkår. Du får også en lang række attraktive medlemsfordele - og ikke mindst viden og hjælp til et bedre liv med gigt.

Dit medlemskab

Som medlem af Gigtforeningen betaler du et årligt kontingent, der gælder for en samlet periode på de næste 12 måneder. Medlemskabet er uforpligtende, og du kan når som helst opsige dit medlemskab og melde dig ud af Gigtforeningen igen. Ønsker du at stoppe dit medlemskab, tilbagebetaler vi dog ikke eventuelle restmåneder, da medlemskabet er årligt og derfor ikke kan omregnes til måneder.

Derfor har vi brug for din støtte

En gigtsygdom betyder smerte, ødelagte led og nedsat livskvalitet. Vi er mange med gigt. Cirka hver 8. i Danmark lever med en sygdom i led, ryg eller muskler, og hver 3. dag får et barn gigt. Gigtforeningen arbejder for, at mennesker med gigt får et bedre liv. Her er forskning i forebyggelse og bedre behandling af gigt helt afgørende for, at vi kan nå det mål.

Gigtforeningens arbejde er fuldstændig afhængigt af private bidrag. Den offentlige støtte udgør under 2 procent af vores indtægter. Støtte fra medlemmer og andre er afgørende for, at blandt andet forskningen i gigt kan blive ved med at skabe resultater til gavn for de mange mennesker med gigt. Gigtforeningen har over de seneste 10 år bidraget til dansk gigtforskning med over 100 millioner kroner.

Vi kæmper for bedre vilkår

Som medlem støtter du forskningen og vores arbejde for at åbne politikernes øjne for gigt. Vi påvirker beslutningstagerne og skaber forandring der, hvor der er behov for at forbedre vilkårene for mennesker med gigt. Din hjælp gør, at vi kan fortsætte kampen.

Det arbejder vi for

Vi støtter livsvigtig forskning

Som medlem støtter du dansk gigtforskning og forbedret behandling af gigt. Hvert år bidrager vi til dansk gigtforskning med omkring 10 millioner kroner. Vær med allerede fra i dag - jo flere vi er, jo mere kan vi løfte.

Vi støtter forskningen

Det får du som medlem

Ud over glæden ved at støtte en vigtig sag, har du som medlem adgang til en lang række kontante og personlige medlemsfordele. I Gigtforeningen får du også viden og gode råd til et bedre liv med gigt.

Se dine medlemsfordele

Senest opdateret 10.05.2023