Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet styrker Gigtforeningens arbejde med deres særlige indsigter. Det er Gigtforeningens øverste myndighed. En gang om året mødes repræsentantskabet for bl.a. at godkende årsregnskabet og fejre de mange aktiviteter i foreningen.

Repræsentantskabsmøde i 2021 af fotograf Lars H. LaursenFra Gigtforeningens repræsentantskabsmøde 2021. Foto: Lars H. Laursen

Fælles for medlemmerne i repræsentantskabet er, at alle vil gøre en forskel for mennesker med gigt. Gigt er en usynlig og overset folkesygdom. Medlemmerne er Gigtforeningens ambassadører i samfundet. De udbreder kendskabet til gigtsagen, og bruger deres netværk til at give os mere indflydelse.

Ny viden og netværk

Repræsentanterne har særlige relationer til centrale dele af samfundet, som regioner, kommuner, konsulentbranchen, advokater, direktører og politikere. Medlemmerne af repræsentantskabet er med til at styrke vores arbejde med deres særlige indsigt. Det kan være på investeringsområdet, branding, strategiudvikling og det lægefaglige område.

Gigt påvirker hele samfundet

Gigtsygdom er årsag til en fjerdedel af alle langtidssygemeldinger, og er den næst hyppigste årsag til førtidspension. Sygdommen skønnes at koste samfundet 25 milliarder kroner årligt. At forebygge og behandle gigtsygdomme bedre er derfor en god investering. For den enkelte og samfundet. Forbindelsen til samfundet er afgørende for, at Gigtforeningen kan udvikle sig og kæmpe for bedre vilkår for mennesker med gigt.

Sådan er repræsentantskabet sat sammen

Repræsentanterne er bredt sat sammen af

 • Medlemmerne af bestyrelsen
 • Medlemmerne af forskningsrådet
 • Kredsformændene
 • To fælles repræsentanter fra Gigtforeningens oplysningskredse (GOK)
 • En fælles repræsentant fra Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
 • Formændene for de foreninger, som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
 • Indtil 50 yderligere personlige medlemmer

De personlige medlemmer bliver valgt for fire år ad gangen.

Årligt møde i repræsentantskabet

Hvert år i maj holder repræsentantskabet møde og godkender bestyrelsens årsregnskab, og der aflægges beretninger for året, som er gået. På mødet fejres også de mange aktiviteter i foreningen og dem, der har gjort en særlig indsats for mennesker med gigt.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning

Herunder kan du se hvem der aktuelt sidder i repræsentantskabet:

 • Bestyrelse
  • Ulrik Bülow, bestyrelsesformand (formand for bestyrelsen)
  • Erik Stener Jørgensen, statsautoriseret revisor (næstformand for bestyrelsen)
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, ph.d. Syddansk Universitet (næstformand for forskningsrådet)
  • Gitte Andersen, global leder af SIGNAL
  • Gurli Martinussen, fhv. direktør TrygFonden
  • Jens Munch-Hansen, bestyrelsesformand
  • Jette Agerbo, kredsbestyrelsesmedlem, Aalborgkreds
  • Jette Meldgaard Jensen, kredsformand, Hovedstad Vest-kreds
  • Lene Lau, lærer, kredsformand, Aarhuskreds
  • Lene Wohlfahrt Dreyer, professor, overlæge (formand for forskningsrådet)
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge
  • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.

  Læs mere om bestyrelsen

 • Kredsformænd i repræsentantskabet
  • Britta Jarly, Viborg-Skive-kreds
  • Edvard Korsbæk, Sydvestjyllandskreds
  • Esther Kofoed, Bornholmskreds
  • Gurli Jensen, Aalborgkreds
  • Hanne Bertelsen, Københavnskreds
  • Heidi Leen, Søhøjlandskreds
  • Henny Rose Pedersen, Vestsjællandskreds
  • Jette Meldgaard Jensen, Hovedstad Vest-kreds
  • Jette Rosenberg, Sydsjælland-Møn-kreds
  • Jonna Nygaard Poulsen, Vestjyllandskreds
  • Kurt Hestehauge, Sydvestfynskreds
  • Lene Lau, Aarhuskreds
  • Lillian Kammersgaard, Randers-Djursland-kreds
  • Liselotte Holmberg, Hovedstad Nord-kreds
  • Lizzie Lyngby, Nordsjællandskreds
  • Lizzie Roll, Odense-Nordøstfyns-kreds
  • Lone Pedersen, Thy-Morsø-kreds
  • Majbrit Due, Midtsjællandskreds
  • Randi Steen Kristensen, Sønderjyllandskreds
  • Signe Krog, Trekantsområdekreds
  • Ulla Skov, Vendsysselkreds
 • Forskningsråd
  • Lene Wohlfahrt Dreyer, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Aalborg (formand for forskningsrådet)
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, ph.d. Syddansk Universitet (næstformand for forskningsrådet)
  • Anders Odgaard, professor, overlæge, dr. med, ortopædkirurg, Rigshospitalet
  • Bente Appel Esbensen, professor, sygeplejerske, Rigshospitalet – Glostrup
  • Claus Henrik Nielsen, professor, overlæge, Ph.d., cand. med. et scient., Rigshospitalet
  • Janus Laust Thomsen, professor og praktiserende læge, Aalborg Universitet
  • Lene Terslev, professor, overlæge Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  Læs mere om forskningsrådet

 • Repræsentanter for GOK - Gigtforeningens OplysningsKredse
  • Palle Hansen, GOK Odder
  • Susanne Lundsberg Baumgartner, GOK Sønderborg
 • Repræsentant for Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
  • Lene Berg Abildgaard, Diagnosenetværk MCTD
 • Repræsentanter for foreninger som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
  • Allan Steen Andersen, Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew (MB)
  • Karina Borg, Foreningen af Unge med Gigt (FNUG)
  • Rene Kristensen, Gigtramte Børns Forældreforening (GBF)
 • Repræsentanter for andre foreninger og organisationer
  • Camilla Schufri Klinkby, formand, Fagligt selskab for reumatologiske sygeplejersker
  • Jeanette Præstegaard, formand, rep. for Danske Fysioterapeuter
  • Karina Ransby, underdirektør, rep. for Forsikring & Pension
  • Michael Christensen, formand, rep. for Dansk Kiropraktor Forening
  • Tina Christensen, formand, rep. for Danske Fodterapeuter
  • Tina Nør Langager, formand, rep. for Ergoterapeutforeningen
 • Lægefaglige medlemmer
  • Bent Deleuran, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Bente Danneskiold-Samsøe, professor emeritus, Parker Instituttet
  • Cody Bünger, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Kristian Stengaard-Pedersen, professor emeritus, Institut for Klinisk Medicin/Reumatologi, Aarhus Universitetshospital
  • Lisbeth Krohn, overlæge
  • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital
  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
  • Thorsten Ingemann Hansen, professor, dr.med., Aarhus Universitet
  • Troels Herlin, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus
  • Ulrik Tarp, klinisk lektor, dr.med., Aarhus Universitetshospital
 • Repræsentanter for regioner og kommuner
  • Else Kayser Nielsen, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
  • Lotte Kofoed, rådmand, Frederiksberg Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Sarah Andersen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Personlige medlemmer
  • Anders Kretzschmar, adm. direktør, Danmarks Apotekerforening
  • Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Hendrick og Struggles
  • Birgitte Nielsen, professionel bestyrelsesmedlem
  • Carsten Arnfjord Thomsen, partner og co-founder, Rethnk
  • Chris MacDonald, sundhedscoach
  • Christian Herskind, bestyrelsesformand, Advokat, LL.M.
  • Dorte Krak, CEO/adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
  • Ellen Margrethe Hauge, klinisk lærestolsprofessor, Aarhus Universitet
  • Gitte Zytphen-Adeler, formand for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
  • Henrik Tvarnø, bestyrelsesmedlem, Aalborg Universitet, fhv. direktør, A.P Møller Fonden
  • Jesper Brøckner Nielsen, partner, Amrop
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient, Syddansk Universitet
  • Karin Verland, bestyrelsesformand, læge
  • Kim Hørslev-Petersen, professor emeritus, Dansk Gigthospital, Syddansk Universitet
  • Klaus Ahm, direktør, Investment Director, NREP
  • Mai Buch, adm. direktør, Competencehouse A/S
  • Marianne Rosager, owner, MRC
  • Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør, MBMikkelsen Holding
  • Per Møller, fhv. direktør
  • Peter Højland, bestyrelsesmedlem
  • Peter Lambert, advokat, partner, Lassen Ricard
  • Signe Krog Jensen, director, KIRK Kapital A/S
  • Søren Kielgast, Rådgiver, DTU
  • Søren Overgaard, professor, overlæge, dr. med. ortopædkirurg, Bispebjerg - Frederiksberg Hospital
  • Tim Sloth Jørgensen, admiral, bestyrelsesmedlem Weibel Scientific
Senest opdateret 06.12.2022