Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet styrker Gigtforeningens arbejde med deres særlige indsigter. Det er Gigtforeningens øverste myndighed. En gang om året mødes repræsentantskabet for bl.a. at godkende årsregnskabet og fejre de mange aktiviteter i foreningen.

Repræsentantskabsmøde i 2021 af fotograf Lars H. LaursenFra Gigtforeningens repræsentantskabsmøde 2021. Foto: Lars H. Laursen

Fælles for medlemmerne i repræsentantskabet er, at alle vil gøre en forskel for mennesker med gigt. Gigt er en usynlig og overset folkesygdom. Medlemmerne er Gigtforeningens ambassadører i samfundet. De udbreder kendskabet til gigtsagen, og bruger deres netværk til at give os mere indflydelse.

Ny viden og netværk

Repræsentanterne har særlige relationer til centrale dele af samfundet, som regioner, kommuner, konsulentbranchen, advokater, direktører og politikere. Medlemmerne af repræsentantskabet er med til at styrke vores arbejde med deres særlige indsigt. Det kan være på investeringsområdet, branding, strategiudvikling og det lægefaglige område.

Gigt påvirker hele samfundet

Gigtsygdom er årsag til en fjerdedel af alle langtidssygemeldinger, og er den næst hyppigste årsag til førtidspension. Sygdommen skønnes at koste samfundet 25 milliarder kroner årligt. At forebygge og behandle gigtsygdomme bedre er derfor en god investering. For den enkelte og samfundet. Forbindelsen til samfundet er afgørende for, at Gigtforeningen kan udvikle sig og kæmpe for bedre vilkår for mennesker med gigt.

Sådan er repræsentantskabet sat sammen

Repræsentanterne er bredt sat sammen af

 • Medlemmerne af bestyrelsen
 • Medlemmerne af forskningsrådet
 • Kredsformændene
 • To fælles repræsentanter fra Gigtforeningens oplysningskredse (GOK)
 • En fælles repræsentant fra Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
 • Formændene for de foreninger, som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
 • Indtil 50 yderligere personlige medlemmer

De personlige medlemmer bliver valgt for fire år ad gangen.

Årligt møde i repræsentantskabet

Hvert år i maj holder repræsentantskabet møde og godkender bestyrelsens årsregnskab, og der aflægges beretninger for året, som er gået. På mødet fejres også de mange aktiviteter i foreningen og dem, der har gjort en særlig indsats for mennesker med gigt.

Repræsentantskabets aktuelle sammensætning

Herunder kan du se hvem der aktuelt sidder i repræsentantskabet:

 • Bestyrelse
  • Ulrik Bülow, bestyrelsesformand (formand for bestyrelsen)
  • Erik Stener Jørgensen, statsautoriseret revisor (næstformand for bestyrelsen)
  • Jette Agerbo, kredsbestyrelsesmedlem, Aalborgkreds
  • Gitte Andersen, global leder af SIGNAL
  • Lene Dreyer, professor, overlæge (formand for forskningsrådet)
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge
  • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
  • Jette Meldgaard Jensen, kredsformand, Hovedstad Vest-kreds
  • Jens Munch-Hansen, bestyrelsesformand
  • Lene Lau, lærer, kredsformand, Aarhuskreds
  • Gurli Martinussen, fhv. direktør TrygFonden
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, ph.d. Syddansk Universitet (næstformand for forskningsrådet)

  Læs mere om bestyrelsen

 • Kredsformænd i repræsentantskabet
  • Ulla Skov, Vendsysselkreds
  • Gurli Jensen, Aalborgkreds
  • Lone Pedersen, Thy-Morsø-kreds
  • Jonna Nygaard Poulsen, Vestjyllandskreds
  • Britta Jarly, Viborg-Skive-kreds
  • Lillian Kammersgaard, Randers-Djursland-kreds
  • Lene Lau, Aarhuskreds
  • Heidi Leen, Søhøjlandskreds
  • Edvard Korsbæk, Sydvestjyllandskreds
  • Signe Krog, Trekantsområdekreds
  • Randi Steen Kristensen, Sønderjyllandskreds
  • Kurt Hestehauge, Sydvestfynskreds
  • Lizzie Roll, Odense-Nordøstfyns-kreds
  • Susan Larsen, Lolland-Falster-kreds
  • Jette Rosenberg, Sydsjælland-Møn-kreds
  • Henny Rose Pedersen, Vestsjællandskreds
  • Majbrit Due, Midtsjællandskreds
  • Lizzie Lyngby, Nordsjællandskreds
  • Liselotte Holmberg, Hovedstad Nord-kreds
  • Jette Meldgaard Jensen, Hovedstad Vest-kreds
  • Hanne Bertelsen, Københavnskreds
  • Esther Kofoed, Bornholmskreds
 • Forskningsråd
  • Lene Dreyer, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Aalborg (formand for forskningsrådet)
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, ph.d. Syddansk Universitet (næstformand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Bente Appel Esbensen, professor, sygeplejerske, Rigshospitalet – Glostrup
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
  • Claus Henrik Nielsen, professor, overlæge, Ph.d., cand. med. et scient., Rigshospitalet
  • Anders Odgaard, professor, overlæge, dr. med, ortopædkirurg, Rigshospitalet
  • Janus Laust Thomsen, professor og praktiserende læge, Aalborg Universitet
  • Lene Terslev, professor, overlæge Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup

  Læs mere om forskningsrådet

 • Repræsentanter for GOK - Gigtforeningens OplysningsKredse
  • Palle Hansen, GOK Odder
  • Susanne Lundsberg Baumgartner, GOK Sønderborg
 • Repræsentant for Gigtforeningens landsdækkende diagnosenetværk
  • Lene Berg Abildgaard, Diagnosenetværk MCTD
 • Repræsentanter for foreninger som Gigtforeningen har et særligt samarbejde med
  • Rene Kristensen, Gigtramte Børns Forældreforening (GBF)
  • Allan Steen Andersen, Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew (MB)
  • Karina Borg, Foreningen af Unge med Gigt (FNUG)
 • Repræsentanter for andre foreninger og organisationer
  • Tina Christensen, formand, rep. for Danske Fodterapeuter
  • Michael Christensen, formand, rep. for Dansk Kiropraktor Forening
  • Jeanette Præstegaard, formand, rep. for Danske Fysioterapeuter
  • Camilla Schufri Klinkby, formand, Fagligt selskab for reumatologiske sygeplejersker
  • Tina Nør Langager, formand, rep. for Ergoterapeutforeningen
  • Karina Ransby, underdirektør, rep. for Forsikring & Pension
 • Lægefaglige medlemmer
  • Cody Bünger, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Bente Danneskiold-Samsøe, professor emeritus, Parker Instituttet
  • Bent Deleuran, professor, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Thorsten Ingemann Hansen, professor, dr.med., Aarhus Universitet
  • Troels Herlin, overlæge, dr.med., Skejby Sygehus
  • Michael Kjær, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Hospital
  • Lisbeth Krohn, overlæge
  • Kristian Stengaard-Pedersen, professor emeritus, Institut for Klinisk Medicin/Reumatologi, Aarhus Universitetshospital
  • Ulrik Tarp, klinisk lektor, dr.med., Aarhus Universitetshospital
  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
 • Repræsentanter for regioner og kommuner
  • Else Kayser Nielsen, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland
  • Lotte Kofoed, rådmand, Frederiksberg Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening
  • Sarah Andersen, regionsrådsmedlem, Region Syddanmark
 • Personlige medlemmer
  • Klaus Ahm, direktør, Investment Director, NREP
  • Jesper Brøckner Nielsen, partner, Amrop
  • Mai Buch, adm. direktør, Competencehouse A/S
  • Anne Mette Dissing-Immerkær, partner, Hendrick og Struggles
  • Ellen Margrethe Hauge, klinisk lærestolsprofessor, Aarhus Universitet
  • Christian Herskind, bestyrelsesformand, Advokat, LL.M.
  • Kim Hørslev-Petersen, professor emeritus, Dansk Gigthospital, Syddansk Universitet
  • Ilse Jacobsen, direktør, Ilse Jacobsen/IJH A/S
  • Signe Krog Jensen, director, KIRK Kapital A/S
  • Tim Sloth Jørgensen, admiral, bestyrelsesmedlem Weibel Scientific
  • Peter Højland, bestyrelsesmedlem
  • Dorte Krak, CEO/adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
  • Søren Kielgast, Rådgiver, DTU
  • Anders Kretzschmar, adm. direktør, Danmarks Apotekerforening
  • Peter Lambert, advokat, partner, Lassen Ricard 
  • Chris MacDonald, sundhedscoach
  • Martin Bøge Mikkelsen, adm. direktør, MBMikkelsen Holding
  • Per Møller, fhv. direktør
  • Birgitte Nielsen, professionel bestyrelsesmedlem
  • Søren Overgaard, professor, overlæge, dr. med. ortopædkirurg, Bispebjerg - Frederiksberg Hospital
  • Marianne Rosager, owner, MRC
  • Carsten Arnfjord Thomsen, partner og co-founder, Rethnk
  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient, Syddansk Universitet
  • Henrik Tvarnø, bestyrelsesmedlem, Aalborg Universitet, fhv. direktør, A.P Møller Fonden
  • Karin Verland, bestyrelsesformand, læge
  • Gitte Zytphen-Adeler, formand for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
Senest opdateret 20.05.2022