Bivirkninger og andre risici ved naturprodukter

Mange har den opfattelse, at naturligt forekommende stoffer ikke er forbundet med bivirkninger eller risici. Mange tror derfor, naturmidler med deres naturlige oprindelse er sikre at bruge – i modsætning til egentlige lægemidler.

Men det er desværre ikke rigtigt. Mange naturligt forekommende stoffer kan også indebære risiko for bivirkninger og andre risici. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst om, hvad du tager, og hvilke virkninger og bivirkninger, produktet kan have. Du skal også huske altid at tale med din læge om det. Også selvom du synes, det ikke har nogen betydning, eller selvom du er bange for lægens reaktion.

Læs mere om bivirkninger og andre risici ved alternative præparater:

 • Kontraindikation: Når naturprodukter ikke må bruges

  I visse tilfælde vil lægen stærkt fraråde dig at bruge naturlægemidler og kosttilskud. Dette kaldes en kontraindikation.

  Det gælder f.eks. hvis:

  • Du har en sygdom eller tilstand, der påvirkes uheldigt af naturpræparatet.
  • Du tager medicin ordineret af lægen, der sammen med naturproduktet kan give en uønsket virkning.
  • Du er allergisk over for de stoffer, der indgår i naturpræparatet.

  Disse informationer vil fremgå af indlægssedlen på naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater.

  Vær opmærksom på kosttilskud

  Modsat naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater kan du sjældent læse på pakninger med kosttilskud hvornår det er kontraindiceret. Har du en sygdom eller får anden medicin, er det derfor en ekstra god ide at få råd fra en læge eller anden fagperson.

 • Interaktion: Naturprodukter i kombination med medicin

  Kosttilskud og naturlægemidler kan i nogle tilfælde have en virkning, der direkte modvirker en ønsket effekt af lægeordineret medicin. Det kaldes en interaktion. En interaktion opstår, hvis effekten af ét præparat påvirkes, samtidig med at du tager – eller forinden har taget – et andet præparat.

  Når virkningen af lægeordineret medicin forstærkes eller nedsættes

  Virkningen af vigtig lægeordineret medicin kan både blive nedsat og forhøjet af en række naturprodukter.

  Hvis virkningen af lægeordineret medicin bliver forstærket, er der risiko for overdosering, mens en nedsat virkning kan betyde, at du ikke får den fulde virkning af behandlingen. Jo flere midler, du får, des større er risikoen for, at midlerne påvirker hinanden på uheldig vis.

  Når virkningen af lægeordineret medicin forstyrres

  Naturprodukter kan påvirke den medicin, du tager, så den ikke virker som tilsigtet. Eksempelvis kan en række af naturprodukter indvirke på effekten af blodfortyndende medicin. Derfor er det vigtigt, at du taler med din læge om det, før du kombinerer naturprodukter med den lægeordinerede behandling.

 • Operation og naturprodukter

  Mange mennesker bruger naturlægemidler og kosttilskud op til en operation. Men visse naturprodukter kan skabe komplikationer ved operation. Nogle naturprodukter kan påvirke bedøvelsen under operationen eller øge blødningstiden. 

  Fortæl lægen om brug af alternative præparater før operation

  Det er vigtigt, at du fortæller lægen om dit forbrug af naturprodukter forud for en operation. Nogle af produkternes virkninger kan være mindre kritiske, men lægen kan dog bedre tage sine forholdsregler og reagere på en ventet frem for en uventet situation. Medbring alle præparater (receptpligtig- og håndkøbsmedicin samt diverse naturprodukter), når du er ved den vejledende samtale med lægen.

  Stop med naturprodukter mindst 1 uge før en operation

  Generelt anbefales du at stoppe brugen af naturprodukter mindst 1 uge før en planlagt operation. Skal du gennemgå en ikke-planlagt operation, er det vigtigt at informere narkoselægen og kirurgen om brugen, så de kan tage evt. forholdsregler.

 • Graviditet, amning, børn og naturprodukter

  Hvis du er gravid eller ammer, bør du være varsom og for så vidt muligt afholde dig fra at anvende naturprodukter ud fra et forsigtighedsprincip. Undtaget er kosttilskud, som dækker dit behov for vitaminer og mineraler. Nogle vitaminer og mineraler, anbefaler myndighederne, at du skal have flere af. Andre må du ikke få for mange af. Spørg din læge, hvis du er i tvivl. Man ved reelt set ikke, om mange af naturprodukterne indebærer en risiko for fosteret eller det nyfødte barn. Eller modsat om de er uskadelige.

  Børn

  Du bør også være varsom med at give naturprodukter til børn. Da deres kroppe ikke er fuldt udviklede, kan virkninger og bivirkninger hos børn være anderledes end hos voksne.

 • Vitaminer og mineraler i høje doser

  Undersøgelser af hvad danskerne spiser viser, at de fleste får dækket behovet for vitaminer og mineraler gennem den almindelige daglige kost. Nogen har dog brug for vitaminer eller mineraler som tilskud til kosten. Det gælder også for nogle mennesker med gigt, som følge af deres sygdom eller behandling.

  Der kan være risiko for bivirkninger ved brug af tilskud med vitaminer og mineraler, der langt overstiger ens behov. Og som altså overstiger de doser af vitaminer og mineraler, som det er muligt at spise i en almindelig kost. I de rigtige doser har vitaminerne og mineralerne en gavnlig effekt, mens der ved større doser er set alvorlige bivirkninger. Behandling med højere doser end de dagligt anbefalede bør derfor kun ske under lægelig vejledning.

  Hvorfor er der en risiko ved for mange vitaminer og mineraler?

  Tilskud med store doser af vitaminer og mineraler kan påvirke den hårfine balance, hvor de indgår med andre stoffer i kroppen. Hvis du f.eks. får for meget af et vitamin eller mineral, kan det udkonkurrere kroppens optagelse af andre vitaminer og mineraler. Det kan fremkalde en mangeltilstand, men der er også andre risici ved for mange vitaminer og mineraler.

  Her er et par eksempler:

  • Et højt indtag af B-vitaminet folat kan i visse tilfælde skjule mangel på vitamin B12. Ubehandlet mangel på B12 vitamin kan give skader på nervesystemet.
  • Man kan sandsynligvis nedsætte risikoen for at udvikle kræft, hvis man spiser mange grøntsager rige på antioxidanten beta-caroten. Men beta-caroten som kosttilskud har i undersøgelser vist at øge risikoen for at dø af lungekræft, i hvert fald hvis man er ryger. Og på tilsvarende vis har man måtte stoppe en stor undersøgelse før tid, fordi tilskud med antioxidanten E-vitamin ikke havde en forebyggende effekt på kræft, men derimod øgede risikoen for at få prostatakræft.

  Det er derfor vigtigt, at du ikke på ukritisk vis spiser vitaminer og mineraler i mængder, der er betydeligt større, end du får gennem en sund og varieret kost. Der er så mange forskellige aktive, sundhedsfremmende stoffer i kosten, som virker i samspil med hinanden, og som ikke kan erstattes med tilskud af vitaminer eller mineraler.

Senest opdateret 09.01.2024