Ondt i skulderen – har du skuldersmerter eller smerter i skulderblad?

Smerter i skulderen kan skyldes, at der er noget galt med selve skulderleddet, eller at der stråler smerter ud fra et andet sted i kroppen, f.eks. fra en diskusprolaps i nakken.

Skuldersmerter kan også skyldes, at man har en sygdom i lungerne, hjertet, eller i bughulen. Når man har skuldersmerter, der udstråler fra et andet sted i kroppen, vil man typisk kunne bevæge skulderen frit, uden at det giver smerter.

Hvis smerterne i skulderen skyldes, at der er noget galt med selve skulderen, vil man derimod typisk få smerter, hvis man bevæger skulderen i en eller flere retninger.

Her kan du læse om forskellige årsager til ondt i skulderen.

 • Vigtig information før du læser videre

  Vær opmærksom på følgende før du læser videre:

  • Teksterne angiver ofte forekommende årsager til smerter i skulderen  men dækker ikke alle mulige årsager til smerterne.
  • Teksterne omfatter ikke beskrivelse af traumer (knoglebrud eller anden skade klart udløst af en ulykke).
  • Teksterne kan ikke træde i stedet for undersøgelse hos behandler – som læge, fysioterapeut eller kiropraktor.
  • Teksterne giver ikke udtømmende råd om behandling  kun enkelte eksempler på behandling er angivet.
 • De mest almindelige årsager til ondt i skulderen

  Skulderen indeholder - udover selve skulderleddet - muskler, muskelsener, ledbånd og slimsække. Alle disse strukturer kan give anledning til skuldersmerter enkeltvis - men ofte sker det i et samspil.

  Her er nogle eksempler på problemer, der ofte er forbundet med skuldersmerter:

  Overbelastning af skulderen

  Lige under skulderens hårde ”loft” ligger en samling af store sener i tæt forbindelse med en slimsæk. Både slimsæk og sene kan hæve op, hvis de bliver irriteret. På grund af de snævre pladsforhold kan senen sidde fast, når man bevæger skulderen. Derved kan der opstå smerter i selve skulderen, både når man er i hvile, og når man bevæger skulderen. Under bevægelse vil skuldersmerterne blive værre, og skuldersmerterne vil stråle ud til armen.

  Sådanne skulderproblemer opstår typisk, når man har overbelastet skulderen. Risikoen øges, hvis man har - eller tidligere har haft - en seneskade, eller hvis der er sket slitage af skulderen.

  I nogle tilfælde kan de store sener helt eller delvis overrives, så armen ikke kan løftes udad.

  Onder i skulderen kan også skyldes, at muskelsenen på skulderens forflade (biceps-senen) er blevet overbelastet. Herved bliver senen irriteret og giver smerter, som bliver værre, når man bevæger skulderen.

  Slidt sene kan blive revet over

  Hos ældre er senen grundet alder blevet slidt, og derfor kan der ske det, at senen nemt kan rives over, hvis man løfter noget tungt - selv ved en mindre belastning. Når det sker, kan man midt på forsiden af overarmen se den sammentrukne muskel som en hævelse på størrelse med en mandarin.

  Frossen skulder

  Frossen skulder er betegnelsen for indskrænket bevægelighed i skulderen i alle planer. Problemet opstår, fordi skulderleddets kapsel er skrumpet. Det kan opstå efter en skade i området. Også mennesker med sukkersyge har en øget risiko for frossen skulder.

  Se øvelser for dig, der er øm, stiv eller svag i skuldrene

  Du kan læse mere om forskellige årsager til smerter i skulderen nedenfor. Klik på de overskrifter, der passer til dig.

 • Er dine smerter i skulderen pludselige og kortvarige?

  Pludseligt opstået og forbigående smerter i skulderområdet skyldes typisk, at senerne er blevet overbelastet. Smerterne aftager, når man aflaster skulderen.

 • Er dine smerter i skulderen længerevarende?

  Hvis ondt i skulderen varer ved, eller hvis skuldersmerterne bliver værre, bør du søge læge for at få en vurdering af årsagen. Ofte skyldes smerterne, at senen under skulderens hårde ”loft” er indeklemt.

 • Har du smerter i skulderen ved belastning?

  Hvis dine skuldersmerter bliver værre, eller hvis du udelukkende har smerter, når du udsætter skulderen for belastning eller laver visse aktive bevægelser, kan smerterne skyldes, at muskelsener, slimsække, ledbånd og muskulatur i skulderen er irriteret.

 • Har du smerter i skulderen i hvile?

  Hvilesmerter er typiske for gigtbetændelse (inflammation), som kan udløses af irritation i muskelsener eller slimsække i skulderen. Men også kroniske gigtsygdomme, som f.eks. leddegigt, kan give anledning til betændelse, så skulderleddet hæver op.

  Læs mere om leddegigt

 • Er du yngre?

  Når yngre får skuldersmerter, skyldes det ofte, at muskelsener i skulderen er blevet overbelastet. Det gælder især, hvis man er utrænet og laver en aktivitet, man ikke er vant til.

 • Er du ældre?

  Slitage i skulderens sener ses meget hyppigt hos midaldrende og ældre. Det øger risikoen for skader og irritation af senerne – og hermed ondt i skulderen

  Også slidgigt i skulderleddet og leddet mellem skulderbladet samt nøglebenet kan give skuldersmerter og mindske pladsforholdene i skulderen, hvorved sene- og slimsækirritation lettere opstår.

  Læs mere om slidgigt

Senest opdateret 01.05.2023