Om Gigtforeningens organisation

Gigtforeningen bliver dagligt ledet af et sekretariat og har desuden et repræsentantskab, en bestyrelse og et forskningsråd. Lokalt er Gigtforeningen organiseret i en lang række lokale kredse og lokalgrupper.

Gigtforeningen ejer og driver Dansk Gigthospital og tre rehabiliteringscentre Sano i Middelfart, Skælskør og Aarhus.

Gigtforeningen lokalt

Gigtforeningen er lokalt organiseret i 22 kredse, en lang række lokalgrupper og syv diagnosenetværk (landsdækkende netværk for mennesker med særlige gigtsygdomme). Foreningen står også bag 37 oplysningskredse, som især tager sig af undervisningen i varmtvandsbassiner.

Gigtforeningens organisering

Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed. Repræsentantskabet mødes én gang årligt.

Gigtforeningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed og mødes fire gange årligt.

Gigtforeningen har desuden et forskningsråd, som står for at uddele midler til forskningsprojekter og forskere.

Senest opdateret 08.05.2023