Organisation – om Gigtforeningens organisering

Gigtforeningen består af et repræsentantskab, en bestyrelse, et sekretariat og et forskningsråd, samt en lang række lokale kredse og lokalgrupper.

Gigtforeningens organisering

Repræsentantskabet er Gigtforeningens højeste myndighed.

Gigtforeningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed.

Gigtforeningen har desuden et forskningsråd. Forskningsrådet er nedsat af bestyrelsen og har primært til opgave at fordele de midler, der bevilges til forskning.

Gigtforeningen er repræsenteret i hele landet med 22 kredse, en lang række lokalgrupper og syv diagnosenetværk (landsdækkende netværk for mennesker med særlige gigtsygdomme), samt 37 oplysningskredse, som især tager sig af undervisningen i varmtvandsbassiner landet over.

Gigtforeningen ejer og driver et gigthospital samt tre behandlingscentre.

Senest opdateret 24.10.2016