Gigtforeningens procedurer for forskningsbevillinger

Gigtforeningen har strikse procedurer, som skal sikre, at alle forskningsbevillinger anvendes til de ansøgte formål.

Uvildigt forskningsråd

Gigtforeningens forskningsstøtte bevilges af et uvildigt forskningsråd bestående af nogle af landets mest kompetente eksperter inden for gigtområdet.

Se forskningsrådets sammensætning

Krav til løbende afrapportering

Bevillingsmodtagerne får ved tildelingen af støtte oplysninger om, hvordan de skal afrapportere undervejs i projektperioden. Såvel ved ansøgninger som ved aflæggelse af endeligt regnskab skal der medsendes underskrevede tro-og-love-erklæringer fra forskere og deres afdelinger.

Særskilt fondskonto

Forskerne forpligter sig til at oprette en særskilt fondskonto, som kun vedrører den bevilling, de har modtaget fra Gigtforeningen. Det gør det lettere for os at tjekke regnskabet, når det ikke er blandet sammen med eventuelle andre bevillinger.

Kontrol af økonomien i forskningsprojektet

Der skal afleveres en slutrapport og aflægges endeligt regnskab med kontoudtog, som detaljeret viser forskningsprojektets forbrug. Hvis vores økonomiafdeling ikke er tilfreds med regnskabet, skal forskerne indsende ny dokumentation, og er forholdene ikke i orden, skal de tilbagebetale støtten.

Overskydende beløb tilbageføres til Gigtforeningen og bevilges gennem forskningsrådet til nye forskningsprojekter inden for gigtområdet.

Læs mere om forskning

Senest opdateret 30.03.2016