Gigtforeningens økonomi

Gigtforeningens arbejde er baseret på private bidrag og indtægter fra medlemskab, lotteri, arv med mere.

Lave omkostninger til administration

Gigtforeningens indtægter kommer fra vores ca. 83.000 medlemmer og andre støtter plus fra lotteri, webshop, events, arv med mere. Under 2 % af vores indtægter kommer fra offentlig støtte. Gigtforeningen bruger kun 6 % af indtægterne på administration.

Din støtte er afgørende

Din opbakning gør det muligt for os at bidrage til forskningen og hjælpe mennesker med gigt til en bedre tilværelse. I 2015 brugte Gigtforeningen 17,8 millioner kroner til støtte til mennesker med gigt, og vi uddelte 15,4 millioner kroner til forskning i form af projektstøtte, stipendier, forskerpriser og andre bevillinger, der kan fremme forskningen på gigtområdet.

Gigtforeningens forskningsstøtte

Du kan læse mere om Gigtforeningens udgifter og indtægter i vores årsrapporter

Gigtforeningens årsberetninger

Senest opdateret 11.02.2017