Fysioterapi og tilskud - for dig med gigt

Hvis du har gigt, kan fysioterapi gavne dig. Her kan du læse mere om fysioterapi, og hvornår du kan få tilskud til fysioterapi.

Fysioterapi er en behandlingsform, der især retter sig mod de dele af kroppen, du bruger, når du bevæger dig, f.eks. dine muskler og led.
Fysioterapeuter har mange forskellige behandlingsmuligheder, der kan tages i brug, alt efter hvilken patient det drejer sig om.

Alle kan frit opsøge en privatpraktiserende fysioterapeut.

 • Du kan frit gå til behandling hos en privat praktiserende fysioterapeut uden henvisning fra din læge. Hvis du ikke har en henvisning fra din læge, skal du betale den fulde pris.
 • Der er mulighed for at få tilskud til behandlingen, hvis du bliver henvist af din læge.
 • For en række sygdomme og lidelser kan du efter lægehenvisning få gratis fysioterapi, hvis sygdommen er fremadskridende, og den giver dig funktionsnedsættelser, eller hvis du har et svært fysisk handicap pga. sygdommen. For flere gigtsygdomme er der gode muligheder for at få gratis fysioterapi.
 • Fysioterapi uden tilskud

  Du kan frit gå til behandling hos en privat praktiserende fysioterapeut uden henvisning fra din læge. Hvis du ikke har en henvisning fra din læge, skal du betale den fulde pris.

  Hvordan foregår behandlingen?

  Behandling hos fysioterapeuten kan bestå af:

  • Undersøgelse
  • Instruktion og vejledning i individuel træning
  • Manuel behandling (fysioterapeuten bruger sine hænder til at behandle dine led/muskler)
  • Holdtræning
  • Bassintræning
  • El-terapi
  • Ridefysioterapi (foregår på godkendte rideskoler)

  Find din nærmeste fysioterapeut på sundhed.dk

 • Fysioterapi med tilskud

  Du kan få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut, hvis du har en henvisning fra din læge.

  For at få tilskud, skal du gå til en fysioterapeut, der har en overenskomst med Regionen. Når du søger en fysioterapeut - f.eks. i det offentlige sundhedsvæsens behandleroversigt på sundhed.dk - vil det fremgå, hvem der har overenskomst med Regionen.

  Hvordan foregår behandlingen?

  Behandling hos fysioterapeuten kan bestå af:

  • Undersøgelse
  • Instruktion og vejledning i individuel træning
  • Manuel behandling (fysioterapeuten bruger sine hænder til at behandle dine led/muskler)
  • Holdtræning
  • Bassintræning
  • El-terapi
  • Ridefysioterapi (foregår på godkendte rideskoler)

  Hvad skal du selv betale?

  Du får dækket ca. 40 procent af udgifterne med en henvisning fra din læge.

  Der er en tillægspris for specielle ydelser, og for behandlinger udenfor normal arbejdstid og søn/helligdage. Sygesikringen danmark yder tilskud, hvis du har en henvisning.

  Find din nærmeste fysioterapeut på sundhed.dk

 • Vederlagsfri (gratis) fysioterapi

  Du har mulighed for at blive henvist til vederlagsfri(gratis) fysioterapi, hvis du opfylder følgende krav:

  Du skal have en sygdom, der står på diagnoselisten

  For gigtsygdomme er det:

  • Leddegigt
  • Arthrogryposis multiplex congenita
  • Arvelige bindevævssygdomme , f.eks. osteogenesis imperfecta, marfans syndrom
  • Ehlers Danlos syndrom
  • Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader
  • Kronisk polyartrit som følge af f.eks. LED/SLE
  • Morbus Bechterew
  • Morbus Reiter
  • Morbus Sjögren (Sjögrens syndrom)
  • Morquios syndrom
  • Problemer efter medfødt hofteluksation
  • Psoriasisgigt
  • Sclerodermi

  Din tilstand skal være varig

  Man siger, at en tilstand er varig, når der er udsigt til, at den vil vare mindst fem år. Ved følger efter ulykkestilfælde, vurderer man tidligst, om der er tale om varige gener og skader ét år efter ulykken.

  Andre krav

  Der er overordnet to krav der skal opfyldes for at få adgang til vederlagsfri fysioterapi

  • Progressiv sygdom. Det betyder, at det er en sygdom, der forværres over tid.
   - Din progressive sygdom skal give dig en funktionsnedsættelse, for at du kan få ret til gratis fysioterapi. Det betyder at den skal begrænse din hverdag, og at der er ting, du ikke kan pga. sygdommen.
   - Det skal være en sygehusafdeling, speciallæge i gigt (reumatolog) eller anden relevant speciallæge, der har stillet din diagnose.
  • Hvis du har det, man kalder "et svært fysisk handicap"
   - Det betyder, at du ikke kan  klare et fuldt døgn på 24 timer indendørs uden hjælp eller hjælpemidler. Med hjælp menes, at du er nødt til at have hjælp af pårørende eller andre personer til f.eks. at tage tøj på, komme i bad eller lave mad.

  Hvad betyder forskellen?

  Forskellen på de to er lidt forenklet sagt, at

  • du ved progressiv sygdom, der giver dig funktionsnedsættelse, som udgangspunkt har adgang til holdtræning, og kun i undtagelsesvise tilfælde efter fysioterapeutens vurdering kan få individuel behandling.
  • mens du med et svært fysisk handicap på grund af en af disse sygdomme har adgang til holdtræning og/eller individuel fysioterapeutisk behandling.

  Eksempler på svært fysisk handicap

  Det kan være svært selv at vurdere, hvornår der er tale om et svært fysisk handicap. Sundhedsstyrelsen har derfor beskrevet flere eksempler. Her er to eksempler:

  • Case 1: En kvinde havde som følge af et biluheld pådraget sig nerveskader med nedsat kraft i venstre arm og hånd således, at hun f.eks. ikke kunne løfte gryder eller kander med indhold. Denne person måtte altså have hjælp af pårørende hver gang, der skulle laves mad. Denne person vurderes til at have et svært fysisk handicap.
  • Case 2: En ung kvinde med leddegigt og nedsat funktion af hænder og albuer, klarede sig uden personhjælp i hjemmet. Hun anvendte specialgreb på vandhaner, specielle køkkenredskaber fremstillet til personer med gigt, og havde andre små hjælpemidler i badeværelset, samt velcrolukninger i tøj, hvor det kunne erstatte knapper. Denne person vurderes til at have et svært fysisk handicap.

  Din læge vurderer, om du kan få gratis fysioterapi efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Du kan under Gratis (vederlagsfri) fysioterapi (ovenfor) læse de nærmere betingelser.

  Gratis fysioterapi kan bestå af

  • Holdtræning i form af f.eks. styrke-,stabilitets-, og bevægetræning
  • Træning i varmtvandsbassin
  • Ridefysioterapi
  • Individuel træning og behandling.

  Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis fysioterapi

  Gratis fysioterapi ved funktionsnedsættelse

  Du har gode muligheder for, at blive henvist til gratis fysioterapi tidligt i sygdomsforløbet, når du har:

  • Leddegigt
  • Psoriasisgigt
  • Morbus Bechterew
  • Slerodermi
  • Ledsmerter som følge af f.eks. gigtbetændelse (reaktiv artrit), Sjögrens syndrom og lupus (SLE)

  En speciallæge skal vurdere om du kan komme under ordningen, hvis du har en diagnose som:

  • Ehlers-danlos
  • Marfans syndrom
  • Knogleskørhed (ostoegenesis imperfecta)
  • Udtalte scolioser

  Du tilbydes som hovedregel holdtræning. Der kan ikke tilbydes ridefysioterapi. Reglerne er de samme for børn og voksne.

  I sjældnere tilfælde kan du blive tilbudt individuel behandling, hvis din fysioterapeut mener, at det er nødvendigt for din behandling, og din læge godkender det.

  Din læge vurderer, om du kan få gratis fysioterapi efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Du kan under Gratis (vederlagsfri) fysioterapi (ovenfor) læse de nærmere betingelser.

  Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis fysioterapi

  Find din nærmeste fysioterapeut på sundhed.dk

  Læs mere om fysioterapi på sundhed.dk

 • Gratis fysioterapi – formål

  Fysioterapien skal have til formål:

  • At forbedre din fysiske funktionsevne.
  • At vedligeholde din funktionsevne, så du så længe som muligt bliver ved med at kunne det, du kan i dag, f.eks. at gå på trapper, selv komme i bad mv.
  • At forhale et tab af funktionsevne, så der går længere tid før sygdommen gør, at du mister evnen til forskellige gøremål i din hverdag, f.eks. at gøre rent, vaske tøj eller gå på trapper.
 • Tilskud til fysioterapi fra kommunen

  Hvis du har behov for en fysioterapeutisk behandling, som du ikke selv har mulighed for at betale, og som ikke er vederlagsfri (gratis) ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, kan du søge om hjælp fra din kommune.

  Hvis du modtager social pension, kan du søge om hjælp efter lov om højeste-, forhøjet almindelig- og almindelig førtidspension § 17 stk. 2 (personligt tillæg) og § 18 stk. 1 (helbredstillæg).

  Hvis du ikke er pensionist, kan du søge om tilskud til behandling efter aktivlovens § 82.

  Det kræver dog, at din økonomi er særlig vanskelig.

 • Fysioterapi efter behandling på sygehuset

  Når du bliver sendt hjem efter behandling fra hospitalet, kan du have brug for fysioterapeutisk genoptræning. Hvis lægerne på sygehuset vurderer, at du har et behov for genoptræning, har du ret til at få en genoptræningsplan.

  • Genoptræningen er gratis for dig som patient.
  • Det er lægen på sygehuset, der vurderer dit behov.
  • Det er kommunen, der står for din genoptræning.

  Læs mere om fysioterapi og genoptræning efter behandling på sygehus

Senest opdateret 08.11.2016