Gigtforeningens bestyrelse

Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af fire år.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Martin Bøge Mikkelsen

  Martin Bøge Mikkelsen, formand

  HD i regnskabsvæsen, HD i afsætningsøkonomi og HD i organisation. Tidligere koncerndirektør i Tryg og har siden 2012 arbejdet professionelt med bestyrelsesarbejde og ventureinvesteringer.

  Med gigt i den nærmeste familie er gigtsagen en hjertesag for Martin Bøge Mikkelsen. Og som formand for bestyrelsen vil han arbejde for at Gigtforeningen bliver endnu mere synlig – både i den brede offentlighed og på den politiske dagsorden.

  ”Vi ved rigtig meget om kræft, og det er godt. Men hvor er de flere end 700.000 mennesker med gigt, der har smerter og for nogles vedkommende er stærkt invaliderede af smerter, som forringer deres livskvalitet? Det har jeg en pligt til at gøre noget ved, når jeg kan.”

 • Erik Stener Jørgensen

  Erik Stener Jørgensen, næstformand

  Statsautoriseret revisor.

  Erik Stener Jørgensen har siden 1998 været revisor for Gigtforeningen hos PwC, men stoppede i 2019 som følge af revisionsfirmaets obligatoriske pensioneringsregel.

  "Jeg har via mit job som revisor haft mulighed for at følge Gigtforeningens aktiviteter tæt og har gennem årene som medlem støttet foreningen og kampe for et bedre liv med gigt. Derfor er det helt naturligt for mig at bruge min erfaring til dette."

 • Anders Odgaard

  Anders Odgaard

  Professor, overlæge og speciallæge i ortopædkirurgi, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Rigshospitalet. Også næstformand i Gigtforeningens forskningsråd. Også næstformand for Gigtforeningens forskningsråd.

  Anders Odgaard har mere end 35 års erfaring fra både basalforskning og klinisk forskning med fokus på forbedring af resultater efter indsættelse af knæprotese.

  ”Sygdomme og lidelser i led, knogler og muskler kan have enorme konsekvenser for dem, der rammes. Med de moderne behandlinger undgår man mange af de problemer, som eksisterede for få årtier siden. Der er dog stadig behov for politisk opmærksomhed, udvikling af effektive behandlingsmetoder og støtte til de mange mennesker, der har problemerne helt tæt på. Jeg ønsker at bruge min erfaring og viden i dette arbejde for Gigtforeningen og dens medlemmer.”

 • Claus Henrik Nielsen

  Claus Henrik Nielsen

  Professor, overlæge, speciallæge i klinisk immunologi, leder af Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet, og formand for den faglige følgegruppe i Dansk ReumaBiobank. Også medlem af Gigtforeningens forskningsråd.

  Claus Henrik Nielsen er uddannet både cand. scient. i eksperimentel biologi og læge. Han har forsket i patogenese og behandling af autoimmune sygdomme i mere end 25 år.

  "Jeg vil gerne være med til at styrke arbejdet for personaliseret medicin – dvs. at behandlingen målrettes til den enkelte patient. I dag behandles ofte ud fra generelle principper uden større hensyntagen til, at vi har forskellige genetiske og biokemiske forudsætninger. Jeg vil arbejde for, at man i fremtiden som patient får tilbudt den optimale behandling fra starten ved hjælp af moderne biomedicinsk teknologi."

 • Gitte Andersen

  Gitte Andersen

  Forfatter, proff. bestyrelsesmedlem, founder Gitte Andersen Consulting - The Workplace Faculty/workplace industry thought leader.

  Gitte Andersen har selv leddegigt og vil være med til at gøre en forskel via sit arbejde i Gigtforeningens bestyrelse. I dag lever hun et liv med sygdommen under kontrol.

  "Jeg har lagt mit liv om og fundet veje ude af gigten, som betyder, at jeg ikke tager medicin i dag. Jeg vil derfor gerne sætte fokus på betydningen af den forebyggende indsats for at holde sig ude af sygdomme, funktions-nedsættelse og smerter, som ellers kan betyde tab af livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet."

 • Gurli Martinussen

  Gurli Martinussen

  Tidligere direktør i TrygFonden, bestyrelsesformand og -medlem i flere organisationer. 

  Gurli Martinussen har i mange år arbejdet for at styrke sygdomsforebyggelse, at flere med kronisk sygdom oplever øget livskvalitet, og for at flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsenet.

  "Jeg har på tæt hold oplevet, hvor invaliderende gigtsygdom kan være for førlighed og livskvalitet. Den erfaring og viden, jeg har opbygget gennem årene, vil jeg bruge i Gigtforeningens vigtige arbejde med at gøre en forskel for mennesker med en gigtsygdom."

 • Jens Much Hansen

  Jens Munch-Hansen

  Cand. merc. i strategisk ledelse og har været adm. dir. for IBM i Norden, koncerndirektør i TDC og bestrider nu en række bestyrelsesposter i forskellige virksomheder.

  "Jeg håber, at min erfaring fra både store og små – og meget forskellige – virksomheder vil være et aktiv i mit arbejde i Gigtforeningens bestyrelsen. Jeg glæder mig til at bidrage til arbejdet og til samarbejdet." 

 • Jette Melgaard Jensen

  Jette Meldgaard Jensen

  Kredsformand i Gigtforeningens Hovedstad Vest-kreds.

  Jette Meldgaard Jensen har været engageret i mange forskellige former for frivilligt arbejde, siden hun var barn. Det var derfor helt naturligt for hende at bidrage til Gigtforeningens frivillige arbejde, da hun selv fik leddegigt for omkring 20 år siden.

  "Børn og unge med gigt bliver nogle gange overset, fordi mange fejlagtigt tror, at gigt kun er en sygdom, der rammer gamle mennesker. Jeg vil gerne arbejde for, at den yngre gruppe bliver mere synlige."

 • Lene Dreyer

  Lene Wohlfahrt Dreyer

  Lene Wohlfahrt Dreyer, overlæge i reumatologi, klinisk professor i reumatologi, Aalborg Universitetshospital. Også formand for Gigtforeningens forskningsråd.

  Lene Wohlfahrt Dreyer har i mange år forsket i behandling af led- og bindevævssygdomme, samt i hvilket omfang mennesker med disse sygdomme har en øget risiko for andre sygdomme.

  "Som medlem af Gigtforeningens bestyrelse vil jeg arbejde for at skabe et større politisk fokus på forskning og behandling af gigtsygdomme i sundhedsvæsenet."

 • Mathilde Langballe Brink

  Mathilde Langballe Brink

  Cand.jur., HR-partner. Har deltaget i bestyrelsesarbejde i patientforeningsregi siden 2016 og skrev sit speciale på jurastudiet om udredningsretten.

  Mathilde Langballe Brink har gigt og flere autoimmune sygdomme, hvorfor det virker naturligt for hende at bidrage til den debat, som kan være med til at skabe større bevågenhed om de problematikker, der er på området.

  ”Jeg håber at kunne være med til at sætte ild til debatten og gøre en forskel for de tusindvis af mennesker, der hver dag lever med sygdommen. Jeg er selv et barn af sundhedssystemet, har været en del af det i mere end to årtier, så jeg ved – på godt og ondt – hvad der følger med.”

 • Merete Lund Hetland

  Merete Lund Hetland

  Professor, overlæge og speciallæge i reumatologi, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Glostrup. Også medlem af Gigtforeningens forskningsråd.

  Merete Lund Hetland har mere end 20 års forskning bag sig og har været med i ledelsen af DANBIO-databasen siden starten i 2000. Hun har også været central i ledelsen af tidligere og nuværende forskningsstudier, hvis resultater i dag har stor betydning for behandlingen af leddegigtpatienter.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre, at Gigtforeningens arbejde udspringer af videnskabelig evidens med høj faglighed og internationalt niveau, således at aktiviteterne kommer mennesker med gigtsygdomme til gode." 

 • Susan Larsen

  Susan Larsen

  Kredsformand i Lolland-Falster Kreds, medlem af DH (Danske Handicaporganisationer) i Guldborgsund og har flexjob på Guldborgsund-bibliotekerne.

  Susan Larsen fik leddegigt som 15-årig og har været aktiv i Gigtforeningen, siden hun var 18 år. Først i FNUG (Foreningen af Unge med Gigt) og siden i Lolland-Falster kredsen, hvor hun har prøvet kræfter med alle poster.

  ”Jeg elsker, når vi planlægger og afholder arrangementer i Gigtforenings-regi. Folk er så taknemmelige og glade for, at der er nogen, som laver noget for dem. De ved også, at de altid kan komme til os, hvis der er noget, de mangler svar på. Så på den måde udfylder vi frivillige mange roller – og jeg vil arbejde for, at vi hele tiden udvikler os til gavn for både nye og eksisterende medlemmer.”

 • Suppleanter

 • Henrik Krarup

  Henrik F. Krarup 

  Kredsformand i Gigtforeningens Sønderjyllandskreds og patientforskningspartner i brugerrådet på Dansk Gigthospital. Medlem af Haderslev Rotary klub.

  Henrik F. Krarup har haft psoriasisgigt i 10 år, men har brugt sin tid på frivilligt arbejde, siden han var helt ung. Det seneste, han har kastet sig over, er Gigtforeningens madklubber, at få etableret flere cykelhold og sundhedscafé.

  ”Jeg vil arbejde for, at det sociale netværk bliver plejet og styrket til gavn for mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler. Mit motto er: Det vigtigste er ikke, hvad vi opnår i sidste ende, men at vi i det mindste er i stand til at leve op til vores værdier undervejs.”

 • Lone Pedersen

  Lone Pedersen

  Kredsformand i Gigtforeningens Thy/Morsø-kreds og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationers afdeling i Thisted.

  I sit arbejde som frivillig i Gigtforeningen vil Lone bl.a. arbejde for, at man som pårørende i højere grad bliver set og værdsat for den rolle, man har, når ens pårørende har en kronisk sygdom.

  ”Det er er område, jeg har tæt inde på livet, da min mand har alvorlig leddegigt. Jeg mærker på min egen krop, hvor omfattende og slidsomt et job, det er at være pårørende til en kronisk syg. Så jeg vil arbejde for, at de pårørende bliver støttet så godt som muligt. En anden af mine mærkesager er at gøre opmærksom på den ensomhed, der ofte følger med en kronisk sygdom.”

Senest opdateret 24.05.2024