Gigtforeningens bestyrelse

Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af fire år.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Ulrik Bülow

  Ulrik Bülow, formand

  Cand. merc. i strategisk ledelse, tidligere adm. direktør i Otto Mønsted, Synoptik og Sonofon, har nu diverse bestyrelsesposter.

  Ulrik Bülow bidrager især med sin brede erfaring i ledelse. Efter 30 år med mange og lange løbeture, fik han problemer med knæ, fødder - og begyndende gigt.

  "Som formand arbejder jeg blandt andet for, at mennesker med gigt får tilbudt den bedste behandling, og at vi som forening kan tilbyde stærke aktiviteter med det formål at udskyde sygdom og sikre den enkelte flere aktive leveår." 

 • Torben Möger Pedersen

  Torben Möger Pedersen, næstformand

  Cand.polit, adm. direktør i PensionDanmark, adjungeret professor på CBS, foruden diverse bestyrelsesposter.

  I kraft af sit daglige virke er Torben Möger Pedersen optaget af at forebygge nedslidning. Han ser Gigtforeningen som en vigtig partner i arbejdet om at skabe en bred alliance på området.

  "Jeg vil arbejde for, at indsatsen for forebyggelse af sygdomme og smerter i led, muskler og ryg gøres til en folkesag og får den prioritering i sundhedssystemet, som denne vigtige sag kræver."

 • Gitte Andersen

  Gitte Andersen

  Arkitekt, byggeøkonom og global direktør i SIGNAL Arkitekter.

  Gitte Andersen har selv leddegigt og vil være med til at gøre en forskel via sit arbejde i Gigtforeningens bestyrelse. I dag lever hun et liv med sygdommen under kontrol.

  "Jeg har lagt mit liv om og fundet veje ude af gigten, som betyder, at jeg ikke tager medicin i dag. Jeg vil derfor gerne sætte fokus på betydningen af den forebyggende indsats for at holde sig ude af sygdomme, funktions-nedsættelse og smerter, som ellers kan betyde tab af livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet."

 • Lene Dreyer

  Lene Dreyer

  Lene Dreyer, overlæge i reumatologi, klinisk professor i reumatologi, Aalborg Universitetshospital. Også medlem af Gigtforeningens forskningsråd

  Lene Dreyer har i mange år forsket i behandling af led- og bindevævssygdomme, samt i hvilket omfang mennesker med disse sygdomme har en øget risiko for andre sygdomme.

  "Som medlem af Gigtforeningens bestyrelse vil jeg arbejde for at skabe et større politisk fokus på forskning og behandling af gigtsygdomme i sundhedsvæsenet." 

 • Merete Lund Hetland

  Merete Lund Hetland

  Professor, overlæge, speciallæge i reumatologi, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup. Også medlem af Gigtforeningens forskningsråd

  Merete Lund Hetland har mere end 20 års forskning bag sig og har været med i ledelsen af DANBIO-databasen siden starten i 2000. Hun har også været central i ledelsen af tidligere og nuværende forskningsstudier, hvis resultater i dag har stor betydning for behandlingen af leddegigtpatienter.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre, at Gigtforeningens arbejde udspringer af videnskabelig evidens med høj faglighed og internationalt niveau, således at aktiviteterne kommer mennesker med gigtsygdomme til gode." 

 • Søren Jacobsen

  Søren Jacobsen

  Professor, speciallæge i reumatologi og intern medicin, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet.

  Søren Jacobsen har været aktiv forsker, siden han læste medicin. Han har også været formand for Gigtforeningens forskningsråd.

  "Jeg vil fortsat lade min interesse for lægevidenskab komme patienterne til gode ved at anerkende deres udfordringer og hjælpe dem, deres læger og omverdenen til bedre at forstå deres situation og sygdom – samt udvikle bedre behandling."

   

 • Jette Melgaard Jensen

  Jette Meldgaard Jensen

  Kredsformand i Gigtforeningens Hovedstad Vest-kreds.

  Jette Meldgaard Jensen har været engageret i mange forskellige former for frivilligt arbejde, siden hun var barn. Det var derfor helt naturligt for hende at bidrage til Gigtforeningens frivillige arbejde, da hun selv fik leddegigt for omkring 20 år siden.

  "Børn og unge med gigt bliver nogle gange overset, fordi mange fejlagtigt tror, at gigt kun er en sygdom, der rammer gamle mennesker. Jeg vil gerne arbejde for, at den yngre gruppe bliver mere synlige."

 • Lillian Kammersgaard

  Lillian Kammersgaard

  Kredsformand i Gigtforeningens Randers-Djursland-kreds.

  Lillian Kammersgaard fik artrose som ganske ung og har levet med sygdommen i over 40 år. For Lillian er det vigtigt at være med til at gøre en forskel for de mange andre med gigt i Danmark.

  "Det er ikke nemt at leve med en gigtsygdom. Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at endnu flere i den brede befolkning bliver klogere på de forskellige gigtlidelser og livet med gigt." 

 • Lene Lau

  Lene Lau

  Bachelor i psykologi, lærer på en daghøjskole for fysisk handicappede og kredsformand i Gigtforeningens Aarhuskreds, medstifter af FNUG, ForeningeN af Unge med Gigt.

  Lene Lau fik børneleddegigt, da hun var 15 måneder.

  "Jeg ser Gigtforeningen som min fagforening og den eneste, der kæmper min sag. Den forskning, Gigtforeningens midler har muliggjort, er kommet mig og min niece, som også har leddegigt, til gode. Jeg vil gerne være med til at vise dem, der donerer penge, at deres støtte nytter, ved at være en god ambassadør for Gigtforeningen."

 • Gurli Martinussen

  Gurli Martinussen

  Tidligere direktør i TrygFonden, bestyrelsesformand og -medlem i flere organisationer. 

  Gurli Martinussen har i mange år arbejdet for at styrke sygdomsforebyggelse, at flere med kronisk sygdom oplever øget livskvalitet, og for at flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsenet.

  "Jeg har på tæt hold oplevet, hvor invaliderende gigtsygdom kan være for førlighed og livskvalitet. Den erfaring og viden, jeg har opbygget gennem årene, vil jeg bruge i Gigtforeningens vigtige arbejde med at gøre en forskel for mennesker med en gigtsygdom."

 • Birgitte Nielsen

  Birgitte Nielsen

  Siden 2006 arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem. Sidder i bestyrelsen for bl.a. Coloplast og Matas.

  Birgitte Nielsen har gigt tæt på livet med en far, der har rygsøjlegigt, og venner og bekendte, som lever med svær artrose og kroniske smerter.

  "Jeg har set, hvordan mennesker med gigt og deres pårørende kæmper for at fortsætte en hverdag på så normale vilkår som muligt, og hvor vigtigt det er for den enkelte ikke at blive stigmatiseret som patient. Jeg vil derfor gerne være med til at skabe nogle rammer for, at mennesker med gigt kan leve et så normalt og aktivt liv så længe som muligt." 

 • Karen Søgaard

  Karen Søgaard

  Professor, forskningsleder, Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet. Formand for Gigtforeningens forskningsråd

  Karen Søgaard har i mange år beskæftiget sig med arbejdsrelaterede smerter i led og muskler.

  "Gigtforeningen gør et stort arbejde for mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler. Men det står stadig for langt nede på dagsordenen i forhold til, hvor meget det fylder i danskernes hverdag. Jeg vil gerne være med til at sætte gigt på dagsordenen. Både ved at arbejde for forskning i forebyggende indsatser, patientinddragelse og evidens for effekten af fysisk træning."

Senest opdateret 29.11.2019