Gigtforeningens bestyrelse

Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af fire år.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Ulrik Bülow

  Ulrik Bülow, formand

  Cand. merc. i strategisk ledelse, tidligere adm. direktør i Otto Mønsted, Synoptik og Sonofon, har nu diverse bestyrelsesposter.

  Ulrik Bülow bidrager især med sin brede erfaring i ledelse. Efter 30 år med mange og lange løbeture, fik han problemer med knæ, fødder - og begyndende gigt.

  "Som formand arbejder jeg blandt andet for, at mennesker med gigt får tilbudt den bedste behandling, og at vi som forening kan tilbyde stærke aktiviteter med det formål at udskyde sygdom og sikre den enkelte flere aktive leveår." 

 • Gitte Andersen

  Gitte Andersen

  Arkitekt, byggeøkonom og global direktør i SIGNAL Arkitekter.

  Gitte Andersen har selv leddegigt og vil være med til at gøre en forskel via sit arbejde i Gigtforeningens bestyrelse. I dag lever hun et liv med sygdommen under kontrol.

  "Jeg har lagt mit liv om og fundet veje ude af gigten, som betyder, at jeg ikke tager medicin i dag. Jeg vil derfor gerne sætte fokus på betydningen af den forebyggende indsats for at holde sig ude af sygdomme, funktions-nedsættelse og smerter, som ellers kan betyde tab af livskvalitet og tilknytning til arbejdsmarkedet."

 • Lene Dreyer

  Lene Dreyer

  Lene Dreyer, overlæge i reumatologi, klinisk professor i reumatologi, Aalborg Universitetshospital. Også formand for Gigtforeningens forskningsråd

  Lene Dreyer har i mange år forsket i behandling af led- og bindevævssygdomme, samt i hvilket omfang mennesker med disse sygdomme har en øget risiko for andre sygdomme.

  "Som medlem af Gigtforeningens bestyrelse vil jeg arbejde for at skabe et større politisk fokus på forskning og behandling af gigtsygdomme i sundhedsvæsenet." 

 • Merete Lund Hetland

  Merete Lund Hetland

  Professor, overlæge og speciallæge i reumatologi, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Glostrup. Også medlem af Gigtforeningens forskningsråd

  Merete Lund Hetland har mere end 20 års forskning bag sig og har været med i ledelsen af DANBIO-databasen siden starten i 2000. Hun har også været central i ledelsen af tidligere og nuværende forskningsstudier, hvis resultater i dag har stor betydning for behandlingen af leddegigtpatienter.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre, at Gigtforeningens arbejde udspringer af videnskabelig evidens med høj faglighed og internationalt niveau, således at aktiviteterne kommer mennesker med gigtsygdomme til gode." 

 • Søren Jacobsen

  Søren Jacobsen

  Professor, speciallæge i reumatologi og intern medicin, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet.

  Søren Jacobsen har været aktiv forsker, siden han læste medicin. Han har også været formand for Gigtforeningens forskningsråd.

  "Jeg vil fortsat lade min interesse for lægevidenskab komme patienterne til gode ved at anerkende deres udfordringer og hjælpe dem, deres læger og omverdenen til bedre at forstå deres situation og sygdom – samt udvikle bedre behandling."

   

 • Jette Melgaard Jensen

  Jette Meldgaard Jensen

  Kredsformand i Gigtforeningens Hovedstad Vest-kreds.

  Jette Meldgaard Jensen har været engageret i mange forskellige former for frivilligt arbejde, siden hun var barn. Det var derfor helt naturligt for hende at bidrage til Gigtforeningens frivillige arbejde, da hun selv fik leddegigt for omkring 20 år siden.

  "Børn og unge med gigt bliver nogle gange overset, fordi mange fejlagtigt tror, at gigt kun er en sygdom, der rammer gamle mennesker. Jeg vil gerne arbejde for, at den yngre gruppe bliver mere synlige."

 • Lene Lau

  Lene Lau

  Bachelor i psykologi, lærer på en daghøjskole for fysisk handicappede og kredsformand i Gigtforeningens Aarhuskreds, medstifter af FNUG, ForeningeN af Unge med Gigt.

  Lene Lau fik børneleddegigt, da hun var 15 måneder.

  "Jeg ser Gigtforeningen som min fagforening og den eneste, der kæmper min sag. Den forskning, Gigtforeningens midler har muliggjort, er kommet mig og min niece, som også har leddegigt, til gode. Jeg vil gerne være med til at vise dem, der donerer penge, at deres støtte nytter, ved at være en god ambassadør for Gigtforeningen."

 • Gurli Martinussen

  Gurli Martinussen

  Tidligere direktør i TrygFonden, bestyrelsesformand og -medlem i flere organisationer. 

  Gurli Martinussen har i mange år arbejdet for at styrke sygdomsforebyggelse, at flere med kronisk sygdom oplever øget livskvalitet, og for at flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsenet.

  "Jeg har på tæt hold oplevet, hvor invaliderende gigtsygdom kan være for førlighed og livskvalitet. Den erfaring og viden, jeg har opbygget gennem årene, vil jeg bruge i Gigtforeningens vigtige arbejde med at gøre en forskel for mennesker med en gigtsygdom."

 • Berit Schiøttz-Christensen

  Berit Schiøttz-Christensen

  Professor, overlæge og speciallæge i reumatologi, Almen Medicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk UniversitetOgså næstformand for Gigtforeningens forskningsråd

  Berit Schiøttz-Christensen er uddannet reumatolog og har sit faglige ståsted i diagnostik og behandling af patienter med symptomer i bevægeapparatet.

  ”Jeg vil gerne være med til at styrke fokus på mennesker, der har funktionsbegrænsning som følge af smerter og forstyrrelser i led, ryg og muskler, som skyldes overbelastning og degenerative forandringer. Det er nødvendigt at styrke samarbejdet mellem sundhedsfaglige behandlere, kommuner og arbejdsgivere for at sikre den enkelte de bedste muligheder for et aktivt liv.”

 • Foto på vej

  Erik Stener Jørgensen

  Statsautoriseret revisor.

  Erik Stener Jørgensen har siden 1998 været revisor for Gigtforeningen hos PwC, men stoppede i 2019 som følge af revisionsfirmaets obligatoriske pensioneringsregel.

  "Jeg har via mit job som revisor haft mulighed for at følge Gigtforeningens aktiviteter tæt og har gennem årene som medlem støttet foreningen og kampe for et bedre liv med gigt. Derfor er det helt naturligt for mig at bruge min erfaring til dette."

 • Jens Much Hansen

  Jens Munch-Hansen

  Cand. merc. i strategisk ledelse og har været adm. dir. for IBM i Norden, koncerndirektør i TDC og bestrider nu en række bestyrelsesposter i forskellige virksomheder.

  "Jeg håber, at min erfaring fra både store og små – og meget forskellige – virksomheder vil være et aktiv i mit arbejde i Gigtforeningens bestyrelsen. Jeg glæder mig til at bidrage til arbejdet og til samarbejdet." 

 • Jette Agerbo

  Jette Agerbo

  Lærer, cand.pæd. i antropologi, bestyrelsesmedlem i Gigtforeningens Aalborg Kreds og medlem af Lokalgruppe Aalborg.

  Jette Agerbo har haft leddegigt, siden hun var teenager og har ud over sin erfaring fra frivilligt arbejde skrevet speciale om gigtbørns manglende skoletilbud ved sygdom.

  "Jeg håber at kunne bidrage med både patientens og den frivilliges perspektiv til bestyrelsesarbejdet. Samtidig brænder jeg for at være med til at udvikle muligheder og aktiviteter for især de potentielle medlemmer, der kæmper med udfordringen med både at have gigt og et ønske om et velfungerende familie- og arbejdsliv."

Senest opdateret 08.11.2021