Gigtforeningens bestyrelse

Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af fire år.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 • Ulrik Bülow, fhv. adm. direktør, Otto Mønsted A/S (formand for bestyrelsen)
 • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark (næstformand for bestyrelsen)
 • Ellen-Margrethe Hauge, professor, overlæge, ph.d. (næstformand for Gigtforeningens forskningsråd)
 • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
 • Jette Meldgaard Jensen, Kredsformand, Hovedstad Vestkreds
 • Lillian Kammersgaard, kredsformand, Gigtforeningens Randers-Djursland-kreds
 • Dorte Krak, CEO / Adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group
 • Lene Lau, lærer
 • Birgitte Nielsen, professionelt bestyrelsesmedlem
 • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient
 • Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d. (formand for Gigtforeningens forskningsråd)
Senest opdateret 08.05.2017