Gigtforeningens bestyrelse

Bestyrelsen har sammen med direktionen ansvaret for Gigtforeningens virksomhed. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af fire år.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 • Ulrik Bülow, bestyrelsesformand (formand for bestyrelsen)
 • Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark (næstformand for bestyrelsen)
 • Ellen-Margrethe Hauge, professor, ledende overlæge, ph.d. (formand for forskningsrådet)
 • Gitte Andersen, direktør, SIGNAL Arkitekter
 • Søren Jacobsen, professor, overlæge, dr.med.
 • Jette Meldgaard Jensen, kredsformand, Hovedstad Vestkreds
 • Lillian Kammersgaard, kredsformand, Randers-Djursland-kreds
 • Lene Lau, lærer, kredsformand, Aarhuskreds
 • Birgitte Nielsen, professionelt bestyrelsesmedlem
 • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand.scient. (næstformand for forskningsrådet)
 • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med.
 • Vakant
Senest opdateret 14.02.2019