Mindfulness meditation kan mindske dine smerter

Hvis du lever med kroniske smerter, har du måske oplevet, at smerterne fylder det hele. De træder så at sige frem i dit opmærksomhedsfelt og skygger for alt andet. Mange mennesker, der har smerter, har stor glæde af både meditation og afspændingsøvelser som en måde at håndtere smerterne.

Mindfulness meditation er en måde at træne dig selv og din bevidsthed i, at få smerterne til at træde i baggrunden – simpelthen få dem til at fylde mindre, så du kan bruge din energi og opmærksomhed på det, du gerne vil.

Smerter og mindfulness meditation

Mindfulness meditation bliver i stigende grad benyttet til behandling af blandt andet kroniske smerter, men kan også bruges til at reducere stress og mindske bekymringer. Metoden kommer oprindeligt fra Østen, men har i de senere år også vundet indpas i den vestlige verden.

Når man arbejder med mindfulness, kan man finde en anden måde at være i livet med smerter på. Man kan gå fra at smerterne er noget, som man overlever eller holder ud, til at smerterne er noget man er med og lever med. Man arbejder med en buddhistisk tankegang, der er grundlaget for metoden, hvor man søger at acceptere det, som allerede er.

Øvelser til en mindful hverdag

Det kan være svært på egen hånd at ændre den måde, man tænker på, og derfor kan du måske have glæde af at bruge guidede mindfulness-øvelser fra en cd, fra nettet, fra en app eller at tage et kursus i mindfulness. Find f.eks. øvelser hos Dansk Center for Mindfulness

Nogle kan også på egen hånd skabe større bevidsthed og en mindful hverdag uden hjælp fra andre.

Ved hjælp af små hverdagsøvelser kan du skærpe din opmærksomhed og dit bevidste nærvær. Skridt for skridt kan du nærme dig en tilstand af mindfulness i de ting, du foretager dig:

  • Vær opmærksom på dine tanker i ugens løb. Noter hver gang du laver mere end én ting ad gangen – f.eks. taler i telefon, mens du læser - eller spiser og ser TV på samme tid. Når du multitasker i stedet for at "monotaske".
  • Noter, når dine tanker er andre steder end der, hvor du er – f.eks. når du sidder i en samtale og tænker på, hvad du skal købe ind. Når dine tanker bevæger sig mod fortiden eller fremtiden og derfor ikke længere er i nutidens situation.
  • Registrer din indre båndoptager – bliv mere bevidst om, hvor meget du evaluerer, forholder dig til, vurderer og forklarer alt i stedet for blot at være med det. Du behøver ikke give alt en etikette eller mening.
  • Vælg en dagligdagsaktivitet og giv den din fulde opmærksomhed i en uge – f.eks. tandbørstningen, dit bad eller spisning.
  • Noter behagelige hændelser i en uge. Registrer dem, når de sker, så du kan huske: Hvilken hændelse var der tale om? Hvordan mærkede du den i din krop? Hvilke tanker dukkede op? Hvilke følelser havde du?

Download smertedagbog og få overblik over dine smerter

Smertedagbogen kan gøre dig klogere på dine smerter og hjælpe dig til at forstå, hvad der er godt og mindre godt for dig i forhold til smerterne. Den kan også være en hjælp, hvis du skal tale med din læge om håndtering og behandling af dine smerter.

Afspændingsøvelser

Afspændingsøvelser kan hjælpe dig med at mindske dine smerter, ligesom det har en beroligende virkning og kan hjælpe dig med at sove bedre.

Hvad sker der, når kroppen er anspændt?

Når en del af din krop gør ondt, vil musklerne i området automatisk spænde i et forsøg på at beskytte det område, der gør ondt. Muskelspændingerne er anstrengende, og efter en tid vil de blive smertefulde og bidrage til, at du får endnu flere smerter – og bliver træt.

Smerter og andre stressfaktorer kan gøre det sværere for dig at få nok hvile og god nattesøvn. Det betyder, at du efterhånden kan føle dig udmattet. Det skaber en ond cirkel, da det er lettere at klare smerterne, når du er udhvilet. Derfor kan afspændingsøvelser være gode for dig pga. deres smertelindrende og beroligende effekt.

Senest opdateret 15.06.2023