Psykologhjælp – kriterier for tilskud til psykologbehandling

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du opfylder henvisningskriterierne for tilskud. Læs mere om kriterierne.

Din læge kan vurdere, om du opfylder betingelserne for tilskud til psykologhjælp.

Spørg din læge.

Du har mulighed for at få tilskud, hvis du er:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsoffer.
 • Trafik- og ulykkesoffer.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Ramt af alvorlig invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Har forsøgt selvmord.
 • Er kvinde og som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Har let til moderat depression fra 18 år.
 • Har let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Er du mellem 18 og 21 år, er det muligt som led i en midlertidig forsøgsordning at få gratis psykologhjælp for angst og drepression (kategori 10 og 11) i perioden fra 1. juli 2018 til 31. december 2021. 

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11. 

Ifølge kriterierne skal du have været udsat for en eller flere af ovenstående hændelser og på baggrund af disse befinde dig i en krise. Henvisningen kan udstedes i op til 12 måneder efter den begivenhed, der uløste din krisetilstand. (Tidsbegrænsningen gælder dog ikke incest/seksuelle overgreb eller depression).

Det er muligt at skifte psykolog i forløbet. Du skal blot fortælle den nye psykolog, at du har skiftet fra en anden. Så vil den nye psykolog tage kontakt til regionen og få oplyst, hvor mange konsultationer du har tilbage på henvisningen. 

Hvor mange behandlinger kan du få?

En henvisning giver mulighed for op til 12 samtaler hos en psykolog. Med henvisningen dækkes 60 procent af udgifterne til disse samtaler. For at kunne bruge en henvisning skal psykologen have et såkaldt ydernummer (overenskomst med sygesikringen).

Hvis du ønsker at finde en psykolog i dit nærområde, kan du benytte søgemaskinen på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside

Her har psykologer, der er medlem af Dansk Psykolog Forening oprettet profiler, hvis beskrivelser kan være dig behjælpelig i dit valg af psykolog.

Gigt og depression

Smerter, gener og bekymring i forbindelse med gigtsygdom kan påvirke din psykiske trivsel. Nogle personer kan i perioder opleve så belastende livsvilkår, at risikoen for at udvikle depression øges. Hvis du har mistanke om, at du har en depression, skal du kontakte din egen læge.

Læs mere om symptomer og behandling af depression

Senest opdateret 23.12.2015