Søg om støtte til forskning - sådan søger du forskningsstøtte

Støtte til forskning er et vigtigt formål for Gigtforeningen. Vi ved, at forskning er grundlaget for ny og forbedret behandling og forebyggelse af gigt.

Pengene, vi uddeler til forskning, kommer fra betroede midler fra medlemmer, bidragydere og dem, der betænker Gigtforeningen i deres testamente.

Læs mere om de seneste forskningsuddelinger fra Gigtforeningen

Sådan søger du støtte

Vurdering af ansøgninger om forskningsstøtte sker gennem Gigtforeningens uvildige forskningsråd.

Her kan du læse vores uddelingsstrategi, søge støtte og finde ansøgningsfrister.

 • Uddelingsstrategi

  Gigtforeningens uddelingsstrategi er retningsgivende for forskningsrådets uddelinger og tager afsæt i den aktuelle udvikling inden for gigtforskning. Der er gjort enorme fremskridt gennem gigtforskning de seneste årtier. Forskning, som Gigtforeningen også har bidraget til med støtte. Der er dog stadig meget, der kan gøres i forhold til at forstå sygdommene og blive i stand til at behandle dem med bedre resultater - og forhindre dem i at opstå.

  For at gøre bedst mulig gavn er uddelingernes fokus og langsigtede mål for forskningsrådet i de kommende år:

  Styrket dansk gigtforskning

  Muliggøre, at dansk gigtforskning bliver igangsat og styrket ved at:

  • støtte forskning af høj kvalitet inden for alle områder, der kan omsættes til større forståelse af gigtsygdomme og bedre livskvalitet for patienterne
  • medvirke til, at forskningsprojekter kan tiltrække finansiering fra andre kilder
  • inspirere til udvikling af samarbejde med andre forskere og forskningsmiljøer nationalt og internationalt

  Patientinvolvering

  Fremme patientrelevant forskning ved at:

  • inspirere forskere til at fokusere på emner og problemstillinger, der er vigtige for mennesker med gigt
  • inddrage patienter i bedømmelse af forskningsansøgninger
  • støtte og tilskynde til, at forskere involverer patientrepræsentanter, som har erfaringer fra livet med gigt, i forskellige faser af forskningsprocessen lige fra forskningsideer til udførelse og formidling af resultater

  Unge forskere

  Anspore unge forskere til en karrierestart inden for gigtforskning ved at:

  • støtte ph.d.-studier inden for forebyggelse, diagnosticering, behandling og rehabilitering
  • støtte unges deltagelse i internationale konferencer og symposier, hvor de fremlægger deres forskning blandt mulige samarbejdspartnere
  • anerkende unge studerende og unge talentfulde forskere ved tildeling af priser

  Læs mere om uddelingsstrategien 2023-2027 for Gigtforeningens forskningsråd

 • Søg om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

  Gigtforeningens forskningsråd bevilliger støtte til:

  • Projekter
  • Stipendier
  • Deltagelse i rejser/kongresser

  Retningslinjer og betingelser

  Før du søger om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd, beder vi dig læse disse dokumenter:

  Ansøgningsbetingelser for støtte til projekter og stipendier (pdf)

  Om støttemuligheder, tidsfrister og krav til ansøgningen

  Bevillingsbetingelser, når du har fået bevilget støtte til projekter og stipendier (pdf)

  Bedømmelseskriterier

  Forskningsrådet vurderer din ansøgning om forskningsstøtte ud fra følgende bedømmelseskriterier:

  • Relevans: Bidrager projektet til forbedringer på gigtområdet?
  • Originalitet: Er projektets problemstilling tydelig og original?
  • Forskningsmæssig kvalitet: Passer design, metoder og analyser til projektets mål?
  • Ansøger: Har ansøgeren kvalifikationer til at udføre projektet?
  • Forskningsmiljø: Underbygger det videnskabelige forskningsmiljø projektet?
  • Budget: Er omkostningerne realistiske, og er der sammenhæng mellem udgifter og det forskningsmæssige udbytte?
  • Gennemførlighed: Er der adgang til de nødvendige forskningsfaciliteter og forsøgspersoner for at gennemføre projektet, og er det realistisk at gennemføre projektet ud fra den relevante statistiske plan, projektperiode mv.?
  • Patientinvolvering: Involvering af patientrepræsentanter i projektets forskellige faser vil blive vurderet positivt, og fravalg af patientrepræsentanter i projektet skal begrundes

  Læs mere om patientinvolvering i forskning

  Optimer din ansøgning – sådan forbedrer du din mulighed for støtte

  Inden du søger støtte, kan du med fordel læse dokumentet med gode råd til at undgå afslag på en ansøgning om projektstøtte. Vi håber, at det er med til at forbedre dine muligheder for at opnå støtte.

  Logo til præsentation af forskning

  Du kan downloade Gigtforeningens logo til brug for præsentationer. Logoet findes såvel på dansk som på engelsk.

  Download logo

  Rejse/kongresdeltagelse

  Der gives udelukkende støtte til præsentationer, der vedrører projekter, Gigtforeningen allerede har støttet. Ansøgningen skal være modtaget i Gigtforeningen senest to måneder før kongressens start.

  Du kan læse om alle betingelser her:
  Betingelser for støtte til rejse/kongresdeltagelse (pdf)

  Ansøgningsskema

  Når du søger støtte fra forskningsrådet, skal du bruge Gigtforeningens elektroniske ansøgningsskema.

  Bedømmelse af din ansøgning

  Du kan læse om, hvordan din ansøgning bedømmes her:

  Bedømmelse af din ansøgning (pdf)

  Har du spørgsmål vedr. forskning, er du velkommen til at kontakte vores forskningsadministration.

 • Aktuelle ansøgningsfrister

  Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, priser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

  Se aktuelle ansøgningsfrister

 • Generelle ansøgningsfrister

  Her kan du se, de generelle frister for stipendier, projektstøtte mv.

  Støtte Frister
  Pulje til original forskning 1. november - ca.
  Projektstøtte 1. februar, 1. april, 1. august, 1. november - ca.
  Introduktionsstipendier Efter opslag - halvårligt ca. 1. april og 1. november
  Forskningsstipendier Efter opslag 
  Rejseansøgninger vedr. kongresstøtte Løbende dog senest 2 måneder før kongresstart
  Studenterpriser Efter opslag - ca. 1. februar
  Dronning Ingrids Forskerpris Efter opslag - indstillingsfrist ca. 1. februar
Senest opdateret 11.03.2024