Søg om støtte til forskning - sådan søger du forskningsstøtte

Støtte til forskning er et vigtigt formål for Gigtforeningen. Vi ved, at forskning er grundlaget for ny og forbedret behandling og forebyggelse af gigt.

Pengene, vi uddeler til forskning, kommer fra betroede midler fra medlemmer, bidragydere og dem, der betænker Gigtforeningen i deres testamente.

Læs mere om de seneste forskningsuddelinger fra Gigtforeningen

Sådan søger du støtte

Vurdering af ansøgninger om forskningsstøtte sker gennem Gigtforeningens uvildige forskningsråd.

Her kan du læse vores uddelingsstrategi, søge støtte og finde ansøgningsfrister.

 • Uddelingsstrategi

  I Gigtforeningen har vi formuleret en uddelingsstrategi, der beskriver rammerne for vores forskningsstøtte.

  Uddelingsstrategien tager udgangspunkt i den aktuelle udvikling og de potentialer, der er for forskning inden for gigtområdet. Den tager også afsæt i vores tidligere erfaringer.

  Vision

  Forskningsrådets mål er at støtte gennemførlig forskning af høj kvalitet. Vi vil støtte forskning, som vil gavne mennesker med gigt på kortere eller længere sigt.

  Tildelingsgrundlag

  Gigtforeningen støtter ansøgninger af høj kvalitet med relevans for gigtområdet.

  Når vi vurderer et projekt, kigger vi på:

  • Projektets originalitet og kvalitet
  • De foreslåede metoders egnethed og gennemførlighed.
  • Ansøgerens videnskabelige kvalifikationer og forskningsmiljø
  • Forskningens etiske aspekter
  • Det foreslåede budget

  Der uddeles forholdsvis beløb i størrelsesordenen 100.000-300.000 kroner til forskningsstøtte, der derved får Gigtforeningens kvalitetsmæssige blåstempling.

  Gigtforeningen uddeler støtte til alle forskningsprojekter med relevans for gigtområdet.

  Med relevans for gigtområdet mener vi forskning, som vi forventer på kortere eller længere sigt vil kunne gavne mennesker med gigt ved at bidrage til bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling.

  Alle former for forskning støttes, inkl. basal-, translationel og klinisk forskning.

  Vi støtter desuden forskning, der har som mål at bedre:

  • Forståelsen af sygdomsmekanismer
  • Sygdomsforløb
  • Funktion og træning
  • Diagnostik, opfølgning og prognoser
  • Behandling
  • Rehabilitering

  Gigtforeningen lægger vægt på, at patienter inddrages aktivt i forskningsprocessen, når det er relevant. 

  Læs mere om patientrepræsentanter i forskning

  Særlige fokusområder

  Gigtforeningen har valgt tre fokusområder. Forskningsprojekter af høj kvalitet, der falder inden for disse området, vil især blive prioriteret:

  • Reumatoid artrit (leddegigt)
  • Artrose (slidgigt)
  • Spondylartrit (rygsøjlegigt) og andre rygsygdomme

  Fokusområderne er bl.a. valgt ud fra deres udbredelse: Det er alvorlige gigtsygdomme, der rammer mange, både i befolkningen generelt, men også blandt Gigtforeningens medlemmer.

  Det er desuden sygdomme, der har stor betydning for både den enkelte og for samfundet.

  For den enkelte har disse sygdomme stor betydning bl.a. i forhold til smerter, hæmmede funktioner og livskvalitet generelt. I forhold til samfundet er det sygdomme, det giver store udgifter, både direkte, f.eks. i form af medicinudgifter og indirekte f.eks. i form af udgifter i forbindelse med sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. De tre prioriterende områder er desuden områder, hvor der kan forventes væsentlige fremskridt.

  Uddelingstyper

  Gigtforeningen støtter dansk og international videnskabelig forskning og samarbejde inden for foreningens områder. Gigtforeningen støtter dermed primært forskning, der udføres i Danmark eller af danske forskere i udlandet, der er tilknyttet en dansk forskningsinstitution.

  Der kan søges om støtte til:

  • Stipendier til ansøgers egne lønmidler.
  • Projektstøtte til driftsudgifter og lønmidler til teknisk assistance.
  • Rejse og ophold i forbindelse med fremlæggelse af egne forskningsresultater.
  • Pulje på 1 mio. kr. til særlige forskningsindsatser.
  • Hæderspriser:
   - Studenterpriser, som belønner skriftlige opgaver inden for gigtområdet.
   - Dr. Ingrids forskerpris, som kandidater indstilles til.
 • Søg om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

  Gigtforeningens forskningsråd bevilliger støtte til:

  • Projekter
  • Stipendier
  • Deltagelse i rejser/kongresser

  Retningslinjer og betingelser

  Før du søger om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd, beder vi dig læse disse dokumenter:

  Ansøgningsbetingelser for støtte til projekter og stipendier (pdf)

  Om støttemuligheder, tidsfrister og krav til ansøgningen

  Bevillingsbetingelser, når du har fået bevilget støtte til projekter og stipendier (pdf)

  Optimer din ansøgning – sådan forbedrer du din mulighed for støtte

  Inden du søger støtte, kan du med fordel læse dokumentet med gode råd til at undgå afslag på en ansøgning om projektstøtte. Vi håber, at det er med til at forbedre dine muligheder for at opnå støtte.

  Logo til præsentation af forskning

  Du kan downloade Gigtforeningens logo til brug for præsentationer. Logoet findes såvel på dansk som på engelsk.

  Download logo

  Rejse/kongresdeltagelse

  Der gives udelukkende støtte til præsentationer, der vedrører projekter, Gigtforeningen allerede har støttet. Ansøgningen skal være modtaget i Gigtforeningen senest to måneder før kongressens start.

  Du kan læse om alle betingelser her:
  Betingelser for støtte til rejse/kongresdeltagelse (pdf)

  Ansøgningsskema

  Når du søger støtte fra forskningsrådet, skal du bruge Gigtforeningens elektroniske ansøgningsskema.

  Bedømmelse af din ansøgning

  Du kan læse om, hvordan din ansøgning bedømmes her:
  Bedømmelse af din ansøgning (pdf)

   Har du spørgsmål vedr. forskning, er du velkommen til at kontakte vores forskningsadministration.

 • Aktuelle ansøgningsfrister

  Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, priser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag.

  Se aktuelle ansøgningsfrister

 • Generelle ansøgningsfrister

  Her kan du se, de generelle frister for stipendier, projektstøtte mv.

  Støtte Frister
  Pulje til original forskning 1. november - ca.
  Projektstøtte 1. februar, 1. april, 1. august, 1. november - ca.
  Introduktionsstipendier Efter opslag - halvårligt ca. 1. april og 1. november
  Forskningsstipendier Efter opslag 
  Rejseansøgninger vedr. kongresstøtte Løbende dog senest 2 måneder før kongresstart
  Studenterpriser Efter opslag - ca. 1. februar
  Dronning Ingrids Forskerpris Efter opslag - indstillingsfrist ca. 1. februar
Senest opdateret 28.09.2023