Dansk Gigthospital

Gigthospitalet er et specialhospital inden for gigtsygdomme (reumatologi) og er omfattet af det almindelige frie sygehusvalg. Hospitalet modtager patienter fra hele Danmark.

Gigthospitalet leverer sundhedsydelser af højeste faglige kvalitet samt forskning inden for gigtsygdomme. Hospitalet råder over en stor sengeafdeling, en dagenhed for biologisk behandling et ambulatorium, røntgenafdeling og laboratorium samt socialrådgiver og diætist.

Hospitalet tilbyder udredning, behandling, rehabilitering, pleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse indenfor de reumatologiske sygdomme.

Har du gigt og ønsker behandling på Gigthospitalet, skal du have en henvisning fra egen læge, speciallæge eller fra den sygehusafdeling, der står for din behandling. 

Læs mere om Gigthospitalet

Gigthospitalet har siden 1956 været beliggende i Gråsten. I januar 2019 åbnede Gigtforeningen hospitalet i nye og mere moderne fysiske rammer i Sønderborg.

Senest opdateret 04.05.2023