Kampagner og øvrigt samarbejde

Forebyggelse, bedre vilkår og højere livskvalitet for mennesker, der lever med gigt. Det er drivkraften i Gigtforeningens samarbejde med offentlige og private aktører.

Gigtforeningens kampagner og øvrigt samarbejde

Gigtforeningen har samarbejdsaftaler med en lang række offentlige og private aktører, andre patientforeninger og NGO’er, bl.a. omkring kampagner og oplysningsmaterialer. Her kan du læse om nogle af de samarbejder, vi indgår i:

 • Atrium

  Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind holdte den 31. oktober 2018 oplæg på kurset "Medical Market Access: den politiske sundhedssektor" arrangeret af Atrium. 

  Se aftale (pdf)

 • Borgermøder

  2019

  Gigtforeningen og Novartis har indgået følgende samarbejdsaftaler.

  Aftale mellem: Gigtforeningen og Novartis
  Projekttype: Samarbejde
  Formål: Afholdelse af fire borgermøder i 2019 med fokus på den nyeste viden om smerter.
  Tidsramme: 1. april til 31. december 2019
  Økonomi: Novartis støtter borgermøderne med 40.000 kroner.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se samarbejdsaftalen (pdf)


  2018

  Gigtforeningen og Novartis har indgået følgende samarbejdsaftaler.

  Aftale mellem: Gigtforeningen og Novartis
  Projekttype: Samarbejde
  Formål: Afholdelse af fire Borgermøder i 2018 med fokus på den nyeste viden om smerter og arbejdsliv.
  Tidsramme: 1. april til 31. december 2018
  Økonomi: Novartis støtter borgermøderne med 30.000 kroner.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se samarbejdsaftalen (pdf)

  Aftale mellem: Gigtforeningen og Eli Lilly
  Projekttype: Samarbejde
  Formål: Afholdelse af fire Borgermøder i 2018 med fokus på den nyeste viden om smerter og arbejdsliv.
  Tidsramme: 1. april til 31. december 2018
  Økonomi: Eli Lilly støtter borgermøderne med 50.000 kroner.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se samarbejdsaftalen (pdf)


  2017

  Gigtforeningen og Novartis har indgået følgende samarbejdsaftale.

  Aftale mellem: Gigtforeningen og Novartis
  Projekttype: Samarbejde
  Formål: Afholdelse af fire Borgermøder i 2017 med fokus på den nyeste viden om smerter og arbejdsliv.
  Tidsramme: 1. april til 31. december 2017
  Økonomi: Novartis støtter Borgermøderne med 90.000 kroner.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se samarbejdsaftalen (pdf)

 • Brugervenlig emballage

  Gigtforeningen har i årevis kæmpet for bedre emballage.

  I projektet ’Tilgængelige emballager for ældre og funktionshæmmede’ er både producenter, eksperter og brugere gået sammen, ud fra en fælles interesse i at skabe mere brugervenlig emballage.

  Projektet er bl.a. mundet ud i et sæt guidelines for brugervenlig emballage. Det kan man læse om på Teknoloigsk instituts hjemmeside. Bag projektet står Gigtforeningen sammen med Teknologisk Institut, Arkitektskolen Århus, Emballageindustrien, Plastindustrien, SPT, DI Fødevarer og Tulip.

 • Den Motiverende Rygskole

  Gigtforeningen har i samarbejde med Region Midtjylland og Danske Fysioterapeuter udviklet undervisningsmateriale til et undervisnings- og træningsforløb til patienter med ondt i ryggen.

  Den Motiverende Rygskole forløber over 10 uger og består af 20 lektioner. I alt 5 timers undervisning og 20 timers træning. Undervisningsmaterialet til Den Motiverende Rygskole bygger på den eksisterende faglige evidens samt erfaringer fra de fysioterapiklinikker, som efter projektets afslutning er fortsat med at udbyde rygskolen.

  Se undervisningsmateriale

 • Folkemøder

  2018

  Gigtforeningen og Janssen har indgået følgende samarbejdsaftale.

  Aftale mellem: Gigtforeningen og Janssen
  Projekttype: Samarbejde
  Formål: Debatarrangement på Folkemøde Bornholm, som har til formål at øge kendskabet til personlig medicin.
  Tidsramme: 15. juni 2018
  Økonomi: Janssen finansierer udgifter til Lead, som er arrangør.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se samarbejdsaftalen (pdf)


  2017

  Gigtforeningen og Eli Lilly har indgået følgende samarbejdsaftale. 

  Aftale mellem: Gigtforeningen og Eli Lilly
  Projekttype: Samarbejde
  Formål: Debatarrangement på Folkemøde Bornholm, som har til formål at øge kendskabet til gigt og kroniske smerter i Danmark.
  Tidsramme: 1. april til 18. juni 2017
  Økonomi: Eli Lilly finansierer udgifter til Rud Pedersen, som er arrangør.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se samarbejdsaftalen (pdf)

   

 • Livsvilkår og sygdomsoplevelser hos voksne med inflammatorisk gigt

  2021

  Gigtforeningen modtager en donation fra Abbvie.

  Aftale mellem: Donationsaftale mellem Gigtforeningen og Abbvie
  Projekttype: Donation
  Formål: Til brug for analyse af livskvaliteten blandt mennesker med inflammatorisk gigtsygdom. Analysen laves af VIVE.
  Tidsramme: Analysen udarbejdes i tidsrummet 1. marts til 1. oktober 2021.
  Økonomi: Abbvie støtter Gigtforeningen med 448.000 kr. til finansiering af ”Livsvilkår og sygdomsoplevelser hos voksne med inflammatorisk gigt” hos VIVE.
  Ikke-finansiel støtte: Ingen

  Se donationskontrakt (pdf)

 • Patientinstruktører

  Patientinstruktører er et samarbejde, Gigtforeningen har med Region Hovedstaden. Patientinstruktørprojektet er placeret på CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) under Region Hovedstaden.

  Patienten som underviser

  En patientinstruktør er en person med leddegigt, der underviser professionelle og studerende i sundhedsvæsenet. Patientinstruktørerne underviser i led-undersøgelse ved at bruge deres egne led som eksempel.

  Patientinstruktørerne kan tilbyde et koncept, hvor de kombinerer stor faglig viden med personlige erfaringer. Patientinstruktørerne er på den måde bindeled mellem fagpersonernes teoretiske viden og praktiske kunnen.

  Hvem kan få besøg af patientinstruktørerne?

  Patientinstruktørernes undervisning i led undersøgelse retter sig mod uddannet personale og studerende inden for disse faggrupper:

  • medicinstuderende
  • fysioterapeuter
  • ergoterapeuter

  Det er gratis at booke og få besøg af et antal patientinstruktører.

  Læs mere om patientinstruktører

 • Samarbejdspartnere

  Læs mere om Gigtforeningens medlemskaber, samarbejder og partnerskaber:

  Internationalt samarbejde

  Paraplyorganisationer

  Hvis du vil vide mere om Gigtforeningens samarbejdsaftaler, eller ønsker at indgå en aftale med Gigtforeningen, er du velkommen til at kontakte os.

 • Undersøgelse om gigt og familieplanlægning

  I samarbejde med Psoriasisforeningen, Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew og lægemiddelvirksomheden UCB er der gennemført et online spørgeskemaundersøgelse om de muligheder og problemer, der kan være omkring det at få børn. Gigtforeningen har sendt undersøgelsen ud til mennesker med gigt, hvis anonyme svar har dannet grundlag for videnskabelige artikler og præsentationer, der kan bidrage til større forståelse på området og bedre patientinformation.

  Se samarbejdsaftale mellem Gigtforeningen og UCB Nordic (pdf)

 • Aarhus Kommune

  Gigtforeningen, herunder Sano Aarhus og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, har i 2023 indgået en samarbejdsaftale, der har til formål at styrke samarbejdet om borgere med gigt i relation til forebyggelse, rehabilitering og genoptræning samt at bedre kendskabet til fælles snitflader, indsatser og aktiviteter på tværs af kommune og patientforening. Aftalen indeholder 3 samarbejdsområder: Kommunikation & kendskab, Sano Aarhus samt Lån af lokaler

Senest opdateret 15.06.2023