Hvad er muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse?

Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse (arteritis temporalis) betragtes som to varianter af samme sygdom. Læs mere om deres ligheder og forskelle.

Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse tilhører gruppen af såkaldte vaskulitter, en stor gruppe sygdomme, som har det fælles, at der opstår en kronisk betændelse i blodkarrene.

Læs mere om vaskulitter

Betændelsen lukker blodkarrene, så blodforsyningen bliver utilstrækkelig. Det kan ødelægge væv og organer.

Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse er begge karakteriseret ved betændelse i hovedpulsåren (aorta) og de store pulsåre-forgreninger (arterier), især pulsårerne i hovedet. Ofte rammes pulsåren i tindingeregionen (arteria temporalis).
Muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse er – i modsætning til de fleste andre vaskulitter – ganske udbredte.

Sygdommene rammer næsten udelukkende den ældre aldersgruppe – oftest mennesker over 60 år. Nogle af symptomerne bagatelliseres ofte som almindelige alderstegn, herunder tiltagende træthed, øget behov for hvile og søvn samt vægttab.

Læs mere om symptomer ved muskelgigt og kæmpecelle-karbetændelse

Sygdommene er mest udbredt blandt kvinder, og fortrinsvist i Nordeuropa og de nordamerikanske stater.
Forløbet er som regel langvarigt, ofte mangeårigt – i gennemsnit 5 til 6 år. Man vil typisk opleve, at sygdomsaktiviteten går op og ned.

Senest opdateret 07.09.2020