Job med løntilskud til førtidspensionister

Et job med løntilskud kan være en mulighed for dig, der er førtidspensionist og gerne vil arbejde. Læs mere om ordningen.

Job med løntilskud til førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en stilling på særlige vilkår.

Du skal modtage førtidspension og være under 65 år.

Lovgrundlaget for ordningen er lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12.

Hvis du har nedsat arbejdsevne, men ikke modtager førtidspension, har du mulighed for at søge fleksjob.

Læs mere om fleksjob

 • Hvordan oprettes et job med løntilskud?

  Det er din kommune, der har ansvaret for oprettelse af job med løntilskud. Du kan arbejde på fuldtid eller deltid (både hos en privat eller offentlig arbejdsgiver) og inden for alle erhverv, dog må virksomheden ikke være ejet af din ægtefælle, registreret partner eller samlever. Det er et krav, at tilbuddet skal være rimeligt. Det er kommunen, der vurderer, hvad der er et rimeligt tilbud.

 • Løn og arbejdsvilkår

  Du og din arbejdsgiver aftaler i samarbejde med den faglige organisation din løn og dine arbejdsvilkår, som beskrives i en ansættelseskontrakt eller ansættelsesbrev. Her fremgår også, i hvor lang en periode kommunen har givet dig løntilskuddet.

  Hvis du eller din arbejdsgiver ønsker at stoppe ansættelsesforholdet, anvendes reglerne i de gældende overenskomster og lovgivningen.

  Det er arbejdsgiveren, der udbetaler din løn. Samtidig med lønnen, får du også din førtidspension. Både løn og pension er almindelig skattepligtig indkomst.

  Vær opmærksom på, at løntilskuddet kan få betydning for størrelsen af din udbetalte førtidspension. Du kan bede Udbetaling Danmark om at beregne det præcise beløb.

  Kommunen betaler et løntilskud til arbejdsgiveren.

 • Hvis du flytter til en ny kommune

  Hvis du har et job med løntilskud og flytter til en anden kommune, er det din nye kommune, som skal tage stilling til, om du er berettiget til et job med løntilskud.

 • Job med løntilskud kontra fleksjob

  Hvis du allerede modtager førtidspension, har du ikke krav på at få et fleksjob. Kommunen afgør, om du kan tilbydes et fleksjob, hvis du ønsker et.

  Hvis du modtager et tilbud om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage førtidspension. Der er mulighed for at gøre førtidspensionen hvilende, så den derved kan blive genoptaget. Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du selv vælge at få din førtidspension gjort hvilende, og forsøge dig med at arbejde. Du har ret til at få pensionen tilbage, når du holder op med at arbejde.

  Læs mere om job med løntilskud til førtidspensionister på Borger.dk

Senest opdateret 08.05.2023