Juridisk rådgivning – svar fra Gigtforeningens advokat

Her kan du læse de mest hyppige svar om juridiske forhold, som Gigtforeningens advokat giver, når medlemmer kontakter rådgivningen.

 • Sådan søger du erstatning for fejlbehandling

  Du kan have ret til erstatning, hvis der er sket en skade i forbindelse med behandling i sundhedssystemet, og årsagen er, at du ikke er behandlet efter det man kalder ”bedste specialiststandard”, f.eks. hvis der er begået fejl.

  Du kan også have ret til erstatning, hvis der er sket en skade ved, at du er behandlet for sent, eller, hvis der er sket en hændelig skade, som ”er mere end du bør tåle”. Det sidste er lovens ord og betyder, at man vurderer skaden (f.eks. en infektion) i forhold til alvoren af din grundsygdom.

  Du kan rette henvendelse til Patienterstatningen, som behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling i Danmark. Det er gratis at ansøge om erstatning, og du kan ansøge via Patienterstatningens hjemmeside.

   

 • Når du er utilfreds med en behandling i sundhedsvæsenet

  Er du utilfreds med en behandling i sundhedsvæsenet, har du flere muligheder - både som patient og pårørende. I Danmark har vi 3 forskellige myndigheder, du kan henvende dig til, Styrelsen for Patientsikkerhed, Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen.

  Bliv klogere på hvilken myndighed, du skal henvende dig til i filmen.

  Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
  Klik her for at tillade cookies

 • Sådan får du gældssanering

  Du kan selv søge om gældssanering i skifteretten i den retskreds, hvor du bor – og det er gratis. Du kan du finde din retskreds på Danmarks Domstoles hjemmeside.  

  For at opnå gældsanering skal dine økonomiske forhold være afklarede, og gælden skal være så stor, at det ikke er muligt for dig at betale den. Læs meget mere om betingelserne for at opnå gældsanering, og hvordan du i øvrigt skal forholde dig

  Hvis skifteretten mener, at der er udsigt til, at du kan opnå gældssanering, så antager skifteretten en med­hjælper (en advokat), som vil hjælpe med at skrive de papirer, og det budget, som skal danne grundlag for en eventuel kendelse om gælds­saner­ing. Hvis du derimod selv går til en advokat, revisor eller anden privat rådgiver i forbindelse med ansøgningen, skal du selv betale for udgifterne til vedkommende.

 • Skriv et testamente

  Testamente

  Gigtforeningen er en privat forening, og mindre end 2 % af vores indtægter stammer fra offentlig støtte. Derfor er vi helt afhængige af indtægter fra arv og indsamlede midler til vores arbejde for at forbedre tilværelse for de mere end 700.000 mennesker, der lever med en gigtsygdom. Gigtforeningen yder højt specialiseret sundhedsfaglig behandling, idet vi driver tre SANO centre, og et gigthospital. Vi yder rådgivning til vores medlemmer, uddeler legater, påvirker de politiske beslutningstagere til gavn for mennesker med gigt, og støtter værdifuld forskning.

  Gigtforeningen betaler for udgifterne til dit testamente

  Hvis du har et ønske om at betænke Gigtforeningen i dit testamente, kan vi tilbyde at betale for udgifterne til den advokat, som skal hjælpe dig.

  Af principielle og etiske grunde kan Gigtforeningens egen advokat ikke oprette testamentet for dig, men vi hjælper dig gerne med at finde en dygtig advokat i dit lokalområde.

  Du kan få gratis og uforpligtende rådgivning om arv og testamente fra Gigtforeningens advokat på tlf. 39 77 80 29 og på arv@gigtforeningen.dk

  Læs mere om arv og testamente 

  Har du lyst til at læse mere om arveloven, kan du bestille vores arvehæfte på arvehaefte@gigtforeningen.dk

Senest opdateret 08.09.2022