Medicintilskud – dine muligheder for at få dækket medicinudgifterne

Når du har gigt, kan du have udgifter til medicin. Den offentlige sygesikring betaler ofte en del af udgiften, når du køber medicin på recept,

Du får i dag automatisk tilskud til medicin, når du har købt medicin, der er berettiget til tilskud, for mere end 1.045 kroner om året (2023). Tilskuddet bliver større, jo flere medicinudgifter du har. Tilskuddets størrelse er altså afhængigt af dit årsforbrug af receptpligtig medicin.

Medicinpriserne kan svinge

Medicinudgifter kan være en stor økonomisk belastning og priserne kan svinge en del. Derfor er det vigtigt, at du kender de støttemuligheder, du har. Her på siden får du et overblik over mulighederne for at få dækket dine udgifter.

 • Det automatiske tilskud

  Jo større udgifter, jo mere tilskud

  Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud. En tilskudsperiode løber et år ad gangen. I løbet af det år, vil du derfor opleve, at prisen på din medicin falder (for dig), fordi tilskuddet bliver større, jo mere medicin du har købt, dvs. jo større medicinudgifter, du har haft. I år er der kommet yderligere tilskud pga. inflationen, som er gældende fra d. 3 april 2023. Derfor er der to forskellige satser i 2023. 

  Se satserne for medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

  Tilskuddets størrelse afhænger også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

 • Enkelttilskud

  I særlige tilfælde kan du få tilskud til medicin, der ikke er generelt tilskud til.

  For at få et enkelttilskud skal din læge sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen, hvor han/hun begrunder, hvorfor du bør blive behandlet med det pågældende lægemiddel - og dermed modtage tilskud fra sygesikringen.

  Hvis Sundhedsstyrelsen imødekommer ansøgningen, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som er gyldig i resten af dit liv. Bevillingen falder dog bort, hvis lægemidlet en dag udløser et generelt tilskud. Tilskuddets størrelse følger de almindelige tilskudsregler.

 • Tilskud ved vedvarende sygdom

  Hvis du har en vedvarende eller kronisk sygdom – og hvis din egenbetaling overstiger 3.075 kroner om året (gældende fra d. 3 april til d. 31 december) – vil du automatisk få 100 procent tilskud til tilskudsberettiget medicin. Kronikertilskuddet medfører, at du får dækket den del af din egenbetaling, der overstiger 3.075 kroner (2023) med 100 procent.

  Læs mere om tilskudsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

  Hvad dækker bevillingen?

  En kronikerbevilling omfatter alle de tilskudsberettigede lægemidler, som du køber på recept. Det betyder f.eks., at hvis du får penicillin mod en infektion, der ikke har noget med din kroniske sygdom at gøre, vil den medicin også været dækket af din bevilling, og du vil få den betalt.

 • Andre tilskudsordninger for medicin

  Udover tilskud via Sygesikringsloven – det er dem, der er beskrevet ovenfor – har du også mulighed for at få hjælp fra kommunen i særlige tilfælde:

  Pensionist med meget stram økonomi

  Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist (efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003) uden betydelige indkomster og formue, er der mulighed for at få et "helbredstillæg". Med et helbredstillæg får du som et minimum dækket 85 procent af dine udgifter til medicin, tandlæge etc.

  Helbredstillægget afhænger af din personlige tillægsprocent, som står på bagsiden af din pensionsmeddelelse. Derudover skal din hustands likvide formue være under 95.800 kroner (2023)

  Lovgrundlag

  Pensionslovens § 14 a.

  Yngre med meget stram økonomi

  Hvis du er økonomisk trængt og ikke er pensionist, kan du få hjælp til dine udgifter til lægemidler, hvis du ikke selv er i stand til at betale. Kommunen foretager en konkret vurdering - både af dine indtægtsforhold og af det pågældende lægemiddel.

  Lovgrundlag

  Aktivloven § 82.

  Varigt nedsat funktionsevne

  Hvis din evne til at klare dagligdagens gøremål er permanent nedsat f.eks. på grund af din gigtsygdom, og du har ekstra udgifter på grund af din nedsatte funktionsevne, kan du få tilskud til disse udgifter.

  Tilskuddet afhænger ikke af dine indtægtsforhold.

  Lovgrundlag

  Serviceloven § 100

  Læs også om muligheden for at få dækket merudgifter

  Hvis du får førtidspension efter de gamle regler

  Du kan ikke komme ind under denne ordning, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler. Det kan kun lade sig gøre, hvis du har en personlig hjælperordning efter servicelovens § 96.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gigtforeningens rådgivning

Senest opdateret 04.05.2023