Tilskud til sko, fodindlæg og fodbehandling – for dig med gigt i fødderne

Har du gigt og problemer med fødderne, har du måske brug for specialtilpassede indlæg til dine sko eller fodbehandling. Her kan du læse om mulighederne for at få tilskud.

Hvis du har fodproblemer på grund af gigt, kan du f.eks. have brug for indlæg til dine sko eller sko, der er lavet specielt til dine fødder (ortopædiske sko). Nogle fodproblemer kan også afhjælpes med fysioterapi eller fodterapi. Her kan du læse om tilskudsreglerne og mulighederne for at søge tilskud.

 • Tilskud til ortopædiske sko og fodindlæg

  Du kan søge om tilskud til ortopædiske sko og fodindlæg, hvis du har varige og svære fod misdannelser, og hvis ortopædiske sko og fodindlæg kan hjælpe på de gener, misdannelserne giver dig.

  Fodmisdannelser kan være forårsaget af f.eks. leddegigt. Samme fodmisdannelser kan ses ved visse typer af psoriasisgigt, men andre gigtsygdomme kan også forårsage svære fodmisdannelser.

  Det betyder, at såfremt din funktionsevne (fx gangfunktion) i væsentlig grad vil kunne afhjælpes med sko eller fodindlæg og fodmisdannelsen på grund af gigt, har en vis sværhedsgrad, så kan kommunen yde støtte til fodtøj eller indlæg.

  Kommunen skal træffe afgørelsen efter en konkret og individuel vurdering af fodmisdannelsen.

  Du kan skrive eller ringe til Gigtforeningens rådgivning for yderligere informationer.

  Hvad skal du selv betale?

  Du skal selv betale en andel af prisen på de specialtilpassede sko. I 2024 er den del, du selv skal betale:

  • 1.010 kroner for voksne.
  • 560 kroner for børn og unge under 18 år.

  Restbeløbet – forskellen på den faktiske pris og det, du selv betaler, opkræver ortopædskomageren direkte i kommunen.

  Du skal ikke selv betale noget for at få specialtilpassede (ortopædiske) indlæg.

  Hvem må du vælge til at lave dine sko og indlæg?

  Ortopædiske indlæg og sko er omfattet af frit leverandørvalg. Det betyder, at du kan vælge en anden leverandør end det firma, som kommunen har indgået en aftale med. Hvis det betyder, at skoene eller indlæggende bliver dyrere, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale merprisen. Spørg din kommune, inden du vælger en anden leverandør.

  Hvordan søger du første gang om tilskud til sko og indlæg?

  1. Kontakt din egen læge, som evt. vil give dig en henvisning til en speciallæge i ortopædi eller reumatologi. Hvis din sygdom giver mulighed for støtte, kan lægen/speciallægen sende ansøgningen til din kommune sammen med en beskrivelse af dine foddeformiteter.
  2. Du kan også indsende en ansøgning uden at have opsøgt en læge. Du kan ansøge om ortopædisk fodtøj/indlæg via borger.dk. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du kontakte din kommune for hjælp.
  3. Hvis du ansøger uden at have opsøgt læge først, vil din kommune som oftest ved førstegangsansøgninger bede om en lægefaglig status efterfølgende
  4. Kommunen behandler din ansøgning og træffer en afgørelse. Du vil få afgørelsen på skrift
  5. Hvis du er bevilget indlæg eller fodtøj, kan du kontakte en ortopædskomager/bandagist for at bestille tid. Husk at medbringe en kopi af bevillingen fra kommunen og evt. udtalelsen fra speciallægen.

  Du kontakter leverandøren af indlæg eller sko for at bestille en tid. Husk at medbringe en kopi af bevillingen fra kommunen og en evt. udtalelse fra speciallægen.

  Når du får brug for nye sko eller nye indlæg

  Når du først én gang har fået bevilget sko eller indlæg, vil kommunen som udgangspunkt ikke have behov for nye lægehenvisninger, men du skal søge hos kommunen hver gang.

  • Du kan få nye indlæg hver 12 måned.
  • Når du først har fået ortopædiske sko én gang, kan du få hjælp til et par sko mere efter tre måneder. Derefter vil du normalt få tilskud til nye sko hver 18. måned.

  Du har naturligvis også mulighed for selv at betale for sko og indlæg. Det kan være en god idé at tale med din læge først.

  Reparationsudgifter og arbejdssko

  Udgifter til reparation af dine sko betales af kommunen. Husk at ansøge inden reparation udføres.

  Du kan også søge om arbejdsfodtøj, hvis der er specielle krav til fodtøjet på din arbejdsplads.

  Læs Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

 • Tilskud til fodpleje, fodbehandling og indlæg

  Man skelner mellem fodpleje og fodbehandling. Har du brug for hjælp til at få plejet dine fødder, det vil sige hjælp til fodbad, få klippet negle og få fødderne smurt ind i creme, skal du søge om hjælp efter servicelovens § 83 (hjemmepleje). Det gør du via kommunens visitationskontor.

  Har du svær leddegigt eller psoriasisgigt, kan du have brug for behandling af dine fødder, der kræver fagspeciale. Ved behov for fodbehandling kan du få sygesikringstilskud.

  Din egen læge eller en speciallæge i gigt skal henvise dig til ordningen. Lægen sender henvisningen elektronisk til fodterapeuten.

  Du skal sikre dig, at fodterapeuten har et ydernummer – spørg, inden du aftaler tid til behandlingen.

  Lægehenvisningen giver dig mulighed for at få tilskud til:

  • Fodbehandlinger
  • Bøjle behandling (ortonyxi)
  • Fremstilling af individuelle aflastninger
  • Fremstilling af individuelt fremstillede indlæg

  Som udgangspunkt vil du få 50 procent af udgiften betalt. Tilskuddet fratrækkes på fodklinikken.

  Læs Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren

  Find en fodterapeut

  På Danske Fodterapeuters hjemmeside kan du finde en liste over fodterapeuter, som har en statsgodkendt og anerkendt uddannelse.

  Danske Fodterapeuters hjemmeside

  Andre muligheder for tilskud

  • Hvis du er folkepensionist eller er blevet tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge din kommune om helbredstillæg til dækning af din egenbetaling.
  • Sygeforsikringen ”Danmark” giver tilskud til fodbehandling hos statsautoriserede fodterapeuter.
  • Hvis du har en privat sundhedsforsikring, dækker den muligvis udgifter til fodbehandling.
 • Tilskud til fysioterapi

  Din læge kan henvise dig til fysioterapi med tilskud, hvis din læge vurderer, at du vil have gavn af behandlingen.

  Læs mere om fysioterapi

  Læs Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Senest opdateret 16.01.2024