Gigtforeningens forskningsråd

Gigtforeningens forskningsråd fordeler de penge, Gigtforeningen bevilger til forskning. Rådet behandler desuden sager om sundhedsfaglige emner, når bestyrelsen beder rådet om det.

Forskningsrådets medlemmer

 • Karen Søgaard

  Karen Søgaard, formand

  Professor, forskningsleder, Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse

  Karen Søgaard har i mange år beskæftiget sig med arbejdsrelaterede smerter i led og muskler.

  "Gigtforeningen gør et meget stort arbejde for mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler. Men det står stadig for langt nede på dagsordenen i forhold til, hvor meget det fylder i danskernes hverdag. Jeg vil gerne være med til at sætte gigt på dagsordenen. Både ved at arbejde for forskning i forebyggende indsatser, patientinddragelse og evidens for effekten af fysisk træning."

 • Lene Dreyer

  Lene Dreyer, næstformand

  Lene Dreyer, overlæge i reumatologi, klinisk professor i reumatologi, Aalborg Universitetshospital. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse
   
  Lene Dreyer har i mange år forsket i behandling og ko-morbiditet ved led- og bindevævssygdomme. I forskningsrådet får hun mulighed for at bruge sin viden til gavn for patienternes forening.
   
  "Som medlem af Gigtforeningens forskningsråd er det min op-gave at sikre, at midlerne gives til forskningsprojekter af høj kvalitet og med sikret patientperspektiv. Dette gøres blandt andet ved at støtte projekter, der går på tværs af regionerne samt internationalt samarbejde."

 • Ming Ding

  Ming Ding

  Professor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

  Ming Ding er ortopædkirurg og har mere end 25 års forskning i knoglesygdomme som artrose, osteoporose og leddegigt.

  "Jeg vil gerne arbejde for at fremme forskning i gigtsygdomme fra molekylær forskning til patientforsøg samt støtte mere specifik forskning relateret til gigt og smerter i bevægeapparatet til gavn for patienterne."

 • Merete Lund Hetland

  Merete Lund Hetland

  Professor, overlæge, speciallæge i reumatologi, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse 

  Merete Lund Hetland har mere end 20 års forskning i gigtsygdomme bag sig. Hun var central i udviklingen af databasen, DANBIO, der har bidraget med vigtig ny viden om biologisk medicin.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre, at de danske forskningsprojekter, som Gigtforeningen støtter, er af høj kvalitet, har internationalt niveau – og kommer mennesker med gigtsygdomme til gode." 

 • Julia S. Johansen

  Julia S. Johansen

  Professor, overlæge og forskningsleder, Medicinsk og Onkologisk afd., Herlev og Gentofte Hospital.

  Julia Sidenius Johansen har i mange år forsket i nye biomarkører i blodet, der forhåbentligt kan bruges til at målrette behandlingen at patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.

  "Det har været en stor glæde at opleve det store engagement fra Gigtforeningen - både i relation til danske patienter med inflammatoriske gigtsygdomme og etableringen og driften af Dansk Reuma Biobank".

 • Martin Lind

  Martin Lind

  Professor i idrætsskader, speciallæge i ortopædisk kirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

  Martin Lind var landets første professor i idrætsskader og har 25 års forskning og 15 års erfaring i ortopædkirurgi med blandt andet behandling af unge mennesker med forskellige skader i knæleddet.

  "Mit ønske med mit arbejde i forskningsrådet er at sikre, at medlemmernes bidrag til forskning i led- og rygsygdomme bruges bedst muligt ved at støtte de forskningsprojekter, som har størst sandsynlighed for at resultere i en bedre behandling."

 • Berit Schiøttz-Christensen

  Berit Schiøttz-Christensen

  Professor, overlæge og forskningsleder, Rygcenter Syddanmark, Odense Universitetshospital.

  Berit Schiøttz-Christensen er uddannet reumatolog og har sit faglige ståsted i diagnostik og behandling af patienter med symptomer i bevægeapparatet. I dag kombinerer hun daglig klinik med forskning.

  "Jeg vil styrke bredden i forskningen for mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler. Herunder hvordan resultaterne videregives og gøres tilgængelige, så vi sikrer, de bliver brugt til gavn for patienter, borgere og fagfolk."

 • Lene Terslev

  Lene Terslev

  Professor, ultralydsansvarlig overlæge, ph.d., Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup og lektor ved Københavns Universitet.

  Lene Terslev har arbejdet med anvendelsen af ultralyd i reumatologien i 20 år. Hun har også bidraget til uddannelse i reumatologisk ultralyd både herhjemme og i udlandet.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre både mangfoldigheden og kvaliteten af de forskningsprojekter, som Gigtforeningen støtter – således, at de på sigt får såvel national som international relevans for både behandlere og patienter."  

 • Janus Laust Thomsen

  Janus Laust Thomsen

  Speciallæge i almen medicin med egen praksis i Silkeborg og professor ved Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet.

  Som praktiserende læge møder Janus Laust Thomsen mange patienter med en muskel- og skeletsygdom. 

  "Muskel- og skeletsygdom giver ofte anledning til smerter og funktions-nedsættelse. Det giver mange tabte gode leveår. Hvis det skal ændres, kræver det et godt og effektivt samarbejde i sundhedsvæsenet. Det er mit mål at sikre den højeste faglighed i behandlingen samtidigt med at have blik for det hele menneske."

 

Senest opdateret 20.12.2019