Gigtforeningens forskningsråd

Gigtforeningens forskningsråd fordeler de penge, Gigtforeningen bevilger til forskning. Rådet behandler desuden sager om sundhedsfaglige emner, når bestyrelsen beder rådet om det.

Forskningsrådets medlemmer

  • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup (formand for forskningsrådet)
  • Ellen-Margrethe Hauge, professor, overlæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital (næstformand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Martin Bach Jensen, lektor, ph.d. og alment praktiserende læge, Aalborg
  • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
  • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
  • Karen Søgaard, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Hovedparten af Gigtforeningens forskningsstøtte går gennem Gigtforeningens forskningsråd

Læs mere om støttemuligheder

Senest opdateret 08.05.2017