Gigtforeningens forskningsråd

Gigtforeningens forskningsråd fordeler de penge, Gigtforeningen bevilger til forskning. Rådet behandler desuden sager om sundhedsfaglige emner, når bestyrelsen beder rådet om det.

Forskningsrådets medlemmer

 • Lene Dreyer

  Lene Wohlfahrt Dreyer, formand

  Overlæge i reumatologi, klinisk professor i reumatologi, Aalborg Universitetshospital. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse.
   
  Lene Wohlfahrt Dreyer har i mange år forsket i behandling og ko-morbiditet ved led- og bindevævssygdomme. I forskningsrådet får hun mulighed for at bruge sin viden til gavn for patienternes forening.
   
  "Som medlem af Gigtforeningens forskningsråd er det min opgave at sikre, at midlerne gives til forskningsprojekter af høj kvalitet og med sikret patientperspektiv. Dette gøres blandt andet ved at støtte projekter, der går på tværs af regionerne samt internationalt samarbejde."

 • Anders Odgaard

  Anders Odgaard, næstformand

  Professor, overlæge, dr. med., FRCS, Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse.

  Anders Odgaard har mere end 20 års erfaring som speciallæge i ortopædkirurgi med behandling af gigtlidelser hovedsageligt i knæ. Han har mere end 30 års erfaring med kirurgisk forskning af kirurgiske behandlinger af ledlidelser og -skader. Han var i perioden 2009-2022 formand for Dansk Knæalloplastikregister.

  "Som medlem af Gigtforeningens forskningsråd vil jeg være med til at sikre en høj videnskabelig kvalitet af den forskning, Gigtforeningen støtter. Jeg vil arbejde for, at forskningsmidlerne anvendes i hele spektret af grundforskning, behandlinger og støttetiltag til gavn for gigtpatienterne."

 • Bente Appel Esbensen

  Bente Appel Esbensen

  Professor og seniorforsker i reumatologisk sygepleje og self-management, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet – Glostrup.

  I sin forskning har hun haft særlig fokus på at forbedre patientens hverdagsliv med gigt gennem øget viden om ikke-medicinsk håndtering af f.eks. fatigue og søvn, men også forsket i sundhedsfremme og forebyggelse hos patienter med inflammatorisk gigt.

  "Jeg vil gerne arbejde for, at Gigtforeningen støtter forskningsprojekter med et internationalt perspektiv og af høj kvalitet. Det ligger mig også særligt på sinde, at den forskning Gigtforeningen støtter, har en kort og effektiv vej til at betyde et bedre liv for mennesker med gigt."

 • Bente Bjørnskov

  Bente Bjørnskov, patientrepræsentant

  Bente Bjørnskov glæder sig over, at de erfarne fagfolk nu har inviteret patientrepræsentanter med i Forskningsrådet.

  "Nu kan jeg omsider bruge mine egne dyrekøbte erfaringer til noget positivt. At være talerør for gigtpatienter og deres perspektiv på, hvad der er væsentligt at blive klogere på. Noget, der på sigt kan give konkrete forbedringer i eksempelvis behandling og livskvalitet. Jeg har gennem årene fået meget brugbart input fra andre med gigt, som jeg vil bringe med ind i vurderinger og drøftelser i Forskningsrådet."

 • Claus Henrik Nielsen

  Claus Henrik Nielsen

  Professor, overlæge, speciallæge i Klinisk Immunologi, leder af Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet, formand for den faglige følgegruppe i Dansk ReumaBiobank. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse.

  Claus Henrik Nielsen er uddannet som både cand. scient. i eksperimentel biologi og som læge med speciale i klinisk immunologi og har forsket i patogenese og behandling af autoimmunsygdomme i mere end 25 år.

  "Jeg ønsker at medvirke til at fremme forskning i grundliggende sygdomsprocesser ved gigtsygdomme samt at styrke forskningen inden for personaliseret medicin. Øget viden på disse områder vil kunne føre til forbedrede behandlingstilbud til den enkelte patient."

 • Jack Thielsen

  Jack Leonhardt Thielsen, patientrepræsentant

  Som patientrepræsentant vil Jack Thielsen bidrage med patienternes perspektiv – og sine egne erfaringer fra et levet liv med gigt.

  "Lægerne har en faglig klogskab, som jeg respekterer højt. Men jeg har en anden klogskab. Jeg ved nemlig, hvordan det er at leve med gigt, og det gør mig i stand til at forholde mig til projekterne på en anden – og nok så vigtig måde. I Forskningsrådet vil jeg være med til at fremme den helhedsorienterede tilgang, hvor man ser på det hele menneske i stedet for en del af kroppen af gangen."

 • Janus Laust Thomsen

  Janus Laust Thomsen

  Speciallæge i almen medicin med egen praksis i Silkeborg og professor ved Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet.

  Som praktiserende læge møder Janus Laust Thomsen mange patienter med en muskel- og skeletsygdom. 

  "Muskel- og skeletsygdom giver ofte anledning til smerter og funktions-nedsættelse. Det giver mange tabte gode leveår. Hvis det skal ændres, kræver det et godt og effektivt samarbejde i sundhedsvæsenet. Det er mit mål at sikre den højeste faglighed i behandlingen samtidigt med at have blik for det hele menneske."

 • Lene Terslev

  Lene Terslev

  Professor, ultralydsansvarlig overlæge, ph.d., Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet – Glostrup og lektor ved Københavns Universitet.

  Lene Terslev har arbejdet med anvendelsen af ultralyd i reumatologien i 20 år. Hun har også bidraget til uddannelse i reumatologisk ultralyd både herhjemme og i udlandet.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre både mangfoldigheden og kvaliteten af de forskningsprojekter, som Gigtforeningen støtter – således, at de på sigt får såvel national som international relevans for både behandlere og patienter."  

 • Majken Stilling

  Majken Stilling

  Professor, overlæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

  Maiken Stilling er uddannet ortopædkirurg med subspeciale i håndkirurgi, hvor hun behandler patienter med gigtlidelser i fingre og håndled. Hun har særligt fokus på forskning i, hvordan man forbedrer funktionen og holdbarheden af ledproteser.

  ”Jeg vil gerne være med til at fremme innovativ og nytænkende forskning og samarbejde på tværs i sundhedssektoren, så vi opnår nogle præcise og effektive metoder til at diagnosticere og behandle primær gigtsygdom – og ikke mindst de skader, som senere medfører artrose.”

   

 • Merete Lund Hetland

  Merete Lund Hetland

  Professor, overlæge, speciallæge i reumatologi, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet – Glostrup. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse.

  Merete Lund Hetland har mere end 20 års forskning i gigtsygdomme bag sig. Hun var central i udviklingen af databasen, DANBIO, der har bidraget med vigtig ny viden om biologisk medicin.

  "Jeg vil gerne bidrage til at sikre, at de danske forskningsprojekter, som Gigtforeningen støtter, er af høj kvalitet, har internationalt niveau – og kommer mennesker med gigtsygdomme til gode." 

 • Salome Kristensen

  Salome Kristensen

  Overlæge og klinisk lektor i reumatologi, Aalborg Universitetshospital. Også medlem af Gigtforeningens bestyrelse.

  Salome Kristensen har gennem flere år arbejdet med klinisk forskning inden for inflammatoriske gigtsygdomme og bindevævssygdomme særligt med fokus på senfølger. På den baggrund har hun etableret tværgående samarbejde med flere nationale og internationale forskningsenheder omkring kliniske studier. Mange af disse projekter har fokus på at øge vores viden om forebyggelse af senfølger og sundhedsfremme.

  "Som medlem af Gigtforeningens forskningsråd er det min opgave at sikre, at midlerne gives til forskningsprojekter af høj kvalitet, der inddrager patienternes behov. Jeg vil i mit arbejde lægge vægt på at støtte fra Gigtforeningen kan styrke den patientnære forskning.”

 • Søren Thorgaard Schou

  Søren Thorgaard Skou

  Professor, fysioterapeut, ph.d., Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet og Forsknings- og implementeringsenheden PROgrez, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

  Søren T. Skou har bred forskningserfaring inden for forebyggelse og behandling af artrose og andre kroniske sygdomme. Hans primære fokus er at forbedre klinisk praksis gennem forskningsbaserede behandlinger, udviklet, evalueret og implementeret i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem patienter, klinikere og andre interessenter.

  ”Mit mål med at være med i Gigtforeningens forskningsråd er at sikre, at der bliver bedrevet forskning af høj faglig kvalitet på tværs af faggrupper og sektorer med udgangspunkt i de behov, forudsætninger og ønsker, som patienter med gigt og smerter i muskler og led har. Det er vigtigt for mig, at forskningen nyttiggøres og implementeres i praksis, så den kommer patienterne til gavn.”

Senest opdateret 27.05.2024