Gigtforeningens forskningsråd

Gigtforeningens forskningsråd fordeler de penge, Gigtforeningen bevilger til forskning. Rådet behandler desuden sager om sundhedsfaglige emner, når bestyrelsen beder rådet om det.

Forskningsrådets medlemmer

 • Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling,
  Rigshospitalet - Glostrup (formand for forskningsrådet)
 • Ellen-Margrethe Hauge, professor, lektor, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Aarhus
  Universitetshospital (næstformand for forskningsrådet)
 • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Martin Bach Jensen, lektor, ph.d. og alment praktiserende læge, Aalborg
 • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
 • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
 • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
 • Karen Søgaard, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Hovedparten af Gigtforeningens forskningsstøtte går gennem Gigtforeningens forskningsråd.

Læs mere om støttemuligheder

Senest opdateret 02.06.2016