Gigtforeningens forskningsråd

Gigtforeningens forskningsråd fordeler de penge, Gigtforeningen bevilger til forskning. Rådet behandler desuden sager om sundhedsfaglige emner, når bestyrelsen beder rådet om det.

Forskningsrådets medlemmer

  • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand. scient. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (formand for forskningsrådet)
  • Lene Dreyer, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Aalborg (næstformand for forskningsrådet)
  • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup
  • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
  • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
  • Janus Laust Thomsen, professor og praktiserende læge, Aalborg Universitet
  • Lene Terslev, lektor, overlæge Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup

Læs mere om støttemuligheder

Senest opdateret 07.08.2019