Gigtforeningens forskningsråd

Gigtforeningens forskningsråd fordeler de penge, Gigtforeningen bevilger til forskning. Rådet behandler desuden sager om sundhedsfaglige emner, når bestyrelsen beder rådet om det.

Forskningsrådets medlemmer

 • Ellen-Margrethe Hauge, professor, ledende overlæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Aarhus 
  Universitetshospital (formand for forskningsrådet)
 • Ming Ding, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
 • Merete Lund Hetland, professor, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet - Glostrup  
 • Martin Bach Jensen, professor, ph.d. og praktiserende læge, Aalborg
 • Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital
 • Martin Lind, professor, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Ole Rintek Madsen, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital
 • Berit Schiøttz-Christensen, professor, Rygcenter Syddanmark
 • Karen Søgaard, professor, forskningsleder, cand. scient. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (næstformand for Gigtforeningens forskningsråd)

Læs mere om støttemuligheder

Senest opdateret 04.06.2018