Seniorpension – betingelser og regler for ordningen

Seniorpension er for dig der er nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv. Her kan du læse om betingelserne, og hvordan du søger.

I 2021 varetager en ny enhed – ”Seniorpension” i ATP administrationen og tilkendelsen af seniorpension.

For at få tilkendt seniorpension skal du opfylde en række betingelser:

  • Du har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen.
  • Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i mindst 20 år. Er du ansat i fleksjob, er kravet til antal timer mindre.
  • Din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat til højest 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Sådan søger du om seniorpension

Din arbejdsevne skal vurderes i forhold til dit seneste job uanset branche. Der skal alene foretages en vurdering af din nuværende arbejdsevne. Det betyder, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde f.eks. i butik. 

Sager om seniorpension skal ikke forelægges kommunens rehabiliteringsteam.

Læs mere om seniorpension, hvordan du søger, og hvor du kan få vejledning på borger.dk

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med afgørelsen om seniorpension, kan du klage over den. Tidsfrist for klage og hvordan du klager fremgår af afgørelsen.

Senest opdateret 08.05.2023