Seniorpension – betingelser og regler for ordningen

Seniorpension er for dig der er nedslidt eller har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv. Her kan du læse om betingelserne, og hvordan du søger.

I 2020 har kommunerne ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension. Herefter overgår både administrationen og tilkendelsen af seniorpension til en ny enhed under ATP.

For at få tilkendt seniorpension skal du opfylde en række betingelser:

  • Du har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen.
  • Du har arbejdet i mindst 27 timer om ugen i mindst 20 år. Er du ansat i fleksjob, er kravet til antal timer mindre.
  • Din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat til højest 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Sådan søger du om seniorpension

Du skal kontakte din kommune, hvis du vil søge om seniorpension.

Din arbejdsevne skal vurderes i forhold til dit seneste job uanset branche. Der skal alene foretages en vurdering af din nuværende arbejdsevne. Det betyder, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde f.eks. i butik. 

Sager om seniorpension skal ikke forelægges kommunens rehabiliteringsteam.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Personer, der tilkendes seniorpension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen. Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om seniorpension, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Der er en klagefrist på fire uger fra kommunens afgørelse.

Læs mere om seniorpension på Borger.dk

Senest opdateret 19.01.2021