Ondt i albuen – Alt om tennisalbue, golfalbue og smerter i albuen

Smerter i albuen kan blandt andet skyldes, at senetilhæftningerne på yder- eller indersiden af albuen er irriterede. Det kaldes populært for tennisalbue og golfalbue.

Seneirritationen opstår typisk, hvis man har overbelastet albuen ved kraftbetonet, gentaget arbejde.

Smerter i albuen ses også ved kroniske gigtsygdomme, herunder især krystalgigt (f.eks. urinsyregigt) og leddegigt.

Her kan du læse om forskellige årsager til ondt i albuen.

 • Vigtig information før du læser videre

  Vær opmærksom på følgende før du læser videre:

  • Teksterne angiver ofte forekommende årsager til smerter i albuen  men dækker ikke alle mulige årsager til smerterne.
  • Teksterne omfatter ikke beskrivelse af traumer (knoglebrud eller anden skade klart udløst af en ulykke).
  • Teksterne kan ikke træde i stedet for undersøgelse hos behandler – som læge, fysioterapeut eller kiropraktor.
  • Teksterne giver ikke udtømmende råd om behandling  kun enkelte eksempler på behandling er angivet.
 • De mest almindelige årsager til ondt i albuen

  Tennisalbue

  Smerter i albuen skyldes oftest, at senetilhæftningerne på yder- eller indersiden af albuen er irriteret. Hyppigst opstår irritationen ved tilhæftningen af underarms-muskelsenen på ydersiden af albuens overarmsknogle. I daglig tale kaldes disse albuesmerter for tennisalbue, selv om kun et fåtal af de ramte spiller tennis. Seneirritationen er dog hyppigt forekommende hos udøvere af ketsjersport.

  I mange tilfælde er det ikke muligt at finde en konkret årsag til sådanne albuesmerter, men ofte er der tale om en overbelastning, hvis man har udført kraftbetonet, gentaget manuelt arbejde (f.eks. hos slagtere, eller ansatte inden for fiskefilétering). Typisk opstår smerterne gradvist. Albuen er øm, når man trykker på dens yderside, og smerterne i albuen stråler ud til både over- og underarm.

  Golfalbue

  Sjældnere kan der opstå smerter i albuen på grund af irritation ved senetilhæftningen på albuens inderside. Det kaldes i daglig tale golfalbue. Smerterne ved golfalbue er ofte af mildere karakter end ved tennisalbue, men de opstår af de samme mekanismer.

  Slimsækbetændelse i albuen (bursitis olecrani)

  Smerter i albuen kan også skyldes slimsækbetændelse (bursitis olecrani), hvor albuens bagflade hæver op.

  Slimsækbetændelsen kan opstå ved skade (direkte tryk/slag), men den ses også ved kroniske gigtsygdomme, herunder især krystalgigt (f.eks. urinsyregigt) og leddegigt. Mindre almindeligt er betændelse i albuen som følge af infektion med bakterier i slimsækken.

  Læs mere om urinsyregigt

  Læs mere om leddegigt

  Du kan læse mere om forskellige årsager til ondt i albuen nedenfor. Klik på de overskrifter, der passer til dig.

 • Er dine smerter i albuen kortvarige?

  Forbigående smerter i albueområdet skyldes typisk, at senerne er blevet overbelastet. Smerterne aftager, når man aflaster albuen.

 • Er dine smerter i albuen længerevarende?

  Hvis dine smerter i albuen varer ved, eller hvis de bliver værre, bør du søge læge for at få en vurdering af årsagen. Ofte vil der være tale om tennisalbue eller golfalbue.

 • Har du smerter i albuen ved belastning?

  Hvis dine albuesmerter bliver værre, eller hvis du udelukkende har ondt albuen, når du udsætter albuen for belastning eller laver visse aktive bevægelser, kan smerterne skyldes, at muskelsener, slimsække, ledbånd og muskulatur i albuen er irriteret.

 • Har du smerter i albuen i hvile?

  Hvilesmerter er karakteristisk for gigtbetændelse (inflammation), som kan udløses af irritation i muskelsener eller slimsække i albuen. Men også kroniske gigtsygdomme, som f.eks. leddegigt, kan give anledning til betændelse, så albuen hæver op.

  Få mere viden om gigtsygdomme

 • Er du yngre?

  Når yngre får ondt i albuen, skyldes det ofte, at muskelsener i albuen er blevet overbelastet. Det gælder især, hvis man er utrænet og laver en aktivitet, man ikke er vant til.

  Erhverv eller fritidsbeskæftigelser, hvor man gentagne gange overbelaster albuen, vil øge risikoen.

 • Er du ældre?

  Slitage i albuens sener ses meget hyppigt hos midaldrende og ældre. Dette øger risikoen for skader og irritation af senerne – og hermed smerter i albuen.

  Slidgigt i albueleddet ses dog sjældent, medmindre leddet er tidligere skadet.

  Læs mere om slidgigt

Senest opdateret 01.05.2023