Ondt i fingrene og håndled – har du smerter i fingerled og håndled?

Smerter i fingerled og håndled kan blandt andet skyldes, at senerne er overbelastet, så der opstår irritation. Typer af seneirritation er blandt andet springfinger og karpaltunnel syndrom.

Smerter i fingerled og håndled forekommer også ved visse gigtsygdomme, herunder slidgigt, leddegigt og psoriasisgigt.

Her kan du læse om forskellige årsager til smerter i fingerled og håndled.

 • Vigtig information før du læser videre

  Vær opmærksom på følgende før du læser videre:

  • Teksterne angiver ofte forekommende årsager til smerter i det område, du har klikket på  men dækker ikke alle mulige årsager til smerterne.
  • Teksterne omfatter ikke beskrivelse af traumer (knoglebrud eller anden skade klart udløst af en ulykke).
  • Teksterne kan ikke træde i stedet for undersøgelse hos behandler – som læge, fysioterapeut eller kiropraktor.
  • Teksterne giver ikke udtømmende råd om behandling  kun enkelte eksempler på behandling er angivet.
 • De mest almindelige årsager til smerter i fingerled og håndled

  Sene- og seneskedeirritation er den hyppigste årsag til smerter i fingre og hånd:

  De Quervains syndrom

  Ved tommelfingerens rod ved håndleddet findes to muskelsener. Disse sener er ofte overbelastet, hvilket giver smerter. Overbelastningen medfører også ømhed, når man trykker ved håndleddet, ligesom det giver smerter, når man bevæger tommelfingeren. Denne type seneirritation kaldes ”de Quervains syndrom”.

  Karpaltunnel syndrom

  Også andre sener ved håndleddet og i håndfladen kan blive overbelastet. Hvis det sker, og senerne hæver op i håndroden ved håndfladen, kan der opstå et tryk på en nerve. Det giver særlige føleforstyrrelser med en prikkende, stikkende fornemmelse i tommel, pegefinger og langfinger. Det kaldes karpaltunnel syndrom.

  Springfinger

  Ved seneirritation i fingrenes bøjesener kan der opstå en forsnævring i seneskeden, der medfører nedsat bevægelighed. I nogle tilfælde kan senen sidde fast, når man prøver at bøje fingeren. Det kaldes springfinger.

  Kuskehånd

  Generne kan også skyldes en fortykkelse af bindevævet i håndfladen. Det kan gøre, at man ikke kan strække fingrene ud. Problemet kaldes kuskehånd og er arveligt betinget. Kuskehånd ses hyppigere hos mennesker med sukkersyge.

  Slidgigt

  Slidgigt forekommer meget ofte i hånden. Typisk angribes fingrenes yderled og mellemled samt tommelfingerens rodled.

  Læs mere om slidgigt

  Se øvelser for dig, der har slidgigt i hånden

  Kroniske gigtsygdomme

  Kroniske gigtsygdomme med gigtbetændelse rammer hyppigt håndens led. Det gælder i særlig grad leddegigt. Her angribes fingrenes grundled og mellemled samt håndled. Derimod rammes fingrenes yderled ikke.

  Læs mere om leddegigt

  Også psoriasisgigt og reaktiv gigt kan typisk angribe fingerleddene.

  Læs mere om psoriasisgigt

  Læs mere om reaktiv gigt

  Du kan læse mere om forskellige årsager til smerter i fingerled og håndled nedenfor. Klik på de overskrifter, der passer til dig.

 • Er dine smerter i fingerled eller håndled kortvarige?

  Forbigående smerter i hånden skyldes typisk, at senerne er blevet overbelastet. Smerterne aftager, når man aflaster hånden.

 • Er dine smerter i fingerled eller håndled længerevarende?

  Hvis dine smerter varer ved, eller hvis de bliver værre, bør du søge læge for at få en vurdering af årsagen. Ofte skyldes smerterne seneirritation.

 • Har du smerter i fingerled eller håndled ved belastning?

  Hvis dine smerter bliver værre, eller hvis du udelukkende har smerter, når du udsætter hånden for belastning eller laver visse aktive bevægelser, kan smerterne skyldes, at nogle muskelsener i hånden er irriteret.

  Smerterne kan også skyldes slidgigt i håndens led.

  Læs mere om slidgigt

 • Har du smerter i fingerled eller håndled i hvile?

  Hvilesmerter er typiske for gigtbetændelse (inflammation), som kan udløses af irritation i sener og seneskeder i hånden. Men også kroniske gigtsygdomme, som f.eks. leddegigt, kan give anledning til betændelse, så håndens led hæver op.

  Få mere viden om gigt

 • Er du yngre?

  Når yngre får smerter i hånden, skyldes det ofte, at nogle sener i hånden er blevet overbelastet.

 • Er du ældre?

  Slitage i håndens sener er hyppige hos midaldrende og ældre. Det øger risikoen for skader og irritation af senerne – og hermed smerter.

  Også slidgigt i fingerled ses ofte hos ældre.

  Læs mere om slidgigt

Senest opdateret 27.06.2022