Genoptræning - muligheder for dig med gigt

Når du har gigt, kan du have brug for genoptræning, f.eks. efter en operation, eller for at kunne klare dagligdagen. Læs om muligheder, regler og betaling af genoptræning.

Hovedparten af genoptræningen foregår i kommunerne. Man skelner i det offentlige mellem:

  • Genoptræning efter behandling på hospital. Det kan f.eks. være efter en operation, men også efter behandling, hvor du ikke har været indlagt på sygehuset.

og

  • Genoptræning og træning, hvor du ikke inden har været behandlet på hospitalet.

De to situationer hører under hver sin lov (hhv. Sundhedsloven og Serviceloven). Det har blandt andet betydning for, hvad du kan få dækket.

Derudover kan du gå til genoptræning hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Læs mere om genoptræning efter behandling på sygehus

Læs mere om genoptræning uden behandling på sygehus og behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut

Læs også om mulighederne for praktisk hjælp

Senest opdateret 25.04.2023