Seneste forskningsuddelinger fra Gigtforeningen

Flere gange om året uddeler Gigtforeningen støtte til en lang række danske forskningsprojekter inden for gigtområdet. Læs om de senest støttede projekter.

Gigtforeningen støtter forskning i forebyggelse og behandling af gigtsygdomme. Hvert år bidrager vi til dansk gigtforskning med betydelige beløb. Det har ført til banebrydende resultater, som har forbedret livet for mange tusinde mennesker med gigt.

Læs om de fremskridt, som Gigtforeningen har været med til at skabe

Gigtforeningens forskningsuddelinger finder sted fire gange om året, hvor Gigtforeningens forskningsråd bevilger økonomisk støtte til danske forskningsprojekter. Forskningsrådet uddeler omkring 15 millioner kroner årligt.

Læs mere om Gigtforeningens forskningsråd

Via overskrifterne nedenfor kan du læse mere om de forskningsprojekter, der har modtaget støtte i de seneste uddelinger:

 • 2021

  Artrose 

  Professor Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 1.000.000 kr. til projektet: ’Mechanistic, inflammation and exosomics-based biomarker profiling in patients with mild and moderate-to-severe chronic postoperative pain following total knee arthroplasty’. Hvert år får omkring 10.000 mennesker i Danmark et kunstigt knæ – typisk pga. artrose/slidgigt. Ca. 20% af dem oplever kroniske smerter efter deres operation. Kroniske smerter efter operation er problematiske, da de er meget svære at behandle, fordi der mangler viden om de bagvedliggende årsager. Hvert år får omkring 10.000 mennesker i Danmark et nyt knæ på grund af slidgigt. Det går godt for de fleste, men hver femte bliver ved med at have smerter efter operationen. Man ved ikke, hvorfor – derfor er smerterne meget svære at behandle. I projektet undersøges, om der er en sammenhæng mellem smerterne og oplysninger, som indsamlesved hjælp af blodprøver, nervemålinger og spørgeskemaer. Målet er at udvikle nye behandlingstilbud til de omkring 2.000 patienter, der fortsat er plaget af kroniske smerter efter operationen. Projektet forventes afsluttet 1. marts 2024.

  MSc Martin Bækgaard Stisen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 139.440 kr. til projektet ’Revision total Hip Replacement. Development and testing of an optimised community-based rehabilitation, investigation of prognostic factors of poor outcomes after revision total hip replacement and rates of serious adverse events post-surgery’. Indsættelse af en hofteprotese kan reducere smerter og forbedre funktionen for patienter med slidgigt i hoften. Men protesen har begrænset levetid, så der kan opstå behov for en ny protese (revision). Projektets formål er – gennem lodtrækningsforsøg, spørgeskemaer og registerstudier – at udvikle og undersøge effekten af optimeret rehabilitering, at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for smerter og nedsat funktion og at afdække hyppigheden af alvorlige bivirkninger blandt patienter, der har gennemgået revisions-operation. Projektet forventes afsluttet 1. januar 2025.

  Leddegigt

  Postdoc Tanja Thomsen, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og bindevævssygdomme, Rigshospitalet, Glostrup, har fra Gigtforeningen modtaget 182.515 kr. til projektet: ’Implementering af en individuelt tilpasset indsats målrettet øget bevægelse i dagligdagen hos patienter med reumatoid artrit’. Forskning viser, at fysisk aktivitet og træning som supplement til den medicinske behandling har en positiv effekt på smerter, træthed, kondition og livskvalitet hos patienter med leddegigt. Men forskningen viser også, at det kan være vanskeligt for patienterne at påbegynde og fastholde fysisk aktivitet af høj intensitet, når de ikke følges i træningen af sundhedsprofessionelle. Et tidligere studie habvde fokus på, at patienter med leddegigt skulle erstatte stillesiddende tid med øget bevægelse af let intensitet gennem daglige aktiviteter. Via motivationssamtaler med sygeplejersker og påmindelser via SMS var der fokus på patienternes individuelle mål og muligheder for at indføre mere daglig bevægelse. Da studiet viste positiv effekt på symptomer og generel sundhed hos patienterne, også på langt sigt, er det projektets formål at undersøge, om og hvordan samme tiltag med individuel vejledning (samtaler) om fysisk aktivitet kan indgå som et fast tilbud til patienter med leddegigt på flere af Region Hovedstadens reumatologiske afdelinger - og dermed komme flere patienter til gavn. Projektet forventes afsluttet: 30. juni 2024.

  Ph.d.- studerende Søren Lomholt, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 250.000 kr. til projektet: ’Fibroblast subsets in immune mediated disease’. Inflammatoriske gigtsygdomme viser sig typisk i særlige mønstre. Nogle led bliver ømme og hævede, mens andre går helt fri for betændelse. Ved beslægtede sygdomme ses også, at betændelsen kun er i huden eller tarmen. Fælles for dem er, at baggrunden er meget dårligt belyst. Den eneste celle, som i stor grad findes i alle de ovennævnte organer, er bindevævscellen. Den vedligeholder bindevævet i de enkelte organer og har som kernefunktion at tale sammen med betændelsesceller, når der er fare på færde. Men hvad sker der, når ændringer i bindevævscellen gør, at faresignalet ikke stopper igen? Flere undersøgelser tyder på, at det netop er det, som sker ved leddegigt. Ændringer i bindevævscellen er nemlig både koblet til graden af betændelse i og ødelæggelse af leddet. I projektet undersøges ændringerne i bindevævscellerne og konsekvenserne heraf med højteknologiske metoder, der vurderer både produktionen af betændelsessignaler og effekten af medicin. Projektet bidrager med ny viden om gigtsygdomme, måden vi opdager og behandler dem på, samt til at hjælpe lægen til at vælge den medicin, som virker, allerede fra begyndelsen. Projektet forventes afsluttet i april 2024.

  Anden betændelsesagtig gigtsygdom

  Professor Bent Winding Deleuran, Biomedicin, Aarhus Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 1.000.000 kr. til projektet: ’Anti-Topoisomerase-1 antistoffer har en patogen rolle i diffus Systemisk Sklerodermi’. Sklerodermi er en sjælden, alvorlig bindevævssygdom med høj dødelighed. Den kan bl.a. angribe huden, lungerne, hjertet, nyrerne og andre organer. Patienter med sklerodermi har ikke oplevet samme fremgang i deres behandlingstilbud som patienter med andre bindevævssygdomme, fordi forståelsen af de immunologiske mekanismer, der ligger bag, er mangelfuld. I projektet undersøges, hvorfor antistoffer hos patienterne fører til sygdommen, og om det er muligt at ændre forløbet gennem forskellige behandlinger. Håbet er, at det kan føre til en bedre prognose, behandling og vejledning af patienter med sklerodermi. Projektet forventes afsluttet 31. december 2024.

  Ph.d.-studerende Maithri Aspari, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 253.000 kr. til projektet: ’PD1 and PDL1 axis in Systemic Sclerosis’. Sklerodermi er en kronisk, autoimmun bindevævssygdom, der er karakteriseret ved autoantistoffer, svær fibrose (dannelse af arvæv) og høj dødelighed. De seneste år er det blevet klart, at en gruppe proteiner (CiP) spiller en central rolle for at undgå, at autoimmun sygdom opstår og udvikler sig. Projektets formål er at undersøge og identificere bestemte CiP-proteiners betydning ved sklerodermi og bidrage med ny viden om de faktorer, der er involveret i udviklingen af sklerodermi.

  Ph.d. studerende Kasper Yde Jensen, Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet, Blegdamsvej, har fra Gigtforeningen modtaget 200.000 kr. til projektet: ’High-intensity strength training in patients with idiopathic inflammatory myopathies: Changes in quality of life, muscle strength, function and myocellular parameters’. Myositis er en inflammatorisk sygdom, der rammer muskelvævet. Trods medicinsk behandling mister patienten med tiden muskelstyrke og får sværere ved at udføre almindelige dagligdags aktiviteter. Hos raske ældre er det bevist, at højintensiv styrketræning øger muskelmasse, muskelstyrke og funktionsevne. Projektets formål er at undersøge, om styrketræning har samme effekt på patienter med myositis. Er det tilfældet, kan højintensiv styrketræning tilføjes som et nyt element i den samlede, standardbehandling af patienter med myositis. Projektet forventes afsluttet medio 2024.

  Reservelæge, ph.d.-studerende Malte Lund Adamsen, Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, har fra Gigtforeningen modtaget 1.000.000 kr. til sit projekt, der undersøger, om cykeltræning har effekt på lupus og immunsystemet. Lupus er en autoimmun bindevævssygdom, som typisk angriber hud, led og nyrer, men i praksis kan alle organer blive ramt. Det antages, at disse angreb skyldes kroppens forsvar mod virus. Dette forsvar ser i celleforsøg ud til at kunne sætte de positive effekter ved træning ud af drift. Projektet vil være det første randomiserede forsøg i verden, der belyser denne effekt hos patienter med lupus. I projektet måles en gruppe lupuspatienters koncentration af virusbekæmpelseshormonet interferon. Herefter tilbydes de træning på cykel tre gange om ugen i 12 uger, hvorefter det vurderes, om de patienter, der har flere symptomer på lupus og højere koncentration af interferon, får mindre ud af at træne. Forsøget vil kunne hjælpe lægerne til at vejlede patienter ud fra deres effekt af træning og fravælge typer af medicin, der kan forværre den træningshæmmende effekt. Håbet er samtidig, at projektet kan være med til at beskrive den dybe og underliggende træthed, som også patienter med andre gigtsygdomme kæmper med og dermed pege på behandlingstiltag, som kan gavne alle gigtpatienter. Projektet forventes afsluttet: 1. september 2024.

  Klinisk assistent Amanda Hempel Zinglersen, Afdeling for Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet/Københavns Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 200.000 kr. til at undersøge, om stimulation af vagus-nerven kan gavne patienter med lupus. Ikke alle patienter med bindevævssygdommen lupus har tilstrækkelig gavn af den nuværende medicinske behandling, og mange symptomer er vedvarende trods behandling. Dysfunktion af det ikke-viljestyrede nervesystem er ved autoimmune sygdomme som f.eks. lupus forbundet med øget fatigue (kronisk træthed), smerter, inflammation og sygdomsaktivitet samt nedsat hjertefunktion og livskvalitet. Stimulation af vagus-nerven på halsen med små elektriske impulser har hos patienter med forskellige autoimmune gigtsygdomme medført lindring af symptomer og bedring af sygdomsmål. Projektets formål er at undersøge, om denne behandling kan mindske fatigue og andre centrale symptomer hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Hvis forsøget viser, at vagus-nervestimulationen har den forventede virkning, kan det danne grundlag for et paradigmeskift inden for behandling af lupus og andre reumatologiske lidelser. Stimulationen har kun få og forbigående bivirkninger og kan ultimativt mindske behovet for traditionel immundæmpende behandling. Projektet forventes afsluttet i januar 2023.

  Ryglidelser 

  Forskningsassistent Søren Grøn, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 862.750 kr. til at undersøge, om hjælp til egenhåndtering af rygsmerter påvirker patienternes brug af sundhedsvæsenet. Rygsmerter er et udbredt problem, og mennesker med rygsmerter har mange kontakter til sundhedsvæsenet. Langt de fleste rygsmerter kan ikke kureres med for eksempel medicin eller operation. Til gengæld kan mange hjælpes gennem træning og hjælp til egenhåndtering, hvilket også er en del af de officielle anbefalinger for behandling af rygsmerter. Hidtil har forskning i rygbehandling fokuseret på effekter på symptomer og funktion. Dette projekt undersøger samtidig, hvordan hjælp til egenhåndtering påvirker brugen af sundhedsvæsnet og smertestillende medicin. Studiet er bl.a. baseret på deltagere i GLA:D® Ryg, et uddannelses- og træningsforløb med fokus på at øge egenhåndteringen. Spørgeskemadata fra >4.000 deltagere kombineres med registerdata om receptpligtig, smertestillende medicin og kontakter til sundhedsvæsenet. I projektet undersøges deltagernes brug af sundhedsvæsenet før forløbet, om det hænger sammen med individuelle patientkarakteristika, og om det ændrer sig efter forløbet. Projektet vil således pege på effektive former for støtte til egenhåndtering, og hvilke patientgrupper der særligt har behov for dem. Projektet forventes afsluttet: 28. februar 2025.

  Bevægeapparatets funktion og træning

  Postdoc Alessandro Andreucci, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, har fra Gigtforeningen modtaget 83.210 kr. til projektet: ’Bliv mere fysisk aktiv for at reducere dine smerter’. Kroniske muskel- og ledsmerter er almindelige hos voksne, og de behandles normalt med smertestillende medicin. Udskrivningen af smertestillende medicin er steget meget i Danmark i de sidste to årtier. Langvarig brug af smertestillende medicin kan have betydelige bivirkninger, og forskningen viser, at effekten på muskel- og ledsmerter er forholdsvis lille. Formålet med projektet er at undersøge effekten af patientuddannelse og fysisk aktivitet i en periode på seks måneder til mennesker, der henvender sig hos deres praktiserende læge med muskel- og ledsmerter. Hvis interventionen har en gavnlig effekt, kan den forbedre patienternes sundhed og reducere deres brug af smertestillende medicin. Projektet forventes afsluttet i september 2023.

  Kommende ph.d.-studerende Laura Houstrup Matthiesen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, har fra Gigtforeningen modtaget 125.000 kr. til at undersøge, om nålebehandling med binyrebarkhormon kan forbedre behandlingen af kuskefinger. Kuskefinger er en godartet, men kronisk sygdom, der rammer bindevævet i hulhånden. Fingrene bøjes ind mod hulhånden og kan ikke strækkes. Det gør, at basale gøremål som at give et håndtryk kompliceres. I Norden har hver femte mand over 65 år kuskefinger. Der findes ingen kur mod kuskefinger, men sygdommen kan behandles. Nålebehandling er et lille og skånsomt indgreb, der udføres i lokalbedøvelse – men effekten er ofte forbigående. Projektets formål er bl.a. at undersøge, om nålebehandling med binyrebarkhormon kan forlænge den sygdomsfrie periode og at afdække sikkerheden af nålebehandling, når den udføres flere gange på samme finger i tilfælde af tilbagekomst af sygdommen. Projektet forventes afsluttet: 1. februar 2027.

 • 2020

  Leddegigt

  Klinisk assistent Bolette Gylden Soussi, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 1.000.000 kr. til projektet: ’The risk of rheumatoid arthritis – incidence, prevalence and the influence of polyunsaturated fatty acids and exercise’. Omkring 50.000 mennesker i Danmark har leddegigt, en kronisk, autoimmun gigtsygdom, som er karakteriseret ved en betændelsestilstand, som nedbryder leddene. Der er formentlig flere årsager til sygdommens opståen og forløb, herunder en række livsstilsfaktorer som rygning, kost og motion. Projektets formål er bl.a. at undersøge, om der er en sammenhæng mellem udvikling af leddegigt og fysisk aktivitet samt indtag af omega-3 og omega-6 fedtsyrer. Det skal ske ved at koble udviklingen af leddegigt med data fra en række danske sundhedsregistre, som rummer detaljerede oplysninger om titusindvis af danskeres livsstil. Projektet forventes at give nyt indblik i sammenhængen mellem kost, motion og risiko for udvikling af leddegigt samt bidrage med ny indsigt i forebyggelse af sygdommen. Projektet forventes afsluttet i februar 2022.

  Læge Sabine Sparre Dieperink, Copenhagen Center for Arthritis Research (COPECARE), Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet – Glostrup, har fra Gigtforeningen modtaget 198.000 kr. til projektet: ’Incidence, risk factors, morbidity and mortality of staphylococcus aureus bacteremia (SAB) in patients with rheumatoid arthritis (RA)’. Mindre udenlandske studier peger på, at leddegigtpatienter oftere rammes af blodforgiftning med stafylokokker end baggrundsbefolkningen, og at det koster op imod halvdelen livet. I Danmark har vi unikke nationale registre over både blodforgiftninger med stafylokokker og leddegigtpatienter, hvilket gør det muligt at forske i problemet på et niveau, som ikke kan lade sig gøre i andre lande. Ved hjælp af registrene vil projektet afdække risikoen for og forløbet af blodforgiftning blandt alle danske leddegigtpatienter fra 1996-2019. Desuden undersøges, om der er en overdødelighed blandt de leddegigtpatienter, som rammes af blodforgiftning, om de oftere får spredning af infektionen til f.eks. knogler eller hjerte samt forekomsten af tilbagefald. Endelig undersøges, om faktorer som ledskader, kunstige led og bestemte medicinske behandlinger medfører, at nogle leddegigtpatienter er mere sårbare over for blodforgiftning end andre. Resultaterne vil kunne bruges til at identificere patienter, som er i særlig risiko for blodforgiftning, og kan bl.a. få betydning for valg af medicinsk behandling. Projektet forventes afsluttet i 2022.

  Læge, ph.d-studerende Morten Aagaard Nielsen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 175.000 kr. til projektet: ’Galectins are pivotal for the location of inflammation in different immune mediated and inflammatory diseases’. Leddegigt er en autoimmun sygdom, som er karakteriseret ved betændelse i leddene med svær leddestruktion og nedsat livskvalitet til følge. Trods store fremskridt har en del patienter ikke gavn af den behandling, der tilbydes. Udvikling af ny medicin er derfor nødvendig. I projektet undersøges, om blokering af sukkerbindende proteiner kan hæmme betændelsen og reducere knogleskaderne – og dermed introducere en ny behandlingsmulighed til mennesker med leddegigt. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2020.

  Reservelæge Mie Bülow, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital, har fra Gigtforeningen modtaget 60.000 kr. til projektet: ’Arbejdsmarkedstilknytning hos patienterer med reumatoid artritis: Kortlægning af særlige faktorers betydning’. Leddegigt er en kronisk sygdom, som kan medføre nedsat livskvalitet. Patienterne har betydeligt øget risiko for langtidssygefravær og ophør på det ordinære arbejdsmarked sammenlignet med baggrundsbefolkningen. I projektet, som bl.a. er baseret på oplysninger fra en række registre og databaser, belyses sammenhængen mellem livskvalitet, sygdomsaktivitet og arbejdsmarkedstilknytning hos patienter med leddegigt i Danmark, herunder funktionsniveau samt hvilke faktorer, der – ud over sygdomsaktivitet – er afgørende for funktions- og arbejdsevnen. Studiet skal bidrage med viden om årsagerne til, at personer med leddegigt ikke fastholdes på arbejdsmarkedet, så der kan sættes ind med en fokuseret forebyggende indsats for den enkelte patient og på samfundsniveau. Projektet forventes afsluttet i 2023

  Artrose 

  Fysioterapeut, seniorforsker Karen Ellegaard, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, har fra Gigtforeningen modtaget 100.000 kr. til projektet: ’Heated Mittens for Patients with Hand Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial’.  Slidgigt (artrose) i hænderne er en stigende og smertefuld tilstand, der påvirker håndfunktionen hos mange. Både medicinske og ikke-medicinske behandlinger er forsøgt med varierende – og altid kortvarig – effekt. Patienterne fortæller, at varme har en positiv virkning på deres symptomer. Projektets formål er at undersøge, om varmebehandling ved hjælp af vanter med indbyggede varmeelementer kan lindre smerter og stivhed i hænderne. Er det tilfældet, kan det få betydning for en patientgruppe, der ellers ikke tilbydes mange behandlingsmuligheder. Projektet forventes afsluttet medio 2023.

  Lektor, ph.d. Kristian Kjær Petersen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 285.000 kr. til projektet: ’A Mechanism Based Proof of Concept Study of the Effects of Duloxetine in the Treatment of Patients with Osteoarthritic Knee Pain’. Slidgigt (artrose) er en folkesygdom, og tidligere forskning har vist, at nogle slidgigtpatienter bliver smerteoverfølsomme. Dette kan være udslagsgivende for, om de vil opleve smertedæmpende effekt af f.eks. længerevarende træning, behandling med gigtmedicin eller indsættelse af kunstigt knæled. Duloxetin anvendes til behandling af depression, angst, fibromyalgi og neuropatiske smerter. Midlet har en smertelindrende effekt hos nogle – men ikke alle – patienter med slidgigt i knæet, men er også forbundet med en del bivirkninger. Projektet søger at kortlægge de underliggende mekanismer af duloxetin med henblik på at forudsige, hvilke patienter der vil opnå god effekt af stoffet, således at den rigtige behandling kan tilbydes til den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

  Professor, overlæge Maiken Stilling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 175.000 kr. til projektet: ’Total knæalloplastik – genskabes den naturlige knæfunktion?’ Slidgigt (artrose) er en folkesygdom, som ofte rammer knæleddet. Det medfører bl.a. smerter, stivhed og nedsat funktion. I Danmark udføres årligt ca. 10.000 operationer med indsættelse af en knæledsprotese, men kun ca. 80 % af patienterne bliver tilfredse. I projektet undersøges, om en ny type knæledsprotese, som har et naturligt og personspecifikt design, kan genskabe en mere naturlig funktion og balance i knæet, reducere slitage af protesen og give større patienttilfredshed. I et bredt tværfagligt samarbejde har forskerne udviklet et unikt setup, hvor personspecifikke modeller kobles sammen med røntgenfilm af knæleddet, mens det er i bevægelse. Undersøgelsen gennemføres både før og efter operationen. Resultaterne kan bidrage til at afklare, om de ubehagelige symptomer skyldes problemer i det kunstige knæled og dermed bane vejen for en mere målrettet behandling. Projektet forventes afsluttet i december 2023.

  Anden betændelsesagtig gigtsygdom 

  Forskningsassistent Kasper Yde Jensen, Afsnit for Højtspecialiseret Reumatologi, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Blegdamsvej, har fra Gigtforeningen modtaget 250.000 kr. til projektet: ’High-intensity strength training in patients with idiopathic inflammatory myopathies: Changes in quality of life, muscle strength, function and myocellular parameters’. Myositis er en autoimmun sygdom, der rammer muskelvævet. Trods medicinsk behandling mister patienten med tiden muskelstyrke og får sværere ved at udføre almindelige dagligdags aktiviteter. Hos raske ældre er det bevist, at højintensiv styrketræning øger muskelmasse, muskelstyrke og funktionsevne. Projektets formål er at undersøge, om styrketræning har samme effekt på patienter med myositis. Er det tilfældet, kan højintensiv styrketræning tilføjes som et nyt element i den samlede, standardiserede behandling af patienter med myositis. Projektet forventes afsluttet i vinteren 2023.

  Ph.d.-studerende Line Uhrenholt, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 117.243 kr. til projektet: ’Dosage reduction and discontinuation of biological disease-modifying antirheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and axial spondyloarthritis: A pragmatic, randomised controlled trial’. Biologisk medicin har markant forbedret behandlingen af leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt. I mange år har opfattelsen været, at biologisk behandling var livslang, men nyere studier viser, at nogle patienter, som reducerer dosis af den biologiske medicin, kan bevare ro i gigtsygdommen. Herudover kan en mindre andel ophøre med den biologiske behandling uden at opleve forværring af gigten. I projektet undersøges, om ro i gigten kan fastholdes ved nedtrapning af biologisk medicin efter en algoritme. Det vil i givet fald reducere risikoen for overbehandling og dermed unødvendige bivirkninger inkl. alvorlige infektioner. Herudover forventes dosisreduktion ved forlængelse af dosisintervallet at nedsætte patientens sygdomsfølelse. Projektet forventes afsluttet ultimo 2022.

  Ph.d.-studerende Marie Skougaard Nielsen, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, har fra Gigtforeningen modtaget 204.000 kr. til projektet: ’Immuncellulært respons hos psoriasisgigtpatienter, der opstarter biologisk behandling med TNFa-hæmmer eller IL17-hæmmer’. Psoriasisgigt er en autoimmun inflammatorisk sygdom, hvor immunforsvaret angriber kroppens celler i hud, led og sener. Patienter med psoriasisgigt har meget forskelligartede symptomer, der bl.a. kan omfatte psoriasis, ledhævelse, smerter og øget træthed. Samtidig oplever patienterne meget forskellig effekt af den medicinske behandling, hvilket indikerer underliggende forskelle i den del af immunforsvaret, der forårsager psoriasisgigt. I projektet undersøges de ændringer i immunforsvaret, der opstår ved medicinsk behandling og disse ændringers betydning for patientens symptomer. Håbet er, at forskningen vil bidrage med ny viden om, hvilke patienter der vil have effekt af en specifik behandling, før den iværksættes. På den måde kan man fra begyndelsen vælge den medicin, som den enkelte patient vil have størst mulig gavn af. Projektet forventes afsluttet i foråret 2021.

  Professor, overlæge Henrik Daa Schrøder, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 97.000 kr. til projektet: ’Digital Quantitation of Inflammatory cells in Idiopathic Inflammatory Myopathies’. Myositter er tilstande, hvor immunsystemet angriber muskelvævet, hvilket giver tiltagende svage muskler, smerter og træthed. Forløbet varierer fra person til person. Hos nogle er myositten mild og forsvinder ved behandling, mens andre oplever kroniske muskelskader trods behandling. Myositter adskiller sig også ved sammensætningen af typer af inflammatoriske celler i musklen. Sammensætningen afspejler, hvilke processer der er aktive i sygdommene, og viden om sammensætning vil derfor potentielt kunne anvendes ved behandlingsvalg. Studiets formål er at udvikle en velfungerende computerbaseret metode til kvantitering og typebestemmelse af immunceller ved myositter. Metoden skal give en bedre diagnosticering og bruges til at bestemme undertyper af myositter, hvilket kan betyde, at patienten kan få personligt tilpasset behandling. Projektet forventes afsluttet i juni 2021.

  Andet

  Forskningsårsstuderende Amanda Lynggaard Riis, Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 120.000 kr. til projektet: ’Measurement properties and performance of functional exercise tests in patients with Systemic Sclerosis’. Systemisk sklerodermi er en kronisk, autoimmun bindevævssygdom, der dels påvirker kroppens små blodkar og dels medfører, at kroppen ophober for store mængder bindevæv. Sygdommen er forbundet med en høj dødelighed, som primært skyldes påvirkning af lungerne. Men hvis lungeinvolveringen opdages tidligt, er prognosen ofte god. Som en del af den rutinemæssige opsporing af lungeinvolvering benyttes en seks minutters gangtest, hvor iltmætningen i blodet måles. Resultatet er dog ofte usikkert. Projektets formål er derfor bl.a. at undersøge, hvor på kroppen iltmætningen bedst kan måles under gangtesten med henblik på en tidligere og mere sikker opsporing af lungepåvirkning blandt patienterne. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.
  NB! Overlæge Klaus Søndergaard, Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital, har modtaget 150.000 kr. til samme projekt.

  Videnskabelig assistent Maithri Aspari, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 1.000.000 kr. til projektet: ’Co-Inhibition is a Central Mechanism for Fibrosis in Systemic Sclerosis’. Sklerodermi er en kronisk autoimmun bindevævssygdom, der er karakteriseret ved svær fibrose og høj dødelighed. I projektet undersøges såkaldte co-inhibitoriske proteiners (CiP) rolle for sygdommens udvikling, idet tidligere studier har peget på, at et bestemt CiP reducerer tendensen til fibrose. Håbet er, at forskningen vil give ny viden om de faktorer, der har betydning for udviklingen af sklerodermi og dermed bidrage til en bedre og mere målrettet behandling af den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2023.

  Ph.d.-studerende Line Uhrenholt, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 100.000 kr. til projektet: ‘Patient-reported outcome measures collected in DANBIO via a smartphone application versus a touchscreen in the outpatient clinic among patients with systemic lupus erythematosus: A randomised, crossover, agreement study’. I Danmark er læger begyndt at monitorere patienter med bindevævssygdommen SLE/lupus via den nationale DANBIO-database. Databasen indsamler data, der indtastes af patienten via en touch-skærm i de reumatologiske ambulatorier. Patienterne klager dog over kø ved skærmen, manglende privatliv, forstyrrelse og ukomfortabel siddestilling under indtastningen. Projektet skal afdække, om registrering af data via en app på patientens smartphone er sammenlignelig med touch-skærmen i ambulatoriet. Det vil i givet fald gøre det muligt for den enkelte patient at rapportere data, hvor og hvornår det passer hende eller ham. DANBIO appen vil desuden kunne bruges som screeningsværktøj til prioritering af, hvilke patienter som skal ses akut grundet opblussen i sygdommen, og hvilke patienter, der har langvarig ro i sygdommen, og som evt. kan konsulteres telefonisk. Projektet forventes afsluttet i januar 2021.

  Forskningsassistent Sabina Vistrup, Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet, har fra Gigtforeningen modtaget 200.000 kr. til projektet: ’Management of lateral hip pain in primary care’. Smerter på ydersiden af hoften rammer 15 % af 50–70-årige kvinder og påvirker deres almindelige dagligdags aktiviteter. Årsagen til tilstanden er overbelastning og irritation af senevævet i baldemusklerne. Ofte bliver smerterne kroniske med et langvarigt forløb og nedsat livskvalitet. Formålet med projektet er at undersøge effekten af tre forskellige behandlingstilbud: 1. Gode råd (informationspjece). 2. Gode råd og øvelser (hjemmeøvelsesprogram) og 3. Gode råd, øvelser og en indsprøjtning med binyrebarkhormon. Deltagerne skal desuden svare på spørgeskemaer om deres smerter og funktion efter 1, 2, 3, 6 og 12 måneder. Formålet med projektet er at udvikle konkrete videnskabeligt funderede behandlingstilbud, som kan anvendes i både almen praksis og speciallægepraksis for reumatologi og ortopædkirurgi. Hvis tilbuddet om en informationspjece og træning viser sig at være effektivt, kan det øge livskvaliteten og mindske smerterne hos patienterne. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2023.

 • 2019

  Leddegigt

  Professor, overlæge Ellen-Margrethe Hauge, Led- og Bindevævsygdomme, Aarhus Universitetshospital har modtaget 1.000.000 kroner til projektet: ’Improved Risk Profiling to Predict Development of Cardiovascular Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis. Establishing a large-scale cohort based on an interdisciplinary, multi-center collaboration’. Mennesker med leddegigt har en væsentligt forhøjet risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Meget tyder på, at velkendte risikofaktorer som forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal, hjerte-kar-sygdom i familien og sukkersyge ikke er tilstrækkeligt til at identificere alle de leddegigtpatienter, som har behov for forebyggende behandling. Forkalkning i hjertets kranspulsårer er stærkt forbundet med hjerte-kar-sygdom, og en CT-scanning af hjertet er en hurtig, billig og ufarlig undersøgelse, som kan afsløre denne tilstand. I projektet gennemføres hjerte-CT-scanninger af 2.000 personer med leddegigt. Formålet er at udvikle en enkel metode til at identificere de leddegigtpatienter, der er i særlig risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, og som har behov for en forebyggende indsats, der kan lette symptomerne, forbedre livskvaliteten og nedbringe dødeligheden. Projektet forventes afsluttet den 31. december 2023

  Reservelæge Bolette Gylden Soussi, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har modtaget 350.000 kroner til projektet: ’The risk of rheumatoid arthritis – incidence, prevalence and the influence of polyunsaturated fatty acids and exercise’. Leddegigt er en kronisk, autoimmun sygdom, der er karakteriseret ved ledbetændelse, som kan nedbryde leddene. Man mener, at flere faktorer spiller ind i udviklingen af sygdommen. Livsstilsfaktorer som rygning synes at spille en vigtig rolle i udvikling af leddegigt i genetisk modtagelige personer, men man ved ikke, om visse kostfaktorer og motion kan forebygge sygdommen. Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem motion, indtag af flerumættede fedtsyrer, indholdet af flerumættede fedtsyrer i fedtvævsbiopsier og udvikling af leddegigt. Undersøgelsen kan således give indsigt i sammenhængen mellem kost, motion og risikoen for udvikling af leddegigt og dermed bidrage til forebyggelse af inflammatoriske sygdomme. Projektet forventes afsluttet i juni 2022.

  Klinisk specialist, lektor Annette Ladefoged de Thurah, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget 100.000 kroner til projektet: ’Early detection of rheumatoid arthritis. A description of the patient pathway’. Hvert år får ca. 1.300 mennesker i Danmark diagnosen leddegigt. Det er vigtigt, at sygdommen opdages tidligt, så relevant behandling kan påbegyndes – helst inden for tre måneder. I dag kan der gå op til seks måneder, hvilket kan medføre permanente ledødelæggelser, nedsat livskvalitet og tab af funktionsevne. Diagnosen er vanskelig at stille, da de første symptomer varierer fra patient til patient og undertiden har en snigende og uspecifik karakter. Ved hjælp af data fra en række landsdækkende sundhedsregistre, interviews og spørgeskemaer er det projektets formål at afdække de af faktorer, der forlænger udredningstiden, så flere mennesker med leddegigt i fremtiden henvises til speciallægebehandling på hospitalet senest tre måneder efter første symptom. Projektet forventes afsluttet i september 2022.

  Læge, ph.d.-studerende Morten Aagaard Nielsen, Biomedicin, Aarhus Universitet har modtaget 175.000 kroner til projektet: ’Itaconate charges down inflammation in rheumatoid arthritis – a novel treatment option’. Leddegigt er en autoimmun sygdom, som rammer cirka 1 ud af 100 danskere. Det primære kendetegn er betændelse i leddene med svær leddestruktion og nedsat livskvalitet til følge. Trods store fremskridt inden for behandlingen af leddegigt har mange patienter ikke tilstrækkelig gavn af de eksisterende behandlingstilbud. Der er derfor behov for at udvikle ny medicin, så flere patienter kan opnå en bedre behandlingseffekt. Itaconat har vist sig at kunne hæmme betændelse i sygdomme, som ligner leddegigt. Dette sker ved en hæmning af de sygdomsfremkaldende celler. Itaconat produceres normalt af disse celler som et resultat af en naturlig proces, og hidtidige undersøgelser tyder på, at itaconat ud over at ramme de overaktive immunceller også rammer de syge bindevævsceller, som sammen bidrager til udviklingen af leddegigt. Der er derfor grund til at antage, at behandling med itaconat vil være både målrettet og uden væsentlige bivirkninger. I projektet undersøger forskerne effekten af itaconat på forskellige celler fra ledvæske og blod fra leddegigtpatienter. Desuden undersøges effekten af behandlingen i mus. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2020.

  Seniorforsker Casper Hempel, Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet har modtaget 65.000 kroner til projektet: ’The endothelial glycocalyx: a novel class of biomarkers for rheumatoid arthritis?’ Omkring 50.000 mennesker i Danmark har leddegigt. Uden hurtig og effektiv behandling kan sygdommen medføre varige ledskader. Derfor er det vigtigt, at diagnosen stilles så tidligt som muligt. Projektets formål er at undersøge blodprøver fra leddegigtpatienter for biomarkører, som kan afsløre tidlige stadier af leddegigt, og om det er muligt at måle effekten af den ordinerede medicin. Det vil i givet fald kunne understøtte udviklingen af skræddersyet, personlig behandling.

  Forskningsassistent Josephine Therkildsen, Led- og bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital har modtaget et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til projektet: ’Bone Erosions in Rheumatoid Arthritis – Characterization and Early Detection of Progression Evaluated by Imaging and Histology’. Patienter med leddegigt har ofte nedbrydning af knogle i leddene, især i hænderne. Tidlig påvisning af nye eller forværring af kendte knogleskader er afgørende for rettidig, individualiseret behandling for at hindre yderligere ledskader og forbedre prognosen. Formålet med projektet er at teste, hvorvidt en ny type højopløselig CT-scanner kan påvise knogleskader tidligere end konventionel røntgen samt beskrive knogle- og karstrukturer i forskellige fingerled. Projektet vil bidrage med vigtig viden om brug af CT-scanning til overvågning af leddegigt, herunder tidlig påvisning af udvikling i ledskader. Det vil endvidere øge forståelsen af fingerleddenes anatomi og dets relation til de knogleskader, som kan ses ved leddegigt. Projektet forventes afsluttet i foråret 2023.

  Artrose

  Ph.d.-studerende Kris Chadwick Hede, Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium, Aarhus Universitetshospital har modtaget 650.000 kroner til projektet ’Enhanced Scaffold Treatment for Cartilage Repair’. Skader i ledbrusk har en meget dårlig evne til at hele af sig selv og fører ofte til udvikling af artrose (slidgigt) med smerter og nedsat funktion til følge. De eksisterende behandlingstilbud er ofte meget omkostningstunge, og ingen behandling har endnu vist sig i stand til at give en tilfredsstillende helingsrespons. Mikrofraktur er en hyppigt anvendt teknik, hvor man efter oprensning af bruskskaden banker mange små huller i brusken ind til den underliggende knoglemarv. Det medfører blødning fra knoglen. Blodet indeholder knoglemarvsceller, og disse kan danne nyt bruskvæv. Det er projektets formål at undersøge, om supplerende behandling med stamceller kan være med til at forbedre helingen i forbindelse med en mikrofrakturering. Det vil i givet fald kunne reducere udviklingen af artrose efter bruskskader. Projektet forventes afsluttet i februar 2021.

  Videnskabelig assistent Lisa Cecilie Urup Reimer, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har modtaget et forskningsstipendium på 408.000 kroner til projektet: ’The effect of PAO followed by progressive resistance training versus progressive resistance training in patients with Hip dysplasia. A randomized controlled trial.’ Hoftedysplasi øger risikoen for udvikling af artrose (slidgigt) og behandles med en operation, som forbedrer hofteleddets stilling og biomekanik. Med denne operation mener man, at artrose i hoften kan forebygges. Effekten af operationen er imidlertid aldrig blevet testet i et randomiseret kontrolleret studie. Projektet vil – som det første – undersøge, om operation efterfulgt af et særligt styrketræningsprogram er mere effektivt end styrketræning alene. Studiet kan bidrage med værdifuld viden og evidens til kirurger og fysioterapeuter og sætte fokus på effekt, fordele og ulemper ved henholdsvis operation og ikke-operativ behandling. Projektet forventes afsluttet i juni 2022.

  Overlæge Finn Elkjær Johannsen, Idrætsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, ha modtaget 135.000 kroner til projektet: ’Effects of low-intensity blood-flow restricted exercise in combination with standard rehabilitation in patients with knee osteoarthritis - a randomized controlled clinical trial’. Artrose (slidgigt) er en folkesygdom, og knæleddet er særligt udsat. Patienterne oplever ofte smerter ved fysisk aktivitet med deraf følgende tab af muskelmasse, muskelstyrke og funktionsevne. I projektet undersøges, om styrketræning med lette belastninger og nedsat blodtilførsel til musklerne (okklusionstræning) kombineret med den træning, som patienterne narmalt henvises til (GLA:D-træning) kan optimere effekten og reducere patienternes smerter. Projektet forventes afsluttet i marts 2023.

  Anden betændelsesagtig gigtsygdom

  Kandidatstuderende Nathalie Fogh Rasmussen, Fokuseret Enhed for Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning, Lærings- og Forskningshuset, Sygehus Sønderjylland har modtaget 155.000 kroner til projektet ’PROPACID – Prospective Cohort Study of Physical Activity and Risk of Chronic Inflammatory Diseases’. Leddegigt, psoriasisgigt, morbus Crohn og andre autoimmune, inflammatoriske sygdomme er forbundet med en række genetiske og miljømæssige risikofaktorer. Fysisk aktivitet kan have en antiinflammatorisk effekt – projektets formål er derfor at undersøge, om fysisk aktivitet kan forebygge udviklingen af kroniske, inflammatoriske sygdomme. Via registre følger forskerne bl.a. britiske og danske kvinder og mænd i alderen 50 – 64 år med forskellige fysiske aktivitetsvaner i cirka 20 år for at se, hvem der eventuelt udvikler en kronisk inflammatorisk sygdom. Projektet forventes afsluttet i september 2022.

  Stud.med. Jacob Venborg Eriksen, Health, Aarhus Universitet har modtaget et introduktionsstipendium på 120.000 kroner til projektet: ’Vagal Tone in Patients with Polymyalgia Rheumatica’. Muskelgigt (polymyalgi) er en ret udbredt betændelsesagtig gigtsygdom, som især rammer personer over 50-60 år. Patienter med muskelgigt har få muligheder for effektiv behandling, og behandlingen kan medføre både alvorlige bivirkninger og store økonomiske omkostninger. Vagus-nerven går også under navnet ’den vandrende hjernenerve’, idet den sender og modtager signaler til og fra store dele af kroppen. Vagus-nerven spiller en stor rolle under betændelsestilstande, og nylig forskning har vist, at man kan stimulere vagus-nerven med elektriske impulser og dermed fremkalde en dæmpende effekt på en betændelsestilstand. I projektet vil personer med muskelgigt blive tilbudt at modtage behandling med elektrisk stimulation af vagus-nerven. Behandlingen foregår ved, at man har et håndholdt aggregat, som placeres på siden af halsen. Herefter vil man få 60-90 sekunders behandling med svage strømstød. Denne behandling foretages morgen, middag og aften i fem dage. Viser behandlingen sig at have en positiv effekt på betændelsestilstanden, kan den potentielt anvendes som tillægsbehandling – og dermed spare patienten for både bivirkninger og økonomiske omkostninger. Projektet forventes afsluttet den 31. januar 2020.

  Studerende Signe Risbøl Vils, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet har modtaget et introduktionsstipendium på 270.000 kroner til projektet: ’Tromboembolisk risiko ved Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og Antifosfolipidsyndrom (APS); En trombotisk triade af inflammation, komplementaktivering og aktiverede trombocytter’. SLE (Systemisk Lupus Erythematosus/lupus) og APS (antifosfolipidsyndrom) er autoimmune sygdomme, som især rammer kvinder i den fødedygtige alder. Sygdommene kan forekomme hver for sig eller samtidig og medfører en øget risiko for blodpropper. Projektets formål er at undersøge, om den øgede risiko kan forklares ud fra samspillet i aktiviteten af blodplader og det medfødte immunsystem. Ved at sammenligne patienter med APS, SLE og med APS + SLE vil forskeren forsøge at adskille de mekanismer, der ligger til grund for dannelsen af blodpropper hos patienterne. Lykkes det, kan det betyde, at man bliver i stand til lettere at kunne identificere de patienter, der vil have gavn af forebyggende behandling. Projektet forventes afsluttet ultimo august 2020.

  Reservelæge Clara Marie Mistegård Jørgensen, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget 497.000 kroner til projektet: ’The lectin pathway of complement activation in relation to pathogenesis, diagnosis, prognosis and treatment of axial spondyloarthritis’. Rygsøjlegigt er en alvorlig kronisk gigtsygdom, der typisk rammer bækkenled, rygsøjle og evt. perifere led og senetilhæftninger med store smerter, tiltagende stivhed og nedsat bevægelighed til følge. Sygdommens årsag er endnu ikke klarlagt, men som ved andre autoimmune sygdomme reagerer immunsystemet fejlagtigt mod kroppens eget væv. Rygsøjlegigt rammer ofte yngre personer under 45 år og har store personlige og socioøkonomiske konsekvenser. Diagnosen er vanskelig at stille på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet. Det betyder, at patienterne ofte har haft symptomer i flere år, før den stilles. Komplementsystemet, som er en del af det medfødte immunforsvar, har til opgave at opretholde balance, når celler dør, eller vi får en infektion. Komplementsystemet sørger for at sende signaler til det øvrige immunsystem om, hvordan cellerne eller mikroorganismerne skal fjernes. Hos patienter med rygsøjlegigt kan komplementsystemet formentlig ikke løse denne opgave. Projektets formål er at undersøge, om proteinerne i komplementsystemet kan benyttes som biomarkører for diagnose, sygdomsudvikling eller behandlingseffekt ved rygsøjlegigt. I så fald vil udredning, behandling og prognose kunne forbedres for den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2022.

  Professor, overlæge Søren Jacobsen, Afsnit for Højt Specialiseret Reumatologi, Rigshospitalet har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’Systemic autoimmune rheumatic disease phenotypes and cardiovascular morbidity – two sides of the same coin?’. Autoimmune gigtsygdomme er ledsaget af en øget risiko for følgesygdomme, især hjertekarsygdomme. Disse har traditionelt været opfattet som en følge af sygdomsaktiviteten i de autoimmune gigtsygdomme. Der er imidlertid fundet tegn på, at grundsygdommen og følgesygdommene i en vis udstrækning er udløst af de samme faktorer. Disse faktorer kan fremkalde øget aktivitet i en særlig del af immunsystemet, som hidtil ikke har haft stor bevågenhed. Med udgangspunkt i allerede indsamlet materiale fra UK Biobank, som bl.a. omfatter genetiske oplysninger og diagnoser fra mere end 500.000 britiske borgere, vil forskerne bestemme en genetisk profil for blandt andet de gener, som indgår i den såkaldte interferon-signaleringsvej. Denne profil vil blive anvendt til at påvise forekomsten af hjertekarsygdomme blandt patienter og raske personer samt i en gruppe af godt 1.000 SLE/lupus-patienter fra hele verden. Viser det sig, at følgesygdommene er betinget af den samme underliggende genetik, som medfører autoimmune gigtsygdomme, vil det få væsentlig betydning for mulighederne for at forudse, hvilke patienter er i særlig risiko. Det vil også give ny viden om, hvorvidt traditionelle forebyggelsestiltag kan tænkes at have effekt i denne situation, eller om forebyggelsen skal målrettes forstyrrelserne i immunsystemet. Projektet forventes afsluttet ultimo august 2021.

  Afdelingslæge Karen Buch Lauridsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har modtaget 308.333 kroner til projektet: ’Characterization of immunogenicity of tumor necrosis factor inhibitors in arthritis patients with poorer treatment response due to gender, obesity and smoking status.’ Kvinder, rygere og overvægtige patienter med leddegigt, psoriasisgigt eller rygsøjlegigt har tilsyneladende en ringere effekt af behandling med biologisk medicin end andre. Formålet med projektet er – gennem analyser af blod- og vævsprøver – at afdække årsagerne til, at det forholder sig sådan. Studiet er det første af sin art og forventes at bidrage med ny viden, som gør det muligt i højere grad at skræddersy behandlingen og opnå bedre resultat for den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2024.

  Ph.d.-studerende Laura Massarenti, Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet, har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’Molekylære og mikrobielle links mellem leddegigt, lupus og parodontitis’. Paradentose, leddegigt og bindevævssygdommen lupus er karakteriseret ved en konstant lav grad af betændelse. Det skyldes muligvis en kemisk ændring, som kan få immunsystemet til at opfatte vores egne proteiner som fremmede, hvilket kan fremkalde autoimmune sygdomme. Projektets formål er at afdække, om en bestemt bakterie, Porphyromonas gingivalis, som er impliceret i paradentose, har betydning for udviklingen af leddegigt og lupus. Projektet kan bl.a. kaste nyt lys over, om mundhulebakterier kan være involveret i sygdomsmekanismerne for lupus og give et fingerpeg om, hvorvidt behandling af paradentose hos tandlægen kan indgå i behandlingen af leddegigt og lupus. Projektet forventes afsluttet i foråret 2020.

  Prægraduatstuderende Nanna Surlemont Schmidt, Reumatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital har modtaget 225.000 kroner til projektet: ’Primær Sjøgrens syndrom (SS) i dansk kohorte. Kliniske karakteristika og sygdomsevaluering på baggrund af brug af ultralyd, patientrapporteret mål (patientrapporteret outcome, PROM) og sygdomsaktivitets-scoring’. Sjøgrens syndrom er en bindevævssygdom, som viser sig ved tørhed i bl.a. øjne og mund. Nogle patienter oplever desuden træthed, muskelømhed, feber og vægttab. Diagnosen kan stilles ved hjælp af bl.a. måling af tåre- og spytproduktion. Formålet med projektet er at undersøge, om ultralydsscanning af spytkirtlerne kan bidrage til at diagnosticere og karakterisere Sjøgrens syndrom og give større indsigt i sygdommens biologi – og dermed på længere sigt forhåbentlig bidrage til udvikling af nye behandlingsmuligheder. Desuden etableres en biobank med indsamlede spyt- og blodprøver, som kan benyttes til fremtidig forskning. Projektet forventes afsluttet i juni 2021.

  Afdelingslæge Kresten Krarup Keller, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’Improved diagnostics and monitoring of polymyalgia rheumatica’. Muskelgigt (polymyalgi) er en hyppig betændelsestilstand hos ældre mennesker. Den er karakteriseret ved muskelsmerter, træthed, vægttab samt forhøjede betændelsestal. Behandlingen af sygdommen med prednisolon (binyrebarkhormon) er forbundet med alvorlige bivirkninger, bl.a. kan patienten miste evnen til selv at producere det livsnødvendige binyrebarkhormon. Der mangler sikre metoder til at stille diagnosen og overvåge sygdommen. Projektets formål er at undersøge, om ultralyds- og PET-scanning kan benyttes hertil. Desuden undersøges betydningen af manglende naturlig produktion af binyrebarkhormon opstået pga. behandling med prednisolon. Studiet kan give vigtige nye redskaber til at diagnosticere og overvåge muskelgigt, således at fejldiagnosticering undgås og behandlingen kan målrettes. Det kan betyde lavere sygelighed og dødelighed hos patienterne. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2025.

  Forskningsårstuderende Anne Sofie Sørensen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet har modtaget 95.000 kroner til projektet: ’In Vitro Characterization of Immune Related Adverse Events using Models of Inflammatory Arthritis’. Nogle kræftpatienter i behandling med immunterapi udvikler autoimmune sygdomme, herunder gigt. Immunterapien skruer op for immunsystemet, hvorved dets evne til at genkende og udrydde kræftceller forbedres. Problemet opstår, når denne reaktion bliver for kraftig, og immunforsvaret begynder at angribe det raske væv, hvilket fører til betændelsesreaktioner. Formålet med projektet er at undersøge, hvilke reaktioner der ligger til grund for dette ved at behandle ledvæskeceller fra patienter med gigt og immunceller fra blodet hos raske med immunterapi. På sigt vil resultaterne kunne bruges til at forudsige, hvilke patienter der udvikler bivirkninger, og hvordan de behandles bedst muligt. Desuden kan viden om de autoimmunlignende bivirkninger bidrage til forståelse af de allerede kendte autoimmune gigtsygdomme som f.eks. leddegigt. Projektet forventes afsluttet den 31. august 2020.

  Bevægeapparatets funktion og træning

  Adjunkt Julie Sandell Jacobsen, VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering – Center for Forskning, VIA University College, Aarhus har modtaget 200.000 kroner til projektet ’The efficacy of PRogressive EXercise therapy for patients with hip dysplasia advised not to undergo surgery (PREX): A study protocol for a randomised controlled trial’. Hoftedysplasi er en udbredt tilstand, som er forbundet med smerter, nedsat funktionsevne og risiko for tidlig udvikling af artrose (slidgigt). En ledbevarende operation kan mindske smerterne og forbedre funktionsevnen, men 50 % af de patienter, som henvises til udredning, er ikke omfattet af et offentligt behandlingstilbud. I et lodtrækningsforsøg undersøges, om patienter, der gennemgår en struktureret træningsindsats, vil opleve en forbedret funktionsevne og færre smerter på både kort og langt sigt. Samtidig vil forskningsprojektet afdække de samfundsmæssige omkostninger ved den nye behandling. Træningsindsatsen er simpel, billig og vil være let at implementere i Danmark såvel som i resten af verden. Projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

  Læge Alexander Egeberg, Afdeling for Hud-, Allergi- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Universitetshospital har modtaget 75.000 kroner til projektet: ’Risk of inflammatory rheumatic disorders in patients treated with roflumilast’. Roflumilast er et lægemiddel, som virker antiinflammatorisk og benyttes i behandlingen af KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). Et lignende lægemiddel, apremilast, benyttes i behandlingen af psoriasis og psoriasisgigt og har vist sig at reducere risikoen for andre gigtsygdomme som leddegigt og lupus. Da de to lægemidler ligner hinanden, er det nærliggende at antage, at roflumilast har samme gode egenskaber. Projektets formål er ved hjælp af oplysninger fra danske sundhedsregistre at undersøge, om behandling med roflumilast hos patienter med KOL nedsætter risikoen for at udvikle inflammatoriske gigtsygdomme. Håbet er, at projektet kan bidrage med ny viden om forebyggelse af en række inflammatoriske gigtsygdomme. Projektet forventes afsluttet den 1. juli 2020.

  Ryglidelser

  Seniorforsker Mette Harreby, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har modtaget 100.000 kroner til projektet: ’Are radiologic changes in the thoracic and lumbar spine of adolescents risk factors for low back pain in adults? A 54-year prospective cohort study of 640 school children’. Projektets formål er at afdække, om røntgenforandringer og lændesmerter i puberteten har indflydelse på udvikling af lændesmerter i voksenlivet. Undersøgelsen er baseret på en skolelæges enestående optegnelser og notater i 1965, hvor han undersøgte 640 15-årige skoleelever i Helsingør Kommune. De fik taget røntgenbilleder af rygsøjlen og blev udspurgt om lændesmerter. Optegnelserne dannede grundlag for udsendelse af spørgeskemaer til gruppen i 1990 og 2000. Forskerne vil nu udsende et tredje spørgeskema, hvor hovedspørgsmålene – ligesom ved de foregående – drejer sig om graden og hyppigheden af lændesmerter og sammenholdes med BMI, sociale og psykologiske forhold, erhverv, livsstil mv. Resultaterne vil kunne bruges til at afdække på, om lændesmerter i puberteten vil medføre øget hyppighed af lændesmerter i voksenlivet. Derudover vil man kunne se, hvor udbredte kroniske lændesmerter er i den danske befolkning – især hos den gruppe, der befinder sig omkring pensionsalderen. Projektet forventes afsluttet i januar 2020.

  Udviklingsfysioterapeut Kasper Ussing, Medicinsk Rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’Cognitive Functional Therapy versus exercise rehabilitation for patients with non-specific persistent low back pain - A Two-Group, multi-site, Randomized Controlled Trial’. Rygsmerter er den hyppigste årsag til lægebesøg i Danmark, og de samlede udgifter, herunder sygemelding, er anslået til ca. 17 milliarder om året. Effekten af de anbefalede behandlingsformer er begrænset. Hver tiende person med ondt i ryggen udvikler kroniske smerter, som fører til begrænsninger i hverdagen, sygemelding og højt medicinforbrug. I projektet sammenlignes effekten af kognitiv funktionel terapi (KFT) med et kommunalt genoptræningsforløb til patienter med kroniske rygsmerter. Håbet er, at KFT kan forbedre de kommunale tilbud og dermed øge livskvaliteten og reducere sygefravær og medicinforbrug. Projektet forventes afsluttet i vinteren 2024.

  Ph.d.-studerende Heidi Tegner, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet Glostrup har modtaget 75.000 kroner til projektet: ’Back to function: The effect an early cognitive behavioral approach to patients after lumbar spinal fusion’. En lumbal deseoperation er en stivgørende operation i lænden. Operationen udføres for at reducere rygsmerter. Desværre viser flere rapporter, at smerteniveau og medicinindtag ikke ændres hos en del af patienterne. Projektets formål er at undersøge, om tidlig genoptræning, hvor individuelle biomekaniske, psykologiske og sociale aspekter inddrages, har en positiv effekt på den deseopererede patient sammenlignet med et normalt genoptræningsforløb. Projektet forventes afsluttet i oktober 2021.

  Andet

  Afdelingslæge, postdoc Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, Anæstesiologisk Afdeling V, Odense Universitetshospital har modtaget 110.000 kroner til projektet ’Biomarkers of Chronic Pain: Signs of a Central neuroinflammation’. Mere end 20 % af den voksne befolkning i Danmark lever med kroniske smerter. Hos en væsentlig del medfører det nedsat funktionsniveau, arbejdsevne, social aktivitet og generelt forringet livskvalitet. Det er en udbredt teori, at mange kroniske smertetilstande, bl.a. fibromyalgi, skyldes ’central sensibilisering’, hvor nerver i rygmarven er ”overfølsomme”. Det vil sige, at påvirkninger, som normalt ikke er smertefulde, fremkalder en smertefuld oplevelse. En mulig forklaring er en særlig aktivering af immunsystemet omkring rygmarvens celler, som påvirker nervernes følsomhed. Fra dyreforsøg er denne sammenhæng veldokumenteret. Hvis der kan påvises en tilsvarende sammenhæng hos mennesker, vil det være banebrydende og dramatisk ændre på forståelsen af kroniske smerter. Mennesker med smerter, der hidtil har været anset for uforklarlige, vil få en fysiologisk forklaring, og det vil være muligt at udvikle bedre og mere målrettede behandlingsmetoder. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2019.

  Postdoc Alessandro Andreucci, Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet har modtaget 100.000 kroner til projektet: ’Udvikling af et støtteværktøj til håndtering af knæsmerter hos børn og unge i almen praksis’. Hver tredje barn og ung i Danmark får på et tidspunkt smerter i knæene, og hos halvdelen varer smerterne ved i to år eller mere. Det påvirker deres livskvalitet og medfører, at de er mindre fysisk aktive end deres kammerater. For en del af dem får knæproblemerne også betydning senere i livet – det øger nemlig risikoen for at udvikle overvægt, hjerte-kar-sygdom og artrose (slidgigt). Projektets formål er at udvikle og afprøve et værktøj, som kan hjælpe den praktiserende læge til at forudsige, hvem der vil få langvarige smerter, og hvem som kun vil opleve forbigående problemer. Det kan bidrage til at optimere behandlingen og sikre, at ressourcerne anvendes på de børn og unge, som behøver det mest. Projektet forventes afsluttet i september 2020.

  Overlæge Karin Bruun Plesner, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital har modtaget 175.000 kroner til projektet: ’Fibromyalgi og naltrexone: FINAL studiet. Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret klinisk forsøg’. Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand, der er udbredt i hele kroppen og karakteriseret ved nedsat smertetærskel. Et klassisk symptom er desuden tidlig muskulær udtrætning. Ud over smerter har patienter med fibromyalgi varierende ledsagesymptomer som f.eks. søvnproblemer, træthed og problemer med koncentration og hukommelse. Behandlingen af fibromyalgi kan enten omfatte smertelindrende medicin eller psykologisk behandling, der tager sigte mod at give redskaber til at lære at leve med tilstanden. Når fibromyalgi skal behandles medicinsk, benyttes traditionelt lægemidler, der enten virker dæmpende på smertenerverne eller medicin, der forbedrer kroppens egne smertedæmpningsmekanismer. Naltrexone er et medicinsk præparat, der primært er kendt for sin evne til at blokere morfinreceptorer i kroppen. Det har længe været kendt, at lave doser naltrexone (LDN) kan have en smertedæmpende og immunregulerende effekt. Der findes dog kun ganske få kliniske forsøg udført på mennesker, som dokumenterer dette. Formålet med projektet er – gennem et dobbeltblindet lodtrækningsforsøg – at undersøge, om LDN virker bedre end placebo på smerter og/eller andre symptomer ved fibromyalgi. Projektet forventes afsluttet i juni 2022.

  Stud.med. Jonathan Hugo Jürgens-Lahnstein, Klinisk Institut, Aarhus Universitet har modtaget et introduktionsstipendium på 125.000 kroner til projektet: ’Can one functional exercise measure knee implant fixation?’ I 2018 blev der foretaget omkring 10.000 indsættelser af kunstige knæ i Danmark samt godt 1.100 udskiftninger af proteser, og antallet stiger år for år. Efter operationen er det nødvendigt, at patienten med mellemrum røntgenundersøges for at sikre, at protesen fungerer, som den skal, og er stabil. Aarhus Universitetshospitalet har udviklet en ny metode til at undersøge knæprotesen, mens patienten udfører dagligdags bevægelser. Patienten bliver bedt om at træde op på en skammel, samtidig med at der optages flere røntgenbilleder af knæet, dvs. en ’røntgenfilm’. Projektets formål er at undersøge, om en sådan dynamisk røntgenundersøgelse giver et mere præcist billede af protesens stabilitet, og om den kan overflødiggøre de mange røntgenkontroller i op til 10 år efter operationen. Projektet forventes afsluttet i september 2020.

  Ph.d.-studerende og reservelæge Jonathan Vela, Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital har modtaget et forskningsstipendium på 500.000 kroner til projektet: ’Pain in Psoriatic Arthritis and Hand Osteoarthritis. Impact, Mechanisms and Treatment options: a PhD study’. Psoriasisgigt og slidgigt i hænderne kan medføre stærke smerter. Smerteoplevelsen påvirkes af betændelsestilstande, sindsstemning, søvn og andet. Smerter kan ikke behandles ens, og effektiv behandling kræver kendskab til den underliggende mekanisme. Forskning på dyr viser, at cannabis er smertestillende og betændelsesdæmpende, men virkningen er ikke undersøgt tilstrækkeligt på mennesker. Formålet med projektet er – ved hjælp af et lodtrækningsforsøg – at undersøge effekten af cannabidiol (CBD) på smerter og funktion hos patienter med psoriasisgigt og slidgigt i hænderne. Projektet forventes afsluttet ultimo 2020.

  Hoveduddannelseslæge i ortopædkirurgi Kristine Bollerup Arndt, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital har modtaget 120.000 kroner til projektet: ’Revisions of knee arthroplasties due to pain; survivorship, use of analgesics, patient reported outcome and validation of the indication’. Hvert år får op imod 10.000 mennesker i Danmark et kunstigt knæ. Omkring 10 % af den har fortsat smerter efter operationen. Projektets formål er at afdække, hvilke af disse patienter der kan have gavn af en reoperation. Hypotesen er, at reoperationer, som udføres alene på grund af smerter, giver et dårligere resultat for patienterne, end hvis der er tale om en mekanisk problemstilling, hvor det kunstige knæ f.eks. har løsnet sig eller er ustabilt. Projektet kan dermed være med til at sikre, at ingen patienter udsættes for unødige reoperationer og helbredsmæssige risici. Projektet forventes afsluttet i foråret 2023.

  Ph.d.-studerende Sabrina Mai Nielsen, Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital – Syddansk Universitet har fra Gigtforeningen modtaget 63.038 kroner til projektet: ’Contextual factors in rheumatology: A PhD study within biostatistics and clinical epidemiology’. Det er almindeligt kendt, at patienter responderer forskelligt på behandlinger, og at dette ofte kan forklares med såkaldte ’kontekstuelle faktorer’ – f.eks. køn, alder, race, sygdomsvarighed eller -sværhedsgrad, komorbiditeter, socioøkonomisk baggrund osv. Inden for reumatologien tages der sjældent højde for disse faktorer, hvilket kan føre til et forvrænget billede af den forventede behandlingseffekt for den enkelte patient. Det er projektets formål at definere og identificere vigtige faktorer inden for reumatologien og vejlede i, hvordan disse bør håndteres. Håbet er, at projektet kan danne grundlag for en forskningsindsats, som kan give vigtig viden om, hvilke patienter der har gavn af hvilken behandling og dermed på sigt føre til mere individualiserede behandlinger. Projektet forventes afsluttet 31. oktober 2021.  

 • 2018

  Leddegigt

  Læge Sabine Sparre Dieperink, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har modtaget et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til projektet ’Incidence, risk factors, morbidity and mortality of staphylococcus aureus bacteremia (SAB) in patients with rheumatoid arthritis (RA)’. Enkelte mindre studier peger på, at leddegigtpatienter oftere rammes af blodforgiftning med stafylokokker end baggrundsbefolkningen, og at op imod halvdelen dør som følge heraf. I Danmark har vi unikke nationale registre over både blodforgiftninger med stafylokokker og leddegigtpatienter, hvilket gør det muligt at forske i problemet på et niveau, som ikke kan lade sig gøre i andre lande. Ved hjælp af registrene afdækkes risikoen for og forløbet af blodforgiftning blandt alle danske leddegigtpatienter fra 1996-2019. Desuden undersøges, om der ses en overdødelighed blandt de leddegigtpatienter, som rammes af blodforgiftning, om de hyppigere får spredning af infektionen til f.eks. knogler eller hjerte samt forekomsten af tilbagefald. Endelig undersøges, om faktorer som ledskader, kunstige led og bestemte medicinske behandlinger medfører, at nogle leddegigtpatienter er mere sårbare over for blodforgiftning end andre. Resultaterne vil kunne bruges til at identificere patienter, som er i særlig risiko for blodforgiftning, og kan få betydning for valg af medicinsk behandling. Projektet forventes afsluttet i 2021.

  Professor Rodrigo Lopez, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’Rheumatoid arthritis and periodontitis in Denmark’. Leddegigt er en kronisk, autoimmun gigtsygdom, som medfører smertefuld betændelse i leddene. Ca. 50.000 mennesker i Danmark lever med sygdommen. Paradentose er en inflammatorisk og progressiv destruktion af støttevævet omkring tænderne. Nogle paradentosebakterier kan igangsætte en kaskade af hændelser, som kulminerer i produktionen af auto-antistoffer og et ikke-fungerende immunforsvar. Ved hjælp af data fra danske nationale registre er det bl.a. projektets formål at undersøge, om paradentose øger risikoen for leddegigt, og om paradentosebehandling af leddegigtpatienter adskiller sig fra den, som ikke-leddegigtpatienter får. Projektet kan bidrage til udviklingen af paradentose-behandlingsprotokoller for patienter med leddegigt og danne videnskabeligt grundlag for bedre planlægning af tandplejetilbuddet til denne gruppe. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2023.

  Ph.d.-studerende Kristine Marie Latocha, Videncenter for Rygsygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet – Glostrup har modtaget 134.670 kroner til projektet: 'Sleep-RA. The efficacy of cognitive behavioural therapy for insomnia (CBT-I) on sleep in patients with rheumatoid arthritis’. Ca. 50.000 danskere har leddegigt, og over halvdelen af dem har søvnbesvær, som er forbundet med symptomer som smerter, træthed, nedsat fysisk funktion, depression og nedsat livskvalitet. I modsætning til behandling med sovemedicin har kognitiv adfærdsterapi mod søvnbesvær vist en langvarig positiv effekt, men metoden er ikke hidtil afprøvet på patienter med muskel- og skeletsygdomme. Undersøgelsen udføres som et lodtrækningsforsøg med 60 voksne over 18 år, der har leddegigt og søvnbesvær. Den ene halvdel modtager kognitiv adfærdsterapi én gang om ugen i seks uger, mens den anden halvdel fortsætter standardbehandling i reumatologisk klinik. Hvis resultaterne viser, at kognitiv adfærdsterapi reducerer søvnbesværet, vil det synliggøre patienternes mulighed for at påvirke egen sundhed og mestre kronisk sygdom, hvor søvnproblemer er udbredt – uden brug af medicin. Projektet forventes afsluttet i februar 2021.

  Afdelingslæge Jens Kristian Pedersen, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital har modtaget 125.000 kroner til projektet: ’Mortality in patients with incident rheumatoid arthritis treated with antidepressive drugs or diagnosed with major depressive disorder’. Patienter med leddegigt synes at have en højere risiko for at udvikle depression end resten af befolkningen. Samtidig synes patienter med langvarig leddegigt, der også er ramt af depression og følges i højt specialiserede klinikker, at have en højere dødelighed end patienter uden depression. Danske patienter med depression behandles oftest hos praktiserende læger, og kun en mindre andel ses ved et sygehus. Projektets formål er ved hjælp af en række registre at undersøge dødeligheden hos patienter med nyopdaget leddegigt, som behandles med lægemidler mod depression og/eller har en fået diagnosen på et hospital. Dødeligheden sammenlignes med patienter med leddegigt uden depression og en stikprøve fra befolkningen. En eventuel overdødelighed vil tale for, at der i fremtiden sættes yderligere fokus på depression hos patienter med leddegigt. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2021. 

  Forskningsårsstuderende Cæcilie Deisting Skejø, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet har modtaget 100.000 kroner til projektet: ’Undersøgelse af T-celle immunoreceptor med Ig og ITIM domæner (TIGIT) i tidlig og kronisk leddegigt’. Leddegigt er en autoimmun og undertiden invaliderende sygdom, som næsten 50.000 mennesker i Danmark lever med. Store dele af sygdomsmekanismen er stadig uafklarede. De seneste år er proteiner, der kan dæmpe immunsystemet, kommet i fokus som centrale spillere i både sygdomsmekanismen, prognosen og behandlingen af leddegigt. Et af dem kaldes TIGIT. I projektet undersøges, om der er en sammenhæng mellem mængden af TIGIT, udviklingen af leddegigt og behandlingsresponset hos den enkelte patient. Desuden undersøges, om tilsætning af TIGIT kan hæmme sygdomsprocessen i celler fra leddegigtpatienter. Resultaterne vil øge indsigten i sygdomsmekanismer og prognose ved leddegigt og bidrage til en bedre forståelse og behandling af sygdommen. Projektet forventes afsluttet i eftersommeren 2019.

  Læge Sabine Sparre Dieperink, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har modtaget et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til projektet ’Incidence, risk factors, morbidity and mortality of staphylococcus aureus bacteremia (SAB) in patients with rheumatoid arthritis (RA)’. Enkelte mindre studier peger på, at leddegigtpatienter oftere rammes af blodforgiftning med stafylokokker (SAB) end baggrundsbefolkningen, og at op imod halvdelen dør som følge heraf. I Danmark har vi unikke nationale registre over både blodforgiftninger med stafylokokker og leddegigtpatienter, hvilket gør det muligt at forske i problemet på et niveau, som ikke kan lade sig gøre i andre lande. Ved hjælp af registrene afdækkes risikoen for og forløbet af SAB blandt alle danske leddegigtpatienter fra 1996-2019. Desuden undersøges, om der ses en overdødelighed blandt de leddegigtpatienter, der rammes af SAB, om de hyppigere får spredning af infektionen til f.eks. knogler eller hjerte samt forekomsten af tilbagefald. Endelig undersøges, om faktorer som ledskader, kunstige led og bestemte medicinske behandlinger medfører, at nogle leddegigtpatienter er mere sårbare over for blodforgiftning end andre. Resultaterne vil kunne bruges til at identificere patienter, som er i særlig risiko for SAB, og kan få betydning for valg af medicinsk behandling. Der arbejdes på at udvikle en vaccine mod stafylokokker, som kunne være relevant for patienter i særlig risiko. Projektet forventes afsluttet i 2021.

  Læge Mads Ammitzbøll Danielsen, Københavns Center for Artritforskning, Rigshospitalet, har modtaget 200.000 kroner til projektet: ’Patienter med reumatoid artrit og ledhævelse, behandlet med ultralyds-guided lokal intraartikulær eller intramuskulær glucocorticoid-injektion – et randomiseret dobbeltblindet studie (Panguian)’. Ledhævelse er en hyppig tilstand hos patienter med leddegigt og har traditionelt været behandlet med indsprøjtning af binyrebarkhormon – enten direkte i det syge led eller i en muskel med henblik på mere universel effekt. Projektets formål er at undersøge, hvilken type indsprøjtning der er mest effektiv. Forsøget omfatter 100 patienter med leddegigt, som alle har tegn på behandlingskrævende ledhævelse i hænder og/eller fødder. Projektet forventes afsluttet i foråret 2024.

  Professor Mads Hartvig Clausen, DTU Kemi, Danmarks Tekniske Universitet, har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’Improved treatment of rheumatoid arthritis using a prodrug concept based on ROS activation’. Metothrexate (MTX) bruges i dag som frontlinjebehandling af leddegigt. Desværre er lægemidlet forbundet med en række ubehagelige bivirkninger, herunder især kvalme og opkastninger. Projektets formål er at dokumentere, at en målrettet form af MTX, som kun er aktivt i det syge væv, har væsentligt færre bivirkninger. Dette vil bane vejen for udvikling af bedre medicin til behandling af leddegigt. Projektet forventes afsluttet i januar 2019.

  Artrose

   

  Professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital har modtaget 1 mio. kroner til forskning i, hvordan fysisk aktivitet påvirker bruskens opbygning. Projektet kan bl.a. få betydning for, hvordan træning kan indgå i forebyggelse af folkesygdommen artrose (slidgigt). Det er velkendt, at kontrolleret fysisk aktivitet har en positiv effekt på smerter og funktionsevne hos patienter med artrose, men man ved ikke præcist, hvorfor. Forskerne bag projektet vil som de første i verden undersøge, om fysisk aktivitet medfører biologiske ændringer i brusken, og om det nedbrudte bruskvæv i led med artrose kan påvirkes ved hjælp af de molekyler, som frigøres ved fysisk aktivitet. Projektstøtten kommer fra en særlig pulje, som Gigtforeningen har etableret for at fremme originale forskningsindsatser på højt internationalt niveau. Projektet forventes afsluttet i slutningen af december 2020.

  Cand.scient. i fysioterapi Louise Mortensen, Ortopædkirurgisk Forskning i Aarhus, Aarhus Universitetshospital, har modtaget et forskningsstipendium på 380.000 kroner til projektet: ’Is periacetabular osteotomy followed by progressive resistance training superior to progressive resistance training alone in patients with hip dysplasia? A randomised controlled trial’. Hoftedysplasi øger risikoen for artrose (slidgigt) og forårsager smerter samt nedsat fysisk aktivitet og funktion. Hoftedysplasi behandles med operation af hofteleddet, som man mener kan forebygge artrose. Formålet med projektet er at undersøge, om operation efterfulgt af styrketræning giver bedre resultater end styrketræning alene. Projektet vil dermed bidrage med værdifuld viden om fordele og ulemper ved operation og ikke-operativ behandling. Deltagerne opdeles i to grupper. Den ene bliver opereret og gennemfører efterfølgende 12 måneders styrketræning. Den anden gruppe gennemfører kun 12 måneders styrketræning. Deltagernes symptomer, livskvalitet, styrke, fysiske aktivitet m.m. undersøges ved forløbets start samt efter 4 og 12 måneder. Studiet kan bidrage med værdifuld viden til kirurger og fysioterapeuter samt sætte fokus på effekten, fordele og ulemper ved hhv. operation og ikke-operativ behandling. Projektet forventes afsluttet primo 2022.

  Forskningsleder Valgerdur Gram, Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet har fra Gigtforeningen modtaget 150.000 kr. til projektet: ’Crynoneurolysis for the management of pain in patients with knee osteoarthritis; A Randomized, Controlled Trial’. Artrose (slidgigt) i knæet kan være forbundet med mange smerter. Efter udvikling af nyt udstyr har kuldebehandling vakt øget interesse. Behandlingen indebærer, at nerver omkring det smertefulde knæ nedkøles. De foreløbige resultater har været lovende med en klar smertelindring og få bivirkninger, men der er behov for flere studier for at bedømme behandlingsmetoden, herunder også om den kan medføre bedre effekt af træning, og om man eventuelt kan udsætte eller helt undgå operation. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2021.

  Ph.d.-studerende Jesper Bie Larsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet har modtaget 135.000 kroner til projektet: ’Effekten af neuromuskulær træning og smerteuddannelse sammenlignet med smerteuddannelse alene hos patienter med kroniske smerter efter total knæalloplastik: Et randomiseret, kontrolleret studie’. En stor del af den ældre befolkning rammes af artrose (slidgigt), og i de sene stadier er sygdommen ofte forbundet med kraftige smerter. Hvert år får 9.000 danskere indsat et nyt knæled på grund af svær artrose. Operationen er oftest succesfuld, men for ca. 20 % af patienterne fortsætter de kraftige smerter i knæet efter operationen. Det står fortsat ikke klart, hvordan disse smerter bedst behandles. I projektet undersøges virkningen af to typer af behandling til patienter med kroniske smerter efter indsættelse af nyt knæled. Via lodtrækning fordeles patienterne til enten superviseret, individuelt tilpasset træning og smerteuddannelse eller smerteuddannelse alene. Resultaterne skal bidrage til bedre vejledning og behandling af patienter med kroniske smerter efter udskiftning af knæleddet. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2021.

  Prægraduat-studerende Nanna Søgaard Winther, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet har modtaget 60.000 kroner til projektet: ’Sammenhæng og risikofaktorer for symptomatisk artrose i knæet og sygefravær – en tværsnitsundersøgelse fra den Danske Sundhedsprofil 2017’. Artrose (slidgigt) i knæet er udbredt og rammer også mennesker i den erhvervsaktive alder. Sygdommen kan medføre kroniske smerter, nedsat funktion og livskvalitet samt øget risiko for sygefravær. Kun få studier har undersøgt, hvorfor nogle kan gå på arbejde på trods af knæartrose, mens andre ikke kan. Projektets formål er at belyse sammenhængen mellem selvrapporteret knæartrose og sygefravær samt at identificere risikofaktorer for øget sygefravær. Det skal give indsigt i, hvilke personer der har brug for særlig opmærksomhed fra læger og andre klinikere for at forebygge sygefravær. Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2020. 

  Læge Louise Mortensen, Ortopædkirurgisk Forskning i Aarhus, har modtaget et introduktionsstipendium på 190.000 kroner til projektet: ’Er periacetabular osteotomy efterfulgt af progressiv styrketræning superior til progressiv styrketræning alene hos patienter med hoftedysplasi? Et randomiseret kontrolleret studie’. Hoftedysplasi er en risikofaktor for udvikling af artrose (slidgigt). Hoftedysplasi behandles med en operation af hofteleddet, som forbedrer hofteleddets stilling og biomekanik. Med denne operation mener man, at artrose i hoften kan forebygges. Formålet med projektet er at undersøge, om operation efterfulgt af et progressivt styrketræningsprogram giver bedre resultater end styrketræning alene. Det vil dermed bidrage med værdifuld viden om fordele og ulemper ved operation og ikke-operativ behandling. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

  Ph.d.-studerende Peter Skrejborg, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, har modtaget 75.000 kroner til projektet: ’Forekomst af kroniske postoperative smerter hos patienter opereret med total knæalloplastik 5 år efter operation’. Artrose (slidgigt) i knæet er et udbredt problem. I dag er ikke-kirurgisk behandling førstevalg. Hvis denne behandling ikke har tilfredsstillende effekt, anbefales operation med indsættelse af et kunstigt knæled. En femtedel af patienterne oplever imidlertid uændrede smerter i knæet et år efter operationen. Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af øget følsomhed af nervesystemet hos disse patienter med henblik på at sikre den bedst mulige behandling i fremtiden. Projektet forventes afsluttet i foråret 2019.

  Projektfysioterapeut Thomas Frydendal, Fysio- og Ergoterapi, Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus, har modtaget 65.845 kroner til projektet: ’A qualitative patient and public involvement study of the project: Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty (The ProHip-study)’. Hofteartrose er udbredt og forbundet med smerter, nedsat funktion og ringe sundhedstilstand. Sygdommen behandles i stigende grad med indsættelse af et kunstigt led. Projektets formål er vha. interviews at undersøge patienters, sundhedspersonales og politiske interessenters barrierer og motivation i forhold til at udføre og deltage i et klinisk projekt, der undersøger effekten af hofteprotese efterfulgt af ’sædvanlig behandling’ sammenlignet med 12-ugers styrketræning. Projektet skal give værdifuld information om, hvorledes man sikrer et klinisk forsøg af høj kvalitet med stor interesse for deltagelse hos patienter og accept blandt sundhedspersonale. Projektet forventes afsluttet i december 2018.

  Anden betændelsesagtig gigtsygdom

  Læge Thea Vestergaard, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital har modtaget 630.000 kroner til projektet: ’The influence of anti-TNF-alpha treatment on placental function and pregnancy outcome in reumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease patients’. Kvinder med KIS (Kronisk Inflammatorisk Sygdom, herunder leddegigt, psoriasisgigt, morbus Bechterew m.fl.) ønsker at få børn på lige fod med andre kvinder. Kvinder diagnosticeres ofte med KIS i den fødedygtige alder, og anvendelsen af immundæmpende behandling før, under og efter graviditeten giver ofte anledning til bekymring hos den gravide kvinde. Biologisk behandling i form af anti-TNF er en hovedhjørnesten i behandlingen af KIS. Indsigten i medicinens indvirkning på graviditeten er begrænset, men kvinder i biologisk behandling føder børn, der er ca. 200 g mindre end børn af ubehandlede mødre. I projektet sammenlignes moderkagens funktion hos gravide KIS-patienter i biologisk behandling med ubehandlede patienter og raske personer. Viser det sig, at brugen af biologisk behandling er skadelig for fostret, vil det få øjeblikkelige konsekvenser i form af reduceret brug af biologisk behandling til gravide kvinder og igangsættelse af større studier. Projektet forventes afsluttet i eftersommeren 2021.

  Professor Anne Marie Lynge Pedersen, Odontologisk Institut/Tandlægeskolen, Københavns Universitet har modtaget 100.000 kroner til projektet: ’Karakteristik af muciner, glykoproteom og mikrobiom i spyt, spytkirtler og mundslimhinde hos patienter med primært Sjögrens syndrom’. Sjögrens syndrom er en inflammatorisk gigtsygdom, som bl.a. medfører mundtørhed og deraf følgende sygdomme i munden. Disse følger kan være relateret til ændringer i spyttets sammensætning og spytkirtlernes evne til at danne bestemte stoffer. I projektet undersøges, om proteinsammensætningen og slimstoffernes egenskaber i spyttet er ændret hos patienter med Sjögrens syndrom, og om disse ændringer kan forklare den mundtørhed og øgede forekomst af caries, syreskader på tænderne og svampeinfektioner i mundhulen, som er hyppige konsekvenser af Sjögrens syndrom. Projektet kan bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem spytkirtlernes funktion, spyttets sammensætning og mundtørhed og fremme udviklingen af en mere målrettet behandling af mundtørhed og nedsat spytsekretion hos patienter med Sjögrens syndrom. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2021.

  Stud.scient. Kanwal Siddiqi, Afsnit for Højt Specialiseret Reumatologi, Rigshospitalet har modtaget 100.000 kroner til projektet ’Development of a robust protocol for determining a distinctive mRNA interferon signature in patients with systemic lupus erythematosus’. Lupus (SLE/Systemisk Lupus Erythematosus) er en kompleks, autoimmun bindevævssygdom, som især rammer yngre kvinder. Menneskets immunforsvar har udviklet forskellige mekanismer, der skal forsvare det imod virus og bakterier. Et af disse forsvarssystemer er interferonsystemet, som bliver aktiveret, når man smittes med en virus. Det ses, at patienter med lupus har forhøjet interferonaktivitet uden at have en virusinfektion. Det tyder på, at der kan være en forstyrrelse i immunforsvarets interferonsystem, som kan være skadelig for lupuspatienter og bidrage til sygdomsaktiviteten. Projektets formål er at udvikle en metode til at måle aktiviteten af interferonsystemet hos patienter med lupus ved at afdække dens påvirkning af bestemte gener i blodprøver. Projektet forventes afsluttet i august 2019.

  Stud.med. Jacob Venborg Eriksen, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget 87.000 kroner til projektet ’Vagal Tone in Patients with Polymyalgia Rheumatica’. Vagus-nerven går også under navnet ’den vandrende hjernenerve’. Studier har vist, at den spiller en stor rolle ved betændelsestilstande i kroppen. Når kroppen er i en betændelsestilstand, vil en række signalmolekyler (cytokiner) frigives til blodbanen. Disse molekyler kommunikerer med kroppens celler og medvirker til betændelsestilstanden. Når disse molekyler ikke længere er til stede i blodbanen, vil betændelsestilstanden således forsvinde. Forskning har vist, at man kan stimulere vagus-nerven med elektriske impulser og dermed fremkalde den dæmpende effekt på betændelsestilstanden hos patienter med leddegigt og rygsøjlegigt. I dette projekt afprøves, om der er en tilsvarende sammenhæng hos patienter med muskelgigt – en patientgruppe, som har få muligheder for effektiv behandling uden alvorlige bivirkninger. Patienterne vil blive tilbudt behandling med elektrisk stimulation, som foregår ved, at man placerer et håndholdt aggregat på siden af halsen i 60-90 sekunder. Behandlingen foretages morgen, middag og aften i fem dage. Projektet forventes afsluttet i januar 2020.

  Afdelingslæge, klinisk lektor Melanie Birger Morillon, Reumatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital har modtaget 250.000 kroner til projektet: ’Gout and Comorbidities’. Urinsyregigt er den hyppigste inflammatoriske gigtsygdom blandt mænd og hos kvinder efter overgangsalderen – og forekomsten er stigende. Urinsyregigt er kædet sammen med flere livsstilsygdomme, b.la. hjerte-kar-sygdomme. Målet med projektet er at belyse flere perspektiver og frembringe resultater til gavn for det voksende antal mennesker urinsyregigt. I projektet undersøges, om der en sammenhæng mellem blodets indhold af urinsyre og kliniske symptomer, om der er forskel i forekomsten af hjerte-kar-sygdom, når det er reumatologen frem for egen læge, der behandler risikofaktorerne, samt forekomsten af knogleskørhed hos personer med urinsyregigt. Projektet forventes afsluttet i 2024.

  Læge Thea Vestergaard, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital har modtaget 630.000 kroner til projektet: ’The influence of anti-TNF-alpha treatment on placental function and pregnancy outcome in reumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and inflammatory bowel disease patients’. Kvinder med KIS (Kronisk Inflammatorisk Sygdom som leddegigt, psoriasisgigt, morbus Bechterew m.fl.) ønsker at få børn på lige fod med andre kvinder. Kvinder diagnosticeres ofte med KIS i den fødedygtige alder, og anvendelsen af immundæmpende behandling før, under og efter graviditeten er årsag til bekymring hos den gravide kvinde. Biologisk behandling i form af anti-TNF er en hovedhjørnesten i behandlingen af KIS. Indsigten i medicinens indvirkning på graviditeten er begrænset, men kvinder i biologisk behandling føder børn, der er ca. 200 g mindre end børn af ubehandlede mødre. I projektet sammenlignes moderkagens funktion hos gravide KIS-patienter i biologisk behandling med ubehandlede patienter og raske. Viser det sig, at brugen af biologisk behandling er skadelig for fostret, vil det få øjeblikkelige konsekvenser i form reduceret brug af biologisk behandling til gravide kvinder og igangsættelse af større studier. Projektet forventes afsluttet i eftersommeren 2021.

  Læge Philip Therkildsen, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til projektet ’Vascular Complications in Patients with Giant Cell Arteritis. Epidemiological, clinical, and biochemical studies’. Kæmpecellearteritis er den hyppigste autoimmune karbetændelse. Den medfører betydelig skade på kroppens blodkar med øget risiko for blodpropper og udposninger på hovedpulsåren. Det er dog stadigt uklart, hvor stor denne risiko er, og hvordan man kan identificere de patienter, der er i størst risiko. Kæmpecellearteritis er en sygdom med hyppige tilbagefald, og der findes endnu ikke en blodprøve eller karscanning, der kan anvendes til at overvåge sygdomsaktiviteten. Formålet med studiet er at undersøge risikoen for, at patienter med kæmpecellearteritis udvikler karsygdomme samt vurdere evt. risikofaktorer herfor. Desuden undersøges, om forskellige karscanninger eller blodprøver kan anvendes til at overvåge og/eller diagnosticere sygdomsaktiviteten. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2022.

  1. reservelæge, klinisk assistent Henrik Christian Bidstrup Leffers, Afsnit for Højt Specialiseret Reumatologi, Rigshospitalet, har modtaget et forskningsstipendium på 500.000 kroner til projektet ’Genetic and Environmental Risk Factors for Systemic Lupus Erythematosus – A Nationwide Population Study’. Lupus (Systemisk Lupus Erythematosus/SLE) er en alvorlig, kronisk bindevævssygdom, som kan medføre symptomer fra bl.a. hud, bevægeapparat og nyrer. Sygdommen rammer oftest yngre kvinder, og diagnosen kan være vanskelig at stille. Formålet med projektet er at undersøge samspillet mellem miljø- og genetiske faktorer i forhold til risikoen for at udvikle lupus. Ved tidligere projekter, hvor man har kortlagt genomet hos patienter med lupus, har man kunnet identificere ca. 50 gener, som i større eller mindre grad kan være involveret i sygdommens udvikling. I projektet sammenlignes blodprøver og data vedr. miljøeksponering blandt patienter med lupus med blodprøver og data fra raske kontrolpersoner. Projektet vil kunne give ny viden om miljø- og genetiske faktorers betydning for udvikling af sygdommen og formentlig gøre det muligt at identificere de patienter, der er i særlig risiko for komplikationer. Projektets omfattende dataindsamling giver endvidere mulighed for fremtidige projekter. Ansøgte projekt forventes afsluttet i februar 2021.

  Læge, ph.d.-studerende Sara Nysom Christiansen, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup har modtaget et forskningsstipendium på 500.000 kroner til projektet: ’Ultralydsundersøgelse til forbedret diagnosticering og monitorering af artritis urica’. Urinsyregigt skyldes aflejringer af urinsyrekrystaller i led og er den hyppigste betændelsesgigt i Danmark. Det er en smertefuld og funktionshæmmende gigtsygdom, men diagnosen stilles ofte med års forsinkelse. Det sinker igangsættelsen af relevant behandling og muligheden for symptomfrihed. Ved hjælp af ultralydsundersøgelse kan man påvise aflejringer af urinsyrekrystaller, men der er behov for at en systematisk efterprøvning af metoden. I projektet sammenholdes forskellige scanningsteknikkers evne til at identificere urinsyrekrystaller hos patienter, som er under mistanke for urinsyregigt, patienter med kendt urinsyregigt og patienter med diagnosen leddegigt med negativ gigtmarkør. Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2020.

  Forskningsårsstuderende Laura Boysen Dall, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital har fra Gigtforeningen modtaget et introduktionsstipendium på 120.000 kroner plus yderligere 150.000 kroner til projektet: ’Helminth-mediated modulation of inflammatory responses in Systemic Lupus Erythematosus’. Lupus er en kronisk autoimmun sygdom, som kan medføre mange invaliderende symptomer. Nuværende behandlingsmuligheder er ofte utilstrækkelige eller medfører alvorlige bivirkninger. Det er derfor nødvendigt at udvikle nye behandlingsstrategier. Formålet med studiet er at undersøge, om produkter fra ormeparasitter kan mindske betændelsesreaktionerne i blodceller fra patienter med den alvorlige bindevævssygdom. Hvis det er tilfældet, kan det bane vejen for udvikling af ny medicin, som kan få stor betydning for patienternes livskvalitet og overlevelse. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2019.

  Reservelæge Anne Margrethe Troldborg, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har modtaget 150.000 kroner til projektet: ’The Lectin Pathway of Complement Activation in Systemic Lupus Erythematous – New Pathogenic Mechanisms, Biomarkers and Treatment Targets’. Lupus er en alvorlig gigtsygdom, hvor immunsystemet fejlagtigt reagerer mod kroppens egne celler og organer. Komplementsystemet, som er en del af det medfødte immunforsvar, skal sørge for oprydning af døende celler. Hos patienter med lupus kan immunsystemet ikke løse denne opgave ordentligt. Formålet med projektet er at undersøge, om proteinerne i den del af komplementsystemet, der hedder lektinvejen, kan benyttes som biomarkører for diagnose, sygdomsudvikling, eller behandlingsrespons. Ved at forstå de forskellige sygdomsmekanismer kan man på sigt sondre mellem patienter, der har forskellige underliggende sygdomsmekanismer og dermed forskellige behandlingsbehov. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

  Klinisk assistent Sara Helena Kamp Felbo, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har modtaget 129.543 kroner til projektet: ’Prevalence pattern and disease course of arthritis and enthesitis in patients with psoriasis and effect of apremilast in subclinical, US-defined psoriatic arthritis – a population based study applying clinical, ultrasonic, MRI and patient reported outcomes’. Psoriasisgigt er en kronisk sygdom, der rammer mange mennesker med hudsygdommen psoriasis. Den har et meget varierende udtryk og forløb. Projektets formål er – bl.a. ved hjælp af ultralydsscanning – at afdække forekomst af muskel- og skeletsygdom, mønster og sygdomsforløb hos patienter med psoriasis. Hvis det viser sig, at mange mennesker med psoriasis har tegn på gigtsygdom, som kan findes og følges vha. følsom billeddiagnostik, vil man kunne forbedre disse patienters livskvalitet ved mere systematisk at tilbyde grundig undersøgelse og behandling. Projektet forventes afsluttet ultimo 2019.

  Bevægeapparatets funktion og træning

  Projektfysioterapeut Merete Nørgaard Madsen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, har modtaget 400.000 kroner til projektet: ’Virker genoptræning efter total hoftealloplastik?’ Hvert år får ca. 10.000 patienter i Danmark indsat et kunstigt hofteled. Det er forskelligt, hvilken genoptræning der iværksættes efter operationen, og studier tyder på, at typen af træning og graden af supervision ikke har betydning for resultatet. Spørgsmålet er derfor, om specifik øvelsestræning har nogen effekt. I projektet gennemgås eksisterende studier, der sammenligner genoptræning med ingen genoptræning. Desuden gennemføres et lodtrækningsforsøg, hvor den ene gruppe igangsættes med genoptræning jf. hospitalets nuværende standardpraksis, mens den anden blot vejledes i at være fysisk aktiv jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Endelig består projektet af et sundhedsøkonomisk studie, der undersøger, om genoptræning efter indsættelse af kunstigt hofteled er omkostningseffektivt. Det forventes, at resultaterne kan bidrage til at optimere genoptræningstilbuddet efter operationen. Dette vil først og fremmest være til gavn for patienterne, og vil samtidig bidrage til bedre udnyttelse af sundhedsressourcerne. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2022. 

  Fysioterapeut Lasse Ishøi, Hvidovre Hospital, har modtaget et introduktionsstipendium på 187.236 kroner plus yderligere 25.000 kroner til projektet: ’Udvikling og afprøvning af forbedret behandlingsalgoritme for patienter med intra-artikulære hoftesmerter’. Ca. 900 midaldrende personer opereres årligt for smerter i hofteleddet. Men det er fortsat uvist, hvilke patienter der kan behandles med træning, og hvilke der er mest oplagte til operation. Patienter, der bliver opereret, har stadig smerter op til 6 år efter operationen. Projektets formålet er at teste, hvilke patienter med smerter i hofteleddet, der egner sig til træningsbehandling, og hvilke der egner sig til operation. Dernæst undersøges effekten af ekstra genoptræning efter operationen. Projektets resultater kan bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget for at tilbyde den bedste behandling til den enkelte patient, samt at patienter, der opereres, i højere grad genvinder deres tabte funktionsniveau. Projektet forventes afsluttet i foråret 2021.

  Ryglidelser

  Ph.d.-studerende Johanne Brinch Larsen, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt har modtaget 80.000 kroner til projektet: ’The diagnostic and prognostic value of three quantitative clinical tests in patients with Lumbar Disc Herniation’. Diskusprolaps er en hyppig årsag til lænderygsmerter med udstråling til et eller begge ben. Behandlingen består primært af konservative (dvs. ikke-kirurgiske) tiltag, men operation kan komme på tale, hvis der ikke er tilstrækkelig fremgang, eller hvis patienten er svært funktionshæmmet. Det er ofte ikke entydigt, om en given patient bør tilbydes konservativ eller operativ behandling. Projektets formål er at undersøge, om tre testmetoder kan diagnosticere patienter med diskusprolaps i lænden og forudsige effekten af operation. De tre metoder måler lyde, som skabes i muskler under sammentrækning, smertefølsomhed og musklernes elektriske aktivitet. Studiets resultater kan forbedre diagnostik og behandling af denne patientgruppe samt bidrage med viden om, hvilke patienter der har gavn af hhv. konservativ og kirurgisk behandling. Projektet forventes afsluttet i foråret 2021.

  Postdoc Allan Riis, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Klinisk Institut, Aalborg Universitet har modtaget 160.000 kroner til projektet: ’Effektivitet og omkostningseffektivitet af en ny metode til behandlingen af rygsmerter i almen praksis’. Rygsmerter er både den hyppigste årsag til at, danskerne konsulterer deres praktiserende læge og til sygefravær. Rygsmerter er forbundet med store omkostninger for den enkelte og for samfundet. Det kan være tidskrævende at behandle rygsmerter, og det passer ofte dårligt ind i organiseringen i almen praksis. I projektet afprøves en løsning, hvor praksispersonalet (typisk sygeplejersker) oplæres i at varetage en del af behandlingen. Lægen fastlægger diagnose og behandlingsplan, mens sygeplejersken eller andet praksispersonale bidrager med information om tilstanden, understøttelse af patientens egenhåndtering og opfølgning. Det forventes, at indsatsen vil være omkostningsneutral, men vil give bedre behandlingsresultater for patienterne. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2023.

  Klinisk epidemiolog Pernille Møller Ljungdalh, Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital, har modtaget 100.000 kroner til projektet: ’Psychiatric comorbidity in Back Pain Disorders’. I Danmark ses årligt ca. 100.000 rygpatienter, hvoraf ca. 30.000 bliver kroniske. Der er en kendt sammenhæng mellem psykiske lidelser og rygsmerter, men det er usikkert, hvordan de to grupper af lidelser præcist er forbundet. Formålet med projektet er at undersøge patienter med diagnosticeret ryglidelse og samtidig psykisk lidelse. Projektet vil sammenligne forløb, behandling og prognose og sætte fokus på at optimere behandlingsforløbet for en sårbar patientgruppe. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

  Seniorforsker Rikke Krüger Jensen, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, har modtaget 50.000 kroner til projektet: ’Prædiktion af forløbet ved lumbal spinalstenose’. Spinalstenose er en tilstand i ryggen, hvor nerverne ned til benene har for lidt plads. Dette kan give betydelige smerter. Ved at indsamle ugentlige oplysninger fra ca. 1.000 patienter er det projektets formål at afdække, hvilke patienter der har gavn af træning og øvelser, og hvilke der bør henvises til operation, så den rigtige behandling iværksættes så tidligt i sygdomsforløbet som muligt. Projektet forventes afsluttet: Forår 2021.

  Andet

  Postdoc Marianne Uggen Rasmussen, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har modtaget 285.000 kroner til projektet 'Efficacy of Medical Cannabis on Pain, Sleep, Functional ability Pain self-efficacy and Quality of life in patients with Fibromyalgia; A randomized, double-blinded, placebo-controlled, parallel group, single-center trial’. Fibromyalgi er en alvorlig kronisk smertelidelse, som ofte medfører søvnforstyrrelser, træthed og udmattelse, følelsesmæssig stress og nedsat funktionsevne. Fibromyalgi kan ikke helbredes, og den anbefalede tilgængelige smertelindrende medicinske behandling har vist beskeden effekt og mange bivirkninger. Medicinsk cannabis er efterspurgt og ønsket af både politikere og patienter, selv om der ikke findes veldokumenterede studier, som har vist god effekt og sikkerhed i forhold til denne behandling. Derfor er det nødvendigt at undersøge effekt og sikkerhed ved brug af medicinsk cannabis til patienter med fibromyalgi i et veldesignet lodtrækningsstudie. Studiet vil inkludere 200 patienter diagnosticeret med fibromyalgi, som ved lodtrækning fordeles til at modtage enten medicinsk cannabis eller placebo i 24 uger. Projektet forventes afsluttet ultimo 2021.

  Adjunkt Sabata Gervasio Frahm, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet har modtaget 82.980 kroner til projektet: ’A neurofeedback treatment for chronic musculoskeletal pain’. Kroniske smerter i bevægeapparatet er et voksende problem. Desværre er behandlingen ofte utilstrækkelig, fordi de nøjagtige smertemekanismer ikke forstås fuldt ud. Ny forskning har vist, at unormal hjerneaktivitet spiller en rolle i udviklingen af smerte. Projektets formål er at undersøge virkningen af en ny, ikke-medicinsk behandling af smerterne. Patienter, der har haft en tennisalbue i mindst tre måneder, deltager i 11 sessioner, hvor deres hjerneaktivitet registreres via EEG-signaler og visualiseres på en skærm. Patienterne bliver instrueret i at ændre deres hjerneaktivitet. Deres oplevelse af smerteintensiteten under behandlingen og tre måneder efter evalueres. Resultaterne kan afdække muligheden for ikke-medicinsk behandling, som ikke alene lindrer symptomerne, men også genopretter normal hjerneaktivitet. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2019.

  Postdoc Sinead Holden, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg Universitet har modtaget 190.000 kroner til projektet ’Understanding the pathophysiology of Osgood Schlatter to improve treatment and outcomes of adolescents with growth related knee pain’. Ca. 10 % af unge i alderen 9-15 år oplever vækstrelaterede smerter neden for knæskallen under knæbelastende aktiviteter (såkaldt Schlatter-knæ). Tidligere antog man, at denne type knæsmerter gik over efter 12–18 måneder og ikke havde nogen langtidskonsekvenser. Nyere forskning indikerer imidlertid, at smerterne ofte fortsætter, så de unge må indstille eller reducere deres fysiske aktivitetsniveau. Ved hjælp af detaljerede billedscanninger og smertemålinger er det studiets formål at undersøge, hvilke strukturer og væv i knæet, der er årsagen til smerterne. Det vil give en forståelse af, hvad der sker omkring knæet hos unge, som lider af Schlatter-knæ, og give mulighed for at udvikle effektive behandlinger i fremtiden. Projektet forventes afsluttet i foråret 2020.

  Professor Jette Primdahl, Kong Christian X’s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet har modtaget 70.000 kroner til projektet: ’Sammenhængende rehabilitering på tværs af sektorer’. Den rehabilitering, der iværksættes på tværs af sektorer for borgere med kroniske sygdomme, opleves ofte som ukoordineret og usammenhængende. Inflammatoriske gigtsygdomme har både fysiske, sociale og psykiske konsekvenser, og patienterne vil gennem deres sygdomsforløb komme i berøring med mange forskellige offentlige sektorer. I projektet interviewes patienter og professionelle, og de dokumenter, der er involveret i forløbet, analyseres. Formålet er at undersøge, hvordan rehabilitering for patienter med inflammatoriske gigtsygdomme er organiseret og koordineret på tværs af sektorer, og hvad der kan virke fremmende og hæmmende for at skabe sammenhæng. Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2021.

  1. reservelæge Pernille Hurup Duhn, Reumatologisk Afdeling, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital har modtaget 250.000 kroner til projektet: ’Identifikation af prognostiske og terapeutiske markører for differentieret behandling af patienter med fibromyalgi: et klinisk kohortestudie’. Fibromyalgi er en kronisk sygdom, som rammer ca. 2 % af danskerne. Det kan være svært at stille diagnosen, idet patienterne angiver mange forskellige symptomer. Således har mange haft smerter i 10 år, før de får diagnosen og en relevant behandling. Tidlig opsporing af sygdommen og hjælp til blandt andet smertehåndtering ser ud til at være at stor betydning for at undgå tab af førlighed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Studiet stiler mod at forbedre udredning og behandling af patienter med fibromyalgi samt patientens håndtering af smerter. Herved kan patientens arbejdsevne og generelle sygdomsoplevelse formentlig bedres. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2022.

  Forskningsårsstuderende Laura Houstrup Therkelsen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har modtaget 40.000 kroner til projektet: ’Sikkerhed, alvorlige komplikationer og re-operationer efter perkutan nålefasciotomi af Dupuytrens kontraktur’. I Norden har hver femte mand over 65 år kuskefingre. Kuskefingre er en godartet, men kronisk sygdom, som rammer bindevævet i hulhånden. Fingrene bøjes ind mod hulhånden og kan ikke strækkes. Sygdommen kan behandles med nåle – et lille indgreb, der udføres under lokalbedøvelse. Der er fra fagpersoner rejst bekymring om sikkerheden, fordi man ikke ser de strukturer, som man overskærer med nålen under behandlingen. I projektet gennemgås journaler for 2308 patienter, der alle er blevet nålebehandlet, med henblik på at afdække metodens sikkerhed. Projektet forventes afsluttet i begyndelsen af 2019.

 • 2017

  Leddegigt

  Ph.d.-studerende Ida Kristiane Roelsgaard, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har fra Gigtforeningen modtaget 26.250 kroner til projektet: ”Hvilke motivatorer og barrierer for rygestop kan der være hos patienter med leddegigt?” Rygning er en kendt risikofaktor for udvikling af leddegigt. Ca. 30 % af danske patienter med leddegigt ryger dagligt, hvilket er væsentligt flere end i baggrundsbefolkningen. Patienter med leddegigt har en øget risiko for alvorlige følgesygdomme, herunder hjertekarsygdomme. Desuden indikerer undersøgelser, at rygere har dårligere effekt af gigtbehandlingen end ikke-rygere. Formålet med projektet er gennem interviews og rådgivning at undersøge barrierer og motivatorer for rygestop blandt patienter med leddegigt. Projektet forventes afsluttet 31. maj 2019

  Afdelingslæge Jens Kristian Pedersen, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, har modtaget 32.800 kroner til projektet: ”Behandling med antidepressive lægemidler hos patienter med nyopdaget leddegigt og matchede kontroller”. Depression synes at forekomme hyppigere hos patienter med leddegigt end i baggrundsbefolkningen. Projektets formål er at beskrive forbruget af medicin mod depression hos patienter med leddegigt sammenlignet med en kontrolgruppe. Undersøgelsen skal desuden identificere faktorer, der kan forudsige et længerevarende forbrug, beskrive udviklingen i forbruget over tid samt hyppigheden af indlæggelser med depression. Projektet forventes afsluttet i 2019.

  1. reservelæge, ph.d.-studerende Dženan Mašić, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, har modtaget 75.000 kroner til projektet: ”A Danish population based matched case-cohort study - Rheuma-Heart Study”. Patienter med leddegigt har betydelig øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Projektets formål er – ved hjælp af eksisterende data fra en række registre – at afdække, hvilke patienter med leddegigt, der er i størst risiko for at få en blodprop i hjertet. Projektet forventes afsluttet primo 2022.

  Afdelingslæge Louise Linde, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har modtaget 50.000 kroner til projektet: ”Hvilken rolle spiller livsstil, uddannelsesniveau og komorbide sygdomme for leddegigtpatienters livskvalitet og funktionsevne på langt sigt? En 10 års opfølgning på 700 leddegigtpatienter”. Projektets formål er at undersøge, om leddegigtpatienter, som er fysisk inaktive, over- eller undervægtige, har andre kroniske sygdomme eller lavt uddannelsesniveau, har en dårligere langtidsprognose hvad angår livskvalitet og funktionsevne end andre leddegigtpatienter. Studiet følger op på en 10 år gammel undersøgelse og forventes afsluttet i august 2018.

  Ph.d.-studerende Rasmus Klose Jensen, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningen modtaget 138.353 kroner til projektet: ”Observational study of bone erosion progression in rheumatoid arthritis assessed by HR-pQCT and conventional X-ray”. Tidlig opsporing og målrettet behandling af leddegigt er afgørende for sygdomsforløbet. Projektets formål er at etablere individualiseret behandling af kronisk leddegigt baseret på en ny type højopløselig CT-scanning, som kan påvise meget tidlige ledskader. Med denne metode kan man skelne patienter, som har behov for behandling med biologisk medicin fra patienter, der har tilstrækkelig effekt af standardbehandling. Projektet forventes afsluttet ultimo 2022.

  Forskningsleder, lektor Bente Appel Esbensen, COPECARE, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, har modtaget 100.000 kroner til projektet: ”Reduktion af stillesiddende adfærd hos personer med leddegigt. Et relevant tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse til alle eller til udvalgte grupper af personer med leddegigt?” Projektets formål er at kortlægge, hvilke behov for tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse patienter med leddegigt foretrækker med henblik på at støtte den enkelte til bedst muligt at håndtere sin livssituation med en kronisk sygdom. Projektet omfatter statistiske analyser af eksisterende data og kvalitative interviews af patienter med leddegigt. Projektet forventes afsluttet ultimo 2019.

  Ph.d.-studerende Morten Bilde Simonsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, har modtaget 54.000 kroner til projektet: ”Biomechanical effect of foot orthotics on rheumatoid arthritis patients”. Over 85 procent af de ca. 40.000 leddegigtpatienter i Danmark oplever smerter i fødder og ankler i løbet af sygdommen. Korrigerende skoindlæg er blandt behandlingsmulighederne for at genoprette normal gangfunktion. Formålet med projektet er – ved hjælp af højteknologiske computermodeller – at få detaljeret viden om, hvordan skoindlæg kan ændre kræfterne i foden og korrigere fodens position hos den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet i september 2020.

  Forskningsassistent, stud.med. Anne Emilie Secher, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup har modtaget 120.000 kroner til projektet: ”Pregnancy outcomes in patients with rheumatoid arthritis ”. Leddegigt øger risikoen for bl.a. tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Projektets formål er at undersøge, hvordan sygdomsaktivitet og medicinsk behandling af gravide kvinder med leddegigt påvirker muligheden for at føde et rask barn. Håbet er, at studiet kan bidrage til retvisende retningslinjer for behandling af gravide med leddegigt. Projektet forventes afsluttet i januar 2020.

  Læge Sabine Sparre Dieperink, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kroner til projektet: ”Can we improve the identification of rheumatoid arthritis patients with a poor prognosis? A cohort study based on real-life data from DANBIO and national registries”. Leddegigt er en kronisk, autoimmun sygdom med et forskelligartet udtryk fra patient til patient. Nogle oplever et mildt forløb, andre et aggressivt. Projektets formål er at identificere markører for dårlig langtidsprognose hos patienter med leddegigt. Det vil give vigtig ny viden om forudsigelse af sygdomsforløbet og dermed kunne få betydning for fremtidige behandlingsstrategier. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Overlæge Henrik Hjalgrim, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, har modtaget 60.000 kr. til projektet ’Transmission of inflammatory diseases from blood donors to transfusion recipients - register-based cohort studies’. Tidlige tegn på autoimmun sygdom som leddegigt kan nogle gange kan måles i blodet flere år, før sygdommen giver symptomer og bliver diagnosticeret. Dette projekt skal derfor undersøge, om autoimmun sygdom kan overføres ved blodtransfusion. Foruden at give mere viden om forståelsen af autoimmune sygdomme, kan undersøgelsen også være springbræt til efterfølgende studier af årsager til sygdommene, ligesom undersøgelsen også er relevant for blodsikkerheden. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2019.

  Forskningsassistent Kristine Marie Latocha, Forskningsenhed COPECARE, Videncenter for Rygsygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet Glostrup har modtaget et forskningsstipendium på 1 mio. kr. til projektet ’SleepRA – Sundhedsmæssig betydning af søvn hos patienter med Reumatoid Artritis.’ Hele 60 procent af alle leddegigtpatienter sover dårligt, hvilket har stor indvirkning på hele deres liv. Dette studie, som består af to delstudier, skal undersøge effekten af en kognitiv adfærdsorienteret indgriben på: søvn, gigtsmerter, fatigue, livskvalitet, funktionsniveau, depressive symptomer, opblussen i sygdom og sygdommens indflydelse på hverdagen. Hvis resultaterne viser, at interventionen har en positiv effektivt på søvnen, åbner det for muligheder for systematisk – ikke-medicinsk-behandling af søvnproblemer i reumatologiske ambulante patientforløb. Projektet forventes at være afsluttet i slutningen af 2020.

  Lektor Annette Ladefoged de Thurah, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus, har modtaget 88.000 kr. til projektet ’ Sundhedsøkonomisk evaluering af TeRa-projektet: Telemedicin til rheumatoid arthritis (RA)-patienter’. Telemedicinske undersøgelser, hvor patienterne selv rapporterer data om deres sygdomsaktivitet til en læge eller en sygeplejerske bliver mere almindeligt. En undersøgelse har vist, at det er en sikker måde at få kontrolleret sygdommen på. Formålet med dette projekt er at vurdere omkostninger forbundet med og effekten af, om det er en læge eller en sygeplejerske, der foretager den telemedicinske kontrol. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.

  Professor Mikkel Østergaard, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup har fået 50.000 kr. til at undersøge ‘Is the biomarker 14-3-3η an independent predictor of development of rheumatoid arthritis in patients with early undifferentiated arthritis?’. Leddegigt er en kronisk sygdom, der medfører ledsmerter, træthed og ofte permanent ledskade og funktionshæmning. Den bedste behandlingsstrategi er tidlig igangsætning af effektiv, betændelsesdæmpende medicin. Dette kræver tidlig opdagelse af patienter med leddegigt – eller endnu bedre: Opdagelse af patienter, som snart vil udvikle sygdommen. Små studier har tydet på, at æggehvidestoffet 14-3-3η har en mulig evne til at påvise tidlig leddegigt. I projektet undersøges allerede eksisterende blodprøver fra patienter med nyopstået ledhævelse af ukendt årsag for koncentrationen af 14-3-3η. Derefter undersøges, om 14-3-3η kan forudsige udviklingen af kronisk leddegigt i det efterfølgende 1,5 år, samt om markøren kan forudsige ledødelæggelse bedømt på røntgen- og MR-undersøgelse. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2017.

  Specialeansvarlig overlæge, forskningslektor Oliver Hendricks, Forskningsenheden, Kong Christian X’s Gigthospital, Gråsten har modtaget 108.000 kr. til ‘CAN-ART The efficacy and safety of using cannabis derivatives Cannabidiol (CBD) and Tetrahydrocannabiol (THC) treatment in patients with inflammatory arthritis (RA & AS). A randomized, double blinded, placebo controlled trial’. Planteproduktet cannabis er bedst kendt som rusmiddel. Stoffet anvendes dog i dag også som lægemiddel, især til behandling af smerter. På nuværende tidspunkt er medicinsk cannabis ikke godkendt til behandling af gigt, og man ved ikke, om stoffet har en positiv effekt. Projektet søger at afdække, om der kan opnås et bedre behandlingsresultat, når medicinsk cannabis lægges oven i en nuværende behandling for leddegigt og rygsøjlegigt. Det undersøges i et dobbeltblindet forsøg, hvor én gruppe patienter får cannabis, mens en anden gruppe får en uvirksom behandling (placebo). Ved en sådan undersøgelse må hverken læge eller patient vide, om der gives cannabis eller et uvirksomt stof. Projektet forventes at give større viden om, hvorvidt cannabis kan forbedre smertesituationen for patienter med leddegigt og rygsøjlegigt. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Klinisk Assistent, ph.d.-studerende Anne-Birgitte Garm Blavnsfeldt, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget 118.000 kr. til projektet ’Alendronate treatment of osteoporosis in rheumatoid arthritis. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the effects of discontinuation of alendronate in patients with both rheumatoid arthritis and osteoporosis’. I de senere år er der opstået mistanke om en sammenhæng mellem brud midt på lårbensknoglen og mangeårig indtagelse af alendronat, som anvendes forebyggende mod knogleskørhed. Projektet skal belyse sammenhængen mellem leddegigt og knogleskørhed og undersøge, hvad der sker, hvis den forebyggende behandling af knogleskørhed indstilles. Det sker i et lodtrækningsforsøg, hvor den ene halvdel af patienterne fortsætter behandlingen med alendronat, mens den anden får placebo. Herefter måles effekten ved hjælp af forskellige scanninger, røntgenundersøgelser og blodprøver. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2020.

  Reservelæge Anne Bryde Alnor, Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kr. til projektet ’Komplementaktivering ved reumatoid artrit i forbindelse med immunsupprimerende behandling’. Formålet er at afdække, om niveauet af stoffet C3d i blodprøver kan anvendes som redskab til at forudse effekten af en givent lægemiddel. Derved vil man kunne sikre, at patienten så hurtigt som muligt får det mest virksomme lægemiddel, så både sygdomsbyrden og risikoen for bivirkninger mindskes. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018.

  Læge Sabine Sparre Dieperink, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kr. til projektet: ’Can we improve the identification of rheumatoid arthritis patients with a poor prognosis? A cohort study based on real-life data from DANBIO and national registries’. Leddegigt er en kronisk sygdom med forskelligt udtryk fra patient til patient. Nogle oplever et mildt forløb, andre et aggressivt – med funktionsbegrænsning, udvikling af følgesygdomme og tidlig død. Patienter med forventet dårlig prognose behandles særligt aggressivt. Formålet med projektet er at kortlægge risikofaktorer (rygning, sygdomsaktivitet, funktion mv.) og bestemme deres langtidseffekt på sygdomsaktivitet, funktionsevne, valg af behandling og behandlingsskift. Projektet vil give vigtig ny viden om forudsigelse af leddegigtpatienters sygdomsforløb og dermed kunne få betydning for fremtidige behandlingsstrategier. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Artrose

  Projektfysioterapeut Thomas Frydendal, Fysio- og Ergoterapi, Sygehus Lillebælt – Vejle, har modtaget  223.663 kroner til projektet: ”Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty – The ProHip-study”. 11 procent af alle danskere vil udvikle artrose (slidgigt) i hoften. Projektets formål er at undersøge effekten af indsættelse af hofteprotese efterfulgt af vanlig behandling sammenlignet med 12-ugers styrketræning. Resultaterne vil bidrage til at belyse fordele og ulemper ved operative og ikke-operative behandlingsforløb. Projektet forventes afsluttet ultimo 2020.

  Forskningsårsstuderende Jonas Overgaard Hansen, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, har modtaget et introduktionsstipendium på 125.000 kroner til projektet: ”Bone formation potential of bone marrow derived mesenchymal stem cells compared to allograft harvested from patients with osteoarthritis or diabetes mellitus type 2”. Projektets formål er at undersøge, om behandling med egne knoglemarvsstamceller fra patienter med slidgigt og type 2 diabetes kan fremme en skadet knogles helingsproces og dermed erstatte de risikofyldte knogletransplantationer, som i dag er en hyppigt anvendt behandlingsmetode. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2018.

  Læge, ph.d., dr.med. Anders Troelsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, har modtaget 50.000 kroner til projektet: ”The right treatment for the right patient at the right time – A prospective cohort study of 5,000 patients with knee osteoarthritis” Knæartrose (slidgigt) er en alvorlig og udbredt lidelse, der medfører smerter og påvirker de daglige aktiviteter. Projektets formål er at forbedre forståelsen af, hvilken behandling der på et givent tidspunkt er den bedste for den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet i december 2021.

  Professor Hagen Schmal, Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital, har modtaget 60.000 kr. til projektet ’Hæmning af inflammation til forebyggelse af posttraumatisk slidgigt efter akutte ledfrakturer’. Ankelbrud er meget almindelige og rammer patienter i alle aldre. Selvom man med kirurgi forsøger at genetablere anklens anatomi, udvikler mere end 40 procenet af patienterne senere slidgigt. Umiddelbart efter bruddet starter en akut betændelses- eller irritationstilstand i ankelleddet med frigivelse af en række signalstoffer. Disse signalstoffer menes at nedbryde brusken i leddet, hvilket resulterer i, at patienten udvikler slidgigt. Formålet med projektet er at identificere de signalstoffer, som fører til udvikling af slidgigt, at deaktivere dem og undersøge, hvordan de påvirker brusken. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Læge Lars Lykke Hermansen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg har fået 60.000 kr. til projektet ’True incidence of hip dislocation after primary THA – a nationwide population study’. Udskiftning af en hofte med svær slidgigt til fordel for en kunstig er for langt de fleste en fantastisk oplevelse. Men hos nogle opstår der komplikationer – en af de hyppigste er fortsat, at den kunstige hofte går af led (luksation). Det er smertefuldt og kræver indlæggelse og fornyet bedøvelse for at få hoften på plads, og man vil efterfølgende altid have en markant højere risiko for, at det gentager sig. Der er dog ikke klarhed over, hvor mange patienter det reelt drejer sig om. Via det Danske Hoftealloplastik Register identificeres alle patienter med slidgigt, som har fået isat en total hofteprotese i årene 2010-2014 (ca. 36.000). Ud fra Landspatientregistret og grundig journalgennemgang findes frem til dem, som har oplevet mindst ét tilfælde af hofteluksation inden for de første to år efter indsættelsen. Derefter undersøges, om der findes en forskel i anvendelsen af bestemte komponenter, kirurgiske adgange eller blandt hospitalerne med henblik på at justere eventuelle uhensigtsmæssigheder. Projektet kan få stor betydning for de mange patienter, som hvert år gennemgår en udskiftning af hoften. Projektet forventes afsluttet i 2019.

  Ph.d.-studerende Jane Dahl Andersen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har modtaget 100.000 kr. til projektet ’MRI evaluated Knee Osteoarthritis in Osteogenesis Imperfecta’. Osteogenesis Imperfecta (OI) – også kaldet ’glasknogler’ – er først og fremmest karakteriseret ved varierende grader af skrøbelige knogler, hvilket viser sig ved gentagne knoglebrud og -deformiteter samt påvirket højdevækst. Sygdommen skyldes defekt eller utilstrækkeligt bindevæv i knoglevævet, og spørgeskemaundersøgelser har vist større selvrapporteret tilbøjelighed til slidgigt hos personer med mild OI. Der foreligger imidlertid ikke på nuværende tidspunkt undersøgelser, der beskriver sammenhængen mellem OI og tidlig udvikling af slidgigt. I projektet gennemgår 100 personer med diagnosen OI og 100 raske kontrolpersoner en lægefaglig undersøgelse, screeningsblodprøver, slidgigt-specifikke blodprøver samt røntgenundersøgelse af ryg, hofte, knæ og hænder. På deltagere under 50 år gennemføres desuden en MR-scanning af knæ. Sværhedsgraden af slidgigt vurderes, og resultaterne sammenlignes grupperne imellem. Studiet vil kunne føre til anbefalinger om beskyttelsesforanstaltninger og behandling af voksne personer med OI samt pege på nye forskningsindsatser inden for udvikling af forebyggende eller helbredende behandling af slidgigt generelt, eksempelvis ved fund af specifikke forandringer, der kan være arveligt betingede, og som ville kunne behandles med genmodificerende medicin. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Forskningsassistent Kristian Kjærgaard, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet har modtaget 70.000 kr. til projektet ‘Assessment of wear, clinical outcome, and patient-reported outcome measures in total hip replacement - A prospective randomized control trial’. Hvert år får mere end 9.000 patienter i Danmark indsat en hofteprotese. De to hyppigste årsager til genoperation er, at protesen enten løsner sig uden betændelse, eller at protesen går af led. For at forbedre overlevelsen af protesen er det oplagt at undersøge muligheder for at forsinke eller eliminere løsning uden betændelse og minimere risikoen for, at protesen går af led. I projektet deltager 112 patienter, som har modtaget hofteproteser med liner (”foring”) i ét af to forskellige plastikmaterialer (E-Poly eller ArCom XL). Udover at patienterne kommer med deres egen helbredsvurdering, har de gennemgået en røntgenundersøgelse og en klinisk evaluering før og umiddelbart efter operationen samt efter 3 mdr., 1 år, 3 år og 5 år. Resultaterne forventes at kunne få direkte betydning for fremtidigt valg af plastikmateriale. Projektet forventes afsluttet i 2021.

  Ph.d.-studerende, reservelæge Jacob Fyhring Mortensen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital har modtaget 100.000 kr. til projektet ’Randomiseret klinisk undersøgelse af medial unikompartmentel versus total-alloplastik ved medial tibio-femoral artrose’. Der hersker faglig uenighed om, hvilken protese der er bedst som behandling af svær slidgigt på indersiden af knæet: en helprotese eller en delprotese. På nuværende tidspunkt er behandlingerne anset som ligeværdige, men nogle mener at delprotesen er mere skånsom og har fordele, hvis der på et senere tidspunkt er behov for at re-operere. Projektet undersøger, om der efter udtømning af metoder med træning og ikke-kirurgisk behandling er forskel på del- eller helprotese og dermed på patienternes livskvalitet. Dette vil foregå som et større samarbejdsstudie i alle landets regioner. Deltagerne får ved lodtrækning afgjort, om de skal behandles med en hel- eller delprotese. Formålet er at sammenligne de to protesetyper med inddragelse af både patientperspektivet, de kliniske resultater og omkostningerne i patient- såvel som samfundsperspektiv. Projektet forventes afsluttet i 2027.

  Seniorforsker, lektor Michael Skovdal Rathleff, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Aalborg Universitet har modtaget 45.000 kr. til projektet ’The clinical pathway for patients with knee osteoarthritis in general practice’. Artrose er et stort problem for både borger og samfund, specielt blandt borgere med lav eller ingen uddannelse. Næsten hver femte dansker rapporterer, at de har artrose, og langt størstedelen skal behandles i almen praksis. Den behandling, der gives til patienter i klinisk praksis, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den behandling, som de kliniske retningslinjer anbefaler. Dette er et stort problem, da patienten dermed ikke får den mest effektive behandling. Det er fortsat uklart, hvordan patienter med knæartrose behandles i Danmark, og om der er forskel mellem patienter med forskellig samfundsmæssig baggrund. I projektet undersøges, hvilke behandlinger og henvisninger, patienter med knæartrose modtager hos deres praktiserende læge, og hvordan det går dem over tid. Derudover undersøges, om økonomiske og kulturelle faktorer påvirker den behandling og henvisning, der gives. Projektet forventes afsluttet i 2019.

  Forskningsårsstuderende Jonas Overgaard Hansen, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet har modtaget et introduktionsstipendium på 125.000 kr. til projektet: ’Bone formation potential of bone marrow derived mesenchymal stem cells compared to allograft harvested from patients with osteoarthritis or diabetes mellitus type 2’. Projektets formål er at undersøge, om behandling med egne knoglemarvsstamceller fra patienter med slidgigt og type 2 diabetes kan fremme knoglens helingsproces. Type 2 diabetikere har vist sig at have en øget risiko for knoglebrud, og for at knoglerne ikke vokser korrekt sammen efterfølgende. I dette studie undersøges patienternes egne stamcellers evne til at fremme knoglehelingen. Håbet er, at denne metode kan erstatte knogletransplantationer, der ofte anvendes som behandling, men som kan være forbundet med alvorlige komplikationer. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2018.

  Læge, ph.d., dr.med. Anders Troelsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’The right treatment for the right patient at the right time – A prospective cohort study of 5,000 patients with knee osteoarthritis’. Flere og flere får knæartrose (slidgigt). Patientinformation, træning og vægttab (hvis nødvendigt) er anbefalet til alle patienter med knæartrose. Ved senere stadier kan operation med indsættelse af et kunstigt knæled være nødvendigt. Det er stadig uklart, hvornår operationen skal udføres for at give det bedste resultat. Studiets formål er at forbedre forståelsen af, hvilken behandling af den enkelte patient der er den rigtige på det givne tidspunkt. Det vil ske gennem en spørgeskemaundersøgelse, der inkluderer 5.000 patienter samt røntgenundersøgelser. Patienterne følges i to år, hvor valg af behandling og patientens egen bedømmelse af behandlingsudfaldet registreres. Projektet forventes afsluttet i slutningen af 2021

  Leddegigt og artrose

  Reservelæge Rasmus Klose Jensen, Reumatologisk afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget 64.000 kr. til projektet ’Histologisk forskel i brusk-knogle interfase ved primær og sekunder osteoartrose’. Leddegigt er en kronisk sygdom, der uden behandling medfører funktionstab på grund af gradvis nedbrydning af leddene. To sygdomsmekanismer er centrale ved leddegigt: akut ledbetændelse i ledhinden, som medfører smerter, stivhed og nedsat bevægelighed – og nedbrydning af brusk, lednær knogle og ledkapsler. Der er tidligere foretaget tredimensionelle vævsstudier af knogle med slidgigt, hvor man fandt øgede mængder af forkalket brusk på lårbenshovedet. Det kunne støtte teorien om knoglevækst ved udvikling af slidgigt. Disse studier er aldrig foretaget ved leddegigt. Forskerne har udviklet en metode, hvor man kan undersøge leddets forskellige væv, heriblandt knogle- og bruskvæv, i tre dimensioner. Denne metode bruges i projektet til at undersøge, hvordan to så forskellige ledsygdomme som leddegigt og slidgigt kan resultere i samme slutstadie med total leddestruktion. Forsøget vil give en bedre forståelse af de processer, som foregår i knoglen hos patienter med leddegigt og slidgigt, hvilket kan få betydning for udvikling af ny medicin mod disse sygdomme. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.

  Anden betændelsesagtig gigtsygdom

  1. reservelæge, ph.d.-studerende Berit Dalsgaard Nielsen, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, har modtaget 198.000 kroner til projektet: ”Evaluation of Vascular Ultrasound in the Diagnosis of Large Vessel Giant Cell Arteritis with FDG PET/CT as the Reference Standard”. Kæmpecellearteritis er en immunbetinget betændelse i store og mellemstore blodkar. Langvarig ubehandlet sygdom er forbundet risiko for udvikling af livstruende karbristning og synstab. Derfor indledes behandling ofte på mistanken – uden endelig bekræftelse af diagnosen. Projektets formål er ved hjælp af ultralyd at fremskynde og forbedre diagnostikken af kæmpecellearteritis, således at rettidig behandling kan iværksættes og skræddersyes til den enkelte patient. Projektet forventes afsluttet i november 2018.

  Stud.med. Line Strand Andersen, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, har modtaget et introduktionsstipendium på 125.000 kroner samt 75.000 kroner til projektet: ”Obstetric and Neonatal Outcomes in Systemic Lupus Erythematosus: A population-based register study”. Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en alvorlig, autoimmun bindevævssygdom, som især rammer yngre kvinder. Hidtidige erfaringer har vist, at graviditet øger risikoen for opblussen af sygdommen, ligesom SLE kan give øget risiko for kompliceret graviditet og spontan abort/dødfødsel. Projektets formål er at undersøge graviditetens forløb og udfaldet for såvel mor som barn. Projektet forventes afsluttet i januar 2019.

  Klinisk assistent Simon Krabbe, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup har modtaget 50.000 kroner til projektet: ”Developing a prediction model for the risk of hospitalized infections in patients with chronic inflammatory arthritis treated with biological drugs”. Risikoen for indlæggelseskrævende infektion hos patienter med inflammatorisk gigt er formentlig omkring dobbelt så stor som i baggrundsbefolkningen. Projektets formål er at udvikle en simpel algoritme til at beregne risikoen hos den enkelte patient, således at man kan forbedre rådgivningen i forhold til infektionsrisiko og vaccinationer. Projektet forventes afsluttet i august 2018.

  Forskningsårsstuderende Sine Søndergaard Korsholm, Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital, har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kroner til projektet: ”Heart Involvement and Autoantibody Profile in Myositis”. Myositis (muskelgigt) er en sjælden, alvorlig gigtsygdom, som er karakteriseret ved nedsat kraft og muskelmasse. Sygdommen kan bl.a. angribe hjertet, men da hjertepåvirkningen ofte er symptomløs, opdages problemerne ikke i tide. Formålet med projektet er at undersøge bestemte autoantistoffers mulige rolle i hjertepåvirkningen med henblik på tidligt at kunne identificere og behandle særligt udsatte patienter. Dermed kan den meget høje dødelighed hos denne patientgruppe mindskes. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

  1.reservelæge Melanie Birger Morillon, Reumatologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Svendborg har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kr. til projektet ’URICORI – En klinisk kontrolleret randomiseret undersøgelse med formålet at forebygge kardiovaskulære sygdomme hos patienter med urinsyregigt’. Urinsyregigt er den hyppigste inflammatoriske gigtsygdom og hænger sammen med livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk, sukkersyge, forhøjet kolesterol og overvægt. Projektet skal undersøge, om patienter med urinsyregigt, som er i risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom, har større effekt af et intensivt forløb hos en reumatolog, end behandling hos egen læge. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2022.

  Forskningsårsstuderende Sine Søndergaard Korsholm, Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet har modtaget 75.000 kr. til projektet ’Electrocardiographic findings and autoantibody profile in myositis’. Ved muskelgigt svinder muskelmassen pga. en betændelseslignende tilstand i muskulaturen, ligesom sygdommen også kan medføre problemer med hjertet. Da det ikke altid giver symptomer, risikerer man at overse hjerteproblemerne. I dette projekt måles niveauet af risikomarkører i blodet, ligesom man ser på, hvor mange patienter med muskelgigt, der har forstyrrelser i hjerterytmen sammenlignet med raske forsøgspersoner. For måske er der en sammenhæng mellem EKG-forandringerne og forekomsten af autoantistoffer i blodet. Projektet forventes derfor at tilvejebringe ny viden, så man tidligt kan finde og behandle patienter, der har risiko for påvirkning af hjertet, så man forebygge sygelighed og dødelighed hos denne gruppe. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.

  Forskningsårsstuderende Philip Therkildsen, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital har modtaget 100.000 kr. til projektet ’Risiko for aorta-aneurismer og aortadissektioner hos patienter med kæmpecelleartrit sammenlignet med baggrundsbefolkningen – Et landsdækkende populationsbaseret kohortestudie i Danmark’. Autoimmun karbetændelse kan medføre skader på blodkarrene og øger risikoen for udposninger på hovedpulsåren. Formålet med dette studie er at undersøge den risiko for udposninger på hovedpulsåren, som patienter med autoimmun karbetændelse har, sammenlignet med resten af befolkningen og se, om det vil være en god idé at etablere et screeningsprogram for at identificere disse patienter. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2021.

  Afdelingslæge, postdoc. Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, Smertecenter Syd, Anæstesiologisk Afdeling V, Odense Universitetshospital har modtaget 100.000 kr. til projektet ’Biomarkers of Chronic Pain: Signs of a Central Neuroinflammation?’. Flere end hver 5 voksne i Danmark lider af kroniske smerter, hvilket har enorme negative konsekvenser på en lang række områder. Eksperter mener, at kroniske smertetilstande som f.eks. fibromyalgi skyldes at nerver i rygmarven, der er blevet ’overfølsomme’ og derfor opfatter selv ikke-smertefulde berøringer som smerter. Formålet med projektet er at oprette en biobank med rygmarvsvæske og blod fra personer med kroniske, komplekse smerter og raske forsøgspersoner for at undersøge, om smerterne skyldes en immunsygdom i centralnervesystemet. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

  Professor, overlæge Vibeke Andersen, Laboratorie Center, SHS Aabenraa har modtaget 125.000 kr. til projektet: ’Personlig medicin – udvælgelse af den bedste behandling til den enkelte patient på baggrund af den genetiske profil; et case-control studie af genetiske markører for respons på TNFα blokerende behandling’. Målet er at optimere behandlingen af patienter med kroniske inflammatoriske sygdomme, herunder bl.a. leddegigt og psoriasisgigt. På baggrund af DNA-analyser identificeres de patienter, der vil have gavn af lægemidler rettet mod TNF (anti-TNF) og de patienter, der vil have gavn af en anden type behandling. Projektet kan bidrage til mere målrettet behandling af den enkelte patient allerede tidligt i sygdomsforløbet samt give ny viden, som kan føre til udvikling af nye behandlingsprincipper. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2019.

  Forskningsårsstuderende Sine Søndergaard Korsholm, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kr. til projektet: ’Heart Involvement and Autoantibody Profile in Myositis’. Myositis er en sjælden, alvorlig sygdom, som er karakteriseret ved nedsat kraft i specielt arme og ben samt svind af muskelmasse pga. en betændelseslignende tilstand. Desuden kan sygdommen påvirke hjertet, hvorved overlevelsen forringes væsentligt. Det kan skyldes, at hjertepåvirkningen ofte er symptomløs, så hjerteproblemerne ikke opdages i tide. Hyppigheden af disse hjerteproblemer er ukendt. Formålet med projektet er at undersøge og vurdere sammenhænge mellem muskelgigt og hjerteforandringer og at finde en risikomarkør, så hjertepåvirkningen hurtigt kan opdages og behandles – og den høje dødelighed hos denne patientgruppe mindskes. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

  1. reservelæge Henrik Christian Bidstrup Leffers, Afsnit for Højt Specialiseret Reumatologi, Rigshospitalet har modtaget 1.250.000 kr. til sit ph.d.-projekt: ’Miljø- og genetiske faktorers betydning for udviklingen af SLE – et nationalt kohortestudium’. SLE/lupus er en alvorlig bindevævssygdom, som især rammer yngre kvinder. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge samspillet mellem miljø- og genetiske faktorer i forhold til risikoen for at udvikle sygdommen. I projektet indsamles data vedrørende miljøeksponering via spørgeskemaer, som udfyldes af såvel patienter med SLE som raske kontrolpersoner. Disse sammenholdes med analyser af blodprøver. Projektet kan give ny indsigt i sygdomsmekanismer, mulige nye behandlingsformer, tidlig forudsigelse af sygdomsforløbet og på sigt gøre det muligt at identificere de patienter, der er i særlig risiko for komplikationer. Projektet forventes afsluttet i februar 2021.

  1. reservelæge Charlotte Hyldgaard, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’Interstitiel lungesygdom og kronisk obstruktiv lungesygdom hos patienter med sklerodermi og polymyositis’. Projektets formål er at undersøge forekomsten af lungesygdom hos patienter med bindevævssygdomme, specielt sklerodermi og polymyositis, som har høj risiko for at udvikle lungefibrose. Projektet omfatter patienter med bindevævssygdomme registreret i Landspatientregisteret fra 2004-2016. Ved at se på diagnoser for lungesygdomme registreret både før og efter bindevævssygdommen kan hyppigheden og betydningen for sygdomsforløbet afdækkes. Derved kan man blive bedre til at identificere de patienter, der har øget risiko for et alvorligt forløb og forhåbentlig optimere kontrolforløb og behandling for denne patientgruppe. Projektet forventes afsluttet i januar 2019.

  Læge, ph.d. Heidi Lausten Munk, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’Kroniske inflammatoriske sygdomme; valg af medicinsk behandling og effekt af livsstil’. Formålet er at identificere biomarkører, der kan guide valget af medicinsk behandling ved inflammatoriske gigtsygdomme samt at afdække, hvilke livsstilsfaktorer der kan understøtte et godt behandlingsresultat. Blod-, afførings- og urinprøver fra patienter med inflammatoriske gigtsygdomme indsamles og analyseres før og efter opstart af biologisk behandling. Projektet vil bringe øget viden om, hvilke patienter der har gavn af biologisk behandling, samt hvilke livsstilsfaktorer der bidrager positivt til behandlingseffekten. Projektet forventes afsluttet i august 2021.

  Klinisk assistent Kristian Zobbe, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet har modtaget 1.000.000 kr. til sit ph.d.-projekt: ‘Risk of Mortality and co-morbidities as well as impact of weight loss in gout patients: a clinical and epidemiological research project’. Forekomsten af urinsyregigt er i voldsom stigning. Sygdommens betydning for dødelighed, konkurrerende sygdomme og ledødelæggelse er uafklaret, men livsstilsfaktorer som overvægt forværrer muligvis gigten og øger risikoen for død og cancer. Projektet vil på baggrund af registre i England og Danmark bl.a. undersøge udviklingen i udbredelsen, kræftrisiko og dødelighed ved urinsyregigt. Desuden omfatter det et lodtrækningsstudie, hvor overvægtige med urinsyregigt enten vil blive sat på slankekur eller på normal kost med henblik på at afdække, om vægttab er en behandlingsmulighed ved urinsyregigt. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2020.

  Læge, ph.d.-studerende Maja Skov Kragsnæs, Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital har modtaget 50.000 kr. til projektet: ‘Efficacy and Safety of Faecal Microbiota Transplantation in Patients with Peripheral Psoriatic Arthritis: A 6-month, Double-Blind, Randomised Placebo-Controlled Trial’. Nye teorier går på, at sammensætningen af tarmens bakterier kan spille en rolle for udviklingen og forløbet af psoriasisgigt. En ny behandling, hvor der overføres tarmbakterier fra en rask donor til en syg tarm, har vist sig at kunne gendanne balancen i tarmens bakterieflora. I projektet afprøves denne metodes effekt på patienter med psoriasisgigt. Projektet forventes afsluttet i oktober 2019.

  Forskningskoordinator Michael Kruse Meyer, Reumatologisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’Personlig reumatologisk medicinering og implementering af nye teknologier til optimeret behandling’. Formålet med projektet er at udvikle den nuværende behandling af ledde- og muskelgigt, således at den kan skræddersys til den enkelte patient (personlig medicin). Ved hjælp af avancerede målemetoder undersøges blodprøver og sammenholdes med den enkelte patients gigtaktivitet og behandling. Studiet vil således bidrage til forståelsen af, hvilke patienter der reagerer på behandlingen på molekylært niveau, så man på længere sigt vil kunne forudse, hvilket lægemiddel en given patient vil have gavn af. Projektet forventes afsluttet september 2019.

  Bevægeapparatets funktion og træning

  Udviklingsfysioterapeut Heidi Tegner, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet – Glostrup, har modtaget 58.500 kroner til projektet: ”The effect of an early intervention of pain neuroscience education and graded exposure therapy targeting motor function, cognition and behavior after lumbar spinal fusion”. En lumbal deseoperation er en stivgørende operation i lænden med skruer og knogletransplantat med det formål at reducere rygsmerter. På trods af, at flere studier viser, at bevægelse er sikkert og effektivt lige efter en lumbal deseoperation, er der ikke enighed om, hvilken genoptræning desepatienter bør tilbydes. Projektets formål er – gennem analyse af effekten af to forskellige genoptræningsforløb – at undersøge, om en tidlig bio-psyko-social indsats har en positiv effekt. Projektet forventes afsluttet i december 2020.

  Postdoc. Annett Dalbøge, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital har modtaget 40.000 kr. til projektet ’Arbejde med løftede arme og operationskrævende skulderlidelser’. Arbejde med løftede arme medfører stor risiko for skulderlidelse, men det vides ikke præcis, hvad det er, der forårsager skulderproblemerne. Dette studie har til formål at undersøge hvilke parametre af arbejde med løftede arme, som øger denne risiko, f.eks. hvor højt og hvor længe af gange armene kan være løftede, før risikoen stiger. Hvis man finder de risikable parametre, kan resultaterne hjælpe med at målrette den forebyggende indsats mod særlig risikable skulderbelastninger. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2018.

  Projektfysioterapeut Thomas Frydendal, Fysio- og Ergoterapi, Sygehus Lillebælt, Vejle har modtaget et forskningsstipendium på 1 mio. kr. til projektet ‘Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty’. 11 pct. af alle danskere vil udvikle slidgigt i hoften. Slidgigt i hoften er forbundet med smerte, nedsat funktion og ringe sundhedstilstand og behandles i stigende grad med indoperation af et kunstigt hofteled. Også træning anbefales som behandling mod hofteslidgigt, og styrketræning har vist at kunne forbedre den fysiske funktion. Ingen kliniske forsøg har imidlertid sammenlignet effekt, fordele og ulemper af hhv. operative og ikke-operative behandlingsforløb. I projektet fordeles 126 patienter, som alle er erklæret egnede til operation, ved lodtrækning i to grupper. Denne ene gruppe modtager operation og ti ugers tung styrketræning, den anden modtager kun tung styrketræning. Behandlingseffekten måles på objektive funktions- og styrkemål samt patientrapporteret funktion og smerte.

  Projektet forventes afsluttet i 2020. Reservelæge, ph.d.-studerende Alexandra Veronique Vestergaard, Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus har modtaget 50.000 kr. til projektet ‘Fractures of the knee: epidemiology, outcome and risk of conversion to total knee arthroplasty (TKA)’. Hvert år pådrager godt 2.000 danskere sig et knoglebrud ved knæet. Forløbene er oftest langvarige og ressourcekrævende, og der findes kun begrænset viden om behandlingen af og efterforløbet for disse patienter. I projektet beskrives patientgruppen i forhold til alder, køn, øvrige sygdomme samt hvordan skaden er opstået. Desuden kortlægges patienternes funktion, smerter og tilbagevenden til arbejdsmarkedet samt deres risiko for at udvikle slidgigt, som fører til operation med indsættelse af et kunstigt knæ. Projektet omfatter ca. 10.000 danske patienter med knænære knoglebrud og vil give solid viden om det forventede udfald med de nuværende behandlinger samt danne basis for eventuelle ændringer i de fremtidige behandlingsstrategier. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Lektor Bjarki Haraldsson, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol har modtaget 36.000 kr. til projektet ’The Subacromial Shoulder Pain and Central Nervous System Sensitization trial (SAP-CNSS): Central nervous system sensitization, muscle function, and pain profiling in patients with subacromial pain and in healthy controls’. Skuldersmerter er et udbredt problem – og en bekostelig affære for det danske samfund. I projektet undersøges styrke og aktivitet i skuldermuskulaturen, centralnervesystemets følsomhed overfor smerte samt smerteudbredelse i og omkring skulderen hos patienter med ondt i skulderen sammenlignet med raske personer. Herudover vil projektet ved hjælp af spørgeskemaer indsamle oplysninger om patienternes egen oplevelse af smerte og funktionsniveau samt deres angst for bevægelse og fysisk aktivitet. Projektets resultater vil tilvejebringe en større forståelse af de mekanismer, der gør sig gældende ved skuldersmerter, hvilket kan bidrage til en bedre behandling af patientgruppen. Projektet forventes afsluttet i 2018.

  Afdelingslæge, ph.d.-studerende Janni Kjærgaard Thillemann, Ortopædkirurgisk Afdeling, Universitetsklinik for hånd-, hofte- og knækirurgi, Hospitalsenheden Vest har modtaget 60.000 kr. til projektet ’Dynamisk RSA til evaluering af kinematik og gradering af stabilitet i det distale radioulnare led’. Skader på ledbåndene er relativt hyppige efter håndledstraumer og kan forårsage ustabile led. Tilstanden er imidlertid vanskelig at bedømme og mistolkes ofte som en kraftig forstuvning. Det kan medføre nedsat bevægelighed og håndtrykskraft, vedvarende håndledssmerter samt risiko for at udvikle slidgigt i leddet. Almindelige billeddiagnostiske undersøgelser kan ikke med sikkerhed afsløre ledbåndsskaden eller graden af instabilitet i leddet. Derfor er kikkertoperation i dag den anbefalede metode til at vurdere skadens omfang. I projektet undersøges, om dynamisk radiosterometrisk analyse (RSA) kan erstatte kikkertoperation. Dynamisk RSA er en ny billeddiagnostisk metode, som tidligt i forløbet kan måle stabiliteten af led i bevægelse, hvilket vil være til gavn for såvel patienterne som for samfundsøkonomien. Projektet forventes afsluttet i 2021.

  Ph.d.-studerende Rasmus Skov Husted, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Universitetshospital har modtaget 80.000 kr. til projektet ’Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: A pragmatic approach’. En følgevirkning af artrose (slidgigt) i knæene er nedsat muskelstyrke, og efter indsættelse af nyt knæled sker der et yderligere tab af muskelstyrke, særligt i den forreste lårmuskel. Mange patienter har svært ved at genvinde den tabte muskelstyrke og kan derfor opleve udfordringer med dagligdagsaktiviteter som f.eks. at gå på trapper. Formålet med projektet er at undersøge effekten af træning af forreste lårmuskel hos patienter med slidgigt i knæene inden en eventuel operation. Som deltager i projektet vil patienterne modtage træning af forreste lårmuskel, som skal udføres i eget hjem efter instruktion fra en fysioterapeut. Træningen kan forbedre patienternes fysiske udgangspunkt inden en eventuel operation og give et bedre beslutningsgrundlag for den videre behandling. Projektet forventes afsluttet i 2019.

  Postdoc Rasmus Østergaard Nielsen, Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’The Garmin-RUNSAFE Running Health Study’. I Danmark løber næsten 30 % af den voksne befolkning regelmæssigt, og mere end en kvart million danskere får årligt en løbeskade. Teknologiske fremskridt har gjort det muligt at undersøge, hvilken træning der er gavnlig, og hvilke belastninger der udløser skade. Håbet er, at projektet vil afklare årsagerne til løbeskader. Projektet forventes afsluttet i januar 2019

  Ryglidelser

  Forskningsassistent Trine Muckert, Medicinsk Rygafdeling, Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt, har modtaget 50.000 kroner til projektet: ”Development of an evidence based Clinical Prediction Rule for identifying Facet Joint-related Pain”. Lændesmerter er et udbredt problem. De fleste patienter får diagnosen ”uspecifikke lændesmerter”, mens 15-40 procent anslås at have smerter fra facetled – en tilstand, der dog er yderst vanskelig at bestemme. I praksis kan kun en positiv effekt af en blokade bekræfte diagnosen. På baggrund af en systematisk litteraturgennemgang, analyse af sygehistorier og kliniske tests samt fokusgruppeinterview med erfarne klinikere er det studiets formål at udvikle en beslutningsregel til diagnosticering af smerter fra facetled. Projektet forventes afsluttet ultimo 2020.

  1. reservelæge Sengül Seven, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet – Glostrup, har modtaget et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til projektet: ”Hvilke MR-fund i SI-led og rygsøjle kan bedst differentiere patienter med aksial spondylartritis fra patienter med andre tilstande”. Projektets formål at gøre det muligt tidligt i sygdomsforløbet at adskille patienter me den autoimmune sygdom rygsøjlegigt fra patienter med andre smertefulde tilstande i ryggen og raske personer. Tidlig diagnose og behandling kan mindske sygdomsaktiviteten og begrænse langtidsfølgerne. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2021.

  Klinisk assistent Marie Wetterslev, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, Glostrup, har modtaget et forskningsstipendium på 1 mio. kr. til projektet ‘DOBIS - Dose adjustment of biological treatment in SpA patients’. Rygsøjlegigt er en kronisk betændelseslignende gigtsygdom, som medfører smerte, stivhed, træthed, forkalkning i rygsøjlen samt hævelse og sammenvoksning af leddene mellem korsben og hofteben. Behandling med biologisk medicin reducerer sygdomsaktiviteten, men medfører risiko for alvorlige bivirkninger. Formålet med projektet er at regulere den biologiske medicin hos patienter med lav sygdomsaktivitet, så de behandles med mindst mulig dosis, uden at sygdommen blusser op. Patienterne følges i mindst to år ved regelmæssig ambulant kontrol indeholdende lægeundersøgelse, spørgeskemaer, blodprøver, MR-scanninger og røntgenundersøgelse. Patienter, der oplever opblussen i deres gigtsygdom, vil blive øget i dosis. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Forskningsansvarlig terapeut Nanna Rolving, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har modtaget 70.000 kr. til projektet ’Kan et gruppeforløb i smertehåndtering give bedre funktionsevne og livskvalitet til patienter i hospitalssektoren med kroniske rygsmerter og samtidige psykosociale risikofaktorer?’. Patienter, som har svært ved at mestre deres smerter i hverdagen, har særlig gavn af en kognitiv adfærdsterapi med fokus på smertehåndtering. På nuværende tidspunkt har landets rygcentre og reumatologiske afdelinger ikke et sådant tilbud, ligesom der ikke eksisterer publicerede undersøgelser, som afdækker effekten af kognitiv terapi til ikke-kirurgiske rygpatienter set i hospitalsregi. Projektet skal derfor undersøge, om et gruppeforløb i smertehåndtering udover den gængse behandling kan forbedre funktionsevnen og livskvaliteten hos patienter med lænderygsmerter. Studiet udføres som et lodtrækningsforsøg. Hvis studiet viser en god effekt af et gruppeforløb i smertehåndtering til patienter, som har særligt svært ved at mestre deres lænderygsmerter, vil det blive et fast tilbud til disse patienter i RegionsRygcenter Midt. Derudover vil man via national formidling stile mod, at der oprettes lignende tilbud på landets øvrige rygcentre i sekundærsektoren. Projektet forventes afsluttet i 2019.

  Kiropraktor Casper Glissmann Nim, Rygmedicinsk Afdeling, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet har modtaget 85.000 kr. til projektet ‘What determines a positive outcome of spinal manipulation for persistent low back pain: Stiffness or pain sensitivity?’. Lændesmerter er en udbredt lidelse. Den er forbundet med store både menneskelige og samfundsmæssige omkostninger og vanskelig at behandle effektivt. Behandlingsmetoderne spænder fra sengeleje til fysisk aktivitet og fra stivgørende kirurgi til manuel mobilisering. Den forskningsbaserede viden om, hvilken behandling der hjælper en given patient bedst, er imidlertid begrænset. En af de mest almindelige behandlinger ved lændesmerter er ledmanipulation. Der er klart belæg for, at manipulation er både effektiv, sikker og billig, men desværre er det vanskeligt præcist at lokalisere de behandlingskrævende led. I dette studie anvendes nye eksperimentelle undersøgelsesteknikker, der kan måle lændestivhed og smertesensitivitet. Op til 300 patienter med kroniske lændesmerter vil blive inkluderet i projektet og undersøgt med disse teknikker. Hver patient vil tilfældigt blive tilbudt behandling i form af manipulation – enten det sted, hvor stivheden er mest udtalt, eller det sted, hvor smerten er kraftigst. Herefter sammenlignes effekten. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Udviklingsfysioterapeut Heidi Tegner, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet, Glostrup har modtaget 51.300 kr. til projektet ‘The effect of an early intervention of pain neuroscience education and graded exposure therapy targeting motor function, cognition and behavior after lumbar spinal fusion’. Selvom flere studier viser, at bevægelse er sikkert og effektivt lige efter en stivgørende operation i lænden, er der ikke enighed om, hvilken genoptræning patienterne bør tilbydes. I projektet modtager én patientgruppe normal behandling bestående af et rygseminar før operationen, vejledning lige efter operationen og genoptræning tre måneder senere. En anden gruppe gennemgår samme forløb suppleret med fem seancer hos en fysioterapeut. Her arbejdes der med den enkeltes viden om smerter og tryghed ved at bevæge sig. Tre og seks måneder efter udskrivelse sammenlignes de to gruppers smerteniveau, livskvalitet og evne til at bevæge sig. Studiet kan belyse betydningen af, at sundhedspersonalet inddrager den enkelte patients tidligere historie, viden og oplevelse af smerter i behandlingsforløbet. Endelig vil studiet kunne generaliseres til andre patientgrupper med kroniske smerter. Projektet forventes afsluttet i 2020.

  Adjunkt Kristian Kjær Petersen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, har modtaget 75.000 kr. til projektet ’Katastrofetanker og centralnervesystemets indvirkning på udviklingen af kroniske smerter hos patienter med lænderygsmerter’. Lænderygsmerter er den hyppigste sygdom i verden, men man ved ikke, hvorfor nogle patienter udvikler kroniske smerter, mens andre bliver smertefrie efter behandling. Tidligere forskning har vist, at patienter, som er meget bekymrede for smerter, har større risiko for at udvikle kroniske smerter. Man ved også, at f.eks. hos patienter med slidgigt kan centralnervesystemets evne til at kontrollere smerter have afgørende betydning for, hvordan smerte opfattes, ændres og udvikles fra at være akut til at blive kronisk. Dette studie vil måle den enkelte patiens sygdomsbekymring og nervesystemets evne til at kontrollere smerter. Patienterne skal udfylde et særligt spørgeskema, som gør det muligt at kategorisere dem i grupper med lav, moderat eller høj risiko for at udvikle kroniske smerter. Hvis det kan dokumenteres, at sygdomsbekymring og nervesystemet har indvirkning på denne udvikling, vil det få betydning for den fremtidige behandling af patienter med lænderygsmerter. Projektet forventes afsluttet i 2018.

  Børn og unge

  Specialeansvarlig overlæge Anne Estmann Christensen, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital, har modtaget 280.000 kroner til ”Oprettelse af landsdækkende børnereumatologisk database (DanBioPæd)”. Dataindsamling for voksne reumatologiske patienter i den landsdækkende database DANBIO har vist sig at have mange fordele, både hvad angår behandlingen af den enkelte patient, kvalitetssikring af behandlingstilbud og forskning. Projektets formål er at etablere en tilsvarende database for børn med børnegigt.

  Lektor Peter Bangsgaard Stoustrup, Sektionen for Ortodonti, Aarhus Tandlægeskole har modtaget 35.000 kr. til projektet ’The impact of orofacial physiotherapy on arthritis-induced orofacial signs and symptoms in patients with Juvenile Idiopathic Arthritis’. Påvirkning af kæbeleddet ses ofte hos børn og unge med diagnosen børnegigt. Det kan føre til ansigtssmerter og nedsat mobilitet i kæbeled og ansigtets muskler og derved påvirke den måde mund og kæber fungerer på. Det kan have en stor negativ indflydelse på livskvaliteten, da kæbeleddet er et af kroppens mest brugte led, f.eks. når vi taler, spiser og griner. Undersøgelser har dokumenteret god effekt af fysioterapeutisk behandling hos voksne patienter med ansigtssmerter. Effekten er dog endnu ikke undersøgt i forhold til ansigtssmerter hos børn og unge med børnegigt. Behandlingen vil bestå af et 8 ugers fysioterapeutisk forløb samt hjemmeøvelser, som patienten dagligt selv udfører. Såfremt dette første studie viser en gunstig effekt af et sådant forløb, vil det kunne danne grobund for yderlig fremtidig forskning på området. Projektet forventes afsluttet i 2019.

  Jordemoder og forskningsassistent Nina Olsén Sørensen, Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed og Obstetrisk klinik, Rigshospitalet har modtaget et introduktionsstipendium på 250.000 kr. til projektet ‘Parental rheumatoid arthritis and risk of miscarriage, birth defects and stillbirth’. Formålet med projektet er at undersøge, om kvinder med leddegigt og kvinder, hvis partner har leddegigt, har større risiko for abort og dødfødsel og at få et barn med medfødte misdannelser. Man ved, at der kan være en sammenhæng mellem leddegigt og risikoen for komplikationer ved graviditet og fødsel. Man ved imidlertid ikke, om leddegigt påvirker risikoen for abort, medfødte misdannelser og dødfødsel. Projektet er det største af sin art inden for dette område og vil skaffe ny viden om graviditets-komplikationer blandt voksne med leddegigt, så man kan rådgive de kommende forældre bedre, ligesom projektet kan fortælle noget om de biologiske mekanismer, der kan ligge bag. Studiet forventes afsluttet ved udgangen af 2017.

  Introduktionsreservelæge Signe Schöllhammer Knudsen, Geriatrisk afdeling, Århus Universitetshospital har modtaget et forskningstipendium på 909.000 kr. til projektet ’Børn af gigt- og bindevævssyge kvinder – et epidemiologisk studie’. Projektet skal undersøge, om børn, hvis mødre har leddegigt, rygsøjlegigt eller bindevævssygdommen SLE, udvikler sig som børn af raske mødre. Man ved, hvilke præparater der kan medføre misdannelser af fosteret, men skadevirkningen på langt sigt er aldrig undersøgt. Dette projekt skal derfor undersøge, hvordan børn af mødre med de forskellige former for gigt klarer sig i skolen, om de går hyppigere til læge, får mere medicin eller har øget risiko for bestemte sygdomme. Formålet er at kunne tilbyde kvinder med disse sygdomme, som gerne vil have børn, bedre rådgivning og behandling og at finde de behandlinger, der udgør mindste risiko for barnets udvikling. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2020.

  Andet

  Overlæge Karin Bruun Plesner Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, har modtaget 33.196 kr. til projektet ’Undersøgelse af dosis respons sammenhænge ved anvendelsen af lav dosis naltrexone (LDN) til patienter med fibromyalgi’. Fibromyalgi er en sygdom, som medfører smerter, dårlig søvnkvalitet, træthed og nedsat funktionsniveau. Behandlingsmulighederne er få og begrænser sig til lindring af symptomer. Lav dosis naltrexone (LDN) har muligvis virkning på den centrale inflammation, som menes at være en vigtig medvirkende faktor i udviklingen og vedligeholdelsen af symptomerne ved sygdommen. Man har relativt stor erfaring med brugen af LDN, men mangler videnskabelige undersøgelse til at dokumentere effekt, virkningsmekanismer og dosisforhold. I projektet testes forskellige doser af LDN på patienter med fibromyalgi. Undersøgelsen vil fungere som et forstudie for et større randomiseret placebokontrolleret studie, idet der er behov for mere viden om, hvilke doser og effektmål det er mest relevant at undersøge. Projektet forventes afsluttet i 2018.

  Introduktionsreservelæge Signe Schöllhammer Knudsen, Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital har modtaget 100.000 kr. til projektet ’Børn af gigt- og bindevævssyge kvinder – et epidemiologisk studie’. Formålet med studiet er at undersøge, om børn af mødre med leddegigt, rygsøjlegigt eller bindevævssygdommen SLE/lupus udvikler sig ligesom børn af raske mødre. I studiet undersøges, hvordan børnene klarer sig i skolen sammenlignet med det nationale gennemsnit, samt om børnene går hyppigere til læge, får mere medicin eller har øget risiko for at udvikle bestemte sygdomme. Resultaterne forventes at kunne bidrage til bedre rådgivning og behandling af kvinder med en gigt- eller bindevævslidelse, som ønsker at stifte familie, således at risikoen for at påvirke barnets udvikling minimeres. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2020.

  Reservelæge Kris Chadwick Hede, Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro har modtaget  350.000 kr. til projektet: ’Adjuvant Therapy for Microfrature for Cartilage Repair’. Skader i ledbrusk har en meget dårlig evne til at hele af sig selv. Det fører ofte til udvikling af artrose (slidgigt) med væsentlige smerter og nedsat funktion til følge. De eksisterende behandlingstilbud er ofte meget omkostningstunge, og der er endnu ikke opnået konsensus om den optimale metode. Ved at undersøge, hvad der sker i brusken, når forskellige teknikker anvendes, vil projektet afdække, hvilke behandlingsmetoder der reelt bidrager til dannelsen af ny ledbrusk. Projektet forventes afsluttet i foråret 2021.

  Ph.d.-studerende Jeanette Trøstrup, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg har modtaget 90.000 kr. til projektet: ’Reduction of shoulder complaints in employees with high mechanical shoulder exposures’. Skulderproblemer forekommer hos 16-26 % af befolkningen. På trods af den høje forekomst ved vi stadig kun lidt om, hvordan man forebygger og behandler dem. Projektet skal udvikle og evaluere en ny indsats, Skulder-Caféen, som samler og koordinerer tværsektorielle indsatser for udredning og behandling af skulderproblemer. Målgruppen er personer med skulderproblemer og skulderbelastende arbejde. Ca. 5.000 personer besvarer et spørgeskema, og ca. 250 vil deltage i en indsats, som bl.a. omfatter patientuddannelse, træning og måling af skulderbelastning. Det er håbet, at resultaterne vil føre til bedre vejledning og behandling, og at konceptet på sigt implementeres nationalt i kommunerne. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2020.

  Afdelingslæge Marianne Toft Vestermark, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg har modtaget 50.000 kr. til projektet: ‘Individualized treatment for Acute Achilles Tendon rupture based on Amlang’s ultrasonographic classification - a Randomized Controlled Trial’. Hvert år oplever omkring 1.500 mennesker i Danmark, at deres akillessene rives over. Behandlingen er ikke god nok – studier viser gennemsnitlig kraftnedsættelse efter overrivning på 15-26 %, og at kun 42 % vender tilbage til tidligere sportsaktiviteter. Projektets formål er at udvikle og afprøve en behandlingsalgoritme, så behandlingen tilpasses den enkelte. Projektet forventes afsluttet i foråret 2021.

  Lektor Abigail Mackey-Sennels, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’The regeneration of old and young human skeletal muscle – myogenesis, inflammation and fibrosis’. Projektets formål er at sammenligne regenerering af muskler hos unge og gamle personer og forklare, hvorfor evnen til at reparere muskelskader falder med alderen. Muskelbiopsier fra 12 unge og 12 gamle mænd taget før og efter skade analyseres mhp. at afdække cellulære mekanismer bag regereingen. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018.

  Postdoc Sinead Holden, Forskningsenheden for Almen Praksis, Klinisk Institut, Aalborg Universitet, har modtaget 50.000 kr. til projektet: ’Experience and belief about the impact of having long-standing knee pain since adolescence – a qualitative study nested within a population-based cohort’. Gener fra muskler og led starter ofte i en tidlig alder – selv blandt teenagere er langvarige muskel- og ledsmerter hyppige. Formålet med projektet er at udvikle guidelines til at identificere unge, som er i høj risiko for at udvikle muskel- og ledsmerter, og at bestemme den optimale niveau for sportsdeltagelse i forhold til at minimere risikoen for smerter. Projektet forventes afsluttet i december 2017.

 • 2016

  Artrose

  Reservelæge Maiken Stilling, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 80.000 kroner til at udvikle et klinisk anvendeligt apparat, der i daglig praksis muliggør en objektiv graduering af rotations-knæstabilitet. Forbedring af den nuværende subjektive metode til en mere objektiv diagnosticering kan potentielt bidrage til tidligere diagnosticering, som på længere sigt kan reducere risikoen for slidgigt i knæet. Yderligere kan det bidrage til et knæ-stabilitetsregister, som kan være gavnligt for forskningen inden for dette område.

  Ph.d.-studerende Lina Holm Ingelsrud, Clinical Orthopaedic Research Hvidovre, ortopædkirurgisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 45.100 kroner til at kortlægge, hvilke behandlinger patienter med knæartrose har afprøvet, inden de henvises til ortopædkirurg for vurdering af behov for kunstig ledoperation. Denne kvalitetsvurdering af behandling for knæartrose vil kunne belyse, hvorvidt de mest anbefalede behandlingsalternativer også er de hyppigst benyttede. Resultaterne vil bidrage til diskussionen om, hvilken vej patienterne skal navigeres gennem behandlingssystemet inden kunstig ledoperation.

  Anden betændelsesagtig gigtsygdom

  Hoveduddannelsesstilling i reumatologi Rikke Asmussen Andreasen, Medicinsk afdeling, OUH, Svendborg Sygehus, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 50.000 kroner til at søge svar på, hvilke faktorer der kan hjælpe til at forudse, hvordan patienter med Spondylartropatier (SpA) vil reagere på en given behandling. Spondylartropati er betegnelsen for en gruppe kroniske gigtsygdomme, som har en række karakteristiske symptomer tilfælles. Sygdommene kan i vekslende grad udløse gigtbetændelse (inflammation) i led og sener, i arme og ben samt i ryghvirvelsøjlen. Desuden kan der forekomme symptomer i hud, slimhinder, tarm, øjne og hjerte. Projektet vil bidrage med ny viden til at optimere den individuelle behandlingsstrategi og patientrådgivning.

  Reservelæge Maja Skov Kragsnæs, Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 70.000 kroner til at undersøge årsagen til senesmerter hos psoriasisgigtpatienter. Psoriasisgigt (PsA) er en kronisk gigtsygdom, der rammer en betydelig andel af patienter med hudpsoriasis. Sygdommen skyldes en betændelsestilstand i led og sener, og medfører ofte store smerter, hævelse og nedsat bevægelighed. Betændelsen skyldes en ”forkert” aktivering af immunforsvarets betændelsesceller, men årsagen til dette er ukendt, og de eksisterende behandlingsmuligheder er ofte utilstrækkelige. Nye teorier går på, at sammensætningen af tarmens bakterieflora kan spille en central rolle for udviklingen og forløbet af PsA. En ny behandling (FMT), hvor der overføres afføring fra en rask donor til patientens tarm, har vist sig at kunne gendanne balancen i tarmens normale bakterieflora og herved helbrede patienter med langvarig diarré. FMT har hos denne patientgruppe vist sig sikker og meget effektiv. Hvis PsA helt eller delvist skyldes en ubalance i tarmens bakteriesammensætning, kan FMT være en potentiel ny behandling. 

  Molekylærbiolog Isabella Worlewenut Paulsen, Klinisk Immunologisk Afdeling, Næstved Sygehus, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 100.000 kroner til at finde ud af, om det er muligt ved hjælp af en test i blodet for microRNA at stille diagnosen psoriasisgigt tidligt. Studiet skal desuden afklare, hvor tidligt forandringer kan ses forud for, at personerne får symptomer og diagnose. Modsat leddegigt findes der i dag ikke gode markører i blodet, som kan hjælpe læger til at stille diagnosen psoriasisgigt.

  Bevægeapparatets funktion og træning

  Forskningsassistent Henrik Riel, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Aalborg Universitet, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 58.000 kroner til at undersøge, om man ved hjælp af simpel feedback kan hjælpe unge med forreste knæsmerter (PFP) til at udføre øvelser med elastik bedre og derved forbedre effekten af deres genoptræning. Et dansk studie har vist, at 7 procent af unge i alderen 15 til 19 år lider af forreste knæsmerter. Behandlingen består af en kombination af styrketræning af lår- og hoftemuskulaturen samt udspændingsøvelser for disse muskler. Behandlingen tyder dog på at have mindre effekt hos de 15 til 19-årige end hos voksne. De har svært ved at ramme den rigtige træningsdosis, da de ikke udfører øvelserne med den korrekte hastighed og ikke udfører det korrekte antal gentagelser.

  Forsker David Christiansen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 50.000 kroner til at undersøge effekten af holdbaseret genoptræning hos mennesker med skulderlidelser. Skulderlidelser er hyppigt forekommende i den danske befolkning og er ofte årsag til nedsat funktionsevne og sygefravær. Kliniske retningslinjer på skulderområdet anbefaler, at fysioterapeutisk øvelsestræning indgår som en del af behandlingen. Det er ofte antaget, at individuel genoptræning vil give de bedste resultater, men ny viden fra andre diagnosegrupper peger på, at holdbaseret genoptræning ved lændesmerter, urininkontinens og efter knæ- og hofteoperation er lige så effektiv. Projektet vil kunne danne præcedens og sætte standard for genoptræningsforløb til mennesker med skulderlidelser, og det vil desuden kunne vejlede sundhedspersonale, politikere og beslutningstagere i den fremtidige planlægning og organisering af genoptræning inden for skulderområdet.

  Overlæge Finn Elkjær Johannsen, Idrætsmedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 75.000 kroner til at undersøge, hvilken behandling der nedsætter smerter og forbedrer funktionen mest hos patienter med betændelse i achillessenen: Tung styrketræning i kombination med injektion af lokal binyrebarkhoromon eller behandling bestående af tung styrketræning med injektion af bedøvelse. I dag kan standardbehandlingen ved betændelse i achillessenen suppleres med indsprøjtning af binyrebarkhormon 1-3 gange. Effekten heraf er dokumenteret i videnskabelige studier. Man ved dog ikke, om det er binyrebarkhormons smertestillende effekt eller dens irritationsdæmpende effekt, som gør, at patienter oplever lindring. Resultatet af denne undersøgelse vil give værdifuld viden om behandlingen med binyrebarkhormon, og om den har en primær effekt i form af smertestilling eller irritationsdæmpning.

  Professor Stig Peter Magnusson, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Musculoskeletal Rehabilitation Research Unit, Ergo- og Fysioterapien Bispebjerg Hospital og Institut for Idrætsmedicin, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 80.000 kroner til at undersøge, om belastningsstørrelsen under et 12 ugers rehabiliteringsregime for patienter med springerknæ har positiv betydning for den kliniske effekt (smertesymptomer), senestruktur og funktion. Springerknæ udgør et alvorligt klinisk og samfundsøkonomisk problem, da forekomsten af disse sene-overbelastningsskader er særdeles stor, og behandlingseffektiviteten forholdsvis ringe. Resultaterne af dette forskningsprojekt kan bidrage med vigtig information om effekten af forskellige behandlingsmetoder.

  Ryglidelser

  Læge Heidi Lausten Munk, Reumatologisk afdeling C, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 119.237 kroner til et projekt, der vil undersøge ledbrusk ved rygsøjlegigt. I projektet er patienter med rygsøjlegigt undersøgt med røntgen, MR-scanning og en særlig type blodprøver, der afspejler ledbruskens tilstand. Projektet skal belyse, om bestemte type blodprøver vil kunne bruges til at vurdere sygdommens aktivitet og udvikling på linje med, hvad røntgen og MR-scanning kan. Det er projektetgruppens håb, at blodprøvemetoden på lang sigt vil kunne bidrage til at opdage rygsøjlegigt tidligere, end det sker i dag.

  Forskningsassistent Charlotte Ibsen, Forskning og udvikling, MarselisborgCentret, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 60.000 kroner til at undersøge, om systematisk indsamlede oplysninger om funktionsevne blandt patienter med diskusprolaps i lænden kan indgå som støtte for patienter og klinikker i de valg af behandling, de sammen skal træffe. Lænderygsmerter er den tilstand, der belaster danskernes sundhed mest. En af de mest almindelige årsager til lænderygsmerter er diskusprolaps.

  Postdoc Camilla Blach Rossen, CPK, Forskningsenheden Kvalitet – Innovation - Udvikling, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 58.000 kroner til at udvikle viden om diskusprolapspatienters forløb i sygehusvæsenet. Studiet vil give ny viden, der skal bruges til at videreudvikle de eksisterende patientforløb inden for rygområdet. Det er vigtigt, at forløbene er tilpasset patientens behov og organiseres på måder, der fremmer kontinuitet, koordination og høj kvalitet. Derved skaber vi de mest optimale forudsætninger for, at patienten med diskusprolaps kommer sig bedst muligt.

  Hoveduddannelse i ortopædkirurgi Peter Muhareb Udby, Ortopædkirurgisk afdeling, Køge Sygehus, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 55.000 kroner til over en 10-årig periode at undersøge betydningen af modic-forandringer hos patienter med kroniske lændesmerter. Modic-forandringer er beskrevet hos op til 40 procent af alle patienter med længerevarende rygsmerter i lænden. Ingen kender til den præcise årsag til eller konsekvens af disse forandringer. Det er derfor relevant at undersøge betydningen af modic-forandringer i rygsøjlen for derigennem at kunne vurdere, om der er forskel i rygsmerterne over tid hos dem, som har modic-forandringer, i forhold til dem, som ikke har. Resultaterne af undersøgelsen vil kunne påvirke måden at stille diagnosen på og selve behandlingen. Resultaterne kan desuden få betydning for vejledningen af patienter med rygsmerter omkring deres fremtidige smerter og funktion i ryggen.

  Læge Bjarke Brandt Hansen, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 50.000 kroner til en stående MR-skanning af patienter med lændesmerter og hypermobile led. Formålet er at undersøge, hvilken betydning hypermobile led har for bevægeligheden og for stillingsbetingede ændringer i lænden hos personer med lændesmerter. I stående stilling påvirkes ryggen af personens vægt, og anatomien i ryggen ændrer sig. Ved at MR-skanne patienter med lændesmerter og hypermobile led i oprejst stilling vil man formentlig se større belastningsforandringer sammenlignet med patienter uden hypermobile led. I dag frarådes mennesker med hypermobile led erhverv med mange løft for at undgå ryg- og ledsmerter. Projektet skal bidrage med forståelse for, hvordan hypermobilitet påvirker lænden i belastede stillinger.

  Klinisk assistent Simon Krabbe, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, Glostrup, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 150.000 kroner til – ud fra spørgeskemaer, MR-skanning og nye biomarkører, der afspejler betændelse og nedbrydning af bindevæv – at udvikle kriterier for, hvornår rygsøjlegigt er i remission (sygdommen er i ro/inaktiv), og til at kunne forudse, hvilke patienter der opnår remission med biologisk behandling. Flere nye medicinske behandlingsmuligheder bliver snart tilgængelige, og der er derfor behov for at udvikle objektive definitioner af remission og finde metoder til at kunne forudse remission. For patienterne kan det potentielt føre til færre smerter og øget livskvalitet, og samfundet kan få færre udgifter til sygefravær og tilbagetrækken fra arbejdsmarkedet.

  Børn og unge

  Afdelingslæge Birgitte Thorsted Mahler, Børneafdelingen AUH, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 50.000 kroner til at udvikle en app, der blandt andet kan registrere søvn, døgnrytme og smerter hos børn med børnegigt. På trods af nye behandlingsmuligheder har hvert tredje barn med børnegigt fortsat daglige smerter og træthedssymptomer. Smerter hos børn har stor betydning for barnets funktionsniveau og for familiens samlede belastning ved at have et kronisk sygt barn. Årsagerne til de vedvarende smerter kan måske skyldes en forstyrrelse i børnenes døgnrytme. Målet med projektet er at øge forståelsen for biologien bag de vedvarende smerte- og træthedssymptomer, og at udvikle værktøjer, der kan anvendes i hverdagen, til vurdering af smerte, træthed og aktivitetsniveau, og som desuden kan anvendes til at vurdere effekten af nye behandlingstilbud. Endelig kan projektet bidrage til at finde nye behandlinger af smerter og træthed.

  Andet

  Klinisk psykolog, ph.d. Tina Birgitte Wisbech Carstensen, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget 41.000 kroner til et projekt, der har til formål, at

  • Vurdere forekomsten af piskesmældsrelaterede symptomer i almenbefolkningen,
  • Identificere risikofaktorer for udvikling af piskesmældsrelaterede symptomer,
  • Undersøge langtidseffekten på helbredet hos personer med piskesmældsrelaterede symptomer (udvikling af vedvarende smerter, fysiske sygdomme, og socioøkonomiske konsekvenser).

  De fleste kommer sig efter et piskesmæld, men en væsentlig andel udvikler kroniske symptomer. Den eksisterende viden om, hvorfor der er denne forskel, er utilstrækkelig. En undersøgelse af risikofaktorer for udvikling af kroniske symptomer efter piskesmæld kan kaste lys over bestemte risikogrupper. Dette kan bruges til at udvikle den rette behandling til dem, der har brug for behandling, samt til at forebygge vedvarende symptomer.

  Forskningsmedhjælper Amir Emamifar, Rheumatology, OUH, Svendborg Sygehus, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 75.000 kroner til en ph.d.-protokol, der vil have fokus på de tre store problemområder inden for muskelgigt og kæmpecelleartrit: Den øgede kræftrisiko, problemerne relateret til de store blodårer og risikoen for knogleskørhed, både relateret til sygdommens egen påvirkning og som følge af behandlingen med binyrebarkhormon. Projektet kan på sigt være med til at ændre de diagnostiske undersøgelser gennem øget forståelse for sygdommenes og behandlingens indvirkning på hjerte-kar-forhold og knogleskørhed. Det kan også være med til at starte en ny æra, hvor patienterne får uddelegeret et større ansvar for deres egen behandling.

  Forskningsårsstuderende Philip Therkildsen, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital, har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget støtte på 30.000 kroner til at undersøge, om mængden af enzymet acetylcholinesterase i karvæggen har betydning for udvikling af kæmpecellearterit. Kæmpecellerarterit er den hyppigste form for karbetændelse og vanskelig at diagnosticere. Det fører ofte til lange udredningstider, hvilket øger risikoen for svære komplikationer. Derfor er det vigtigt med bedre diagnostiske metoder. Hvis mængden af acetylcholinesterase i karvæggen viser sig at have betydning for kæmpecellearterit, så kan det potentielt anvendes som et nyt diagnostisk værktøj og sikre en bedre diagnosticering af fremtidige patienter.

Senest opdateret 21.03.2022