Gigtforeningens medlemskaber i paraplyorganisationer

Gigtforeningen er medlem af en række paraplyorganisationer, bl.a. Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Nordisk Reumaråd og EULAR.

 • Danske Patienter

  Danske Patienter er paraplyorganisation for 22 medlemsorganisationer, der repræsenterer i alt 84 patient- og pårørendeforeninger. Organisationen taler således patienternes og de pårørendes sag overfor beslutningstagere og offentlighed. Målet for Danske Patienter er, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om patienternes og de pårørendes behov og leverer behandling af høj kvalitet. 

  Læs mere om Danske Patienter

 • Danske Handicaporganisationer

  Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation, der beskæftiger sig med handicappolitik.
  De 34 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 330.000 medlemmer og dækker alle typer handicap.

  Læs mere om Danske Handicaporganisationer

 • Bevægeapparatets Årti (Bone & Joint Decade)

  Bevægeapparatets Årti er et globalt tværfagligt initiativ under WHO. Det omfatter alle, der arbejder for at forebygge og behandle sygdomme, ulykker og lidelser som rammer mennesker i muskler, led og knogler.

  Læs mere om Bone & Joint Decade

 • Gigtforeningens samarbejder med mange aktører

  Gigtforeningens samarbejde har både karakter af samarbejde om konkrete projekter og indsatser, og karakter af egentlige fortløbende partnerskaber.
  Læs mere om Gigtforeningens medlemskaber, samarbejder og partnerskaber:

  Partnerskaber

  Kampagner og øvrigt samarbejde

  Hvis du vil vide mere om Gigtforeningens samarbejdsaftaler, eller ønsker at indgå en aftale med Gigtforeningen, er du velkommen til at kontakte os.

Senest opdateret 20.09.2018