Gigtforeningens medlemskaber i paraplyorganisationer

Gigtforeningen er medlem af en række paraplyorganisationer, bl.a. Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer, Nordisk Reumaråd og EULAR.

 • Danske Patienter

  Danske Patienter er paraplyorganisation for 24 medlemsorganisationer, der repræsenterer i alt 900.000 patienter og pårørende. Organisationen taler således patienternes og de pårørendes sag overfor beslutningstagere og offentlighed. Målet for Danske Patienter er, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om patienternes og de pårørendes behov og leverer behandling af høj kvalitet. 

  Læs mere om Danske Patienter

 • Danske Handicaporganisationer

  Danske Handicaporganisationer (DH) er en paraplyorganisation, der beskæftiger sig med handicappolitik.

  DH har 35 medlemsorganisationer og repræsenterer alle typer handicap.

  Læs mere om Danske Handicaporganisationer

 • Alliancen Stop Medicinspild

  Al for meget medicin bliver forkert håndteret eller går til spilde. Det truer både patientsikkerhed, vores miljø og sundhedsøkonomien – stik imod hensigten. Medicin skal gavne borgere og patienter. Medicinspild skal vi stoppe. Derfor er Pharmadanmark, Ældre Sagen, Lægeforeningen og Gigtforeningen gået sammen i ’Alliancen Stop Medicinspild’.

  Læs mere på stopmedicinspild.nu

 • Gigtforeningens samarbejder med mange aktører

  Gigtforeningens samarbejde har både karakter af samarbejde om konkrete projekter og indsatser, og karakter af egentlige fortløbende partnerskaber.
  Læs mere om Gigtforeningens medlemskaber, samarbejder og partnerskaber:

  Partnerskaber

  Kampagner og øvrigt samarbejde

  Hvis du vil vide mere om Gigtforeningens samarbejdsaftaler, eller ønsker at indgå en aftale med Gigtforeningen, er du velkommen til at kontakte os.

Senest opdateret 15.06.2023