Behandling af fibromyalgi – medicin og andre behandlingsformer

Fibromylagi kan ikke helbredes, da årsagerne til sygdommen stadig er forholdsvis ukendte.

Har du for nylig fået diagnosen fibromyalgi? Få viden og værktøjer i vores univers 'Ny med gigt'

Forskning tyder på, at behandlingstilgang, som inddrager både de fysiske, psykologiske, følelsesmæssige og sociale aspekter af smertetilstanden giver det bedste resultat. Det bliver kaldt en bio-psyko-social tilgang.

Behandlingen omfatter en kombination af medicinsk smertebehandling og aktiv patientinddragelse – herunder patientuddannelse, tilpasset træning og kognitiv adfærdsterapi. Målet er at forbedre din funktion og livskvalitet ved at give dig redskaber til at klare en hverdag med fibromyalgi bedst muligt.

Selvom symptomerne ved fibromyalgi er ret typiske, er konsekvenserne af det at få fibromyalgi vidt forskellige fra person til person.

De afhænger af

 • Sværhedsgraden af smertetilstanden.
 • Hvilke forudsætninger man har for at tackle smertetilstanden.
 • Hvilke omgivelser man skal fungere i.

Det er derfor individuelt, hvilken behandling det enkelte menneske har behov for, og enkeltstående fysiske eller psykologiske behandlingsmetoder er sjældent tilstrækkelige, når man har komplekse kroniske smerter. Mange patienter vil have behov for en bredere, koordineret rehabiliteringsindsats, hvor et tværfagligt team indgår.


Få rådgivning og viden

Som medlem af Gigtforeningen får du mulighed for at kontakte vores erfarne rådgivere, læse vores populære medlemsmagasin, og du støtter forskning i led- og muskelsygdomme til gavn for dig og andre. 

Jeg er interesseret i et medlemskab 

 • Medicinsk behandling

  Fibromyalgi kan ikke helbredes, og der er ingen medicin, der fuldstændig kan fjerne smerterne ved fibromyalgi. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt blot at tage mere og stærkere smertestillende medicin.

  Der er dog visse typer af medicin, der kan mindske smerterne ved fibromyalgi. Til behandling af fibromyalgi er der dokumentation for, at centralt virkende smertestillende stoffer kan have en effekt på smerter og søvnforstyrrelser. Det er stoffer, der stabiliserer eller ændrer smertesystemets funktion.

  Denne form for medicin er oprindeligt udviklet og brugt til behandling af depression eller epilepsi. Medicinen har vist sig at være smertestillende og bruges til behandling af fibromyalgi, ligesom den bliver brugt til at behandle nervesmerter.

 • Hvordan virker medicinen?

  De antidepressive midler øger koncentrationen af smertestillende stoffer i centralnervesystemet. Det betyder, at den ubalance i smerteopfattelsen, der kendetegner fibromyalgi, bliver genoprettet. De antiepileptiske midler regulerer smertesystemet og mindsker smerteimpulserne.

  Antidepressiv medicin (som amitriptylin og duloxetin) kan have en effekt på smerter og søvnproblemer. Et præparat som Pregabalin, der er et antiepileptisk middel, har også vist sig at have effekt.

  Husk, at lægen ikke udskriver præparaterne til dig, fordi du har en depression. De bliver udskrevet til dig, fordi de er de bedst dokumenterede præparater til smertebehandling af fibromyalgi. Det hænger sammen på den måde, at lægemidler ofte kan virke på mere end én sygdom. For eksempel virker Magnyl smertestillende samtidig med, at det forebygger blodpropper.

  Når antidepressive midler bliver brugt som smertestillende medicin, vil dosis derfor ofte være lavere end ved behandling for depression, og det vil virke langt hurtigere (1-2 uger).

 • Kognitiv adfærdsterapi og smertebehandling

  Kognitiv-adfærdsterapi er den bedst dokumenterede psykologiske behandlingsform ved fibromyalgi.

  Terapien hjælper dig med at ændre negative tanker og handlemåder i forhold til smerter og udskifte dem med mere hensigtsmæssige måder at håndtere smerterne på.

  Overordnet er effekten af kognitiv adfærdsterapi størst i kombination med andre behandlingsmetoder.

  Kognitiv terapi er en psykologisk behandlingsmetode, hvor der arbejdes med den sammenhæng, der er mellem vores tanker, følelser, adfærd og krop. De fire dele påvirker hinanden indbyrdes. Det er det samspil, der er i fokus i terapien. Kognitiv terapi kan foregå både individuelt og i grupper.

  Kognitiv terapi kan hjælpe med at bryde dårlige handle- og tankemønstre. Det gør man ved at arbejde målrettet med tanker og handlemåder i forhold til smerterne.

  Terapien vil typisk indeholde: 

  • Undervisning
  • Identifikation af kritiske tanker, bekymringer og katastrofetænkning
  • Udfordring af kritiske tanker
  • Eksperimenter og øvelser i forhold til tanker og handlemåder
  • Hjemmearbejde (observationer, dagbog m.m.)

  Målet med behandlingen er at få brudt de automatiske, kritiske og negative tanker, der kan låse os fast i bestemte opfattelser og handlemåder. For når vi bliver fastlåst af negative tanker, bliver vi forhindret i at leve i forhold til de mål og værdier, vi har for vores liv.

  Mindfulness

  I dag bliver kognitiv terapi ofte suppleret med mindfulness.

  Læs mere om mindfulness meditation

 • Når smerterne skubber os endnu længere ud

  Når du har vedvarende smerter, kan der være en risiko for, at smerterne forgrener sig og begynder at påvirke livet i mange retninger. Smerterne kan for eksempel påvirke dit forhold til andre, og måden du tænker og føler på. Måske kan smerterne skubbe dig derhen, hvor du begynder at stille større spørgsmål om livet, dets mening og retning.

  Smerter gør sig med andre ord gældende på mange forskellige måder. Derfor kan psykologen ofte med fordel supplere kognitiv terapi med andre psykoterapeutiske behandlingsmetoder. 

 • Andre alternative behandlingsmetoder

  Alternativ behandling og fibromyalgi

  Gigtforeningen bliver kontaktet af mange mennesker med gigt, der gerne vil vide, om nogle bestemte alternative behandlingsformer mon kan hjælpe dem.

  Få viden og råd om alternativ behandling

Senest opdateret 20.03.2024