Et mere skånsomt arbejde – svar fra Gigtforeningens socialrådgiver

Her kan du læse de mest hyppige svar om skånsomt arbejde, som Gigtforeningens socialrådgiver giver, når medlemmer kontakter rådgivningen.

 • Fastholdelsesfleksjob

  Inden du kan godkendes til fleksjob på din nuværende arbejdsplads skal du og din arbejdsgiver forsøge med f.eks. hjælpemidler, ændring af arbejdstid og -opgaver i mindst 12 måneder. I skal i hele forløbet skrive ned, hvad I aftaler at gøre. Derudover skal du opfylde de generelle betingelser for fleksjob:

  Din arbejdsevne skal være varigt og væsentligt nedsat. Det vil sige, at der ikke er yderligere behandling, der kan bedre dit funktionsniveau/din arbejdsevne, og du kan maksimalt arbejde effektivt svarende til halvdelen af 37 timer ugentligt.

  Læs mere om fleksjob og fastholdelsesfleksjob 

 • Fleksjob

  Betingelserne for tilkendelse af fleksjob er, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Den er varigt nedsat, når der ikke er yderligere behandling, der kan bedre dit funktionsniveau/din arbejdsevne. Arbejdsevnen vurderes at være væsentlig nedsat, når du maksimalt kan arbejde effektivt svarende til halvdelen af 37 timer ugentligt.

  En vurdering af muligheden for godkendelse til fleksjob baseres på lægelige oplysninger og en afprøvning af din arbejdsevne i et job, hvor der tages de nødvendige skånehensyn i forhold til din sygdom.

  Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

  Som selvstændig erhvervsdrivende kan du af kommunen få tilbud om støtte i form af tilskud til din selvstændige virksomhed, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

  Læs mere om hvem, der kan få fleksjob på borger.dk

 • Seniorpension

  Seniorpension kan være en mulighed for, at du kan trække dig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet efter et langt arbejdsliv. Hvis du har arbejdet minimum 27 timer pr. uge i 20-25 år, og du ikke kan arbejde mere end15 timer om ugen, kan seniorpension være en mulighed for dig, der har højst har 6 år til folkepensionsalderen.

  Ansættelse i fleksjob regnes som fuldtidsarbejde ved beregning af arbejdsår. Ved vurdering af ugentlig arbejdstid ses på det ugentlige timetal for effektivt arbejde i fleksjobbet.

  Læs mere om, hvordan du ansøger om seniorpension på borger.dk

 • Fleksjob, førtidspension og frivilligt arbejde i Gigtforeningen

  Du må arbejde frivilligt i Gigtforeningen eller med andet frivilligt arbejde ved siden af et fleksjob, men fordi flekslønstilskud er en offentlig ydelse, skal kommunen altid være indforstået med din frivillige indsats. Derfor anbefaler vi, at du får en skriftligt godkendelse fra din sagsbehandler.

  Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for, at du må arbejde frivilligt, når du er førtidspensionist. Du skal dog være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omfang kan indgå i kommunens løbende vurdering af, om du har forbedret din arbejdsevne. Vejledningen om førtidspension fastslår, at førtidspensionister godt må varetage et ulønnet frivilligt socialt arbejde efter førtidspensionen er bevilget af kommunen.

 • Sygemelding ved ophold på Sano

  Når din læge har henvist dig til et rehabiliteringsforløb på Sano, betragtes det som et behandlingsforløb, og du skal derfor sygemelde dig til din arbejdsgiver. Hvis du er ansat med løn under sygdom, vil du modtage løn fra din arbejdsgiver. Hvis ikke, kan du modtage sygedagpenge fra din kommune.

  Læs mere om sygedagpenge 

 • Aftaler med din arbejdsgiver

  Hvis du som følge af din gigtsygdom har svært ved at klare dit nuværende arbejde, er det en god idé at starte med at tale med din arbejdsgiver. Du kan starte med selv at undersøge, hvad der er særligt belastende for dig i dine arbejdsfunktioner, og hvad der kunne give dig en god arbejdsuge, du kan holde til. Det kan være én eller flere hjemmearbejdsdage, vil være godt for dig. Det kan også være at flytte arbejdstiden, så du møder senere, hvis du har svært ved at komme i gang om morgenen. Enkelte arbejdsopgaver kan være vanskellige for dig. Det kan være tunge løft eller at gå meget. Måske kan én af dine kolleger overtage i en periode, mens i finder ud af, om det hjælper dig. Forslagene her er eksempler. Du ved selv bedst, hvad der udfordrer dig i dagligdagen.

 • Sociale pensioner

  Nye regler om modregning i sociale pensioner

  Med de nuværende regler reguleres din sociale pension på baggrund af både egen og eventuel ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Din sociale pension omfatter både folke-, senior og førtidspension.

  Folketinget har den 7. juni 2022 vedtaget et lovforslag, som får virkning fra 1. januar 2023.

  Det betyder, at din sociale pension fra 1. januar 2023 udbetales uafhængigt af din ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Din sociale pension bliver derfor ikke længere modregnet på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Modregning grundet egen arbejdsindkomst er stadig gældende.

  Sociale pensioner og tillæg

  Modtager du førtidspension efter reglerne fra før 2003 eller folkepension. Kan du have mulighed for et helbredstillæg ved siden af pensionen. Får du almindeligt helbredstillæg kan du også have ret til udvidet helbredstillæg.

  Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

  Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

  Du kan ikke få helbredtillæg/udvidet helbredstillæg, hvis du har en likvid formue på over 95.800 kr. (2023)

   

Senest opdateret 04.05.2023