Gigtforeningens internationale samarbejde

Gigtforeningen indgår både i nordiske og europæiske samarbejdsfora inden for gigtområdet.

Gigtforeningen er med i Nordisk Reumaråd og medlem af European Alliance of Associations for Rheumatology  (EULAR). Læs mere om samarbejderne nedenfor, herunder om EULARs skrivekonkurrence Edgar Stene Prisen. 

 • Nordisk samarbejde

  Gigtforeningen er med i Nordisk Reumaråd, NRR. Nordisk Reumaråd er en samarbejdsorganisation mellem de nordiske landes gigtforeninger. Til sammen har organisationerne ca. en kvart milllion medlemmer.

  Nordisk Reumaråd arbejder for at:

  • Finde samarbejdsmuligheder inden for behandling og rehabilitering af gigtsygdomme.
  • Udbrede kendskabet til gigtsygdomme.
  • Øge ressourcerne til uddannelse og forskning i gigt.
  • Etablere og opretholde kontakt med nordiske myndigheder, bl.a. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
  • Øge de nordiske gigtforeningers indflydelse på nordisk og internationalt plan.
 • Europæisk samarbejde

  Gigtforeningen er medlem af European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR).

  European Alliance of Associations for Rheumatology  (EULAR) er en europæisk organisation, der repræsenterer patienter samt sundhedsfaglige og videnskabelige selskaber inden for gigtområdet i de fleste europæiske lande.

  EULAR arbejder for at fremme og støtte forskning, forebyggelse, behandling af og genoptræning i forbindelse med gigtsygdomme.

  Hvert år afholder EULAR sin store, europæiske gigtkongres. I de sidste mange år har den været den primære platform for udveksling af videnskabelig og klinisk viden om gigt i Europa. Det er også et kendt forum for dialog mellem læger, forskere, mennesker med gigt, sundhedspersonale samt repræsentanter fra medicinalindustrien.

 • Edgar Stene Prisen

  Europæisk skrivekonkurrence

  EULAR, den europæiske gigt-organisation, afholder hvert år en international skrivekonkurrence. Skrivekonkurrencens formål er at udbrede kendskabet til gigt – med udgangspunkt i gigtpatienters oplevelser. Derfor kan alle med gigt hvert år skrive et essay inden for et emne, der er forudbestemt af EULAR, og deltage i den spændende konkurrence. 

  Læs mere om den europæiske gigtorganisation, EULAR (engelsk)

  Vind Edgar Stene Prisen

  Prisen for at vinde skrivekonkurrencen kaldes Edgar Stene Prisen. Er man en af de tre heldige vindere, kan man se frem til at modtage kontante pengepræmier på henholdsvis 1000, 700 eller 300 euro. Desuden får vinderen af 1000 euro overrakt sin pris ved EULAR’s gigtkongres, der hvert år afholdes i en af Europas herlige storbyer.

  Danskere har adskillige gange vundet prisen for bedste bidrag i den europæiske skrivekonkurrence.

  Læs det danske bidrag til Edgar Stene Prisen 2020 (pdf)

  Læs det danske bidrag til Edgar Stene Prisen 2019 (pdf)

  Læs det danske bidrag til Edgar Stene Prisen 2018 (pdf)

  Læs det danske bidrag til Edgar Stene Prisen 2017 (pdf)

  Læs det danske bidrag til Edgar Stene Prisen 2016 (pdf)

  Læs mere om Edgar Stene Prisen på www.eular.org

Senest opdateret 05.01.2021