Gigtforeningens internationale samarbejde

Gigtforeningen indgår både i nordiske og europæiske samarbejdsfora inden for gigtområdet.

Gigtforeningen er med i et nordisk samarbejde og medlem af European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). Læs mere om samarbejderne nedenfor. 

 • Nordisk samarbejde

  Gigtforeningen er med i et Nordisk samarbejde og medlem af European Alliance of Rheumatology (EULAR). Læs mere om samarbejderne nedenfor.

  Gigtforeningen samarbejder med de nordiske landes gigtforeninger. Til sammen har organisationerne ca. en kvart million medlemmer.

  I norden arbejder vi for at:

  • Finde samarbejdsmuligheder inden for behandling og rehabilitering af gigtsygdomme.
  • Udbrede kendskabet til gigtsygdomme.
  • Øge ressourcerne til uddannelse og forskning i gigt.
  • Øge de nordiske gigtforeningers indflydelse på nordisk og internationalt plan.
 • Europæisk samarbejde

  Gigtforeningen er medlem af European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR).

  EULAR er en europæisk organisation, der repræsenterer patienter samt sundhedsfaglige og videnskabelige selskaber inden for gigtområdet i de fleste europæiske lande.

  EULAR arbejder for at fremme og støtte forskning, forebyggelse, behandling af og genoptræning i forbindelse med gigtsygdomme.

  Hvert år afholder EULAR sin store, europæiske gigtkongres. I de sidste mange år har den været den primære platform for udveksling af videnskabelig og klinisk viden om gigt i Europa. Det er også et kendt forum for dialog mellem læger, forskere, sundhedspersonale og ikke mindst mennesker med gigt.

  EULAR afholder også en årlig international skrivekonkurrence, Edgar Stene Prisen, hvor personer med gigt kan bidrage med deres historie.

Senest opdateret 10.05.2023