Gigtforeningens internationale samarbejde

Gigtforeningen indgår både i nordiske og europæiske samarbejdsfora inden for gigtområdet.

Gigtforeningen er med i Nordisk Reumaråd og medlem af European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). Læs mere om samarbejderne nedenfor.

 • Nordisk samarbejde

  Gigtforeningen er med i Nordisk Reumaråd, NRR. Nordisk Reumaråd er en samarbejdsorganisation mellem de nordiske landes gigtforeninger. Til sammen har organisationerne ca. en kvart milllion medlemmer.

  Nordisk Reumaråd arbejder for at:

  • Finde samarbejdsmuligheder inden for behandling og rehabilitering af gigtsygdomme.
  • Udbrede kendskabet til gigtsygdomme.
  • Øge ressourcerne til uddannelse og forskning i gigt.
  • Etablere og opretholde kontakt med nordiske myndigheder, bl.a. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
  • Øge de nordiske gigtforeningers indflydelse på nordisk og internationalt plan.
 • Europæisk samarbejde

  Gigtforeningen er medlem af European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR).

  European Alliance of Associations for Rheumatology  (EULAR) er en europæisk organisation, der repræsenterer patienter samt sundhedsfaglige og videnskabelige selskaber inden for gigtområdet i de fleste europæiske lande.

  EULAR arbejder for at fremme og støtte forskning, forebyggelse, behandling af og genoptræning i forbindelse med gigtsygdomme.

  Hvert år afholder EULAR sin store, europæiske gigtkongres. I de sidste mange år har den været den primære platform for udveksling af videnskabelig og klinisk viden om gigt i Europa. Det er også et kendt forum for dialog mellem læger, forskere, mennesker med gigt, sundhedspersonale samt repræsentanter fra medicinalindustrien.

  EULAR afholder også en årlig international skrivekonkurrence, Edgar Stene Prisen, hvor personer med gigt kan bidrage med deres historie.

Senest opdateret 21.04.2022