Revalidering for dig med nedsat arbejdsevne

Hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne, som gør det svært for dig at varetage et job, kan revalidering i nogle tilfælde være en mulighed.

Revalidering indebærer som oftest uddannelse, optræning eller omskoling med det formål at forbedre dine muligheder for at kunne varetage et job. Revalidering er en mulighed for dig, hvis du har nedsat arbejdsevne, og hvis der ikke findes andre tilbud inden for f.eks. ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud, som kan hjælpe dig med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er svært at give præcise retningslinjer for, hvem, der kan få revalidering, da det afhænger af en individuel vurdering af din situation i kommunens jobcenter.

Hvad kan revalidering bestå af?

En revalidering kan typisk bestå af en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Virksomhedspraktik
  • Korte afklarende aktiviteter
  • Uddannelse
  • Optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere
  • Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed
  • Revalideringen er baseret på, at du sammen med jobcenteret i kommunen udarbejder en jobplan, der indeholder en beskrivelse af dine fremtidige muligheder for arbejde.

Under revalidering modtager du revalideringsydelse fra kommunen. Ydelsen er forskellig i forhold til alder, forsørgerstatus, udeboende/hjemmeboende, graviditet og psykisk lidelse.

Læs mere om revalidering på Borger.dk

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik kap. 6.

Senest opdateret 08.05.2023