Særligt kørselsfradrag for kronisk syge

Har du som følge af kronisk sygdom øgede udgifter til transport mellem hjem og arbejde, kan du få et særligt fradrag.

Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det særlige fradrag.

Mange mennesker med gigt vil være omfattet af reglerne for det særlige kørselsfradrag. Kørselsfradraget skal indberettes til SKAT, og du skal kunne dokumentere over for SKAT, at du har haft merudgifter til transport som følge af kronisk sygdom eller invaliditet.

Hvis du ikke tidligere har været opmærksom på disse særlige fradragsmuligheder, kan årsopgørelserne efterreguleres tre år tilbage. Det kræver dog, at du er i stand til at dokumentere udgifterne.

Læs mere om kørselsfradrag for mennesker med handicap eller kroniske sygdomme på Skat.dk

Lovgrundlag
Ligningsloven § 9d og tilhørende vejledning

Kørselsfradraget gælder alene i forbindelse med transport til og fra arbejde. Der findes andre ordninger vedrørende transport til og fra behandling, herunder genoptræning.

Læs mere om transport til lægehjælp på Borger.dk

 

Senest opdateret 10.01.2024