Om Gigtforeningen

Gigtforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for bedre behandling, forebyggelse og livskvalitet til de mange danskere, der har en gigtsygdom.

Vi har 80.000 medlemmer, og er dermed en af Danmarks største patientforeninger. Omkring 500 af vores medlemmer er aktive, frivillige repræsentanter for gigtsagen i 22 lokale kredse, en lang række lokalgrupper samt 37 oplysningskredse landet over.

Vi arbejder for:

Færre syge

Gigtforeningen kæmper for et samfund, hvor færre er plaget af smerter og nedsat fysisk funktion.

Bedre liv

Gigtforeningen arbejder for bedre livskvalitet til mennesker i Danmark, der lever med en gigtsygdom.

Mere viden

Gigtforeningen støtter forskningen i forebyggelse, behandling og helbredelse

Flere muligheder

Gigtforeningen giver mennesker viden og værktøjer til selv at handle.


Gigtforeningens vision og strategi

Gigtforeningens organisation

Senest opdateret 24.10.2016