Få dit arbejdsliv til at passe til dig

Her på siden finder du en oversigt over de ordninger, der kan hjælpe dig til at få et godt arbejdsliv med gigt, når du ikke kan arbejde fuld tid.

 • Sygemelding

  Hvis du har spørgsmål om sygemelding og nedsat arbejdstid, kan du  læse om både sygedagpenge og de mest hyppige svar fra vores socialrådgivere nedenunder.

  Læs om sygedagpenge

  Læs vores svar fra rådgivningen og sygemelding og gigt

 • Jobafklaringsforløb

  Som sygemeldt kan du i udgangspunktet modtage sygedagpenge i 22 uger indenfor 9 kalendermåneder. Herefter skal jobcentret vurdere sagen og tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges.

  Hvis betingelserne for at forlænge sygedagpengene ikke er opfyldt, og du stadig er uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, har du ret til et jobafklaringsforløb. Formålet med forløbet er at afklare din arbejdsevne og hjælpe dig i gang med enten arbejde eller uddannelse.

  Læs mere om et jobafklaringsforløb

 • Ressourceforløb

  Med et ressourceforløb får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Det vil sige, at forløbet ofte består af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs. Målet er, at din arbejdsevne skal udvikles, og at forløbet på sigt kan hjælpe dig i arbejde – herunder fleksjob – eller i gang med en uddannelse. 

  Find mere information om ressourceforløb

 • Revalidering

  Revalidering indebærer som oftest uddannelse, optræning eller omskoling med det formål at forbedre dine muligheder for at kunne varetage et job. Revalidering er en mulighed, hvis du har nedsat arbejdsevne, og det det er din kommunes jobcenter, der vurderer, om du kan få revalidering.

  Bliv klogere på revalidering

 • Fleksjob

  Du kan få bevilget et fleksjob, hvis du på grund af en væsentlig nedsat arbejdsevne ikke kan arbejde på normale vilkår. Fleksjobbet giver dig mulighed for at arbejde færre timer om ugen og/eller med en lavere arbejdsintensitet, mens du er på arbejde.

  Læs mere om regler, betingelser og løn