Søg legat hos Gigtforeningen

Hos Gigtforeningen kan du søge forskellige legater digitalt. Til legaterne er der nogle krav, du skal opfylde, før du kan søge. Under det enkelte legat kan du læse mere om hvem, der kan søge, og hvordan du gør. Behandlingstiden er 2-3 måneder. Du får et skriftligt svar – uanset om du får tildelt et legat eller ej.

Søg legat digitalt

Gigtforeningen modtager hvert år mange ansøgninger, og det er derfor desværre ikke muligt at give legater til alle ansøgere. Så selvom du opfylder kriterierne for at få tildelt et legat, er der ingen garanti for at få det.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til Gigtforeningens legatafdeling på tlf. 39 77 80 70 hverdage mellem kl. 10 og 14 eller skrive til legat@gigtforeningen.dk

Læs Gigtforeningens privatlivspolitik

Midlerne til Gigtforeningens legatuddelinger stammer bl.a. fra tre selvstændige legater, som vi bestyrer: Karen Margrethe Munch Friis Legat til støtte for gigtramte, Fælleslegat til støtte for bekæmpelsen af de rheumatiske sygdomme og deres følger samt Oldermand, slagtermester Peter Ryholts Legat. Når du modtager et legat, kan du derfor opleve, at legatet har en af de tre som afsender eller bliver udbetalt fra en af de tre fonde.

 • Udvidet legat

  Du søger Gigtforeningens udvidede legat via det digitale ansøgningsskema. Det er ikke længere muligt at ansøge pr. brev eller e-mail.

  Gigtforeningens udvidede legat er på op til 10.000 kroner, og er fritaget for beskatning. Du kan søge legatet hvert tredje år, og der er ingen ansøgningsfrist.

  Det kan du søge støtte til

  Du kan søge legatet til en konkret udgift eller anskaffelse, der vil gøre en forskel i forhold til din gigtsyg-dom. Formålet skal være en hjælp til dig i forbindelse med sygdommen eller være et led i behandlingen af den. Du kan f.eks. søge til anskaffelse af en hvilestol, el-cykel, seng, et særligt hjælpemiddel, behandling eller til en uges træningsophold på Sano i Skælskør.

  Krav

  • Du skal have gigt og være bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne.
  • Hvis du er enlig, må din årlige skattepligtige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 250.000 kroner og din samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 60.000 kroner.
  • Hvis du er gift eller samlevende, må husstandens samlede skattepligtige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 400.000 kroner og jeres samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 100.000 kroner.
  • Er der hjemmeboende børn under 18 år i familien, forhøjes indkomstloftet med 25.000 kroner pr. barn. Dvs. er du f.eks. enlig med 2 hjemmeboende børn under 18 år, må din årsindkomst være 300.000 kroner.

  Dokumentation

  Når du søger, skal du uploade følgende:

  • Dokumentation for din gigtsygdom, i form af udskrift/kopi af journal, f.eks. fra sundhed.dk (Sundhedsjournalen), eller skriftlig erklæring fra læge (lægeattest), som er højst 6 måneder gammel.
  • Seneste årsopgørelse, inklusive evt. ægtefælles/samlevers.
  • Tilbud på det ansøgte fra forhandler, hjemmeside el.lign.
  • Evt. anbefalingsskrivelse (se vejledningen).

  Udbetaling

  For at få udbetalt legatet, skal du enten

  1. Bede forhandler sende faktura til legat@gigtforeningen.dk
  2. Uploade en kvittering på det indkøbte under din ansøgning i det digitale ansøgningssystem.

  Derefter overfører vi pengene enten til forhandler eller til din NemKonto.

  Vejledning

  Download vejledning til ansøgning om udvidet legat (pdf)

 • Almindeligt legat

  Årets ansøgningsrunde åbner den 16. maj 2022, hvor det digitale ansøgningsskema er tilgængeligt her fra siden. Det er ikke længere muligt at ansøge pr. brev eller e-mail.

  Gigtforeningens almindelige legat er på 2.000 kroner og er fritaget for beskatning. Du kan søge legatet hvert andet år, og ansøgningsfristen er den 1. oktober.

  Krav

  • Du skal have gigt og være bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne.
  • Hvis du er enlig, må din årlige skattepligtige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 250.000 kroner og din samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 60.000 kroner.
  • Hvis du er gift eller samlevende, må husstandens samlede skattepligtige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 400.000 kroner og jeres samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 100.000 kroner.
  • Er der hjemmeboende børn under 18 år i familien, forhøjes indkomstloftet med 25.000 kroner pr. barn. Dvs. er du f.eks. enlig med 2 hjemmeboende børn under 18 år, må din årsindkomst være 300.000 kroner.

  Dokumentation

  Når du søger, skal du uploade følgende dokumenter:

  • Dokumentation for din gigtsygdom i form af udskrift/kopi af journal, f.eks. fra sundhed.dk (Sundhedsjournalen), eller skriftlig erklæring fra læge (lægeattest).
  • Seneste årsopgørelse, inklusive evt. ægtefælles/samlevers.

  Udbetaling

  Vi overfører beløbet til din NemKonto. Vær derfor opmærksom på, at du oplyser det korrekte CPR-nummer.

  Vejledning

  Download vejledning til ansøgning om legat (pdf)

 • Legat til børn og unge under 25 år

  Årets ansøgningsrunde åbner 16. maj, hvor det digitale ansøgningsskema vil være tilgængeligt her fra siden. Det er ikke længere muligt at ansøge pr. brev eller e-mail.

  Gigtforeningens legat til børn og unge under 25 år er et legat på 2.000 kroner og er fritaget for beskatning. Du kan søge legatet én gang om året, og ansøgningsfristen er den 1. oktober.

  Krav

  • Du skal have gigt og være bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne.

  Dokumentation

  Når du søger, skal du uploade følgende dokumenter:

  • Dokumentation for din gigtsygdom i form af udskrift/kopi af journal, f.eks. fra sundhed.dk (Sundhedsjournalen), eller skriftlig erklæring fra læge (lægeattest).

  Udbetaling

  Beløbet vil blive overført til ansøgers NemKonto. Vær derfor opmærksom på, at du oplyser det korrekte CPR-nummer.

  Vejledning

  Download vejledning til ansøgning om legat til børn og unge (pdf)

 • Træningsophold på Sano

  Ansøgningsrunden åbner den 16. maj 2022, hvor det digitale ansøgningsskema er tilgængeligt her fra siden. Det er ikke muligt at ansøge pr. brev eller e-mail.

  Træningsopholdet afholdes på Sano Aarhus i uge 45 og på Sano Skælskør i ugerne 42 og 43.

  Ansøgningsfristen er den 15. september 2022.

  Krav

  • Du har bopæl i Danmark
  • Du har en eller flere gigt-diagnoser
  • Du er mindst 18 år gammel
  • Du er selvhjulpen, evt. med hjælp fra din personlige hjælper. Du har en god forståelse for det danske sprog, eller har en hjælper med, der kan bistå som tolk. Hjælperen bor gratis og betaler selv for helpension, i alt 2.000 kroner for opholdet.

  Du må ikke have:

  • Alkohol-, medicin- og/eller stofmisbrug
  • Alvorlige hjerte-/lungelidelser, neurologiske lidelser eller demens.

  Hvis du er enlig, må din årlige skattepligtige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 250.000 kroner og din samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 60.000 kroner.

  Hvis du er gift eller samlevende, må husstandens samlede skattepligtige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 400.000 kroner og jeres samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 100.000 kroner.

  Er der hjemmeboende børn under 18 år i familien, forhøjes indkomstloftet med 25.000 kroner pr. barn. Dvs. er du f.eks. enlig med 2 hjemmeboende børn under 18 år, må din årsindkomst være 300.000 kroner.

  Legatets formål

  Legatet dækker et træningsophold på Sano, inklusiv forplejning og logi, men ikke transportomkostninger til og fra opholdet.

  Opholdet omfatter ikke læge- eller sygeplejefaglig assistance.

  Sano forestår den faglige visitation på baggrund af dine oplysninger. Alle ansøgninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Dokumentation

  Når du ansøger om legatet, skal du uploade følgende dokumenter:

  • Dokumentation for din gigtsygdom i form af udskrift/kopi af journal, f.eks. fra sundhed.dk (Sundhedsjournalen), eller skriftlig erklæring fra læge (lægeattest).
  • Seneste årsopgørelse, inklusiv evt. ægtefælles/samlevers årsopgørelse.

  Vejledning

  Download vejledning til ansøgning om Sano legat (pdf)

Senest opdateret 27.06.2022