Søg legat hos Gigtforeningen – søg lige nu vores legat til julehjælp

Gigtforeningen har forskellige legater, som du kan søge. Her kan du læse om legaterne og retningslinjerne for at søge.

Søg legat til julehjælp senest den 22. november

Julen nærmer sig. Der skal købes gaver og julemad. Måske skal du besøge familie eller venner, der bor i den anden ende af landet. Det koster alt sammen… Har du brug for en økonomisk håndsrækning, kan du lige nu søge Gigtforeningens julelegat. Læs mere nedenfor under "Legat til julehjælp".  

Legater fra Gigtforeningen

Gigtforeningen har fire legater, som du kan søge. Til legaterne er knyttet forskellige forudsætninger, som du skal opfylde for at kunne søge dem. Under hvert enkelt legat kan du læse mere om hvem, der kan søge, og hvordan du gør.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til Gigtforeningens legatafdeling på tlf. 39 77 80 70 hverdage mellem kl. 10–14 eller skrive til legat@gigtforeningen.dk

Selvom du opfylder kriterierne for at få tildelt et legat, er der ingen garanti for at få det, selvom du søger. Gigtforeningen modtager hvert år mange ansøgninger, og det er derfor desværre ikke muligt at give legater til alle ansøgere.

Læs Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Legat til julehjælp

  Gigtforeningens julehjælp er til for dig, som har brug for en økonomisk håndsrækning i julemåneden.

  Du kan søge om 2.000 kr., og ansøgningsfristen er den 22. november 2019.

  Pengene kommer fra en række private fonde, som ønsker at støtte mennesker med gigt. For at komme i betragtning, skal du opfylde følgende:

  • Du skal bo i Danmark, inkl. Grønland eller Færøerne
  • Du skal have en gigtdiagnose
  • Din indtægt og formue må ikke overstige følgende beløb:

  Enlige

  - Højst 250.000 kr. i årlig personlig indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier mv.).
  - Højst 35.000 kr. i formue i pengeinstitutter eller værdipapirer.

  Gift/samlevende

  - Højst 400.000 kr., i årlig husstandsindkomst, dvs. din egen og din ægtefælles/samlevers samlede personlige indkomster (løn, pensioner, dagpenge, stipendier mv.)
  - Højst 70.000 kr. i samlet formue i pengeinstitut eller værdipapirer.

  Hvis du har hjemmeboende børn

  - Har du hjemmeboende børn under 18 år, bliver grænsen forhøjet med 25.000 kr. pr. barn. Dvs. er du f.eks. enlig og har to hjemmeboende børn under 18 år, må din årsindkomst være 300.000 kr.

  Hvilke bilag har vi brug for?

  • Udskrift/kopi af journal, f.eks. fra sundhed.dk (Sundhedsjournalen), eller skriftlig erklæring fra læge.
  • Kopi af din og evt. ægtfælles/samlevers seneste årsopgørelse fra SKAT.

  Det er vigtigt, at årsopgørelsen viser indestående i pengeinstitut pr. 31. december 2018. Hvis du henter din årsopgørelse fra SKATs hjemmeside, skal markeringen i feltet ”Danske formueoplysninger indberettet af pengeinstitut m.fl.” fjernes, så indestående i pengeinstitut vises. Vi kan desværre ikke behandle din ansøgning, hvis denne oplysning ikke er synlig. Alternativt kan du downloade pdf-versionen og medsende denne.

  Hvornår får du svar?

  Alle ansøgere får direkte svar fra Gigtforeningen.

  Udbetaling

  Legatet udbetales til den bankkonto, du har oplyst på ansøgningsskemaet.

  Download ansøgningsskemaet - legat til julehjælp (pdf)

 • Almindeligt legat

  Gigtforeningens almindelige legat er et legat på 1.000 kroner. Man skal have gigt og være bosiddende i Danmark, på Grønland eller Færøerne for at søge legatet.

  Størrelse, frist og svar

  • Legatet er på 1.000 kroner.
  • Du kan søge legatet hvert år, men højst modtage det hvert andet år.
  • Du skal ikke betale skat af legatbeløbet.
  • Ansøgningsfristen er den 1. december.
  • Afgørelse og udbetaling sker i slutningen af december.
  • Du vil få skriftligt svar - uanset om du har fået legatet eller ej. Vi anmoder derfor om, at du afventer svar.

  Betingelser

  • Du skal have bopæl i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne.
  • Første gang du søger legat – og kun første gang – skal din læge bekræfte, at du har en gigtsygdom.
  • Hvis du er enlig, må din årlige personlige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier med mere) højst udgøre i alt 225.000 kroner.
  • Hvis du er gift eller samlevende, må husstandens samlede personlige indkomster (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 400.000 kroner.
  • Du og din ægtefælle eller samlever må ikke have en samlet formue i pengeinstitut eller værdipapirer på over 60.000 kroner. Hvis du er enlig, gælder 30.000 kroner.

  Udbetaling

  Hvis du får legatet, vil beløbet blive overført til din bankkonto. Vi beder derfor om, at du husker at udfylde rubrikken med bankoplysninger i ansøgningsskemaet.

  Download ansøgningsskemaet til almindeligt legat (pdf)

 • Legat til børn og unge under 25 år

  Gigtforeningens legat til børn og unge under 25 år et legat på 2.000 kroner. Man skal have gigt og være bosiddende i Danmark, på Grønland eller Færøerne for at søge legatet.

  Størrelse, frist og svar

  • Legatet er på 2.000 kroner.
  • Du kan søge legatet én gang om året
  • Der skal gå et helt kalenderår mellem hver ansøgning.
  • Du skal ikke betale skat af legatbeløbet.
  • Ansøgningsfristen er den 1. december.
  • Afgørelse og udbetaling sker i slutningen af december.
  • Du vil få skriftligt svar - uanset om du har fået legatet eller ej. Vi anmoder derfor om, at du afventer svar.

  Betingelser

  • Første gang du søger legat – og kun første gang – skal din læge bekræfte, at du har en gigtsygdom.
  • Du skal have bopæl i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne.
  • Du skal være under 25 år.

  Udbetaling

  Hvis du får legatet, vil beløbet blive overført til din bankkonto. Vi beder derfor om, at du husker at udfylde rubrikken med bankoplysninger i ansøgningsskemaet.

  Download ansøgningsskemaet til børn og unge (pdf)

 • Udvidet legat

  Gigtforeningens udvidede legat er et legat på 5.000 kroner, i nogle situationer op til 10.000 kroner. til dække af konkrete enkelt- eller behandlingsudgifter i forbindelse med din gigtsygdom. Man skal være bosiddende i Danmark, på Grønland eller Færøerne for at søge legatet.

  Størrelse

  • Legatet er på ca. 5.000 kroner.
  • Legatet kan tildeles én gang. Det betyder, at du ikke kan søge legatet, hvis du allerede har fået det en gang.
  • Legatet kan forhøjes til 10.000 kroner, hvis du søger om støtte til behandlingsophold på Sano, Skælskør eller til et behandlingsophold i udlandet, som er godkendt af Gigtforeningen.
  • Du skal ikke betale skat af legatbeløbet.

  Hvad kan du søge støtte til?

  • Legatet skal søges i forhold til en konkret udgift, der vil gøre en forskel i forhold til din gigtsygdom eller behandling.
  • Legatet på 5.000 kroner. kan søges til enkeltudgifter, f.eks. en hvilestol, en madras, en seng eller til et behandlingsophold her i landet eller i udlandet.
  • Legat op til 10.000 kr. kan søges til behandlingsophold på Sano, Skælskør eller til et behandlingsophold i udlandet, som er godkendt af Gigtforeningen.

  Økonomi - betingelser

  • Udgifterne må ikke kunne dækkes af det offentlige og du må ikke allerede have købt det, du søger om, på det tidspunkt, hvor vi afgør din ansøgning.
  • For at vi kan godkende et køb, skal det være en hjælp i forhold til din gigtsygdom. Eller det skal være et led i behandlingen af din sygdom.
  • Er du enlig, må din årlige personlige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 225.000 kroner.
  • Er du gift eller samlevende, må husstandens samlede personlige indkomster (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 400.000 kr.
  • Du og din ægtefælle eller samlever må ikke have en samlet formue i pengeinstitut eller værdipapirer på over 60.000 kr. For enlige gælder 30.000 kroner.
  • Det er desuden et krav, at du ikke selv vil kunne betale udgiften.
  • Der vil være mulighed for at dispensere fra ovennævnte indtægts- og formueforhold, hvis særlige forhold taler for det.

  Øvrige betingelser

  • Du skal have bopæl i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne.
  • Din læge skal bekræfte, at du har en gigtsygdom.

  Frister og svar

  • Der er to årlige ansøgningsfrister, i maj og december: Ansøgningsfristerne er:
   - 1. maj (afgørelse ultimo maj).
   - 1. december (afgørelse ultimo december).
  • Du vil få skriftligt svar - uanset om du har fået legatet eller ej. Vi anmoder derfor om, at du afventer svar.

  Udbetaling

  • Efter varekøb skal forhandleren sende originalfaktura til os, og vi betaler så direkte til forhandleren.
  • Privathandler kan ikke godkendes.

  Download ansøgningsskemaet til udvidet legat (pdf)

Senest opdateret 01.11.2019