Søg legat hos Gigtforeningen

Gigtforeningen har forskellige legater, som du kan søge. Til legaterne er der knyttet nogle kriterier, som du skal opfylde for at kunne søge dem. Under det enkelte legat kan du læse mere om hvem, der kan søge, og hvordan du gør. Du kan kun søge ét legat ad gangen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til Gigtforeningens legatafdeling på tlf. 39 77 80 70 hverdage mellem kl. 10 og 14 eller skrive til legat@gigtforeningen.dk

Gigtforeningen modtager hvert år mange ansøgninger, og det er derfor desværre ikke muligt at give legater til alle ansøgere. Så selvom du opfylder kriterierne for at få tildelt et legat, er der ingen garanti for at få det.

Læs Gigtforeningens privatlivspolitik

 • Udvidet legat

  Gigtforeningens udvidede legat er på op til 10.000 kroner og er fritaget for beskatning. Du skal have gigt og være bosiddende i Danmark, Grønland eller Færøerne for at søge legatet.

  Legatet kan søges hele året.

  Hvad kan du søge støtte til?

  Legatet kan søges til en konkret udgift eller anskaffelse, der vil gøre en forskel i forhold til din gigtsygdom. Formålet skal være en hjælp til dig i forbindelse med sygdommen eller være et led i behandlingen af den. Du kan f.eks. søge til behandling, enkeltudgifter i form af en hvilestol, el-cykel, seng, et særligt hjælpemiddel eller til en uges træningsophold på Sano i Skælskør (10.000 kr.).

  Download ansøgningsskema og læs mere om udvidet legat og betingelserne for at ansøge (pdf)

 • Almindeligt legat

  Gigtforeningens almindelige legat er et legat på 2.000 kr. Man skal have gigt og være bosiddende i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne for at søge legatet.

  Størrelse, frist og svar

  • Legatet er på 2.000 kr.
  • Legatet kan søges hvert andet år.
  • Du skal ikke betale skat af beløbet.
  • Ansøgningsfristen er 1. oktober.
  • Behandlingstiden er ca. 2 måneder.
  • Du vil få skriftligt svar – uanset om du har fået legatet eller ej.

  Betingelser

  • Du skal have bopæl i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne.
  • Første gang du søger legat, skal du dokumentere, at du har en gigtsygdom.
  • Hvis du er enlig, må din årlige personlige indkomst (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 250.000 kr. og din samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 60.000 kr.
  • Hvis du er gift eller samlevende, må husstandens samlede indkomster (løn, pensioner, dagpenge, stipendier m.v.) højst udgøre i alt 400.000 kr. og jeres samlede formue i pengeinstitut eller værdipapirer højst 100.000 kr.
  • Er der hjemmeboende børn under 18 år i familien, forhøjes indkomstloftet med 25.000 kr. pr. barn. Dvs. er du f.eks. enlig med 2 hjemmeboende børn under 18 år, må din årsindkomst være 300.000 kr.

  Udbetaling

  Hvis du får bevilget legatet, vil beløbet blive overført til din NemKonto. Du skal derfor være omhyggelig med at oplyse korrekt CPR-nummer.

 • Legat til børn og unge under 25 år

  Gigtforeningens legat til børn og unge under 25 år er et legat på 2.000 kroner.

  Man skal have gigt og være bosiddende i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne for at søge legatet.

  Størrelse, frist og svar

  • Legatet er på 2.000 kroner. 
  • Du kan søge legatet én gang om året.
  • Der skal gå et helt kalenderår mellem hver ansøgning.
  • Du skal ikke betale skat af legatbeløbet.
  • Ansøgningsfristen er den 1. oktober.
  • Behandlingstiden for legatet er ca. 2 måneder.
  • Du vil få skriftligt svar uanset om du har fået legatet eller ej.

  Betingelser

  Første gang du søger legat, skal din læge bekræfte, at du har en gigtsygdom. Du skal have bopæl i Danmark, inkl. Grønland og Færøerne. Du skal være under 25 år.

 • Gratis ophold på Sano i Middelfart

  Et legatophold på Sano er for dig, der har en gigtsygdom og har behov for hjælp til at kunne leve i større balance med de udfordringer, den giver dig. Opholdet varer en uge. Her vil du i samarbejde med Sanos sundhedsfaglige personale få redskaber, som kan hjælpe dig med at nå dine mål. Du kan også deltage i forskellig slags undervisning, alt afhængig af dine behov.

  Dele af dit ugeprogram vil være sammen med andre, som du kan udveksle erfaringer med.

  Hvem er det for?

  • Du har en eller flere gigtsygdomme, der giver dig forskellige former for funktionsnedsættelse.
  • Du er selvhjulpen i dine daglige aktiviteter.

  Sådan søger du

  Når du opfylder alle krav, kan du søge om et legatophold. Kravene finder du i ansøgningsskemaet.

  1. Udfyld ansøgningsskema
  2. Vedhæft dokumentation for sygdommen(e)
  3. Vedhæft kopi af årsopgørelse(r) og evt. andre bilag
  4. Send din ansøgning og bilag til Gigtforeningen senest den 1. marts 2022.

  Fristen for at søge er tirsdag den 1. marts 2022. Alle ansøgere får svar midt i marts, om de har fået et legatophold eller ej.

  Det får du

  En legatuge på Sano er individuelt tilpasset dine mål, og aktiviteterne er tilrettelagt ud fra din funktionsevne. Desuden får du:

  • 4 x 30 min. individuelle konsultationer hos sundhedsfagligt personale
  • 2 x undervisning
  • Daglig holdtræning på land eller i varmtvandsbassin
  • Ubegrænset selvtræning i Sanos træningsfaciliteter

  Tid og sted

  Opholdet varer en uge og er med fuld forplejning på Sano Middelfart:

  Sano Middelfart
  Adlerhusvej 28
  5500 Middelfart

  Vi afholder legatophold i:

  • Uge 17 (25. april – 29. april 2022)
  • Uge 18 (2. maj – 6. maj 2022)

  Du vælger selv, om du vil komme søndag aften eller mandag morgen. Opholdet slutter fredag eftermiddag.

Senest opdateret 03.01.2022