Kontanthjælp – regler og betingelser for ydelsen

Du kan få kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv eller din familie f.eks. på grund af langvarig sygdom. Læs mere om reglerne.

Kontanthjælp er en månedlig ydelse, som er skattepligtig. Hjælpen skal dække udgifter til bolig, faste udgifter, tøj og kost mv. Størrelsen afhænger bl.a. af din alder og forsørgelsespligt.

Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt. Hvis du er gift, bliver din ægtefælles indtægt regnet med som en fælles indtægt for jer begge to.

Du skal kontakte jobcentret i din kommune for at søge om kontanthjælp.

For at have ret til kontanthjælp skal du som udgangspunkt:

  • Være tilmeldt jobcentret.
  • Udnytte dine arbejdsmuligheder. Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
  • Ikke have indtægter eller en formue, der kan dække dine behov for forsørgelse. 

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik kap. 4

Hvis du vil læse mere

Kontanthjælp - er du under 30 år, og har du en uddannelse?

Kontanthjælp - er du under 30 år og har du ikke en uddannelse?

Kontanthjælp - hvis du er 30 år eller derover

Senest opdateret 08.05.2023