Hvorfor får man fibromyalgi? Årsager til sygdommen

De seneste 20 år er der kommet større viden om fibromyalgi, men de præcise årsager til sygdommen og sygdomsprocessen er stadig uafklarede.

Fibromyalgi opstår sandsynligvis i et samspil mellem genetiske, hormonelle, miljømæssige og adfærdsmæssige forhold. Også genetiske forskelle på, hvordan man opfatter smerte, kan have betydning for udviklingen af sygdommen.

Fibromyalgi er kendetegnet ved en såkaldt "generaliseret smertetilstand". Det vil sige, at du oplever smerte i alt væv og fra alle muskler, senetilhæftninger og led.

Læs mere om symptomer ved fibromyalgi

 • Smertemekanismer ved fibromyalgi

  Neurobiologisk forskning har påvist en overfølsomhed og forandringer i centralnervesystemet som mulige sygdomsmekanismer. Studier peger således på, at smerter ved fibromyalgi kan hænge sammen med ændringer i centralnervesystemet. Det kommer til udtryk ved en nedsat smertetærskel. Det vil sige, at grænsen for, hvornår en berøring, smerter, temperatur og impulser fra vores muskler gør ondt, er lavere end normalt.

  Man kan sige, der er tale om en ubalance i hjernen i forhold til de stoffer, der sikrer en normal smerteopfattelse.

  Der er stor forskningsaktivitet på området. Det bliver undersøgt, hvordan smertemekanismerne i hjernen fungerer. Med denne forskning er ønsket at blive klogere på, hvordan man kan påvirke hjernens smerteopfattelse og på den måde opnå nye muligheder for at dæmpe symptomer.

 • Billeddiagnostik - hjernens reaktion på smerter

  I bestræbelserne på at forstå smertemekanismerne ved fibromyalgi bedre har forskere fundet frem til, at en skanning kan måle blodgennemstrømningen i hjernen, når den bliver påvirket af smerter. Det kan fortælle os noget om, hvordan hjernen bearbejder en smerteoplevelse. 

  Illustrationen nedenfor viser skanningsbilleder af henholdsvis en kvinde med fibromyalgi (A) og en rask kvinde på samme alder (B). 

  Illustrationer af 4 skanningsbilleder

  På skanningsbillederne fremgår det tydeligt, at der er forskel på, hvordan de to personer reagerer på smerter. De røde felter viser, at kvinden med fibromyalgi (A) reagerer i højere grad, når hun udsættes for smerter, hvorimod kvinden på samme alder uden fibromyalgi (B) ikke reagerer i samme grad. Det understøtter teorien om, at der sker en ændring i smerteopfattelsen, som fører til den nedsatte smertetærskel, der kendetegner fibromyalgi

 • Andre årsager til fibromyalgi

  Stress kan udløse eller forværre fibromyalgi. Ikke kun psykisk stress men også infektioner og fysiske traumer som for eksempel trafikuheld kan udløse eller forværre smertetilstanden.

  Fibromyalgi kan også opstå efter en langvarig smertetilstand i nakke-, lænde- eller bækkenregionen

Senest opdateret 27.04.2023