Få gode råd om smerter og arbejde – sådan holder du fast i dit arbejdsliv

Kroniske smerter er en stor belastning og påvirker alle dele af livet. Blandt andet kan det være svært at passe et arbejde. Mange mennesker med gigt, der er i arbejde, går dagligt på job med smerter. Er smerter også en del af din arbejdsdag? Få gode råd om, hvordan du kan blive på arbejdsmarkedet.

Gode råd om smerter og arbejde

Går du også på arbejde trods smerter, eller er du ledig og bekymret for, om du vil kunne passe et job med daglige smerter? Uanset om du har et fysisk krævende eller stillesiddende arbejde, kan arbejdet medføre eller forstærke smerter og dermed true din arbejdsevne.

Gigtforeningens rådgivning har samlet nogle råd, som kan hjælpe dig til at holde fast i arbejdsmarkedet.

Hvordan påvirker smerterne dig på jobbet?

Først og fremmest er det en god ide´, at du overvejer, hvordan og i hvilken grad smerterne påvirker dig i forhold til dit job. Her kan det være en god hjælp at skrive smertedagbog, så du kan se eventuelle sammenhænge mellem belastninger og smerter. Når du har fået et klarere billede af det, kan du begynde at se på, om der er noget, du selv kan ændre, og om du bør bede om hjælp.

Spørg dig selv om følgende:

  • Bider jeg tænderne sammen for at passe mit arbejde?
  • Tager jeg smertestillende medicin for at kunne holde ud at gå på arbejde – og tager jeg mere smertestillende end tidligere?
  • Bør jeg tage en snak med min læge om anden behandling, f.eks. fysioterapi og træning?

Konkret i forhold til dit arbejde, kan du spørge dig selv:

  • Har jeg mulighed for at holde (flere) pauser?
  • Har jeg mulighed for at variere mine arbejdsstillinger, så jeg skifter mellem at gå, stå og sidde?
  • Kunne godt, stødabsorberende, evt. specialfremstillet, fodtøj aflaste mig (ved gående, stående arbejde)?
  • Findes der særlige arbejdsredskaber, der måske kunne lindre mine smerter?

Det er meget individuelt, hvad den enkelte har brug for at få ændret. For nogle kan god behandling og træning evt. ved fysioterapeut hjælpe til, at det igen bliver muligt at passe arbejdet. For andre kan det være nødvendigt at tilpasse arbejdspladsen, arbejde færre timer – eller i sidste ende skifte til et andet job.

Jo før, du selv handler samt gør opmærksom på dine udfordringer og beder om hjælp, jo større er chancen for, at du ikke ender ud med en sygemelding – og i værste fald mister jobbet.

Download smertedagbog og få overblik over dine smerter

Smertedagbogen kan gøre dig klogere på dine smerter og hjælpe dig til at forstå, hvad der er godt og mindre godt for dig i forhold til smerterne. Den kan også være en hjælp, hvis du skal tale med din arbejdsgiver om din situation, eller hvis du skal tale med din læge om behandling af dine smerter.

Få råd og vejledning hos kommunen

Hvis dine smerter gør, at du ikke kan varetage dit arbejde, har du mulighed for at få råd og vejledning hos kommunens socialrådgivere eller jobkonsulenter, der kan fortælle om konkrete muligheder i forhold til at blive i dit job eller finde et nyt, der passer til netop dine behov.

Tal med din arbejdsgiver

Ønsker du at blive i dit nuværende job, er det helt afgørende, at du får en god dialog med din arbejdsgiver, så I sammen – og evt. med vejledning fra kommunen – kan finde ud af, hvordan du bedst muligt kan varetage dit job trods din sygdom. Din arbejdsgiver skal både vide, hvad du kan byde ind med, og hvordan din situation gør dele af dit arbejde svært. Om det så er antallet af timer, der gør det svært, om du sidder for meget, om du bliver fysisk belastet, eller hvad det end er, så er det vigtigt at tale om dine begrænsninger. Kun ved at kende til dem kan din chef hjælpe dig med at indrette din arbejdsdag på en måde, som er til glæde for jer begge.

Støttemuligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet

Der er en række forskellige ordninger, som har til formål at hjælpe mennesker med sygdom eller handicap til at være på arbejdsmarkedet:

§ 56 – refusion til din arbejdsplads fra første sygedag

Du har mulighed for at indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver, hvis du har en kronisk sygdom, der medfører, at du har et øget fravær på minimum 10 dage om året.

Arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen

Hvis du har brug for arbejdsredskaber eller særlig indretning af din arbejdsplads for at blive i dit job, kan du søge om tilskud i din kommunes jobcenter.

Personlig assistent på job eller efteruddannelse

Du kan få en personlig assistent på dit job, hvis du har nogle praktiske arbejdsopgaver, som du ikke kan klare på grund af din sygdom.

Læs mere om arbejde og gigt

Senest opdateret 08.05.2023