Behandling af spinalstenose og spondylose (spondylartrose / facetledsartrose)

Spinalstenose og spondylose behandling består primært af træning med henblik på at opnå optimal rygmuskelstyrke. Evidensen for effekt af smertestillende medicin er dårlig, men behandling med smertestillende lægemidler kan hjælpe i nogle tilfælde. En spinalstenose operation kan også komme på tale. Læs mere om behandlingen.

Spinalstenose og spondylose (sidstnævnte betegnes også ofte spondylartrose, facetledsartrose, slidgigt i ryggen) kommer i de fleste tilfælde af aldersbetingede – såkaldt degenerative – forandringer i ryggen, herunder knoglerandudbygninger på hvirvellegemer og sammenfald af bruskskiver.

Hos nogle kan ubehaget lindres med smertestillende medicin. Men det er vigtigt, at du samtidig styrker dit muskelkorset. En fysioterapeut kan udarbejde et træningsprogram, der målrettet styrker dine ryg- og mavemuskler.

Har du for nylig fået konstateret en degenerativ rygsygdom? Få viden og værktøjer i vores univers 'Ny med gigt'

Læs også om, hvad du selv kan gøre

Spinalstenose operation

Ved svære tilfælde kan en behandlingsmulighed være operation. Du kan her læse mere om, hvornår man tilbyder denne behandlingsform, hvilke motiver der ligger bag, samt hvad du kan forvente at opnå.

Som med alle andre operationer er der sjældne muligheder for komplikationer ved en operation for spinalstenose. Du vil dog blive grundigt vejledt og informeret af din læge inden, og operation er blot et tilbud.

Hvornår opererer man for spinalstenose?

Hvis hverken smertestillende medicin eller træning, evt. under vejledning via fysioterapi. hjælper, kan en operation komme på tale. Hvis der er tale om spinalstenose, vil formålet være at skabe bedre plads til nerverne i rygmarvskanalen. Indgrebet foregår i fuld narkose og kræver som regel et par dages indlæggelse. Du vil blive vejledt i, hvordan du kan træne i den første tid – den egentlige genoptræning påbegyndes først efter 3-4 uger.

De fleste, der er tilrådet operation, vil opleve en klar forbedring af deres tilstand, men en del vil fortsat i nogen grad have smerter, og der er en vis risiko for, at der med tiden opstår en ny spinalstenose på grund af fortsatte degenerative forandringer og evt. arvæv, der efterhånden dannes.

Det er en rygkirurgisk specialistvurdering, om der er grundlag for en operation - det gælder både i det offentlige sundhedsvæsen og på privathospitaler. Man vil således få den samme vurdering begge steder og kan altså ikke selv 'ændre' vurderingen og betale sig til en operation i det private.

Stivgørende operation

Med en stivgørende rygoperation kan man forhindre bevægelse i et smertende led, give plads til indeklemt nervevæv og/eller genskabe rygsøjlens naturlige kurver. Operationen kan indebære, at kirurgen med skruer og plader fikserer et eller flere led.

Operationen tilbydes undertiden patienter, der af forskellige årsager har vedvarende, stærke rygsmerter. Men der er i fagkredse uenighed om, hvornår og om man bør skride til indgrebet. I hvert enkelt tilfælde vil der blive foretaget en omhyggelig afvejning af den forventede effekt og risikoen for komplikationer forud for operationen.

Operationen foregår under fuld bedøvelse og kræver sædvanligvis nogle dages indlæggelse. Det er vigtigt, at du hurtigt kommer i gang igen efter indgrebet – men den egentlige genoptræning starter først efter flere uger.

Læs mere om genoptræning efter sygehus

Det kan tage adskillige måneder, før man kender det endelige resultat af operationen.

Kan spinalstenose gå i sig selv?

Tilstanden er relativ hyppig blandt mennesker i 50+ alderen og er forbundet med varierende symptomer, som i en del tilfælde kan aftage via et træningsprogram og dermed ikke føre til overvejelse om operation. Den mest effektive måde at forebygge forværring af spinalstenose er ved at holde kroppen smidig. Det er dog ikke muligt at fjerne allerede etablerede forandringer, men ved at holde dig i form og sikre mest mulig bevægelighed kan du give dig selv de bedste forudsætninger.

Alternativ behandling og spinalstenose

Gigtforeningen bliver kontaktet af mange mennesker med gigt, der gerne vil vide, om nogle bestemte alternative behandlingsformer mon kan hjælpe dem.

Få viden og råd om alternativ behandling

Senest opdateret 24.01.2024