Uddannelse – støtteordninger for dig med nedsat funktionsevne

Har du nedsat funktionsevne, findes der en række støtteordninger, som kan give dig mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Handicaptillæg og SU

Når du er under uddannelse, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis du læser på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du desuden søge om et handicaptillæg ved siden af din SU.

Betingelsen for at modtage handicaptillægget er, at du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig ude af stand til at påtage dig et studiejob.

Derudover skal du:

  • Modtage SU eller slutlån
  • Gå på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse
  • Dokumentere, at din funktionsnedsættelse er varig

Se satser for handicaptillæg hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Varige funktionsnedsættelser

Søger du handicaptillæg, vil SU-styrelsen foretage et individuelt skøn i forhold til, om din funktionsnedsættelse kan give dig ret til at få tillægget.

Du kan ikke forvente at få tildelt handicaptillæg, hvis din gigtsygdom samlet set ikke nedsætter din erhvervsevne meget betydeligt. Det kan for eksempel være en gigtsygdom eller rygsygdom, som er velbehandlet, og hvor der ikke er betydelige symptomer eller bivirkninger.

Læs mere om, hvem der kan modtage handicaptillæg

Specialpædagogisk støtte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få specialpædagogisk støtte (SPS), så du kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre studerende.

Ordningen er administreret af Styrelsen for undervisning og kvalitet under Undervisningsministeriet. Du kan læse alt om kravene for at få specialpædagogisk støtte og hvordan du søger på undervisningsministeriets hjemmeside om specialpædagogisk støtte.

Læs mere om specialpædagogisk støtte

Hjælpemidler til uddannelse

Hvis du har et handicap og er under uddannelse, kan du få bevilget hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at gennemføre den ønskede uddannelse.

De såkaldt "kompenserende" hjælpemidler kan bevilges i form af tilskud til uddannelsesmateriale, arbejdsredskaber og mindre indretninger på dit uddannelsessted. Eksempler på kompenserende hjælpemidler eller støtteordninger:

  • Tilgængelighed: Ramper, døråbnere mv.
  • Teknologiske hjælpemidler, f.eks. computer med talesynteseprogram, stole, borde mv.
  • Individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb/eksamen.
  • Personlig assistance.
  • Hjælp til forberedelse eller personlig assistance under praktikperioder.

Den kompenserende støtte skal stilles til rådighed af den enkelte uddannelsesinstitution.

Det er dig som uddannelsessøgende, der ansøger om kompensation i samarbejde med dit uddannelsessted og din lærer eller studievejleder.

Senest opdateret 10.01.2024