Gigtforeningens privatlivspolitik

Beskyttelsen af dit privatliv er meget vigtig for os. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller giver til os, enten som kunde, medlem, leverandør eller samarbejdspartner - og/eller, når du bruger vores forskellige tjenester som f.eks. hjemmesider (herunder webshop), nyhedsbreve, konkurrencer, arrangementer, rådgivning, medlemsservice m.m.

Når du bruger de enkelte tjenester, kan du blive præsenteret for specifikke brugerbetingelser. Det er vigtigt, at du kan acceptere betingelserne, hvis du vælger at bruge tjenesterne.

Hvem er dataansvarlig?

Gigtforeningen, CVR nr. 42061611, Gentoftegade 118, 2820 Gentofte er dataansvarlig for de oplysninger, som indsamles via alle vores forskellige tjenester. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 39 77 80 00, eller via mail på info@gigtforeningen.dk.

Hvad er personoplysninger?

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, som vi kan bruge til at identificere dig som person – herunder, men ikke begrænset til, dit for- og efternavn, din privatadresse eller anden fysisk adresse, din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Gigtforeningen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning.

Vi indsamler og behandler oplysninger til brug for flere forskellige formål, herunder er indsamling og behandling af data nødvendig for, at vi bedst muligt kan opfylde dine ønsker og behov for målrettet information og relevante (medlems)tilbud, ligesom vi ønsker at give dig den bedst mulige service og brugeroplevelse, når du bruger vores tjenester.

Data er også nødvendig for brug af visse funktioner, der gør det muligt for dig at støtte Gigtforeningens arbejde for et bedre liv med gigt, blandt andet ved køb af varer i webshop, donation af bidrag samt oprettelse af medlemskab, hvor du udfylder formularer enten skriftligt på en kupon eller på vores hjemmesider.

Oplysninger om dig, som kan blive indsamlet og behandlet:

  • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
  • Betalingsoplysninger i forbindelse med køb eller bidrag, herunder CPR-nr. ved Betalingsservice-aftale eller indberetning af fradrag til SKAT.
  • Personlige interesser samt samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer.
  • Brugeradfærd i forbindelse med brug af vores digitale platforme.
  • Helbredsoplysninger i statistisk øjemed.

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan levere en given ydelse til dig. Hvis vi indsamler øvrige oplysninger, fremgår dette eksplicit af brugerbetingelserne for den tjeneste, du har valgt at bruge.

Gigtforeningen indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig, ud over offentligt tilgængelige registre.

Vi arbejder konstant på at videreudvikle og forbedre vores tjenester. Derfor fører vi statistik over, hvordan du som bruger anvender dem.

Videregivelse af personoplysninger

Gigtforeningen videregiver eller sælger ikke oplysninger om din anvendelse af vores tjenester til tredjepart.

Har vi alligevel behov for at videregive oplysninger for at kunne levere en given ydelse, vil det fremgå tydeligt af brugerbetingelserne for den tjeneste, du bruger.

Gigtforeningen videregiver kun personlige oplysninger til tredjepart i den udstrækning, lovgivningen kræver det. Det gælder f.eks. ved indberetning til SKAT, hvis du har doneret et pengebidrag, eller til NETS, hvis du opretter en Betalingsservice-aftale, f.eks. i forbindelse med medlemskab eller deltagelse i vores lotterier.

Du har ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i følgende:

  • Hvilke personoplysninger, vi har indsamlet og behandlet i forbindelse med, at du har brugt vores tjenester.
  • Formålet med vores indsamling og behandling af oplysningerne.
  • Eventuel videregivelse af oplysningerne.
  • Hvor længe vi opbevarer oplysningerne.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du altid sende en mail til Gigtforeningen via info@gigtforeningen.dk, eller ringe på tlf. 39 77 80 00.

Hvis du vil have rettet personoplysninger

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig (f.eks. din adresse), eller hvis du ikke længere ønsker at bruge en af de tjenester, som du har tilmeldt dig, kan du altid sende en e-mail til info@gigtforeningen.dk.

Hvis du vil have slettet personoplysninger

Gigtforeningen foretager ikke unødig opbevaring af personoplysninger. Vi vil slette eller anonymisere oplysningerne i overensstemmelse med lovgivningen, når vi ikke længere har brug for dem. Desuden vil vi slette dine personoplysninger, hvis du anmoder os om det.

Som udgangspunkt sletter vi ikke dine oplysninger før 5 år efter ophør af din aftale eller brug af tjeneste. Hvis andre sletningsregler benyttes, fremgår dette tydeligt af brugerbetingelserne for den konkrete tjeneste, du har valgt at bruge.

Hvis du vil i kontakt med Gigtforeningens Databeskyttelsesrådgiver

Har du spørgsmål vedrørende dine rettigheder som registreret eller spørgsmål til, hvordan Gigtforeningen behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@gigtforeningen.dk

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 16.11.2021