Gigtforeningens forskerstøtte

Gigtforeningen støtter dansk gigtforskning med 10-15 millioner kroner om året.

Forskning forandrer livet for mennesker med gigt

Støtte til forskning er et vigtigt formål for Gigtforeningen. Vi ved, at forskning er grundlaget for ny og forbedret behandling og forebyggelse af gigt.

Pengene vi uddeler til forskning kommer fra betroede midler fra medlemmer, bidragydere og dem, der betænker Gigtforeningen i deres testamente.

Patientinddragelse kan forbedre forskningen

Gigtforeningens forskningsstøtte skal først og fremmest komme mennesker med gigt til gavn. Vi ønsker at støtte forskning af høj kvalitet. Forskning, som på kortere eller længere sigt forventes at kunne bidrage til bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af gigt. Vi tillægger det betydning, hvis patienter inddrages aktivt i forskerteamet, hvor det er relevant. Patientinddragelse kan være med til at forbedre forskningen og være med til, at resultaterne bliver bedre udnyttet.

Vil du søge støtte?

Har du et forskningsprojekt, du vil søge støtte til hos Gigtforeningen, kan du i menuen læse mere om, hvad du kan søge, hvordan du gør og hvilke kriterier, dit forskningsprojekt skal opfylde for at kunne komme i betragtning.

Senest opdateret 16.12.2021