Frivillig i Gigtforeningen

Gigtforeningen har i dag omkring 500 medlemmer, der leverer et stort frivilligt arbejdet landet over. De mange frivillige er en vigtig og uundværlig ressource i Gigtforeningen

Mange hundrede frivillige gør en forskel

Udover de 22 kredse og en lang række lokalgrupper, er der syv diagnosenetværk (landsdækkende netværk for mennesker med særlige gigtsygdomme) samt Gigtforeningens 37 oplysningskredse, som især tager sig af undervisningen i varmtvandsbassiner landet over.

Arrangementer om alt fra smerter til livet som pårørende

I 2015 gennemførte kredse og lokalgrupper omkring 2.500 lokale aktiviteter landet over. Aktiviteter såsom foredrag, udflugter, sociale tiltag, motionsaktiviteter og events. Blandt foredrag var der emner om alt fra medicin, bivirkninger, smerter, stress, hvordan du håndterer hverdagen med gigt til livet som pårørende.

Der findes forsat en masse spændende arrangementer i dit lokalområde. Her har du mulighed for at deltage i både café- og selvhjælpsmøder, motionsaktiviteter, udflugter og andre sociale begivenheder.

Find arrangementer nær dig

Vil du være frivillig i Gigtforeningen?

Ønsker du at bidrage til det frivillige arbejde for sagen? Så kan du tage kontakt til din lokale kredsformand - eller møde op til et af de mange arrangementer, der arrangeres nær dig.

Find Gigtforeningen nær dig

Senest opdateret 24.10.2016