Hjælp til kronisk syge i job – forskellige ordninger for dig

Har du en kronisk sygdom og vil vide mere om støttemulighederne på arbejdsmarkedet? Læs om forskellige ordninger, der kan hjælpe dig på arbejdsmarkedet.

Der findes flere ordninger, som har til formål at hjælpe mennesker med kronisk sygdom med at være på arbejdsmarkedet:

 • § 56 – refusion til din arbejdsplads, når du er syg

  Du har mulighed for at indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver, hvis du har en kronisk sygdom, der medfører, at du har et øget fravær på minimum 10 dage om året.

  En § 56-aftale gælder både private og offentlige arbejdsgivere. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til at få refusion fra din kommune med et beløb, der svarer til sygedagpenge, når du er sygemeldt på grund af din kroniske sygdom. Dette gælder fra din første sygedag.

  Aftalen skal indgås med din arbejdsgiver og godkendes af din kommune. Aftalen gælder for to år, hvorefter den skal revurderes.

  Se film og bliv klogere på hvad en § 56-aftale er

  Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
  Klik her for at tillade cookies

  Lovgrundlag

  Lov om sygedagpenge § 56

 • § 58 a – refusion til selvstændige

  Hvis du som selvstændig ikke har tegnet en forsikring, kan du ved langvarig eller kronisk sygdom efter aftale med kommunen få ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden.

  Se film og bliv klogere på hvad § 56 og § 58a går ud på

  Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
  Klik her for at tillade cookies

  Lovgrundlag

  Lov om sygedagpenge § 58 a

 • Arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen

  Hvis du har brug for arbejdsredskaber eller særlig indretning af din arbejdsplads for at blive i dit job, kan du søge om tilskud i din kommunes jobcenter. Du kan få tilskud til et arbejdsredskab eller særlig indretning af arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for, at du kan beholde din stilling eller deltage i et tilbud fra jobcentret. Det er ikke muligt at få tilskud til arbejdsredskaber, der sædvanligt findes på arbejdspladsen.

  Du kan få tilskud til:

  • Arbejdsredskaber eller hjælp til indretning af arbejdspladsen, der tager hensyn til dine særlige behov. Det kan f.eks. være en ergonomisk kontorstol eller et talegenkendelsesprogram til computeren, der aflaster dine håndled eller arme.
  • Undervisningsmaterialer, der er en nødvendighed for som ledig at deltage i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, f.eks. ergonomiske hjælpemidler som tastatur og mus.

  Tilskud ydes til arbejdsredskaber, der er direkte relaterede til dit arbejde. Du kan desuden låne et arbejdsredskab i kommunen i stedet for tilskud til at købe et nyt.

  Se film og bliv klogere på dine muligheder for støtteordninger

  Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
  Klik her for at tillade cookies

  Lovgrundlag

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 • Personlig assistent på job eller efteruddannelse

  Du kan få en personlig assistent på dit job, hvis du har vanskeligt ved at udføre nogle arbejdsopgaver på grund af din sygdom. Assistenten kan hjælpe dig med praktiske arbejdsopgaver, men må ikke overtage den faglige del af dit arbejde.

  Din arbejdsgiver kan få tilskud til at ansætte den personlige assistent. En arbejdsplads har også mulighed for selv at påtage sig en sådan opgave, hvis en kollega i din afdeling kan give den fornødne assistance.

  Du kan også få en personlig assistent, hvis du skal efteruddanne eller videreuddanne dig. Ordningen henvender sig til lønmodtagere, selvstændige og ledige, der er berettigede til dagpenge. Du kan få den personlige assistent tilbudt, hvis du ikke kan få hjælp på din uddannelsesinstitution.

  Hvis du ønsker mere information om denne ordning, kan du få den i din kommunes jobcenter. 

  Se film og bliv klogere på dine muligheder for støtteordninger

  Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
  Klik her for at tillade cookies

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv. kap. 3 og 4

 • Fortrinsadgang til ledige stillinger i det offentlige

  Mennesker med handicap kan bede om fortrinsret til ledige stillinger inden for det offentlige. Det kan du gøre, hvis du har vanskeligt ved at få et arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Reglerne åbner op for, at du vil blive indkaldt til en ansættelsessamtale, hvis du søger ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere.

  Hvis du ønsker at bruge reglerne om fortrinsadgang, kan du enten rette henvendelse til jobcenteret og bede dem gå ind i sagen. Du kan også selv gøre opmærksom på reglerne i ansøgningen.

  Handicappede har også fortrinsret, når de søger om f.eks. en ledig stadeplads, en forpagtning eller en bevilling til taxikørsel. Hvis du ønsker mere information om denne fortrinsordning, kan du få den på kommunens jobcenter.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv., kap. 2.

Senest opdateret 08.05.2023