Svar fra eksperterne – se spørgsmål og svar fra Gigtforeningens rådgivning

Her kan du læse de mest hyppige svar, som Gigtforeningens eksperter giver, når medlemmer henvender sig til rådgivningen.