Børn med gigt – rettigheder og muligheder

Når ens barn får en kronisk sygdom, skal I som forældre sætte jer ind i mange nye forhold. Læs om sociale og andre rettigheder for børn med gigt.

Har dit barn gigt, og er funktionsevnen nedsat så meget, at det påvirker jeres hverdag i familien alvorligt, kan du søge din kommune om forskellige former for hjælp. Du kan for eksempel søge om økonomisk hjælp til jeres ekstra udgifter. Du kan også søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste, så du kan passe dit barn hjemme.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du som forælder – eller andre pårørende – til et barn med nedsat funktionsevne passer barnet i hjemmet, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42.

Læs mere om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste

Dækning af merudgifter til børn med gigt

Har du et barn med et handicap eller kronisk sygdom som gigt, så har du efter Servicelovens § 41 mulighed for at få dækket merudgifter, som sygdommen eller handicappet medfører.

Læs mere om at få dækket merudgifter

Hvis du vil vide mere

Få hjælp og råd Gigtramte Børns Forældreforenings hjemmeside

Få mere viden om børnegigt

Læs også om forskning i børnegigt

Senest opdateret 08.05.2023