Sygemelding og nedsat arbejdstid – svar fra Gigtforeningens socialrådgiver

Her kan du læse de mest hyppige svar om sygemelding og nedsat arbejdstid, som Gigtforeningens socialrådgiver giver, når medlemmer kontakter rådgivningen.

 • Sygemelding

  Bliver du syg, skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver har brug for dokumentation for dit sygefravær, vil du blive bedt om at gå til din læge og få en lægeerklæring, som din arbejdsgiver betaler. Hvis du er ansat med løn under sygdom, vil du modtage løn fra din arbejdsgiver. Hvis ikke, kan du i mange tilfælde modtage sygedagpenge fra din kommune.

  Læs mere om sygedagpenge 

 • Har du sygedage som følge af kronisk eller langvarig sygdom

  Ved sygedage som følge af en kronisk/langvarig sygdom, er der mulighed for en § 56 aftale efter Sygedagpengeloven. Aftalen laves mellem dig og din arbejdsgiver.

  Sygedagpengekontoret i din kommune skal godkende aftalen. Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får kompensation svarende til sygedagpenge for de timer, du er fraværende som følge af din kroniske/langvarige sygdom. Har du i løbet af de seneste 12 måneder haft minimum 10 dages fravær som følge af din sygdom og kan dokumentere det, er det normalt tilstrækkelig til at få aftalen. Sygedagpengekontoret kan også indhente oplysninger fra din læge, som skal bekræfte, at du forventes at have minimum 10 sygedage de kommende 12 måneder. Er du selvstændig findes en lignende aftale efter § 58 a i Lov om sygedagpenge.

  Se film og bliv klogere på hvad § 56 og § 58a går ud på

  Her kan du se en film – for at kunne afspille den, skal du tillade alle cookies
  Klik her for at tillade cookies

 • Er der arbejdsopgaver, du har svært ved som følge af din sygdom

  Der er flere muligheder for hjælp via jobcentret i din kommune, når du gerne vil blive i arbejde på trods af udfordringer med bestemte arbejdsopgaver. Det kan f.eks. være hjælpemidler. Du kan tale med din arbejdsgiver, om det var en idé at få undersøgt muligheden for hjælp fra jobcentret. Derefter kontakter du jobcentret og oplyser, at du og din arbejdsgiver gerne vil have rådgivning i forhold til fastholdelse af arbejde, da du har en kronisk sygdom, der giver dig nogle begrænsninger i forhold til bestemte arbejdsfunktioner.

  Læs mere om mulighederne for hjælp

 • Nedsat arbejdstid

  Nedsat arbejdstid skal aftales med din arbejdsgiver. Er du medlem af en fagforening, anbefaler vi, at du taler med dem eller din tillidsrepræsentant om dine muligheder. Som hovedregel vil du få en lønnedgang, når du arbejder færre timer, og bidrag til din pensionsordning vil falde tilsvarende. Der kan dog være særlige aftaler i overenskomsterne.

Senest opdateret 08.05.2023