Forskning i slidgigt – artrose – til kamp mod den store folkesygdom

Slidgigt er en af vores største folkesygdomme. Alligevel mangler der viden om sygdommen. Derfor startede Gigtforeningen en omfattende forskningsindsats.

Træfigur af en krop med bevægelige led

Slidgigt – eller artrose – er et mysterium. Slidgigt er en af den vestlige verdens største folkesygdomme overhovedet. Over 300.000 danskere er registreret med diagnosen på et sygehus. Hertil kommer de mange, der ikke har været i kontakt med et sygehus.

Alligevel har forskere og læger i mange år vidst alt for lidt om, hvorfor sygdommen opstår, og hvordan den kan forebygges og behandles.

Afhængig af smertestillende medicin

For de fleste mennesker er slidgigt forbundet med smerter, og millioner af patienter verden over er afhængige af smertestillende medicin, som indtil for nylig var den eneste behandling mod sygdommen  indtil tilstanden blev så alvorlig, at operation måske var den eneste løsning.

Manglende viden om en sygdom i fremmarch

Gigtforeningen anslår, at der frem mod 2050 kan opleves en stigning på mere end 33 procent i antallet af mennesker med diagnosticeret slidgigt. Men udbredelsen af slidgigt og de menneskelige omkostninger, der er forbundet med sygdommen, står i skærende kontrast til den kendsgerning, at der i mange år hverken herhjemme eller internationalt eksisterede noget sammenhængende og gennemslagskraftigt forskningsmiljø inden for området.

Gigtforeningen startede stor forskningsindsats

Det besluttede Gigtforeningen i 2005 at gøre noget ved. Sammen med en gruppe dedikerede forskere lagde vi grunden til en storstilet indsats, der skulle løfte det oversete område.

DORG – bedre forebyggelse og behandling

Sammen etablerede vi forskernetværket DORG (Danish Osteoarthritis Research Group), som skulle være den drivende kraft i en samlet, tværgående forskningsindsats inden for slidgigt. Formålet var at sikre bedre forebyggelse og udvikle mere effektive behandlingsmetoder.

Ingen i verden havde gjort det før, og initiativet har givet genlyd i mange forskningsmiljøer – også uden for landets grænser.

Ny viden om slidgigt

Resultaterne af de mange projekter har vakt international opsigt. Ortopædkirurger fra hele verden er kommet til Danmark for at lære en særlig ny hofteoperationsteknik, og ny viden om træning og vægttab har ændret de officielle retningslinjer for behandlingen af knæartrose i Danmark. Tilsvarende gennembrud kan være på vej inden for behandlingen af slidgigt i hoften og andre af kroppens led.

Også når det drejer sig om arvelige og hormonelle forholds betydning, er der kommet vigtig ny viden.

Læs mere om slidgigt

Læs mere om behandling af slidgigt

Senest opdateret 02.01.2020