Vi arbejder for bedre liv og bedre vilkår for mennesker med gigt

Gigtforeningen kæmper for bedre vilkår for mennesker med gigt, og vi støtter og igangsætter livsvigtig forskning.

Molekyler - illustrerer forskning i gigt

Gigtforeningen arbejder for, at mennesker med gigt kan leve et liv uden smerter, ødelagte led og fysiske begrænsninger, og for at de får mulighed for at leve et trygt og aktivt liv under ordentlige vilkår.

 

 • Gigtforeningen kæmper for bedre vilkår formennesker med gigt

  Gigtforeningen er talerør for de mange mennesker i Danmark, som lever med en gigtsygdom – og ikke mindst for vores 82.000 medlemmer. Gennem en aktiv presseindsats og direkte kontakt til beslutningstagere i kommuner, regioner og folketing påvirker vi debatten om social- og sundhedspolitiske problemstillinger, der har betydning for mennesker med gigt.

  Vores indsats er baseret på solid viden, gode argumenter, kreative, realistiske løsninger – og en god portion vedholdenhed. Vi taler for at blive hørt – og for at skabe de nødvendige forandringer.

  Få information om vores indsat

  Ordentlig behandling til alle

  Vi kæmper for ordentlig behandling til alle med gigt. Tilbud og muligheder skal være baseret på den nyeste viden og være af samme høje kvalitet, uanset hvor i landet du bor.

  Hjælp og støtte til børn med gigt

  Vi kæmper for, at børn med gigt og deres familier får den hjælp og støtte, de har brug for. Alle børn med gigt skal have ret til ekstraundervisning, når de må forsømme skolen på grund af deres sygdom. Og familierne skal have ordentlig og redelig rådgivning om deres sociale rettigheder – herunder dækning af merudgifter i forbindelse med hospitalsbesøg, fritidsaktiviteter, medicin osv.

  Et godt arbejdsliv eller økonomisk tryghed

  Vi kæmper for, at mennesker med gigt skal have mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet på lige fod med andre, også når gigten sætter begrænsninger. Vi kæmper også for, at man får den nødvendige omsorg og økonomiske støtte, hvis man på grund af sygdom ikke er i stand til at arbejde - så man kan opretholde et godt og trygt liv på trods af sygdommen.

  Bevar varmtvandsbassinerne

  Vi kæmper for, at de adskillige varmtvandsbassiner, som i disse år er truet af lukning, bevares. Træning i varmt vand lindrer og styrker ømme, stive led og er for mange mennesker med svær gigt den eneste reelle mulighed for at holde kroppen i gang – og rollatoren fra døren.

  Læs mere om varmtvandstræning

 • Gigtforeningen støtter og igangsætter livsvigtig forskning

  Gigtforeningen kæmper for, at færre skal være plaget af smerter, nedsat funktion og ringe livskvalitet. Derfor støtter vi forskning i forebyggelse, behandling og helbredelse af gigtsygdomme.

  I de seneste 10-15 år har vi været med til at sætte skub i udviklingen inden for en række forskningsområder – og resultaterne har haft stor og mærkbar betydning for tusindvis af mennesker med gigt – ikke bare i Danmark, men verden over:

  Dansk Reuma Biobank – skræddersyet medicin til den enkelte

  Vi har med etableringen af Dansk Reuma Biobank lagt fundamentet for en helt særlig forskningsindsats. Den skal gøre det muligt at skræddersy behandlingen af mennesker med leddegigt eller andre inflammatoriske gigtsygdomme, allerede fra diagnosen stilles.

  Læs mere om Dansk Reuma Biobank

  Banebrydende forskning i smerter

  I de senere år har vi – som en af de meget få organisationer i Danmark – også støttet forskning i smerter med betydelige beløb. Det har resulteret i ny revolutionerende viden om, hvordan smertesystemet opfører sig ved gigtsygdomme, og den banebrydende forskning har vakt stor opmærksomhed – også internationalt.

  Læs mere om forskning i smerter 

  Bedre behandling af inflammatoriske gigtsygdomme

  Gigtforeningen har banet vejen for en ny behandlingsstrategi inden for leddegigt i form af tidlig diagnose og hurtig behandling. Vi har dermed sørget for en markant ændring i behandlingen af mennesker med leddegigt og en række andre inflammatoriske (betændelsesagtige) gigtsygdomme. Baggrunden var, at vi omkring årtusindeskiftet igangsatte to store studier (CIMESTRA-projektet – og siden fulgte OPERA-studiet).

  Læs og hør mere om behandlingsfremskridt

  Hurtigere udredning

  I begyndelsen af 00’erne var vi med til at skabe store fremskridt inden for billeddiagnostik med det resultat, at det i dag er muligt at diagnosticere en række alvorlige gigtsygdomme langt tidligere. Det betyder, at behandlingen kan igangsættes, før der opstår alvorlige ledskader.

  Læs mere om forskning i leddegigt og andre inflammatoriske gigtsygdomme

  Et løft til forskning i slidgigt

  I 2005 etablerede vi forskernetværket DORG (Danish Osteoarthritis Research Group). Formålet var at styrke forskningen i slidgigt (artrose) – den store folkesygdom, som i mange år har været overset i forskerverdenen. Det har givet området et tiltrængt løft – og igen var vi med til at sætte Danmark på gigtforskningens verdenskort.

  Læs mere om forskning i slidgigt

 • Konkrete handlemuligheder for den enkelte

  Gigtforeningen omsætter den nyeste viden om gigt til konkrete handlemuligheder i form af landsdækkende tilbud til mennesker med gigt, som f.eks.:

  • Undervisning i varmtvandsbassin, som tilbydes i ca. 140 varmtvandsbassiner.
  • Aktiviteter i Gigtforeningens 22 kredse.
  • Gigtforeningens samtaletjeneste Digitale Venner. 

  Find arrangementer og aktiviteter nær dig 

  Få mere viden om Digitale Venner og se hvordan du tilmelder dig

  Få professionel personlig rådgivning

  Gigtforeningen tilbyder rådgivning til mennesker med gigt og deres pårørende. Hvert år tager Gigtforeningens tværfaglige team af rådgivere imod tusindvis af henvendelser fra mennesker, som har spørgsmål om deres sociale rettigheder, deres arbejdsliv, træning, hjælpemidler eller kost – eller som har brug for hjælp til at håndtere smerter, psykiske problemer og andre af de personlige udfordringer, som kan følge med en kronisk gigtsygdom.

  Gigtforeningens rådgivning består af erfarne professionelle fagpersoner. De har tid til at lytte – og tid til at svare. Og ingen problemer er for store – eller for små.

  Læs mere om Gigtforeningens rådgivning

Senest opdateret 21.01.2021